Dopasowywanie wcięć i odstępów

Ważne: Ten artykuł został przetłumaczony maszynowo, zobacz zastrzeżenie. Angielskojęzyczną wersję tego artykułu można znaleźć tutaj .

W aplikacji Word Online możesz szybko dopasować wcięcia i odstępy.

  1. Jeśli Widok do edycji nie jest jeszcze wyświetlony, kliknij pozycję Edytuj dokument > Edytuj w aplikacji Word Online. Dokument zostanie przełączony z Widoku do czytania do Widoku do edycji.

Obraz polecenia Edytuj w aplikacji Word Web App

  1. Kliknij pozycję Układ strony i zwróć uwagę na opcje Zwiększ wcięcie (Z lewej i Z prawej) oraz Odstępy (Przed i Po).

Obraz opcji Zwiększ wcięcie i Odstępy na karcie Układ strony

  1. Umieść kursor na początku akapitu, który chcesz dopasować.

  2. Aby zwiększyć wcięcie akapitu, wpisz odpowiednią odległość w polu Z lewej lub Z prawej w obszarze Układ strony.

Wpisz na przykład 0,5, aby zwiększyć wcięcie akapitu o pół centymetra.

  1. Aby zmienić wielkość odstępu przed akapitem i po nim, wpisz odpowiednią liczbę w polu Przed lub Po.

Porada: Gdy trzeba zmienić wcięcia w całym dokumencie, znacznie szybciej można to zrobić, dopasowując marginesy. W obszarze Układ strony kliknij pozycję Marginesy i wybierz odpowiednie ustawienia marginesów.

Aby uzyskać więcej informacji na temat interlinii w aplikacji Word Online, zobacz Zmienianie interlinii i Czy można zmienić domyślną interlinię w aplikacji Word Online.

Aby uzyskać dokładniejszą kontrolę nad wcięciami akapitów, odstępami między akapitami i interlinią, otwórz dokument w aplikacji klasycznej Word. Aby uzyskać odpowiednie instrukcje, zobacz artykuł dotyczący programu Word: Dopasowywanie wcięć i odstępów.

Jeśli nie masz programu Word, możesz go teraz wypróbować lub kupić w ramach najnowszej wersji pakietu Office.

Porada: Stale aktualizujemy aplikację Word Online na podstawie opinii, takich jak Twoja. Powiedz nam, jak możemy ulepszyć tę funkcję dla Ciebie. U dołu okna aplikacji Word Online kliknij pozycję Pomóż ulepszyć pakiet Office.
Polecenie Pomóż ulepszyć pakiet Office

Uwaga: Zrzeczenie dotyczące tłumaczenia maszynowego: Ten artykuł został przetłumaczony przez system komputerowy bez interwencji człowieka. Firma Microsoft udostępnia te tłumaczenia maszynowe, aby ułatwić użytkownikom, którzy nie znają języka angielskiego, korzystanie z zawartości dotyczącej produktów, usług i technologii firmy Microsoft. Ponieważ ten artykuł został przetłumaczony maszynowo, może zawierać błędy w słownictwie, składniowe lub gramatyczne.

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×