Dodawanie, zmienianie lub usuwanie doradcy ds. subskrypcji

Autoryzowany partner firmy Microsoft, który pełni rolę doradcy ds. subskrypcji, zapewnia pomoc w sprawach dotyczących sprzedaży oraz pomoc techniczną potrzebną do skonfigurowania i utrzymania subskrypcji. Doradcę ds. subskrypcji można dodać jako zarejestrowanego partnera przy zakupie usługi Office 365 lub później. Jeśli obecnie nie korzystasz z usług takiego partnera, możesz go też znaleźć w witrynie internetowej Microsoft Pinpoint.

Wybór partnera zależy od używanych usług Office 365 oraz kraju lub regionu, w którym te usługi są używane. W przypadku dodawania lub zmieniania partnera dla subskrypcji najpierw musisz uzyskać od niego Identyfikator partnera firmy Microsoft.

Co chcesz zrobić?

Dodawanie partnera w momencie zakupu

Dodawanie partnera do istniejącej subskrypcji

Zmienianie partnera dla subskrypcji

Wyświetlanie relacji partnerów

Usuwanie partnera z subskrypcji

Usuwanie relacji z odsprzedawcą

Dodawanie partnera w momencie zakupu

 1. Zaloguj się do usługi Office 365, potrzebne do tego będzie Twoje konto służbowe.

 2. Wybierz ikonę Uruchamianie aplikacji Ikona uruchamianie aplikacji w usłudze Office 365 w lewym górnym rogu i wybierz polecenie Administrator.

 3. Wybierz pozycję ZAKUP USŁUG.

 4. Z rozwiniętego menu u dołu każdej z wymienionych usług wybierz pozycję Kup teraz.

  Wybieranie pozycji Kup teraz z menu w dolnej części usługi
 5. Aby dodać nowego partnera, rozwiń pozycję Potrzebujesz pomocy dotyczącej zamówienia? i wybierz pozycję Skorzystaj z pomocy partnera firmy Microsoft.

  Wybieranie pozycji Skorzystaj z pomocy partnera firmy Microsoft

  Wykonaj czynności podane na stronie Pinpoint, aby wyszukać lub dopasować partnera.

 6. Jeśli masz już partnera, w drugim kroku kreatora Do kasy w okienku po prawej stronie w obszarze Informacje o partnerze wybierz pozycję Dodaj.

 7. Wpisz Identyfikator partnera firmy Microsoft. Identyfikator możesz uzyskać od partnera, którego chcesz dodać.

 8. Wykonaj pozostałe kroki kreatora, aby zakończyć kupowanie subskrypcji.

Dodawanie partnera do istniejącej subskrypcji

 1. Zaloguj się do usługi Office 365, potrzebne do tego będzie Twoje konto służbowe.

 2. Wybierz ikonę Uruchamianie aplikacji Ikona uruchamianie aplikacji w usłudze Office 365 w lewym górnym rogu i wybierz polecenie Administrator.

 3. Przejdź do strony Subskrypcje:

  • Wybierz pozycję Rozliczenia > Subskrypcje. Ewentualnie:

  • W obszarze Rozliczenia wybierz pozycję Wyświetlaj i edytuj subskrypcje.

 4. Jeśli masz więcej niż jedną subskrypcję, z okienka po lewej stronie wybierz subskrypcję, którą chcesz edytować.

 5. W obszarze Nazwa i koszt subskrypcji wybierz pozycję Więcej akcji > Dodaj zarejestrowanego partnera.

  Wybieranie pozycji Dodaj zarejestrowanego partnera
 6. Wpisz Identyfikator partnera firmy Microsoft, wybierz pozycję Sprawdź identyfikator, a następnie Prześlij. Identyfikator możesz uzyskać od partnera, którego chcesz dodać.

 7. Identyfikator partnera jest wyświetlany na stronie Subskrypcje.

Zmienianie partnera dla subskrypcji

 1. Przejdź do strony Subskrypcje:

  • Wybierz pozycję Rozliczenia > Subskrypcje. Ewentualnie:

  • W obszarze Rozliczenia wybierz pozycję Wyświetlaj i edytuj subskrypcje.

 2. Jeśli masz wiele subskrypcji, wybierz nazwę subskrypcji, którą chcesz edytować.

 3. W obszarze Identyfikator partnera wybierz pozycję Edytuj zarejestrowanego partnera.

  Wybieranie pozycji Edytuj zarejestrowanego partnera
 4. Wpisz nowy Identyfikator partnera firmy Microsoft, wybierz pozycję Sprawdź identyfikator, a następnie Prześlij. Identyfikator możesz uzyskać od partnera, którego chcesz dodać.

 5. Na stronie Szczegóły subskrypcji zostanie wyświetlony Identyfikator partnera.

Wyświetlanie relacji partnerów

W programie Office 365:

 1. Zaloguj się do usługi Office 365, potrzebne do tego będzie Twoje konto służbowe.

 2. Przejdź do Centrum administracyjnego usługi Office 365.

 3. Przejdź do pozycji Ustawienia > Relacje partnerów.

Na stronie Relacje partnerów są wyświetlani partnerzy.

Jeśli nie masz partnera, zobaczysz komunikat „Nie znaleziono elementów do pokazania w tym miejscu”.

Usuwanie partnera z subskrypcji

 1. Przejdź do strony Subskrypcje:

  • Wybierz pozycję Rozliczenia > Subskrypcje. Ewentualnie:

  • W obszarze Rozliczenia wybierz pozycję Wyświetlaj i edytuj subskrypcje.

 2. Jeśli masz wiele subskrypcji, wybierz nazwę subskrypcji, którą chcesz edytować.

 3. W obszarze Identyfikator partnera wybierz pozycję Edytuj zarejestrowanego partnera.

 4. Na stronie Informacje o partnerze wyczyść pole wyboru Identyfikator partnera, a następnie wybierz pozycję Wyślij.

Usuwanie relacji z odsprzedawcą

Nie można samodzielnie usunąć relacji z odsprzedawcą.

Przy próbie usunięcia relacji z odsprzedawcą opcja Usuń jest wyszarzona i musisz poprosić partnera-odsprzedawcę o wykonanie tych instrukcji: Usuwanie relacji z partnerem-odsprzedawcą.

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×