Dodawanie zawartości i tekstu do strony programu SharePoint z ułatwieniami dostępu za pomocą czytnika zawartości ekranu

Dodawanie zawartości i tekstu do strony programu SharePoint z ułatwieniami dostępu za pomocą czytnika zawartości ekranu

Uwaga: Staramy się udostępniać najnowszą zawartość Pomocy w Twoim języku tak szybko, jak to możliwe. Ta strona została przetłumaczona automatycznie i może zawierać błędy gramatyczne lub nieścisłości. Chcemy, aby ta zawartość była dla Ciebie przydatna. Prosimy o powiadomienie nas, czy te informacje były pomocne, u dołu tej strony. Oto angielskojęzyczny artykuł do wglądu.

Symbol odczytywania na głos z etykietą zawartości czytnika ekranu. Ten temat dotyczy korzystania z czytnika zawartości ekranu w pakiecie Office

Ten artykuł jest przeznaczony dla osób niedowidzących, które korzystają z czytnika zawartości ekranu w produktach pakietu Office, i stanowi część zawartości dotyczącej ułatwień dostępu pakietu Office. Aby uzyskać bardziej ogólną pomoc, zobacz stronę główną Pomocy technicznej pakietu Office.

Użyj Narratora, wbudowanego czytnika zawartości ekranu systemu Windows, do wstawiania różnych składników Web Part umożliwiających dodawanie tekstu, linków i przeglądarek plików do strony usługi SharePoint Online. Możesz nawet dodawać inną zawartość, taką jak mapy Bing i wyróżnienia.

Uwagi: 

 • Nowe funkcje usługi Office 365 są udostępniane stopniowo subskrybentom usługi Office 365, więc mogą nie być jeszcze dostępne w Twojej aplikacji. Aby dowiedzieć się, jak uzyskiwać nowe funkcje szybciej, dołącz do niejawnego programu testów pakietu Office.

 • Aby poznać skróty klawiaturowe, zobacz Skróty klawiaturowe w usłudze SharePoint Online.

 • W tym temacie założono, że używany jest wbudowany czytnik zawartości ekranu systemu Windows — Narrator. Aby dowiedzieć się więcej na temat korzystania z Narratora, zobacz Kompletny przewodnik dotyczący funkcji Narrator.

 • W tym temacie założono, że ta aplikacja używana jest na komputerze PC. W przypadku telefonu lub tabletu z systemem Windows nawigacja i gesty mogą się niekiedy różnić.

 • Aplikacja SharePoint Online działa w przeglądarce internetowej, więc skróty klawiaturowe są inne niż w programie klasycznym. Na przykład przejście do poleceń i wyjście z nich odbywa się za pomocą klawiszy Ctrl+F6 (zamiast klawisza F6). Ponadto typowe skróty, takie jak F1 (Pomoc) i Ctrl+O (Otwórz), odnoszą się do przeglądarki internetowej, a nie do aplikacji SharePoint Online.

W tym temacie

Dodawanie składnika Web Part tekstu

Aby dodać tekst do swojej strony usługi SharePoint Online, zacznij od dodania składnika Web Part tekstu i kontynuuj wstawianie tekstu.

 1. Przejdź do strony programu SharePoint, do której chcesz dodać składnik Web Part tekstu.

 2. Aby przejść do trybu edycji, naciskaj klawisz Tab, aż usłyszysz: „Nowy, zwinięte, element menu”. Naciśnij klawisz Strzałka w prawo. Usłyszysz: „Edycja, element menu”. Naciśnij klawisz Enter, aby wybrać.

 3. Naciskaj klawisz Tab, aż przejdziesz do lokalizacji, w której chcesz dodać składnik Web Part. Usłyszysz „Dodaj nową sekcję lub składnik Web Part, przycisk”, gdy będzie można dodać sekcję lub składnik Web Part.

 4. Naciśnij klawisz Enter. Zostanie otwarte okno dialogowe wyszukiwania lub wybierania składnika Web Part.

 5. Naciśnij klawisz Tab jeden raz. Usłyszysz: „Tekst”. Naciśnij klawisz Enter, aby wybrać. Składnik Web Part tekstu zostanie dodany do strony.

 6. Teraz możesz zacząć pisać. Gdy skończysz, naciśnij klawisz Esc dwa razy, aby zamknąć tryb edycji i powrócić do strony programu SharePoint.

 7. Aby zapisać stronę i przełączyć się do trybu wyświetlania, naciskaj klawisz Tab lub klawisze Shift+Tab, aż usłyszysz „Zapisz i zamknij, element menu” i naciśnij klawisz Enter.

Dodawanie składnika Web Part linku

Używając składnika Web Part linku, można dodać link oraz podgląd strony, klipu wideo lub obrazu, do których prowadzi link.

 1. Przejdź do strony programu SharePoint, do której chcesz dodać składnik Web Part linku.

 2. Aby przejść do trybu edycji, naciskaj klawisz Tab, aż usłyszysz: „Nowy, zwinięte, element menu”. Naciśnij klawisz Strzałka w prawo. Usłyszysz: „Edycja, element menu”. Naciśnij klawisz Enter, aby wybrać.

 3. Naciskaj klawisz Tab, aż przejdziesz do lokalizacji, w której chcesz dodać składnik Web Part. Usłyszysz „Dodaj nową sekcję lub składnik Web Part, przycisk”, gdy będzie można dodać sekcję lub składnik Web Part.

 4. Naciśnij klawisz Enter. Zostanie otwarte okno dialogowe wyszukiwania lub wybierania składnika Web Part.

 5. Wpisz link i naciśnij klawisz Tab jeden raz. Usłyszysz: „Lista Polecane, użyj klawiszy strzałek w prawo i w lewo, aby poruszać się po liście, link”. Naciśnij klawisz Enter.

 6. Składnik Web Part linku zostanie dodany do strony. Fokus znajdzie się na polu link i będzie można wkleić lub wpisać adres, do którego ma prowadzić link.

  Po wstawieniu adresu pod tekstem linku zostanie wyświetlony podgląd strony, do której prowadzi link. Aby odsłuchać zawartość podglądu, naciśnij klawisz Strzałka w dół kilka razy.

 7. Aby zakończyć edytowanie składnika Web Part i powrócić do strony programu SharePoint, naciśnij dwukrotnie klawisz Esc.

 8. Aby zapisać stronę i przełączyć się do trybu wyświetlania, naciskaj wielokrotnie klawisz Tab lub klawisze Shift+Tab, aż usłyszysz „Zapisz i zamknij, element menu” i naciśnij klawisz Enter.

Porada: Aby dodać hiperlink do składnika Web Part tekstu podczas pisania, naciśnij klawisze Ctrl+K. Zostanie otwarte okno dialogowe Wstawianie linku. Wpisz lub wklej adres, a następnie naciskaj wielokrotnie klawisz Tab, aż usłyszysz „Zapisz, przycisk” i naciśnij klawisz Enter. Link zostanie dodany i będzie można kontynuować wpisywanie.

Dodawanie składnika Web Part przeglądarki plików

Dodaj składnik Web Part przeglądarki plików, aby osadzić dokumenty programów Word, Excel, PowerPoint lub Visio na stronie usługi SharePoint Online.

 1. Przejdź do strony programu SharePoint, do której chcesz dodać składnik Web Part przeglądarki plików.

 2. Aby przejść do trybu edycji, naciskaj klawisz Tab, aż usłyszysz: „Nowy, zwinięte, element menu”. Naciśnij klawisz Strzałka w prawo. Usłyszysz: „Edycja, element menu”. Naciśnij klawisz Enter, aby wybrać.

 3. Naciskaj klawisz Tab, aż przejdziesz do lokalizacji, w której chcesz dodać składnik Web Part. Usłyszysz „Dodaj nową sekcję lub składnik Web Part, przycisk”, gdy będzie można dodać sekcję lub składnik Web Part.

 4. Naciśnij klawisz Enter. Zostanie otwarte okno dialogowe wyszukiwania lub wybierania składnika Web Part.

 5. Wpisz przeglądarka plików, naciśnij klawisz Tab, a następnie naciśnij klawisz Enter. Zostanie otwarte okno dialogowe z fokusem na pozycji Ostatnio używane dokumenty.

 6. Aby przechodzić w dół na liście opcji, naciskaj klawisz Strzałka w dół. Aby wybrać opcję, naciśnij klawisz Enter. Naciskaj klawisz Tab, aż usłyszysz „Otwórz, przycisk” i naciśnij klawisz Enter.

 7. Składnik Web Part przeglądarki plików zostanie dodany do strony. Naciśnij klawisz Esc dwa razy, aby zamknąć tryb edycji i powrócić do strony programu SharePoint.

 8. Aby zapisać stronę i przełączyć się do trybu wyświetlania, naciskaj wielokrotnie klawisz Tab lub klawisze Shift+Tab, aż usłyszysz „Zapisz i zamknij, element menu” i naciśnij klawisz Enter.

Dodawanie składnika Web Part wyróżnionej zawartości

Zacznij od dodania składnika Web Part wyróżnionej zawartości do strony usługi SharePoint Online, a następnie wybierz kryteria filtrowania dla zawartości, którą chcesz wyróżnić.

 1. Przejdź do strony programu SharePoint, do której chcesz dodać składnik Web Part wyróżnionej zawartości.

 2. Aby przejść do trybu edycji, naciskaj klawisz Tab, aż usłyszysz: „Nowy, zwinięte, element menu”. Naciśnij klawisz Strzałka w prawo. Usłyszysz: „Edycja, element menu”. Naciśnij klawisz Enter, aby wybrać.

 3. Naciskaj klawisz Tab, aż przejdziesz do lokalizacji, w której chcesz dodać wyróżnioną zawartość. Usłyszysz „Dodaj nową sekcję lub składnik Web Part, przycisk”, gdy będzie można dodać sekcję lub składnik Web Part.

 4. Naciśnij klawisz Enter. Zostanie otwarte okno dialogowe wyszukiwania lub wybierania składnika Web Part.

 5. Wpisz wyróżniona zawartość, naciśnij klawisz Tab, a następnie naciśnij klawisz Enter. Składnik Web Part zostanie dodany do strony.

 6. Tytuł domyślny to Ostatnio używane dokumenty. Aby zmienić tytuł, naciśnij klawisz Enter i wpisz nowy tytuł.

 7. Naciśnij klawisze Alt+F10, aby przejść do paska narzędzi. Usłyszysz: „Edytuj składnik Web Part, przycisk”. Naciśnij klawisz Enter.

 8. Zostanie otwarte okno dialogowe Wyróżniona zawartość. Aby przejść do okna dialogowego, naciśnij klawisz Tab. Aby zmienić zaznaczenie elementu, naciśnij klawisz Enter, a następnie za pomocą klawiszy Strzałka w górę i Strzałka w dół poruszaj się między opcjami. Po przejściu do opcji, którą chcesz wybrać, naciśnij klawisz Enter. Aby zamknąć okno dialogowe, naciskaj wielokrotnie klawisz Tab lub klawisze Shift+Tab, aż usłyszysz „Zamknij, przycisk” i naciśnij klawisz Enter.

 9. Składnik Web Part wyróżnionej zawartości zostanie dodany do strony. Naciśnij klawisz Esc dwa razy, aby zamknąć tryb edycji i powrócić do strony programu SharePoint.

 10. Aby zapisać stronę i przełączyć się do trybu wyświetlania, naciskaj wielokrotnie klawisz Tab lub klawisze Shift+Tab, aż usłyszysz „Zapisz i zamknij, element menu” i naciśnij klawisz Enter.

Dodawanie składnika Web Part biblioteki dokumentów

Składnik Web Part biblioteki dokumentów wyświetla dokumenty z wybranej biblioteki dokumentów. Użytkownicy z odpowiednimi uprawnieniami mogą wyświetlać i edytować pliki bezpośrednio w składniku Web Part.

 1. Przejdź do strony programu SharePoint, do której chcesz dodać składnik Web Part biblioteki dokumentów.

 2. Aby przejść do trybu edycji, naciskaj klawisz Tab, aż usłyszysz: „Nowy, zwinięte, element menu”. Naciśnij klawisz Strzałka w prawo. Usłyszysz: „Edycja, element menu”. Naciśnij klawisz Enter, aby wybrać.

 3. Naciskaj klawisz Tab, aż przejdziesz do lokalizacji, w której chcesz dodać składnik Web Part. Usłyszysz „Dodaj nową sekcję lub składnik Web Part, przycisk”, gdy będzie można dodać sekcję lub składnik Web Part.

 4. Naciśnij klawisz Enter. Zostanie otwarte okno dialogowe wyszukiwania lub wybierania składnika Web Part.

 5. Wpisz biblioteka dokumentów, naciśnij klawisz Tab, a następnie naciśnij klawisz Enter. Składnik Web Part zostanie dodany do strony.

 6. Naciśnij klawisz Enter, a następnie naciśnij klawisz Tab, aby przejść do listy bibliotek. Użyj klawisza Strzałka w dół, aby przechodzenie w dół na liście.

 7. Gdy dotrzesz do biblioteki, którą chcesz dodać, naciśnij klawisz Enter. Naciśnij klawisz Esc dwa razy, aby zamknąć tryb edycji i powrócić do strony programu SharePoint.

 8. Aby zapisać stronę i przełączyć się do trybu wyświetlania, naciskaj wielokrotnie klawisz Tab lub klawisze Shift+Tab, aż usłyszysz „Zapisz i zamknij, element menu” i naciśnij klawisz Enter.

Dodawanie szybkich linków

Przy użyciu składnika web part szybkie łącza można przypiąć łącza do strony SharePoint Online w celu ułatwienia dostępu.

 1. Przejdź do strony SharePoint, w którym chcesz dodać składnik web part szybkie łącza.

 2. Aby przejść do trybu edycji, naciskaj klawisz Tab, aż usłyszysz: „Nowy, zwinięte, element menu”. Naciśnij klawisz Strzałka w prawo. Usłyszysz: „Edycja, element menu”. Naciśnij klawisz Enter, aby wybrać.

 3. Naciskaj klawisz Tab, aż przejdziesz do lokalizacji, w której chcesz dodać składnik Web Part. Usłyszysz „Dodaj nową sekcję lub składnik Web Part, przycisk”, gdy będzie można dodać sekcję lub składnik Web Part.

 4. Naciśnij klawisz Enter. Zostanie otwarte okno dialogowe wyszukiwania lub wybierania składnika Web Part.

 5. Wpisz Szybkie łącza, naciśnij klawisz Tab, a następnie naciśnij klawisz Enter. Składnik web part zostanie dodany do strony.

 6. Naciśnij klawisz Enter, aby rozpocząć edytowanie.

 7. Aby dodać element, naciśnij klawisz strzałki w dół, aż usłyszysz: "Przycisk, dodać element, Dodaj". Naciśnij klawisz Enter.

 8. Zostanie otwarte okno dialogowe z wybraną grupą Ostatnie. Aby usłyszeć nazwy innych opcji, naciskaj klawisz Strzałka w dół. Aby wybrać opcję, naciśnij klawisz Enter.

 9. Aby przejść do listy elementów, do których chcesz utworzyć linki, naciśnij jeden raz klawisz Tab, a następnie użyj klawiszy Strzałka w górę i Strzałka w dół do poruszania się po liście.

 10. Gdy dla elementu, którego chcesz dodać, naciśnij klawisz Enter. Element jest zaznaczony. Naciskaj klawisz Tab, dopóki nie usłyszysz "Przycisku, Otwórz", a następnie naciśnij klawisz Enter. Zostanie otwarte okno dialogowe Szybkie łącza.

 11. Jeśli chcesz zmienić tytuł łącza, naciśnij klawisz Tab do momentu usłyszeć "Tytuł", a wpisz tytuł innego.

 12. Gdy skończysz, naciskaj klawisz Tab, aż usłyszysz „Zamknij, przycisk” i naciśnij klawisz Enter.

 13. Link zostanie dodany do składnika Web Part Szybkie linki na stronie programu SharePoint. Naciśnij klawisz Esc dwa razy, aby zamknąć tryb edycji i powrócić do strony programu SharePoint.

 14. Aby zapisać stronę i przełączyć się do trybu wyświetlania, naciskaj wielokrotnie klawisz Tab lub klawisze Shift+Tab, aż usłyszysz „Zapisz i zamknij, element menu” i naciśnij klawisz Enter.

Dodawanie składnika Web Part map Bing

Za pomocą składnika Web Part map Bing można zdefiniować lokalizację, jaka ma być wyświetlana na mapie na stronie usługi SharePoint Online.

 1. Przejdź do strony programu SharePoint, do której chcesz dodać składnik Web Part map Bing.

 2. Aby przejść do trybu edycji, naciskaj klawisz Tab, aż usłyszysz: „Nowy, zwinięte, element menu”. Naciśnij klawisz Strzałka w prawo. Usłyszysz: „Edycja, element menu”. Naciśnij klawisz Enter, aby wybrać.

 3. Naciskaj klawisz Tab, aż przejdziesz do lokalizacji, w której chcesz dodać składnik Web Part. Usłyszysz „Dodaj nową sekcję lub składnik Web Part, przycisk”, gdy będzie można dodać sekcję lub składnik Web Part.

 4. Naciśnij klawisz Enter. Zostanie otwarte okno dialogowe wyszukiwania lub wybierania składnika Web Part.

 5. Wpisz Mapy Bing, naciśnij klawisz Tab, a następnie naciśnij klawisz Enter. Składnik Web Part zostanie dodany do strony.

 6. Naciśnij klawisz Enter, aby zacząć edytować składnik Web Part.

 7. Fokus znajdzie się w polu tytułu i usłyszysz: „Dodaj tytuł, edytowanie”. Wpisz tytuł. Gdy skończysz, naciśnij klawisz Tab.

 8. Wpisz adres lub lokalizację, dla których chcesz pokazać mapę, na przykład „ul. Zielona 20, Warszawa” lub „Łazienki Królewskie” i naciśnij klawisz Enter.

 9. Zostanie otwarte okno dialogowe Mapy Bing. Fokus znajdzie się na przełączniku Pokaż etykietę pinezki na mapie. Etykieta jest domyślnie wyświetlana na mapie. Jeśli nie chcesz pokazywać etykiety, naciśnij klawisz Enter, aby ją wyłączyć. Aby edytować tekst na etykiecie pinezki, naciśnij jeden raz klawisz Tab i wpisz inną etykietę. Aby zamknąć okno dialogowe, naciskaj klawisz Tab lub klawisze Shift+Tab, aż usłyszysz „Zamknij, przycisk” i naciśnij klawisz Enter.

 10. Mapa zostanie dodana do strony programu SharePoint. Naciśnij klawisz Esc dwa razy, aby zamknąć tryb edycji i powrócić do strony programu SharePoint.

 11. Aby zapisać stronę i przełączyć się do trybu wyświetlania, naciskaj wielokrotnie klawisz Tab lub klawisze Shift+Tab, aż usłyszysz „Zapisz i zamknij, element menu” i naciśnij klawisz Enter.

Zobacz też

Tworzenie witryny zespołu lub witryny do komunikacji w programie SharePoint za pomocą czytnika zawartości ekranu

Dodawanie obrazów i multimediów do strony programu SharePoint za pomocą czytnika zawartości ekranu

Skróty klawiaturowe w usłudze SharePoint Online

Eksplorowanie i nawigowanie usługi SharePoint Online za pomocą czytnika ekranu

Funkcje ułatwień dostępu w usłudze SharePoint Online

Pomoc techniczna dla klientów niepełnosprawnych

Firma Microsoft chce zapewnić możliwie najlepszą obsługę dla swoich wszystkich klientów. Jeśli jesteś osobą niepełnosprawną lub masz pytania dotyczące ułatwień dostępu, skontaktuj się z zespołem Answer Desk firmy Microsoft dla osób niepełnosprawnych w celu uzyskania pomocy technicznej. Zespół pomocy technicznej Answer Desk dla osób niepełnosprawnych jest przeszkolony w zakresie używania wielu popularnych technologii ułatwień dostępu i oferuje pomoc w językach angielskim, francuskim i hiszpańskim oraz w amerykańskim języku migowym. Aby zapoznać się z informacjami kontaktowymi w swoim regionie, odwiedź witrynę Answer Desk firmy Microsoft dla osób niepełnosprawnych.

Jeśli korzystasz z produktów przeznaczonych dla instytucji rządowych, przedsiębiorstw bądź do celów komercyjnych, skontaktuj się z działem Answer Desk dla osób niepełnosprawnych w przypadku przedsiębiorstw.

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×