Dostępne formaty liczb

Stosując różne formaty liczb, można zmienić wygląd liczby bez zmieniania jej samej. Format liczb nie ma wpływu na rzeczywistą wartość komórki używaną w programie Excel do wykonywania obliczeń. Ta wartość jest wyświetlana na pasek formuły.

Pasek formuły i pokrewna komórka
Pasek formuły i pokrewna komórka

Poniższa tabela zawiera zestawienie informacji o formatach liczb dostępnych na karcie Narzędzia główne w grupie Liczba. Aby wyświetlić wszystkie dostępne formaty liczb, kliknij przycisk Uruchom okno dialogowe znajdujący się obok przycisku Liczba.

Przycisk Uruchom okno dialogowe w grupie Liczba

Format

Opis

Ogólne

Domyślny format liczb stosowany w programie Excel przy wpisywaniu liczb. W większości przypadków liczby sformatowane przy użyciu formatu Ogólne są wyświetlane tak, jak zostały wpisane. Jeśli jednak komórka nie jest wystarczająco szeroka, aby można w niej było wyświetlić całą liczbę, format Ogólne powoduje zaokrąglanie liczb z miejscami dziesiętnymi. W przypadku dużych liczb (12 i więcej cyfr) w formacie liczb Ogólne jest stosowany zapis naukowy (wykładniczy).

Liczbowe

Format używany do ogólnego wyświetlania liczb. Można w nim określić liczbę miejsc dziesiętnych oraz sposób wyświetlania liczb ujemnych, a także zdecydować, czy ma być używany separator tysięcy.

Walutowe

Format używany w przypadku liczb reprezentujących wartości pieniężne — wraz z liczbą jest wyświetlany domyślny symbol waluty. Można w nim określić liczbę miejsc dziesiętnych oraz sposób wyświetlania liczb ujemnych, a także zdecydować, czy ma być używany separator tysięcy.

Księgowe

Ten format również jest przeznaczony dla wartości pieniężnych, ale powoduje wyrównanie symboli waluty i separatorów dziesiętnych liczb w kolumnie.

Data

Ten format służy do wyświetlania liczb kolejnych dat i godzin jako wartości dat zgodnie z określonym typem i ustawieniami regionalnymi. Formaty daty, które rozpoczynają się od gwiazdki (*), uwzględniają zmiany ustawień regionalnych daty i godziny dokonywane w Panelu sterowania. Ustawienia z Panelu sterowania nie mają wpływu na formaty bez gwiazdki.

Czas

Ten format służy do wyświetlania liczb kolejnych dat i godzin jako wartości godzin zgodnie z określonym typem i ustawieniami regionalnymi. Formaty godzin, które rozpoczynają się od gwiazdki (*), uwzględniają zmiany ustawień regionalnych daty i godziny dokonywane w Panelu sterowania. Ustawienia z Panelu sterowania nie mają wpływu na formaty bez gwiazdki.

Procentowe

Zastosowanie tego formatu powoduje pomnożenie wartości komórki przez 100 i wyświetlenie wyniku z symbolem procentu (%). W tym formacie można określić liczbę używanych miejsc dziesiętnych.

Ułamkowe

W tym formacie liczba jest wyświetlana jako ułamek zgodnie z wybranym typem ułamka.

Naukowe

W tym formacie liczby są wyświetlane w notacji wykładniczej, to znaczy z członem E+n, gdzie E (skrót od ang. exponent — wykładnik) oznacza pomnożenie wyświetlanej przed tym znakiem liczby przez 10 do potęgi n. Na przykład format Naukowe z dwoma miejscami dziesiętnymi powoduje wyświetlenie liczby 12345678901 jako 1,23E+10, co oznacza 1,23 razy 10 do potęgi 10. W tym formacie można określić liczbę używanych miejsc dziesiętnych.

Tekstowe

W tym formacie zawartość komórki jak traktowana jak tekst i wyświetlana dokładnie tak, jak została wpisana, nawet jeśli wpisane są liczby.

Specjalne

W tym formacie liczba jest wyświetlana jako kod pocztowy, numer telefonu lub numer PESEL.

Niestandardowe

Ten format umożliwia modyfikowanie kopii istniejącego kodu formatu. Można go użyć do utworzenia niestandardowego formatu liczb, który zostaje dodany do listy kodów liczb. Zależnie od wersji językowej programu Excel zainstalowanej na komputerze, można dodać od 200 do 250 niestandardowych formatów liczb. Aby uzyskać więcej informacji o formatach niestandardowych, zobacz Tworzenie lub usuwanie niestandardowego formatu liczb.

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×