Przejdź do głównej zawartości

Dopasowywanie wcięć i odstępów

Poznawanie opcji w oknie dialogowym Akapit

Okno dialogowe Akapit zawiera opcje ogólne oraz opcje dotyczące wcięć i odstępów. U dołu okna dialogowego jest wyświetlany Podgląd wyglądu wybranych opcji przed ich zastosowaniem.

Ogólne    

Wyrównanie

Wybierz pozycję Do lewej lub użyj skrótu klawiaturowego Ctrl+L, aby wyrównać tekst do lewej strony, pozostawiając niewyrównaną prawą krawędź.

Wybierz pozycję Do środka, aby wyśrodkować tekst, pozostawiając niewyrównaną lewą i prawą krawędź (Ctrl+E).

Wybierz pozycję Do prawej, aby wyrównać tekst do prawej strony, pozostawiając niewyrównaną lewą krawędź (Ctrl+R).

Wybierz pozycję Wyjustuj, aby wyrównać tekst do lewej i prawej strony, dodając odstępy między wyrazami (Ctrl+J).

Poziom konspektu

Poziom, na którym dany akapit będzie umieszczony w widoku konspektu. 

Zaznacz pole wyboru Domyślnie zwinięte, jeśli po otwarciu dokumentu nagłówki mają być domyślnie zwinięte. Aby dowiedzieć się więcej, zobacz Zwijanie lub rozwijanie części dokumentu.

Wcięcia

W lewo

Wstawia wcięcie akapitu o wybranej wielkości z lewej strony.

W prawo

Wstawia wcięcie akapitu o wybranej wielkości z prawej strony.

Specjalne

Wybierz pozycję Pierwszy wiersz > Co, aby dodać wcięcie pierwszego wiersza akapitu. Aby szybko utworzyć wcięcie pierwszego wiersza przy użyciu linijki, zobacz Tworzenie wcięcia pierwszego wiersza.

Wybierz pozycję Wysunięcie > Co, aby utworzyć wysunięcie. Aby szybko utworzyć wysunięcie przy użyciu linijki, zobacz Tworzenie wysunięcia.

Wcięcia lustrzane

Po zaznaczeniu tego pola wyboru pozycje Z lewej i Z prawej zostaną zastąpione pozycjami Wewnątrz i Na zewnątrz. Ta opcja służy do drukowania w stylu książki.

Odstępy    

Przed

Dopasowuje odstęp przed akapitem.

Po

Dopasowuje odstęp po akapicie.

Interlinia 

Wybierz pozycję jeden do jednokierunkowego tekstu. Aby szybko ustawić pojedyncze odstępy w całym dokumencie, zobacz Ustawianie pojedynczych odstępów w dokumencie.

Wybierz pozycję 1,5 wiersza, aby ustawić rozmiar interlinii 1,5 razy większy w porównaniu z pojedynczymi odstępami.

Wybierz pozycję Podwójne, aby ustawić podwójny odstęp w tekście. Aby szybko ustawić podwójny odstęp w całym dokumencie, zobacz Ustawianie podwójnych odstępów w dokumencie.

Wybierz pozycję Co najmniej > Co, aby ustawić minimalny odstęp wymagany, aby w wierszu zmieściła się największa czcionka lub grafika.

Wybierz pozycję dokładnie >, aby ustawić stałą interlinię wyrażoną w punktach. Jeśli na przykład tekst jest sformatowany przy użyciu czcionki 10-punktowej, interlinię można ustawić na 12 punktów.

Wybierz pozycję Wielokrotne > Co, aby ustawić rozmiar interlinii będący wielokrotnością wyrażoną jako liczba większa niż 1. Na przykład ustawienie interlinii na wartość 1,15 spowoduje zwiększenie odstępu o 15 procent, natomiast ustawienie interlinii na wartość 3 spowoduje zwiększenie odstępu o 300 procent (odstęp potrójny).

Nie dodawaj

Wybierz pozycję Nie dodawaj odstępu między akapitami o takim samym stylu, jeśli nie chcesz dodawać odstępu między akapitami.

Jeśli chcesz zapisać ustawienia wybrane jako domyślne, wybierz pozycję Ustaw jako domyślne.

Opcje w oknie dialogowym Akapit

W oknie dialogowym Akapit możesz wybierać następujące opcje. W dolnej części okna dialogowego znajduje się pole Podgląd, w którym możesz zobaczyć efekty opcji przed ich zastosowaniem.

Ogólne    

Wyrównanie

Wybierz pozycję lewy , aby wyrównać tekst do lewej z nierówną prawą krawędzią (lub użyj skrótu klawiaturowego COMMAND + L).

Wybierz pozycję Wyśrodkuj , aby wyśrodkować tekst z niewyrównanym marginesem po lewej i prawej stronie ( COMMAND + E).

Wybierz pozycję z prawej , aby wyrównać tekst do prawej, pozostawiając nierówną krawędź lewą ( COMMAND + R).

Wybierz pozycję Wyjustuj , aby wyrównać tekst w lewo i w prawo, dodając odstęp między wyrazami ( COMMAND + J).

Poziom konspektu

Wybierz poziom, na którym akapit będzie wyświetlany w widoku konspektu.

Wcięcia

Z lewej

Przesuwa odstęp akapitu z lewej o wybraną wartość.

Z prawej

Przesuwa odstęp akapitu z prawej o wybraną wartość.

Specjalne

Wybierz pozycję pierwszy wiersz , aby wciąć pierwszy wiersz akapitu, a następnie określ rozmiar wcięcia.

Wybierz pozycję wysunięcie , aby utworzyć wysunięcie, a następnie określ rozmiar wcięcia.

Automatyczne dopasowywanie

Po zaznaczeniu pola wyboru automatycznie Dopasuj Prawe wcięcie po zdefiniowaniu siatki dokumentupo zdefiniowaniu siatki dokumentu wcięcie z prawej jest automatycznie dopasowywane dla akapitu.

Odstępy    

Przed

Dopasowuje odstęp przed akapitem.

Po

Dopasowuje odstęp po akapicie.

Interlinia 

Zaznacz tekst z pojedynczymi odstępami.

Wybierz pozycję 1,5 wierszy , aby pomniejszyć odstępy między tekstami o jednej i jednej połowie odstępu.

Wybierz pozycję Podwójna precyzja, aby uzyskać podwójne odstępy w tekście.

Wybierz co najmniej > o , aby ustawić minimalną wielkość odstępów potrzebnych do umieszczenia największej czcionki lub grafiki na linii.

Wybierz opcję dokładnie >, aby ustawić stałą interlinię wyrażoną w punktach. Jeśli na przykład tekst jest sformatowany przy użyciu czcionki 10-punktowej, interlinię można ustawić na 12 punktów.

Wybierz wiele > , aby ustawić interlinię jako wielokrotność wyrażoną liczbą większą niż 1. Na przykład ustawienie interlinii na wartość 1,15 spowoduje zwiększenie odstępu o 15 procent, natomiast ustawienie interlinii na wartość 3 spowoduje zwiększenie odstępu o 300 procent (odstęp potrójny).

Nie dodawaj

Zaznacz pole wyboru nie dodawaj odstępu między akapitami o takim samym stylu , jeśli chcesz wykluczyć niektóre akapity, takie jak akapity na liście punktowanej, w obszarze odstępy ustawione przez przed i po.

Przyciąganie do

Wybierz pozycję Przyciągaj do siatki po zdefiniowaniu siatki dokumentu , aby łatwiej wyrównywać tekst za pomocą siatki dokumentu.

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×