Dopasowywanie lokalnej pamięci podręcznej do projektów

Uwaga: Staramy się udostępniać najnowszą zawartość Pomocy w Twoim języku tak szybko, jak to możliwe. Ta strona została przetłumaczona automatycznie i może zawierać błędy gramatyczne lub nieścisłości. Chcemy, aby ta zawartość była dla Ciebie przydatna. Prosimy o powiadomienie nas, czy te informacje były pomocne, u dołu tej strony. Oto angielskojęzyczny artykuł do wglądu.

Microsoft Office Project Professional 2007 korzysta z lokalnej pamięci podręcznej z myślą o Praca z projektami, tak jakby były zapisane lokalnie, co zapisywanie i otwieranie operacji szybciej niż w poprzednich wersjach. Można dostosować rozmiar pamięci podręcznej i lokalizacji, a następnie wybierz konkretnych projektów, aby usunąć z pamięci podręcznej.

Co chcesz zrobić?

Dowiedz się więcej o lokalnej pamięci podręcznej

Wyświetl stan pamięci podręcznej

Dostosowywanie ustawień pamięci podręcznej

Usuwanie projektów z pamięci podręcznej

Dowiedz się więcej o lokalnej pamięci podręcznej

Lokalnej pamięci podręcznej pomaga zwiększyć wydajność pracy dzięki synchronizacji lokalnej wersji projektu z wersji przechowywane na serwerze Project Server.

Wyewidencjonowanie projektu lokalną wersją jest aktualizowane na podstawie zmian wprowadzonych w wersji z serwera. Podczas wprowadzania zmian w projekcie wyewidencjonowany, te zmiany są zapisywane w lokalnym wersji projektu.

Po zaznaczeniu projektu się ponownie na serwerze Project Server tylko zmiany wprowadzone przy projekt został wyewidencjonowany są synchronizowane z wersji projektu z serwera.

Podczas pracy nad projektem wyewidencjonowany, warto od czasu do czasu Zapisz projekt na serwerze Project Server bez sprawdzania go ponownie. Po zapisaniu projektu synchronizowanie zmian podobny do procesu zaewidencjonowania. Po zapisaniu projektu, można pracować nad projektem, podczas synchronizowania zmiany na serwerze. Lokalne buforowanie działa w tle. W dolnej części okna programu Project wskazująca wartości procentowej, że synchronizacja zostanie ukończona, i w przybliżeniu ile czasu trwa się przed projektu jest synchronizowane zostanie wyświetlony komunikat.

Uwagi: 

 • Jeśli pamięci podręcznej projektu jest przechowywany w udostępnionej lokalizacji sieciowej, upewnij się, że masz szybkiego połączenia do tej lokalizacji, aby uniknąć problemów związanych z synchronizacją.

 • Po informacji o projekcie w lokalnej pamięci podręcznej nie jest obecnie synchronizowane z serwerem, wskaźnik Obraz przycisku jest wyświetlany w dolnej części okna programu Project, niezależnie od tego, które projekt jest otwarty. Lokalnej pamięci podręcznej może stać się synchronizację z serwerem, gdy wielu zadań synchronizacji znajduje się w kolejce przetwarzania, jeśli połączenie z serwerem zostanie przerwane, lub gdy zadanie synchronizacji nie powiedzie się.

 • Domyślnie lokalnej pamięci podręcznej zostanie utworzona w profilu użytkownika zalogowany do systemu Windows, a tylko dany użytkownik może uzyskać do niego dostęp. Aby zachować bezpieczeństwo buforowanych plików projektu na komputerze współużytkowanym, każdemu użytkownikowi zalogować się do systemu Windows oddzielnie. Dla jednego konta systemu Windows jest używana przez wielu użytkowników na komputerze współużytkowanym (na przykład jeśli Twoja organizacja ma poszczególnych kont programu Project Server dla każdego użytkownika), zabezpieczenia buforowanych plików projektu jest tylko zachowywane podczas połączenia na serwerze Project Server. Podczas pracy w trybie offline każdy użytkownik zalogowany przy użyciu konta systemu Windows udostępnionego można przeglądać i modyfikować buforowanych plików projektu.

Początek strony

Wyświetl stan pamięci podręcznej

Możesz wyświetlić ostatnie aktywności pamięci podręcznej, takich jak sprawdzanie projektu w lub zapisać zmiany na serwerze Project Server, w oknie dialogowym Aktywne stan pamięci podręcznej . Jeśli zostanie wyświetlony komunikat o błędzie podczas synchronizowania projektu z programu Project Server, na aktywnej pamięci podręcznej okno dialogowe Stanu , a także możesz wyświetlić te komunikaty o błędach.

 1. W menu Narzędzia wskaż polecenie Lokalnej pamięci podręcznej projektu, a następnie kliknij pozycję Wyświetl stan.

 2. Na karcie Stan Przeglądaj ostatnie działania pamięci podręcznej, w tym data i godzina wystąpienia każdego działania i stan działania.

 3. Na karcie błędy przejrzeć wszystkie błędy, które zostały odebrane podczas synchronizowania projektów programu Project Server.

  Uwaga: Aby uzyskać więcej informacji na temat błędów wymienione na karcie błędy , skontaktuj się z administratorem serwera.

Początek strony

Dostosowywanie ustawień pamięci podręcznej

 1. W menu Narzędzia wskaż Lokalnej pamięci podręcznej projektu, a następnie kliknij pozycję Ustawienia pamięci podręcznej.

 2. W polu limit rozmiaru pamięci podręcznej wpisz maksymalną liczbę pamięci w megabajtach, że ma pamięci podręcznej zajmować na dysku twardym.

 3. W polu Lokalizacja pamięci podręcznej wpisz ścieżkę do lokalizacji, w której ma być używany dla pamięci podręcznej.

  Porada: Możesz również kliknąć pozycję Przeglądaj , aby przejść do lokalizacji, w pamięci podręcznej.

Początek strony

Usuwanie projektów z pamięci podręcznej

Usuwanie projektów z pamięci podręcznej mogą być pomocne w zmniejszanie liczby projektów, które są widoczne w oknie dialogowym Otwieranie lub w zmniejszenie ilości pamięci używany, gdy zbliża się limit rozmiaru pamięci podręcznej.

 1. W menu Narzędzia wskaż polecenie Lokalnej pamięci podręcznej projektu, a następnie kliknij Czyszczenie pamięci podręcznej.

 2. W sekcji Usuwanie projektów z pamięci podręcznej w liście Filtrów projektu kliknij pozycję projekty nie wyewidencjonowany lub projektów wyewidencjonowany dla Ciebie , aby wyświetlić odpowiednie listy projektów w siatce.

 3. Kliknij pozycję Projekt w siatce, którą chcesz usunąć z pamięci podręcznej, a następnie kliknij pozycję Usuń z pamięci podręcznej.

  Aby zaznaczyć wiele projektów, które nie są widoczne po kolei, przytrzymaj klawisz CTRL, a następnie kliknij przycisk każdego zadania. Aby zaznaczyć wiele zadań, które są wyświetlane po kolei, kliknij pozycję pierwszego zadania na liście, przytrzymaj klawisz SHIFT i kliknij ostatnią zadanie, aby zaznaczyć całą serię zadań na liście.

  Porada: Okno Szczegóły pamięci podręcznej są wyświetlane informacje o rozmiar pamięci podręcznej, takich jak rozmiar całej pamięci podręcznej, po otwarciu okna dialogowego Oczyść pamięć podręczną i limit rozmiaru pamięci podręcznej. Kolumna rozmiar w sekcji Usuwanie projektów z pamięci podręcznej pojedynczo Wyświetla rozmiar każdego projektu. Po wybraniu wielu zadań całkowity rozmiar wybranych projektów jest wyświetlany obok Całkowity rozmiar wybranych projektów. To podsumowanie rozmiar umożliwia określenie, czy są wyczyszczenie miejsca w pamięci podręcznej stosownie do potrzeb.

Początek strony

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×