Domyślne grupy zabezpieczeń

Uwaga: Staramy się udostępniać najnowszą zawartość Pomocy w Twoim języku tak szybko, jak to możliwe. Ta strona została przetłumaczona automatycznie i może zawierać błędy gramatyczne lub nieścisłości. Chcemy, aby ta zawartość była dla Ciebie przydatna. Prosimy o powiadomienie nas, czy te informacje były pomocne, u dołu tej strony. Oto angielskojęzyczny artykuł do wglądu.

Uwaga: Ten artykuł spełnił swoje zadanie i wkrótce zostanie wycofany. Aby zapobiec błędom „Nie można odnaleźć strony”, usuniemy znane nam linki. Jeśli zostały utworzone linki do tej strony, należy je usunąć — dbajmy wspólnie o łączność w sieci Web.

Określanie, które grupy zabezpieczeń, aby użyć jest najważniejszych decyzji, wprowadzone informacje o zabezpieczeń witryny i zawartości.

Z grupami zabezpieczeń Sterowanie dostępem dla zestawów użytkowników, a nie poszczególnych użytkowników.

Grupy zabezpieczeń mogą się składać z wielu pojedynczych użytkowników, z jednej grupy zabezpieczeń systemu Windows lub mogą stanowić połączenia tych elementów.

Aby uzyskać informacje na temat pracy z grupami zabezpieczeń i zawartymi w usługach domenowych Active Directory zobaczWybieranie grup zabezpieczeń (TechNet).

Grupy zabezpieczeń przyznaje brak określonych uprawnień do witryny; są one tylko sposób zawierają zestaw użytkowników. Użytkowników można organizować w dowolnej liczby grup, w zależności od rozmiaru i złożoności organizacji lub witryny sieci Web.

Domyślnie, dostępne są trzy grupy zabezpieczeń, jak pokazano w poniższej tabeli. Należy zauważyć, że można dostosować ich, przypisując do nich, które mają dowolnego poziomu uprawnień, a można również tworzyć nowe grupy zabezpieczeń z poziomów uprawnień, które chcesz.

Nazwa grupy zabezpieczeń

Domyślny poziom uprawnień

Użytkownicy

Właściciele witryny „nazwa witryny”

Pełna kontrola

Osoby, które muszą mieć możliwość zarządzania uprawnienia witryny, ustawieniami i wyglądem. Nie nadużywaj opcji.

Członkowie witryny „nazwa witryny”

Współtworzenie

Osoby, które muszą mieć możliwość edytowania zawartości witryny.

Odwiedzający witrynę „nazwa witryny”

Odczyt

Osoby, które muszą być w stanie zobaczyć zawartość witryny, ale nie można go edytować.

Ponadto do wykonywania zadań administracyjnych wyższego poziomu są dostępni następujący użytkownicy specjalni i następujące grupy specjalne:

Administratorzy zbioru witryn    Możesz wyznaczyć jednego lub kilku użytkowników witryny głównego i pomocniczego Administratorzy zbioru.

Użytkownicy ci są rejestrowani w bazie danych jako kontakty związane z danym zbiorem witryn. Mają pełną kontrolę nad wszystkimi witrynami w obrębie zbioru witryn, mogą przeprowadzać inspekcję całej zawartości witryny i odbierać wszelkie alerty administracyjne (na przykład weryfikować, czy witryna jest nadal używana).

Administratorzy zbioru witryn są na ogół wyznaczani podczas tworzenia witryny, ale w razie potrzeby można ich zmienić, korzystając z witryny Administracja centralna lub stron Ustawienia witryny.

Administratorzy farmy    Grupy Administratorzy farmy jest używany tylko w witrynie Administracja centralna, a nie jest dostępny dla witryn, więc jeśli nie masz INFORMATYCY, możesz prawdopodobnie wystąpienia tej grupy.

Ta grupa steruje użytkownikami, którzy mogą zarządzać ustawieniami serwera i farmy serwera. Grupa Administratorzy farmy eliminuje konieczność dodawania użytkowników do grupy Administratorzy dotyczącej serwera. Administratorzy farmy domyślnie nie mają dostępu do zawartości witryny; muszą przejąć prawa własności witryny w zakresie wyświetlania dowolnej zawartości. Dokonują tego przez dodanie się jako administratorzy zbioru witryn i ta akcja jest rejestrowana w dziennikach inspekcji.

Administratorzy    Członkowie grupy Administratorzy na serwerze lokalnym mogą wykonywać wszystkie akcje administrator farmy i uzyskać więcej informacji, łącznie z następujących czynności:

  1. Instalowanie nowych produktów lub aplikacji.

  2. Wdrażanie składników Web Part i nowych funkcji w globalnej pamięci podręcznej.

  3. Tworzenie nowych aplikacji sieci Web i nowych witryn sieci Web programu IIS.

  4. Uruchamianie usług.

Podobnie jak w przypadku grupy Administratorzy farmy członkowie grupy Administratorzy na serwerze lokalnym domyślnie nie mają dostępu do zawartości witryny.

Po określeniu potrzebnych grup należy określić poziomy uprawnień, które mają zostać przypisane do poszczególnych grup w witrynie.

Początek strony

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×