Udostępnianie i współtworzenie

Dodawanie, zmienianie, ukrywanie lub usuwanie komentarzy w prezentacji

Dodawanie, zmienianie, ukrywanie lub usuwanie komentarzy w prezentacji

Uwaga: Staramy się udostępniać najnowszą zawartość Pomocy w Twoim języku tak szybko, jak to możliwe. Ta strona została przetłumaczona automatycznie i może zawierać błędy gramatyczne lub nieścisłości. Chcemy, aby ta zawartość była dla Ciebie przydatna. Prosimy o powiadomienie nas, czy te informacje były pomocne, u dołu tej strony. Oto angielskojęzyczny artykuł do wglądu.

Gdy chcesz osoby do recenzowania i wyrażanie opinii na temat prezentacji utworzone przez Ciebie, lub gdy współpracownicy, poproś o swoją opinię w prezentacji za pomocą komentarzy . Należy zauważyć, że można dołączyć do listu lub wyrazu na slajdzie lub do całego slajdu jest komentarz .

Przeglądarka nie obsługuje klipu wideo. Instalowanie dodatku Microsoft Silverlight, Adobe Flash Player lub programu Internet Explorer 9.
1:12

Dodanie komentarza

 1. Wybierz opcję Recenzja > Nowy komentarz. Lub wybierz pozycję Nowy, jeśli jest otwarte okienko komentarze.

 2. W okienku Komentarze wpisz wiadomość w polu, a następnie naciśnij klawisz Enter.

  Dodawanie komentarza

Wyświetlanie komentarzy i odpowiadanie na nie

 1. Wybierz ikonę komentarza Ikona komentarzy na slajdzie.

  Zostanie otwarte okienko Komentarze, w którym będą wyświetlone komentarze do tego slajdu.

 2. Wybierz przycisk Odpowiedz, aby odpowiedzieć na komentarz.

 3. Wybieraj przyciski Dalej lub Wstecz, aby przechodzić między komentarzami i slajdami.

Usunięcie komentarza

 • W okienku komentarzy wybierz komentarz, który chcesz usunąć, a następnie wybierz pozycję X.

 • Na slajdzie kliknij prawym przyciskiem myszy ikonę komentarza Ikona komentarzy , a następnie wybierz pozycję Usuń komentarz.

Recenzja

1 Karta Recenzja

2 Polecenia karty Recenzja

3 Miniatura komentarza recenzji

4 Komentarz

 1. Na slajdzie, do którego chcesz dodać komentarz, wykonaj jedną z następujących czynności:

  • Aby dodać komentarz dotyczący tekstu lub obiekt na slajdzie, zaznacz ten tekst lub obiekt.

  • Aby dodać ogólny komentarz dotyczący slajdu, kliknij dowolne miejsce slajdu.

 2. Na karcie Recenzja w grupie Komentarze kliknij przycisk Nowy komentarz.

 3. Wpisz komentarz, a następnie kliknij poza polem komentarza.

  Porada: Możesz dodać więcej niż jeden komentarz do tekstu, obiektu lub slajdu w prezentacji.

Recenzenci prezentacji mogą edytować komentarze dodane przez innych recenzentów. To powoduje zmianę koloru miniatury komentarza recenzji oraz zmianę inicjałów na inicjały bieżącego recenzenta.

 1. Kliknij miniaturę komentarza recenzji (numer 3 na ilustracji powyżej).

  Uwagi: 

  • Miniatura komentarza recenzji zawiera na ogół inicjały osoby, która dodała komentarz.

  • Jeśli miniatura komentarza recenzji jest ukryta, na karcie Recenzja w grupie Komentarze kliknij przycisk Pokaż adiustację.

 2. Na karcie Recenzja w grupie Komentarze kliknij przycisk Edytuj komentarz.

 3. Wpisz komentarz, a następnie kliknij poza polem komentarza.

Recenzenci prezentacji mogą usuwać komentarze dodane przez innych recenzentów. To powoduje zmianę koloru miniatury komentarza recenzji oraz zmianę inicjałów na inicjały bieżącego recenzenta.

 1. Kliknij komentarz, który chcesz usunąć.

 2. Na karcie Recenzja w grupie Komentarze kliknij przycisk Usuń.

Jeśli chcesz usunąć wszystkie komentarze na slajdzie lub w prezentacji, możesz usunąć je wszystkie za jednym zamachem. Na karcie Recenzja kliknij strzałkę pod przyciskiem Usuń i wybierz odpowiednią opcję:

 • Usuwanie wszystkich adiustacji na bieżącym slajdzie Usuwa komentarze ze slajdu, które są otwarte.

 • Usuwanie wszystkich adiustacji w tej prezentacji Usuwa wszystkie komentarze z całej prezentacji.

 • Aby ukryć komentarze w prezentacji, kliknij pozycję Pokaż adiustację w zakładce Komentarze. Aby znów wyświetlić komentarze, ponownie kliknij pozycję Pokaż adiustację.

 • Aby przejść do innego komentarza, na karcie Recenzja w grupie Komentarze należy kliknąć przycisk Następny lub Poprzedni.

Dodanie komentarza

 1. W okienku nawigacji w widoku normalnym kliknij slajd, którego chcesz dodać komentarz.

 2. Wykonaj jedną z następujących czynności:

  Czynność

  Metoda

  Dodać komentarz dotyczący tekstu lub obiekt na slajdzie

  Kliknij tekst lub obiekt

  Dodać komentarz dotyczący tekstu lub obiekt na slajdzie

  Kliknij tekst lub obiekt

 3. Na karcie Recenzja kliknij przycisk Nowy komentarz.

  Karta Recenzja

 4. Wpisz komentarz, a następnie kliknij poza polem komentarza.

  Aby wyświetlić komentarz, kliknij miniaturę komentarza na slajdzie.

Edytowanie komentarzy

 1. W okienku nawigacji w widoku normalnym kliknij slajd, którego chcesz dodać komentarz.

 2. Kliknij miniaturę komentarza na slajdzie, który chcesz edytować.

 3. W okienku komentarze kliknij komentarz, który chcesz edytować, a następnie kliknij ponownie, aby wprowadzić zmiany lub kliknij przycisk Odpowiedz, aby odpowiedzieć na komentarz.

  Porada:    Wybierz miniaturę komentarza na slajdzie, aby wyświetlić odpowiednie komentarza w okienku komentarzy.

Przenoszenie komentarza

 1. W okienku nawigacji w widoku normalnym kliknij slajd, którego chcesz dodać komentarz.

 2. Zaznacz i przeciągnij Miniatura komentarza do innej lokalizacji na tym samym slajdzie.

Usuwanie komentarza

 1. W okienku nawigacji w widoku normalnym kliknij slajd, którego chcesz dodać komentarz.

 2. Kliknij miniaturę komentarza, który chcesz usunąć.

 3. Na karcie Recenzja kliknij przycisk Usuń, a następnie kliknij przycisk Usuń lub wybierz opcję, aby usunąć wszystkie komentarze na slajdzie lub w prezentacji.

  Wybierz pozycję Usuń.

  Porada:    Możesz również usunąć komentarz, przytrzymując naciśnięty klawisz Ctrl kliknij komentarz, a następnie kliknij polecenie Usuń.

Pokazywanie lub ukrywanie komentarzy

 1. Na karcie Widok kliknij pozycję Normalny.

 2. Na karcie Recenzja kliknij przycisk Pokaż komentarze.

  Wybierz pozycję Pokaż komentarze

Dodanie komentarza

 1. W okienku nawigacji kliknij slajd, do którego chcesz dodać komentarz.

  Jak wybrać slajdy w okienku nawigacji

  1. W menu Widok kliknij polecenie Normalny.

  2. W górnej części okienka nawigacji kliknij kartę Karta Slajdy Slajdy, a następnie kliknij slajd. W zależności od szerokości okienka nawigacji zobaczysz albo Karta o nazwie Slajdy i Karta o nazwie Konspekt o nazwie karty lub Slajdy Karta Slajdy i Konspekt Karta Konspekt ikonę karty.     

 2. Wykonaj jedną z następujących czynności:

  Czynność

  Metoda

  Dodać komentarz dotyczący tekstu lub obiekt na slajdzie

  Kliknij tekst lub obiekt

  Dodać komentarz dotyczący slajdu

  Kliknij w dowolnym miejscu na slajdzie

 3. Na karcie Recenzja w obszarze Komentarze kliknij przycisk Nowy.

  Karta Recenzja w programie PowerPoint, grupa Komentarze

 4. Wpisz komentarz, a następnie kliknij poza polem komentarza.

  Uwaga: Aby wyświetlić komentarz, kliknij miniaturę komentarza na slajdzie.

Edytowanie komentarzy

 1. W okienku nawigacji kliknij slajd z komentarz, który chcesz zmienić.

  Jak wybrać slajdy w okienku nawigacji

  1. W menu Widok kliknij polecenie Normalny.

  2. W górnej części okienka nawigacji kliknij kartę Karta Slajdy Slajdy, a następnie kliknij slajd. W zależności od szerokości okienka nawigacji zobaczysz albo Karta o nazwie Slajdy i Karta o nazwie Konspekt o nazwie karty lub Slajdy Karta Slajdy i Konspekt Karta Konspekt ikonę karty.     

 2. Kliknij miniaturę komentarza na slajdzie, który chcesz edytować.

 3. Na karcie Recenzja w obszarze komentarze kliknij przycisk Edytuj.

  Karta Recenzja w programie PowerPoint, grupa Komentarze

  Porada: Można również edytować komentarz, klikając dwukrotnie miniaturę komentarza.

Przenoszenie komentarza

 1. W okienku nawigacji kliknij slajd z komentarz, który chcesz zmienić.

  Jak wybrać slajdy w okienku nawigacji

  1. W menu Widok kliknij polecenie Normalny.

  2. W górnej części okienka nawigacji kliknij kartę Karta Slajdy Slajdy, a następnie kliknij slajd. W zależności od szerokości okienka nawigacji zobaczysz albo Karta o nazwie Slajdy i Karta o nazwie Konspekt o nazwie karty lub Slajdy Karta Slajdy i Konspekt Karta Konspekt ikonę karty.     

 2. Zaznacz i przeciągnij Miniatura komentarza do innej lokalizacji.

Usuwanie komentarza

 1. W okienku nawigacji kliknij slajd z komentarz, który chcesz zmienić.

  Jak wybrać slajdy w okienku nawigacji

  1. W menu Widok kliknij polecenie Normalny.

  2. W górnej części okienka nawigacji kliknij kartę Karta Slajdy Slajdy, a następnie kliknij slajd. W zależności od szerokości okienka nawigacji zobaczysz albo Karta o nazwie Slajdy i Karta o nazwie Konspekt o nazwie karty lub Slajdy Karta Slajdy i Konspekt Karta Konspekt ikonę karty.     

 2. Kliknij miniaturę komentarza, który chcesz usunąć.

 3. Na karcie Recenzja w obszarze komentarze kliknij przycisk Usuń, a następnie kliknij przycisk Usuń komentarz.

  Karta Recenzja w programie PowerPoint, grupa Komentarze

  Porada: Możesz również usunąć komentarz, przytrzymując naciśnięty klawisz CTRL kliknij komentarz, a następnie kliknij przycisk Usuń komentarz.

Pokazywanie lub ukrywanie komentarzy

 1. W menu Widok kliknij polecenie Normalny.

 2. Na karcie Recenzja w obszarze komentarze kliknij pozycję Pokaż.

  Karta Recenzja w programie PowerPoint, grupa Komentarze

Dodawanie komentarzy

Otwieranie okienka komentarzy

Aby otworzyć okienko Komentarze, na karcie Widok kliknij pozycję Pokaż komentarze Pokaż komentarze .

Porada:  Dymki komentarzy Ktoś dodał komentarz wyświetlane na slajdach pozwalają stwierdzić, że ktoś dodał komentarze do prezentacji.

Dodawanie komentarzy do prezentacji

 1. Zaznacz element na slajdzie, do którego chcesz dodać komentarz.

 2. Na karcie Wstawianie kliknij pozycję Komentarz.

 3. Wprowadź komentarze i naciśnij klawisz Enter.

  • Aby dodać kolejne komentarze, w okienku Komentarze kliknij przycisk Nowy Nowy komentarz i wprowadź tekst w polu.

  • Aby odpowiedzieć na komentarz, kliknij w polu Odpowiedz i wprowadź wiadomość.

  • Obok elementu, do którego dodano komentarz, na slajdzie zostanie wyświetlony dymek komentarza Ktoś dodał komentarz .

Wybierz nagłówek poniżej, aby go otworzyć i wyświetlić szczegółowe instrukcje.

 1. Znajdowanie slajdu z komentarzami nad nim.

 2. Naciśnij przycisk komentarz Ikona komentarzy aby otworzyć okienko komentarze do czytania i odpowiada.

  Pasek narzędzi ułatwia przechodzenie do tyłu i do przodu za pomocą komentarzy, odpowiadanie na bieżący komentarz lub usunąć bieżący komentarz:

  Pasek narzędzi w okienku komentarzy

 1. Naciśnij dwukrotnie slajd, który chcesz skomentować.

 2. Naciśnij przycisk Nowy komentarz na przestawnym pasku narzędzi.

  Polecenie Nowy komentarz ma przestawny pasek narzędzi w programie PowerPoint dla systemu Android

  Okienko komentarzy wyświetlony w trybie pełnoekranowym notacji pusty wskazująca imię i nazwisko oraz datę.

 3. Wpisz komentarz. Naciśnij klawisz Gotowe, aby zmienić rozmiar okienka komentarzy i ponownie wyświetlić ukryte slajdu.

 4. Za pomocą paska narzędzi Przejdź wstecz do przodu w obrębie komentarzy:

  Pasek narzędzi w okienku komentarzy

 1. Wybierz kartę Recenzja na Wstążce, a następnie naciśnij przycisk Pokaż komentarze:

  Karta Recenzja na Wstążce w programie PowerPoint na tabletów z systemem Android zawiera przyciski umożliwiające za pomocą opcji komentarzy.

  Zostanie wyświetlone okienko Komentarze.

 2. Za pomocą przycisków na Wstążce, przejdź wstecz do przodu w obrębie komentarze.

 1. Naciśnij dwukrotnie slajd, który chcesz skomentować.

 2. Wybierz kartę Recenzja na Wstążce, a następnie naciśnij pozycję Nowy komentarz:

  Karta Recenzja na Wstążce w programie PowerPoint na tabletów z systemem Android zawiera przyciski umożliwiające za pomocą opcji komentarzy.

  Zostanie wyświetlone okienko Komentarze.

 3. Wpisz komentarz. Po zakończeniu naciśnij przycisk Zamknij (X) w okienku komentarzy.

  Umożliwia także przycisków na Wstążce Przejdź wstecz do przodu w obrębie komentarze.

Znakowanie osoby w komentarzu

Funkcja dostępna tylko dla niejawnych testerów pakietu Office Ta funkcja jest w tej chwili dostępna tylko dla niejawnych testerów pakietu Office.

Gdy komentowania dokumentu lub prezentacji i znak @ za pomocą nazwę danej osoby, osoby, które Cię obserwują odbiera poczty z łączem do komentarz.

Wybierz nagłówek poniżej, aby go otworzyć i wyświetlić szczegółowe instrukcje.

 1. Znajdowanie slajdu z komentarzami nad nim.

 2. Naciśnij przycisk komentarz Ikona komentarzy aby otworzyć okienko komentarze do czytania i odpowiada.

  Pasek narzędzi ułatwia przechodzenie do tyłu i do przodu za pomocą komentarzy, odpowiadanie na bieżący komentarz lub usunąć bieżący komentarz:

  Przyciski komentarz w programie PowerPoint dla telefonu iPhone

 1. Naciśnij dwukrotnie slajd, który chcesz skomentować.

 2. Naciśnij przycisk Nowy komentarz na przestawnym pasku narzędzi Przycisk Nowy komentarz w programie PowerPoint dla telefonu iPhone .

  Okienko komentarzy wyświetlony w trybie pełnoekranowym notacji pusty wskazująca imię i nazwisko oraz datę.

 3. Wpisz komentarz. Naciśnij klawisz Gotowe, aby zmienić rozmiar okienka komentarzy i ponownie wyświetlić ukryte slajdu.

 4. Za pomocą paska narzędzi Przejdź wstecz do przodu w obrębie komentarzy:

  Pasek narzędzi w okienku komentarzy

 1. Znajdowanie slajdu z komentarzami nad nim.

 2. Naciśnij przycisk komentarz Ikona komentarzy aby otworzyć okienko komentarze do czytania i odpowiada.

  Pasek narzędzi ułatwia przechodzenie do tyłu i do przodu za pomocą komentarzy, odpowiadanie na bieżący komentarz lub usunąć bieżący komentarz:

  Przyciski komentarz w programie PowerPoint dla tabletu iPad

 1. Naciśnij dwukrotnie slajd, który chcesz skomentować.

 2. Naciśnij przycisk Nowy komentarz na przestawnym pasku narzędzi.

  Polecenie Nowy komentarz ma przestawny pasek narzędzi w programie PowerPoint dla systemu Android

  Okienko komentarzy wyświetlony w trybie pełnoekranowym notacji pusty wskazująca imię i nazwisko oraz datę.

 3. Wpisz komentarz. Naciśnij klawisz Gotowe, aby zmienić rozmiar okienka komentarzy i ponownie wyświetlić ukryte slajdu.

 4. Za pomocą paska narzędzi Przejdź wstecz do przodu w obrębie komentarzy:

  Przyciski komentarz w programie PowerPoint dla tabletu iPad

Wybierz nagłówek poniżej, aby go otworzyć i wyświetlić szczegółowe instrukcje.

 • Na karcie Recenzja wybierz polecenie Pokaż komentarze.

  Przycisk Pokaż komentarze w aplikacji PowerPoint Mobile dla systemu Windows 10

  Zostanie otwarte okienko komentarze, gdy pojawi się wszystkie komentarze, które zostały już dodane do prezentacji.

 1. Wybierz slajd, który chcesz skomentować.

  Pasek narzędzi ułatwia tworzenie nowego komentarza, usunąć bieżący komentarz i przejdź do tyłu i za pomocą komentarzy, odpowiadanie na bieżący komentarz do przodu i usuwanie bieżący komentarz:

  Przyciski komentarz w systemie Windows Mobile: Tworzenie nowego komentarza, Usuń komentarz bieżącego, aby przejść do poprzedniego komentarza i przejdź do następnego komentarza

  Notacji pusty wskazująca imię i nazwisko oraz datę zostanie wyświetlone okienko komentarzy.

 2. Wpisz komentarz. Naciśnij pozycję innego miejsca na ekranie po zakończeniu pisania.

Nie możesz dodać komentarze w PowerPoint na komputerze typu tablet z systemem Windows.

 • W okienku komentarze, bezpośrednio pod komentarzem, który chcesz odpowiedzieć wybierz pole odpowiedź i zacznij pisać.

Nie możesz odpowiadać na komentarze w PowerPoint na komputerze typu tablet z systemem Windows.

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×