Dokumentacja: lokalizacja poleceń programu Word 2003 w programie Word 2007

W tym artykule omówiono nowy interfejs użytkownika Microsoft Office Fluent i jego podstawowe elementy w programie Microsoft Office Word 2007. Przedstawiono tu także listy poleceń, które mogą być już znane użytkownikowi z programu Microsoft Office Word 2003, ilustrujące, jak osiągnąć identyczne wyniki w programie Office Word 2007.

Ważne: Ten artykuł ma być tylko źródłem informacji i nie jest materiałem szkoleniowym ani materiałem do samodzielnego uczenia się.

W tym artykule

Wprowadzenie do nowego interfejsu

Dodawanie poleceń do paska narzędzi Szybki dostęp

Nowa lokalizacja znajomych poleceń

Wprowadzenie do nowego interfejsu

Programowi Office Word 2007 nadano nowy wygląd, wprowadzając nowy interfejs użytkownika Office Fluent, zastępujący wszystkie menu, paski narzędzi i większość okienek zadań, które były dostępne w poprzednich wersjach programu Word, za pomocą prostego i wykrywalnego mechanizmu. Nowy interfejs użytkownika Office Fluent został zaprojektowany, aby ułatwić podnoszenie produktywności i efektywności w programie Word, wyszukiwanie odpowiednich funkcji dla różnych zadań i odkrywanie nowych zastosowań.

Ten artykuł jest przeznaczony dla doświadczonych użytkowników programu Word 2003 — personelu pomocy technicznej, pracowników działów informatycznych i innych osób znających już interfejs programu Word 2003 — którzy chcą szybko znaleźć znajome polecenia w programie Office Word 2007.

interfejs użytkownika Office Fluent

Głównym elementem zastępującym menu i paski narzędzi używane w programie Office Word 2007 jest Wstążka (interfejs użytkownika Office Fluent). Wstążka, zaprojektowana w celu ułatwienia przeglądania, składa się z kart zorganizowanych według konkretnych scenariuszy lub obiektów. Formanty na poszczególnych kartach są z kolei zorganizowane w kilka grup. Wstążka interfejsu użytkownika Office Fluent może zawierać więcej pozycji (np. przyciski, galerie lub okna dialogowe) niż menu czy paski narzędzi.

Obraz karty Strona główna programu Word

1. Karty zostały zaprojektowane pod kątem określonych zadań.

2. Grupy w ramach poszczególnych kart dzielą zadania na podzadania.

3. Przyciski poleceń dostępne w poszczególnych grupach umożliwiają wywoływanie poleceń lub wyświetlanie menu zawierających polecenia.

Karty pojawiające się tylko wtedy, gdy są potrzebne

Oprócz standardowego zestawu kart, który jest widoczny na Wstążce po uruchomieniu programu Office Word 2007, są dostępne dwa dodatkowe rodzaje kart, wyświetlane w interfejsie tylko wtedy, gdy są przydatne w przypadku typu wykonywanego zadania.

Narzędzia kontekstowe     Narzędzia kontekstowe umożliwiają pracę z obiektem zaznaczonym na stronie, takim jak tabela, obrazek lub rysunek. Po kliknięciu takiego obiektu obok kart standardowych jest wyświetlany odpowiedni zestaw kart kontekstowych oznaczonych kolorem akcentu.

Narzędzia kontekstowe i wyróżnienie

1. Zaznacz element w dokumencie.

2. Nazwa odpowiednich narzędzi kontekstowych jest wyświetlana w kolorze akcentu, a obok standardowego zestawu kart są wyświetlane karty kontekstowe.

3. Karty kontekstowe udostępniają formanty umożliwiające pracę z wybranym elementem.

Karty programów     Karty programów zastępują standardowy zestaw kart w momencie przejścia do innego trybu tworzenia lub do innego widoku, na przykład Podglądu wydruku.

Podgląd wydruku

Menu, paski narzędzi i inne znane elementy

Ponadto, oprócz kart, grup i poleceń, w programie Office Word 2007 występują inne elementy, które również udostępniają sposoby wykonywania różnych zadań. Te elementy przypominają menu i paski narzędzi znane ze starszych wersji programu Word.

Przycisk Microsoft Office Obraz przycisku pakietu Office      Ten przycisk jest zlokalizowany w lewym górnym rogu okna programu Word i otwiera przedstawione tutaj menu.

Przycisk Office w programie Word

Pasek narzędzi Szybki dostęp     Pasek narzędzi Szybki dostęp jest domyślnie zlokalizowany w górnej części okna programu Word i zapewnia szybki dostęp do często używanych narzędzi. Pasek narzędzi Szybki dostęp można dostosowywać przez dodawanie do niego poleceń.

Pasek narzędzi Szybki dostęp

Przyciski Uruchom okno dialogowe     Przyciski Uruchom okno dialogowe to małe ikony, które są wyświetlane w niektórych grupach. Kliknięcie przycisku Uruchom okno dialogowe powoduje otwarcie powiązanego z nim okna dialogowego lub okienka zadań zawierającego dodatkowe opcje związane z tą grupą.

Przycisk Uruchom okno dialogowe

Początek strony

Dodawanie poleceń do paska narzędzi Szybki dostęp

Niektóre polecenia programu Word 2003 są dostępne w programie Office Word 2007 jedynie z poziomu listy wszystkich poleceń w oknie dialogowym Opcje programu Word. Aby użyć tych poleceń w programieOffice Word 2007, należy je najpierw dodać do paska narzędzi Szybki dostęp w następujący sposób:

 1. Kliknij przycisk Microsoft Office Obraz przycisku pakietu Office , a następnie kliknij przycisk Opcje programu Word.

 2. Na liście po lewej stronie kliknij kategorię Dostosowywanie.

 3. W polu listy rozwijanej Wybierz polecenia z kliknij pozycję Wszystkie polecenia.

  Lista wszystkich poleceń

 4. W polu Dostosuj pasek narzędzi Szybki dostęp wybierz pozycję Dla wszystkich dokumentów (domyślnie) lub określony dokument.

 5. Kliknij polecenie, które chcesz dodać, a następnie kliknij przycisk Dodaj.

  Powtórz procedurę dla każdego polecenia, które chcesz dodać.

 6. Klikaj przyciski strzałek Przenieś w górę i Przenieś w dół, aby ustawić polecenia w kolejności, w jakiej mają być wyświetlane na pasku narzędzi Szybki dostęp.

 7. Kliknij przycisk OK.

Początek strony

Nowa lokalizacja znajomych poleceń

Aby znaleźć lokalizację menu i poleceń paska narzędzi w programie Office Word 2007, otwórz skoroszyt mapowania Wstążki programu Word. W instrukcjach na pierwszej karcie skoroszytu przedstawiono porady dotyczące dostosowywania, znajdowania i drukowania danych.

Początek strony

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×