Dodawanie zdjęcia lub klipy wideo do pliku przy użyciu urządzenia przenośnego

Uwaga: Staramy się udostępniać najnowszą zawartość Pomocy w Twoim języku tak szybko, jak to możliwe. Ta strona została przetłumaczona automatycznie i może zawierać błędy gramatyczne lub nieścisłości. Chcemy, aby ta zawartość była dla Ciebie przydatna. Prosimy o powiadomienie nas, czy te informacje były pomocne, u dołu tej strony. Oto angielskojęzyczny artykuł do wglądu.

Na urządzeniu przenośnym umożliwia dodawanie obrazów do prezentacji PowerPoint, Word dokument lub Excel skoroszytu. Ponadto na iPad lub iPhone można dodać klip wideo do prezentacji PowerPoint.

Przygotowywanie się na używanie kamery ciągłości z pakietem Office dla komputerów Mac

Ta procedura wymaga systemu iOS 12 na urządzeniu przenośnym.

Na komputerze Mac ta procedura wymaga Mojave macOS (z jego funkcja ciągłości kamery), a PowerPoint 2019 dla komputerów Mac lub PowerPoint dla usługi Office 365 dla komputerów Mac wersji 16.19 lub nowszej. Znajdowanie wersję pakietu Office

Dla wewnętrznych pakietu Office ta funkcja jest również dostępne na Word dla usługi Office 365 dla komputerów Mac.

 1. Zaloguj się do tej samej firmy Apple na urządzeniu z obu Mac i systemu iOS.

 2. Podłącz oba urządzenia do tej samej sieci Wi-Fi.

 3. Parowanie komputera macOS z urządzeniem z systemem iOS:

  1. Włącz funkcję Bluetooth na komputerze macOS w celu ułatwienia "odnajdowania" przez urządzeniu z systemem iOS.

  2. Podłącz urządzenie iOS na komputerze z Bluetooth.

Zrób zdjęcie, a następnie dodanie go

 1. Otwórz dokument na komputerze Mac w PowerPoint.

 2. Wybierz miejsce, w którym chcesz wstawić zdjęcia przy wciśniętym klawiszem control w dokumencie.

 3. W obszarze Nazwa urządzenia systemu iOS, które będą używane w celu wykonania zdjęcia zaznacz Wykonać zdjęcie.

 4. Na urządzeniu z systemem iOS zostanie otwarta aplikacja kamery. Zrób zdjęcie z nim.

 5. Jeśli akceptujesz przechwycony obraz, naciśnij pozycję Użyj zdjęcia. (Lub, jeśli chcesz spróbować ponownie, naciśnij przycisk wznawiać.)

  Po chwili zdjęcie zostanie wstawiony w dokumencie na komputerze Macintosh. Możesz teraz stylów, przenieść lub zmienić jego rozmiar w żaden sposób, który chcesz.

Pokrewne wskazówki zobacz Używanie kamery ciągłości na komputerze Mac.

Dodawanie istniejącego obrazu

 1. Otwórz prezentację, dokumentu lub skoroszyt.

 2. Wybierz lokalizację, w której chcesz dodać obraz.

 3. Na tablecie z systemem Android wybierz polecenie Wstaw.

  Karta Wstawianie

  Na telefonie z systemem Android wybierz ikonę Edytuj Ikona Edytuj , naciśnij kartę Narzędzia główne, a następnie wybierz przycisk Wstaw.

 4. Na karcie Wstawianie wybierz obrazy, a następnie naciśnij pozycję zdjęcia.

  Wybierz pozycję zdjęcia

  Jeśli korzystasz z programu Excel, wybierz polecenie Wstaw, a następnie naciśnij zdjęcia.

  Wybierz polecenie Wstaw > zdjęcia

 5. Przejdź do lokalizacji obrazu, a następnie naciśnij ją, aby go wstawić.

 6. Zostanie wyświetlona karta obrazu.

  Karta Obraz

  Korzystając z następujących funkcji na karcie obrazy, aby sformatować obraz.

  • Style — wybierz z galerii stylów, aby dodać obramowanie lub zmienić kształt obrazu.

   Style

  • Do przodu — podczas dodawania lub inne obrazy, są ułożone w poszczególnych warstw w kolejności zostały dodane. Kliknij pozycję Rozmieść , a następnie użyj opcji Przesuń do przodu, aby przenieść obraz jednej warstwy do przodu lub przenieść go na początek stosu.

   Prześlij dalej

  • Do tyłu — kliknij pozycję Rozmieszczanie i używanie Wyślijdo tyłu opcji, aby przejść wstecz jednej warstwy obrazu lub przenoszenie go na koniec stosu.

   Do tyłu

  • Obrót — kliknij pozycję Rozmieść i używanie Obróć opcji obracanie lub przerzucanie obrazu. Zwróć uwagę, można też użyć uchwytu obrotu obrazu.

   Obracanie

   Uwaga: Aby wyświetlić do przodu, do tyłu, Obróć i Przerzuć opcji na telefonie z systemem Android, naciśnij przycisk Rozmieść.

  • Przycinanie — usuwanie niepotrzebnych części obrazu przy użyciu opcjiobrazuprzycinania Przycinanie i uchwyty Uchwyt .

  • Resetowanie — użyj Resetowanie > Resetuj obraz, aby odrzucić formatowanie zmiany, które zostały zastosowane do obrazu. Resetowanie za pomocą > Resetuj rozmiar, aby odrzucić dowolną zmiany, które usługi wykonane na podstawie rozmiaru obrazu.

   Resetowanie

Zrób zdjęcie, a następnie dodanie go

 1. Otwórz prezentację, dokumentu lub skoroszyt.

 2. Wybierz lokalizację, w której chcesz dodać obraz.

 3. Naciśnij pozycję Wstawianie.

 4. Na karcie Wstawianie wybierz obrazy, a następnie naciśnij pozycję aparat.

  Wybierz pozycję kamery

  Jeśli korzystasz z programu Excel, naciśnij pozycję Wstaw, a następnie naciśnij pozycję aparat.

  Wybierz polecenie Wstaw > zdjęcia

 5. Wybierz ikonę kontrolki Ikona Edytuj Aby wyświetlić opcje kamery. Można zmienić narażenie, ustawianie czasomierza, zmienić jego rozmiar, zmienianie orientacji poziomej lub naciśnij ikonę Przełącz kamerę z tyłu na wierzch.

 6. Po skonfigurowaniu obrazu, naciśnij przycisk aparatu fotograficznego Przycisk aparatu fotograficznego robienia zdjęcia i dodać go do slajdu, dokumentu lub skoroszyt. Aby odrzucić zdjęcie, naciśnij przycisk X.

Uwaga: Nie jest dostępna opcja wideo Wstawianie jeszcze dla programu PowerPoint na urządzeniach z systemem Android, a nie jest dostępna w Word lub Excel. Jednak jeśli film został dodany z inną wersją Office, można go odtworzyć na urządzeniu z systemem Android.

Udzielanie dostępu pakietu Office do obrazów

Zanim będzie można dodać obrazy lub klipy wideo, muszą być przechowywane na tablecie iPad lub telefonu iPhone i możesz nadać dostęp aplikacje pakietu Office do nich.

 1. Naciśnij pozycję Ustawienia.

 2. Naciśnij pozycję Prywatność.

 3. Naciśnij pozycję zdjęcia.

 4. Przesuń kontrolki dla każdej aplikacji pakietu Office udzielić dostępu do tej aplikacji.

  Zdjęcia w programie access

Dodawanie istniejącego obrazu

 1. Otwórz prezentację, dokumentu lub skoroszyt.

 2. Wybierz lokalizację, w której chcesz dodać obraz.

 3. Na tablecie iPad wybierz polecenie Wstaw.

  Karta Wstawianie

  Na telefonie iPhone naciśnij ikonę Edytuj Ikona Edytuj , naciśnij kartę Narzędzia główne, a następnie wybierz przycisk Wstaw.

 4. Na karcie Wstawianie wybierz obrazy, a następnie przejdź do lokalizacji obrazu.

  Menu fotografie

 5. Wybierz obraz, aby go dodać.

 6. Zostanie wyświetlona karta obrazu.

  Karta Obraz

  Korzystając z następujących funkcji na karcie obraz do formatowania obrazu.

  • Style — wybierz z galerii stylów, aby dodać obramowanie lub zmienić kształt obrazu.

   Style

  • Cień — wybierz z galerii efektów cienia.

   Cień

  • Odbicie — wybierz z galerii efekty lustrzane.

   Odbicie

  • Rozmieszczanie — podczas dodawania lub inne obrazy, są one układane w poszczególnych warstw w kolejności zostały dodane. Użyj opcji Rozmieść, aby przenieść obraz do przodu jednej warstwy, przenieść go na początek stosu, przenieść obraz jedną warstwę do tyłu lub przenieść go na koniec stosu.

   Rozmieszczanie

  • Przycinanie — używanie opcję Przytnij Przycinanie w celu usunięcia niepotrzebnych części obrazu.

  • Resetowanie — użyj Resetowanie > Resetuj obraz, aby odrzucić formatowanie zmiany, które zostały zastosowane do obrazu. Resetowanie za pomocą > Wyzeruj obraz, aby odrzucić zmiany wprowadzone na rozmiar obrazu.

   Resetowanie

Zrób zdjęcie, a następnie dodanie go

 1. Otwórz prezentację, dokumentu lub skoroszyt.

 2. Wybierz lokalizację, w której chcesz dodać obraz.

 3. Naciśnij pozycję Wstawianie.

  Karta Wstawianie

  Na telefonie iPhone naciśnij ikonę Edytuj Ikona Edytuj , naciśnij kartę Narzędzia główne, a następnie wybierz przycisk Wstaw.

 4. Na karcie Wstawianie naciśnij pozycję aparat.

 5. Po zostały Zrób zdjęcie, naciśnij zdjęcia Użyj dodać go do slajdu, dokumentu lub skoroszyt. Aby odrzucić zdjęcie, naciśnij wznawiać, a następnie Anuluj.

Dodawanie istniejącego klipu wideo (tylko w programach PowerPoint)

Zanim będzie można dodać klip wideo do prezentacji, muszą być przechowywane na komputerze iPad lub telefonu iPhone.

 1. Otwórz swoją prezentację programu PowerPoint.

 2. Wybierz slajd, do którego będzie zawierać wideo.

 3. Na tablecie iPad wybierz polecenie Wstaw.

  Karta Wstawianie

  Na telefonie iPhone naciśnij ikonę Edytuj Ikona Edytuj , naciśnij kartę Narzędzia główne, a następnie wybierz przycisk Wstaw.

 4. Na karcie Wstawianie wybierz klipy wideo, a następnie przejdź do lokalizacji pliku wideo na tablecie iPad.

 5. Wybierz klip wideo, aby dodać go do prezentacji.

Dodawanie istniejącego obrazu

 1. Otwórz prezentację, dokumentu lub skoroszyt.

 2. Wybierz lokalizację, w której chcesz dodać obraz.

 3. Na komputerze typu tablet z systemem Windows wybierz polecenie Wstaw.

  Karta Wstawianie

  Na telefonie Windows phone naciśnij dwukrotnie slajd chcesz, a następnie wybierz więcej Więcej u dołu do ekranu Więcej , naciśnij kartę Narzędzia główne, a następnie wybierz przycisk Wstaw.

 4. Na karcie Wstawianie wybierz obrazy, a następnie naciśnij pozycję zdjęcia.

  Menu obrazów

 5. Przejdź do lokalizacji obrazu, a następnie naciśnij go.

 6. Na komputerze typu tablet z systemem Windows wybierz polecenie Wstaw.

  Insert picture

  Na telefonie Windows phone naciśnij znacznik wyboru.

 7. Zostanie wyświetlona karta obrazu.

  Karta Obraz

  Korzystając z następujących funkcji na karcie obraz do formatowania obrazu.

  • Style — wybierz z galerii stylów, aby dodać obramowanie lub zmienić kształt obrazu.

   Style

  • Do przodu — podczas dodawania lub inne obrazy, są ułożone w poszczególnych warstw w kolejności zostały dodane. Aby przenieść obraz jednej warstwy do przodu lub przenieść go na początek stosu za pomocą opcji do przodu.

   Menu do przodu

  • Do tyłu — użyj opcji Wstecz, aby przejść wstecz jednej warstwy obrazu lub przenoszenie go na koniec stosu. <media8 >

   Menu do tyłu

  • Obrót — użyj Obróć opcji obracanie lub przerzucanie obrazu. Zwróć uwagę, można też użyć uchwytu obrotu obrazu.

   Menu obracania

   Uwaga: Aby wyświetlić do przodu, Wstecz i Obróć opcji na telefonie Windows phone, naciśnij przycisk Rozmieść.

  • Przycinanie — używanie opcję Przytnij Przycinanie w celu usunięcia niepotrzebnych części obrazu. Naciśnij strzałkę w dół, aby wyświetlić menu Przytnij. Możesz zmienić Położenie obrazu i Pozycji Przytnij.

   Menu Przytnij obraz

  • Naciśnij ikonę rozmiar Zmienianie rozmiaru ikony Aby zmienić wysokość i szerokość obrazu. Wybierz Tekst alternatywny, aby dodać tytuł i opis do obrazu.

  • Resetowanie — użyj Resetowanie > Resetuj obraz, aby odrzucić formatowanie zmiany, które zostały zastosowane do obrazu. Resetowanie za pomocą > Resetuj rozmiar, aby odrzucić dowolną zmiany, które usługi wykonane na podstawie rozmiaru obrazu.

   Resetowanie menu

Zrób zdjęcie, a następnie dodanie go

 1. Otwórz prezentację, dokumentu lub skoroszyt.

 2. Wybierz lokalizację, w której chcesz dodać obraz.

 3. Na komputerze typu tablet z systemem Windows wybierz polecenie Wstaw. Na telefonie Windows phone naciśnij dwukrotnie slajd chcesz, a następnie wybierz więcej Więcej u dołu do ekranu Więcej , naciśnij kartę Narzędzia główne, a następnie wybierz przycisk Wstaw.

 4. Na karcie Wstawianie naciśnij pozycję aparat.

 5. (Opcjonalnie) Naciśnij ikonę aparatu odwrotnej Odwracanie kamery do Przełączanie fokusu kamery z tyłu na pierwszym planie.

 6. Naciśnij ikonę aparatu fotograficznego Ikona Aparat podczas robienia zdjęcia.

 7. Zdjęcie będzie wyglądało na ekranie. Aby zmienić rozmiar obrazu, naciśnij ikonę współczynnik proporcji Współczynnik proporcji . Aby wstawić zdjęcia na slajdzie, naciśnij znacznik wyboru Znacznik wyboru . Aby odrzucić zdjęcie, naciśnij przycisk X.

Uwaga: Nie jest dostępna opcja wideo Wstawianie jeszcze dla programu PowerPoint na urządzeniach z systemem Windows. Jednak jeśli film został dodany z inną wersją Office, można go odtworzyć na urządzeniu z systemem Windows.

Zobacz też

Tworzenie dokumentów programu Word z ułatwieniami dostępu

Udostępnić dokumenty programu Excel dla osób niepełnosprawnych

Tworzenie prezentacji programu PowerPoint z ułatwieniami dostępu

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×