Dopasowywanie lokalnej pamięci podręcznej do projektów

Uwaga:  Staramy się udostępniać najnowszą zawartość Pomocy w Twoim języku tak szybko, jak to możliwe. Ta strona została przetłumaczona automatycznie i może zawierać błędy gramatyczne lub nieścisłości. Chcemy, aby ta zawartość była dla Ciebie przydatna. Prosimy o powiadomienie nas, czy te informacje były pomocne, u dołu tej strony. Oto angielskojęzyczny artykuł do wglądu.

Dzięki temu, że program Microsoft Office Project Professional 2007 korzysta z lokalnej pamięci podręcznej, praca z projektami na serwerze może odbywać się równie szybko jak z projektami przechowywanymi lokalnie. Powoduje to, że operacje zapisywania i otwierania odbywają się dużo szybciej niż w poprzednich wersjach. Możliwe jest dopasowanie wielkości i lokalizacji pamięci podręcznej oraz zaznaczenie określonych projektów do usunięcia z pamięci podręcznej.

Co chcesz zrobić?

Dowiedz się więcej o lokalnej pamięci podręcznej

Wyświetl stan pamięci podręcznej

Dostosowywanie ustawień pamięci podręcznej

Usuwanie projektów z pamięci podręcznej

Dodatkowe informacje o lokalnej pamięci podręcznej

Lokalna pamięć podręczna pomaga w zwiększeniu efektywności pracy dzięki synchronizacji lokalnej wersji projektu z wersją przechowywaną w programie Project Server.

Po wyewidencjonowaniu projektu lokalna wersja jest aktualizowana zmianami wprowadzonymi w wersji na serwerze. Po wprowadzeniu zmian w wyewidencjonowanym projekcie zmiany te są zapisywane w lokalnej wersji projektu.

Po ponownym zaewidencjonowaniu projektu na serwerze programu Project Server tylko te zmiany, które zostały wprowadzone po wyewidencjonowaniu projektu, będą synchronizowane z wersją projektu na serwerze.

Pracując na wyewidencjonowanym projekcie, użytkownik może co jakiś czas zapisywać projekt w programie Project Server, nie ewidencjonując go ponownie. Po zapisaniu projektu zmiany są synchronizowane podobnie jak w procesie ewidencjonowania. Po zapisaniu projektu można kontynuować pracę nad projektem w trakcie synchronizowania zmian z serwerem. W tle działa lokalne buforowanie. W dolnej części okna programu Project jest wyświetlany komunikat informujący o procentowym postępie synchronizacji oraz szacowanym czasie pozostającym do jej ukończenia.

Uwaga: 

 • Jeśli pamięć podręczna projektu jest przechowywana w udostępnionym udziale sieciowym, zagwarantuj szybkie połączenie z tą lokalizacją w celu uniknięcia problemów z synchronizacją.

 • Po informacji o projekcie w lokalnej pamięci podręcznej nie jest obecnie synchronizowane z serwerem, wskaźnik Obraz przycisku jest wyświetlany w dolnej części okna programu Project, niezależnie od tego, które projekt jest otwarty. Lokalnej pamięci podręcznej może stać się synchronizację z serwerem, gdy wielu zadań synchronizacji znajduje się w kolejce przetwarzania, jeśli połączenie z serwerem zostanie przerwane, lub gdy zadanie synchronizacji nie powiedzie się.

 • Domyślnie lokalna pamięć podręczna jest tworzona w profilu użytkownika obecnie zalogowanego w systemie Windows i tylko ten użytkownik ma do niej dostęp. Aby zagwarantować bezpieczeństwo plików programu Project przechowywanych w pamięci podręcznej na udostępnionym komputerze, każdy użytkownik powinien oddzielnie logować się do systemu Windows. Jeśli wielu użytkowników korzysta z jednego konta systemu Windows na udostępnionym komputerze (np. w organizacji każdy użytkownik ma osobne konto w programie Project Server), bezpieczeństwo plików programu Project jest zachowywane wyłącznie w trakcie połączenia z programem Project Server. Podczas pracy w trybie offline dowolny zalogowany użytkownik używający udostępnionego konta systemu Windows może przejrzeć i zmodyfikować pliki programu Project w pamięci podręcznej.

Początek strony

Wyświetlanie stanu pamięci podręcznej

Ostatnie działania w pamięci podręcznej, takie jak zaewidencjonowanie projektu lub zapisanie zmian w programie Project Server, można wyświetlić w oknie dialogowym Stan aktywnej pamięci podręcznej. Jeśli podczas synchronizowania projektu z programem Project Server wystąpi błąd, w oknie dialogowym Stan aktywnej pamięci podręcznej można również sprawdzić komunikaty o błędach.

 1. W menu Narzędzia wskaż polecenie Lokalna pamięć podręczna projektów, a następnie kliknij polecenie Wyświetl stan.

 2. Na karcie Stan przejrzyj ostatnie działania w pamięci podręcznej, włącznie z datą, godziną i stanem danej aktywności.

 3. Na karcie Błędy sprawdź wszystkie błędy, jakie mogły wystąpić podczas synchronizowania projektów z serwerem programu Project Server.

  Uwaga: Aby uzyskać dodatkowe informacje na temat błędów wyświetlonych na karcie Błędy, skontaktuj się z administratorem serwera.

Początek strony

Dopasowywanie ustawień pamięci podręcznej

 1. W menu Narzędzia wskaż polecenie Lokalna pamięć podręczna projektów, a następnie kliknij polecenie Ustawienia pamięci podręcznej.

 2. W polu Limit rozmiaru pamięci podręcznej wpisz maksymalną ilość pamięci na dysku twardym (w megabajtach), jaką chcesz przeznaczyć na pamięć podręczną.

 3. W polu Lokalizacja pamięci podręcznej wpisz ścieżkę do lokalizacji, której chcesz użyć dla pamięci podręcznej.

  Porada: Można również przejść do lokalizacji pamięci podręcznej, klikając przycisk Przeglądaj.

Początek strony

Usuwanie projektów z pamięci podręcznej

Usuwanie projektów z pamięci podręcznej może pomóc w zmniejszeniu liczby projektów wyświetlanych w oknie dialogowym Otwieranie lub w zmniejszeniu ilości używanej pamięci, gdy użytkownik zbliża się do wyczerpania całego limitu rozmiaru pamięci podręcznej.

 1. W menu Narzędzia wskaż polecenie Lokalna pamięć podręczna projektów, a następnie kliknij polecenie Oczyść pamięć podręczną.

 2. W sekcji Usuwanie projektów z pamięci podręcznej na liście Filtr projektów kliknij pozycję Projekty niewyewidencjonowane dla bieżącego użytkownika lub Projekty wyewidencjonowane dla bieżącego użytkownika, aby wyświetlić odpowiednią listę projektów na siatce.

 3. Kliknij na siatce projekt, który chcesz usunąć z pamięci podręcznej, a następnie kliknij pozycję Usuń z pamięci podręcznej.

  Aby zaznaczyć wiele projektów, które nie są wyświetlone na liście obok siebie, przytrzymaj klawisz CTRL i kliknij poszczególne zadania. Aby zaznaczyć zadania sąsiadujące na liście, kliknij pierwsze zadanie i przytrzymaj klawisz SHIFT, a następnie kliknij ostatnie żądane zadanie, aby zaznaczyć całą serię zadań.

  Porada: W polu Szczegóły pamięci podręcznej są wyświetlane informacje o rozmiarze pamięci podręcznej, takie jak całkowity rozmiar pamięci podręcznej po otwarciu okna dialogowego Czyszczenie pamięci podręcznej oraz limit rozmiaru pamięci podręcznej. W kolumnie Rozmiar w sekcji Usuwanie projektów z pamięci podręcznej są wyświetlane rozmiary poszczególnych projektów. Po zaznaczeniu wielu zadań rozmiar zaznaczonych zadań zostanie wyświetlony obok pozycji Całkowity rozmiar wybranych projektów. Te rozmiary pomagają w określeniu, czy jest oczyszczana wystarczająca ilość pamięci podręcznej, aby zaspokoić potrzeby użytkownika.

Początek strony

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×