Domyślne grupy programu SharePoint

Uwaga:  Staramy się udostępniać najnowszą zawartość Pomocy w Twoim języku tak szybko, jak to możliwe. Ta strona została przetłumaczona automatycznie i może zawierać błędy gramatyczne lub nieścisłości. Chcemy, aby ta zawartość była dla Ciebie przydatna. Prosimy o powiadomienie nas, czy te informacje były pomocne, u dołu tej strony. Oto angielskojęzyczny artykuł do wglądu.

Domyślne grupy programu SharePoint są tworzone automatycznie przy tworzeniu zbiorów witryn. Domyślne grupy używają domyślnych poziomów uprawnień programu SharePoint — nazywanych czasami rolami programu SharePoint — aby zapewniać użytkownikom prawa i dostęp. Poziomy uprawnień, jakimi dysponują te grupy, odzwierciedlają poziomy dostępu najczęściej potrzebne użytkownikom. Grupy domyślne to dobre miejsce do rozpoczęcia dodawania użytkowników do witryny programu SharePoint.

Administratorzy mogą tworzyć dodatkowe grupy odpowiadające określonym potrzebom biznesowym. Określenie sposobu tworzenia grup zabezpieczeń programu SharePoint i przypisywania do nich użytkowników to istotna decyzja, która wpływa na bezpieczeństwo witryny i jej zawartości.

Oto łącza do informacji na temat opis i ustawianie uprawnień programu SharePoint.

W tym artykule

Poziomy uprawnień domyślnych grup programu SharePoint

Zalecany sposób użycia grup programu SharePoint

Grupy specjalne programu SharePoint

Grupy Administrator firmy i Wszyscy oprócz użytkowników zewnętrznych dla użytkowników usługi Office 365

Administratorzy zbioru witryn

Administratorzy usługi SharePoint Online

Poziomy uprawnień domyślnych grup programu SharePoint

Grupy programu SharePoint pozwalają na kontrolowanie dostępu zbiorów użytkowników zamiast pojedynczych użytkowników. Grupy programu SharePoint składają się zazwyczaj z wielu pojedynczych użytkowników. Mogą też zawierać grupy zabezpieczeń usługi Active Directory systemu Windows utworzone w usłudze Office 365 lub stanowić połączenie pojedynczych użytkowników i grup zabezpieczeń.

Każdej grupie programu SharePoint jest przypisywany poziom uprawnień. Poziom uprawnień to zbiór pojedynczych uprawnień, takich jak Otwieranie, Wyświetlanie, Edycja i Usuwanie. Wszystkim użytkownikom w grupie jest automatycznie przypisywany poziom uprawnień określony dla grupy. Użytkowników można zorganizować w dowolną liczbę grup w zależności od złożoności organizacji i potrzeb.

Z każdym szablonem witryny jest skojarzony zestaw grup programu SharePoint. Podczas tworzenia witryny jest używany szablon witryny, a program SharePoint automatycznie tworzy poprawny zestaw grup dla witryny. Określony zestaw grup zależy od typu wybranego szablonu.

Na przykład poniższa tabela przedstawia grupy i poziomy uprawnień, które są tworzone dla publicznej witryny sieci Web i witryny zespołu:

Grupy programu SharePoint

Domyślny poziom uprawnień

Dotyczy publicznej witryny sieci Web

Dotyczy witryn zespołu

Osoby zatwierdzające

Zatwierdzanie

Tak

Nie

Projektanci

Projektowanie, Ograniczony dostęp

Tak

Nie

Menedżerowie hierarchii

Zarządzanie hierarchią

Tak

Nie

Członkowie witryny <nazwa witryny>

Edycja

Tak

Tak

Właściciele witryny <nazwa witryny>

Pełna kontrola

Tak

Tak

Odwiedzający witrynę <nazwa witryny>

Odczyt

Tak

Tak

Czytelnicy z ograniczeniami

Odczyt z ograniczeniami

Tak

Nie

Czytelnicy zasobów związanych ze stylami

Ograniczony dostęp

Tak

Nie

Użytkownicy funkcji szybkiego rozmieszczania

Współtworzenie

Tak

Nie

Menedżerowie tłumaczeń

Ograniczony dostęp

Tak

Nie

Zalecany sposób użycia grup programu SharePoint

W poniższej tabeli opisano grupy programu SharePoint, które są tworzone, jeśli do utworzenia witryny zostanie użyty standardowy szablon witryny. W tabeli opisano również zalecany sposób użycia każdej grupy.

Nazwa grupy

Poziom uprawnień

Przeznaczenie grupy:

Osoby zatwierdzające

Zatwierdzanie

Członkowie tej grupy mogą edytować i zatwierdzać strony, elementy listy i dokumenty.

Projektanci

Projektowanie

Członkowie tej grupy mogą edytować listy, biblioteki dokumentów i strony w witrynie. Projektanci mogą tworzyć strony wzorcowe i układy stron w galerii stron wzorcowych oraz mogą zmieniać zachowanie i wygląd każdej witryny w zbiorze witryn przy użyciu stron wzorcowych i plików CSS.

Menedżerowie hierarchii

Zarządzanie hierarchią

Członkowie tej grupy mogą tworzyć witryny, elementy list i dokumenty.

Właściciele

Pełna kontrola

Osoby, które muszą mieć możliwość zarządzania uprawnieniami, ustawieniami i wyglądem witryny.

Członkowie

Edycja lub Współtworzenie

Osoby, które muszą mieć możliwość edytowania zawartości witryny. Poziom uprawnień zależy od szablonu witryny użytego podczas tworzenia witryny.

Odwiedzający witrynę

Odczyt

Osoby, które muszą mieć możliwość wyświetlania zawartości witryny, lecz nie jej edytowania.

Czytelnicy z ograniczeniami

Odczyt z ograniczeniami

Osoby, które muszą mieć możliwość wyświetlana stron i dokumentów, ale nie wersji i uprawnień.

Czytelnicy zasobów związanych ze stylami

Odczyt z ograniczeniami

Osoby należące do tej grupy mają ograniczony dostęp do biblioteki stylów i galerii stron wzorcowych.

Użytkownicy funkcji szybkiego rozmieszczania

Współtworzenie

Ci użytkownicy mogą planować zadania szybkiego rozmieszczania (rozmieszczania zawartości).

Osoby przeglądające

Tylko przeglądanie

Ci użytkownicy mogą wyświetlać zawartość, ale nie mogą jej edytować ani pobierać.

Grupy specjalne programu SharePoint

Grupy specjalne programu SharePoint obsługują wysokopoziomowe zadania administracyjne. Przykładem są administratorzy kolekcji witryn, którzy mają pełną kontrolę nad wszystkimi witrynami w wyznaczonym zbiorze witryn.

Grupy Administrator firmy i Wszyscy oprócz użytkowników zewnętrznych dla użytkowników usługi Office 365

Grupy Administrator firmy i Wszyscy oprócz użytkowników zewnętrznych obejmują administratorów i użytkowników usługi Office 365. Zapewniają one użytkownikom dostęp do usługi Office 365 w witrynie programu SharePoint.

Wszyscy oprócz użytkowników zewnętrznych    Po dodaniu użytkownika do usługi Office 365 zostanie automatycznie staje się członkiem wszyscy oprócz użytkowników zewnętrznych. Ta grupa ma domyślny poziom uprawnień Współtworzenie. Gdy udzielanie uprawnień do tej grupy, wszyscy użytkownicy, którzy są dodawane do usługi Office 365 można wyświetlanie, dodawanie, aktualizowanie i usuwanie elementów z list i bibliotek (chyba że Zmień domyślny poziom uprawnień dla grupy).

Administratorzy firmy    Grupa Administratorzy firmy jest dodawana do listy administratorów zbioru witryn. Ta grupa ma poziom uprawnień Pełna kontrola.

Można zmienić członkostwa w grupie dla administratorów firmy, ale jest ważne, należy zachować ostrożność. Ponieważ członków grupy Administratorzy firmy Administrator globalny w usłudze Office 365, a także Administratorzy zbioru witryn, zmieniając jego status grupy może być nieoczekiwane problemy. Na przykład jeśli usuniesz Administrator firmy jako administrator zbioru witryn, grupa Administrator globalny nie jest już może mieć uprawnienia Pełna kontrola.

Ważne: Nie usuwaj grupy Administratorzy firmy ani Administratorzy globalni przed odpowiednim skonfigurowaniem uprawnień. Upewnij się, że ci użytkownicy mają poziom uprawnień niezbędny do wykonywania odpowiednich czynności. Jeśli nie zapewnisz tym użytkownikom właściwych poziomów uprawnień, konfigurowanie zabezpieczeń programu SharePoint będzie znacznie trudniejsze. Na przykład administratorzy witryn nie będą mogli konfigurować dostępu grup, lecz będą musieli udzielać dostępu do witryn poszczególnym użytkownikom.

Administratorzy zbioru witryn

Usługa SharePoint Online

Lokalny program SharePoint

Kto może korzystać z tej grupy?

Tak

Tak

Witryna programu SharePoint może mieć podstawowych i pomocniczych administratorów zbioru witryn. Jeśli jesteś administratorem zbioru witryn, możesz wyznaczyć dodatkowych administratorów zbioru witryn.

Ci użytkownicy to podstawowe kontakty związane z całym zbiorem witryn. Administratorzy zbioru witryn mają pełną kontrolę nad wszystkimi witrynami w obrębie zbioru witryn, mogą przeprowadzać inspekcję całej zawartości witryny i odbierać wszelkie alerty administracyjne.

W lokalnym programie SharePoint administratora zbioru witryn wyznacza się podczas instalowania witryny.

W usłudze SharePoint Online konto użyte podczas konfiguracji usługi SharePoint Online automatycznie staje się administratorem zbioru witryn. W usłudze SharePoint Online innych administratorów zbioru witryn może dodać istniejący administrator zbioru witryn lub administrator usługi SharePoint Online.

Administratorzy usługi SharePoint Online

Usługa SharePoint Online

Lokalny program SharePoint

Kto może korzystać z tej grupy?

Tak

Nie (domyślnie)

Wymaga instalacji specjalnej.

Usługa SharePoint Online w planach usługi Office 365 innych niż Office 365 Small Business i Office 365 Small Business Premium ma także administratora usługi SharePoint Online. Każdy administrator globalny usługi Office 365 ma też uprawnienia do przeglądania i używania witryny administracji dzierżawczej. Administrator usługi SharePoint Online zarządza ustawieniami wszystkich zbiorów witryn dostępnych w ramach subskrypcji usługi SharePoint Online.

Administrator usługi SharePoint Online może wykonywać dowolne z następujących zadań:

  • Konfigurowanie profilu użytkownika oraz usług InfoPath Forms Services

  • Konfigurowanie parametrów wyszukiwania

  • Konfigurowanie bezpiecznego magazynu i usług łączności biznesowej

  • Tworzenie magazynu terminów

  • Definiowanie systemu zarządzania rekordami

  • Monitorowanie przydziałów

  • Włączanie i wyłączanie możliwości zapraszania użytkowników zewnętrznych do uzyskiwania dostępu do witryny usługi SharePoint Online

  • Tworzenie, aktualizowanie lub usuwanie zbiorów witryn

  • Przypisywanie podstawowych i pomocniczych właścicieli zbiorów witryn do podlegających im zbiorów witryn

W przypadku korzystania z lokalnego programu SharePoint po przeprowadzeniu standardowej instalacji programu SharePoint nie ma administratora usługi SharePoint Online ani witryny administratora usługi SharePoint Online.

Początek strony

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×