Dodawanie zawartości do strony przy użyciu składnika web part osadzania

Dodawanie zawartości do strony przy użyciu składnika web part osadzania

Uwaga: Staramy się udostępniać najnowszą zawartość Pomocy w Twoim języku tak szybko, jak to możliwe. Ta strona została przetłumaczona automatycznie i może zawierać błędy gramatyczne lub nieścisłości. Chcemy, aby ta zawartość była dla Ciebie przydatna. Prosimy o powiadomienie nas, czy te informacje były pomocne, u dołu tej strony. Oto angielskojęzyczny artykuł do wglądu.

Kiedy Dodawanie nowoczesnej strony do witryny, możesz dodać i dostosowywanie składników web Part do utworzenia strony SharePoint. Ten artykuł zawiera opis osadzania składnika web part.

Na stronie SharePoint z witryn, które zezwalają na osadzanie może wyświetlać zawartość (na przykład mapy Bing lub YouTube, na przykład). Dla wielu witryn możesz użyć adres witryny sieci web dla zawartości lub Osadź kod, która zapewnia witryny. Zobacz Wyjątki w dolnej części tego artykułu.

Wyświetlanie zawartości przy użyciu adresu witryny sieci Web

Możesz osadzić zawartości z niektóre witryny sieci Web, kopiując i wklejając adres witryny sieci web dla zawartości do składnika web part osadzania.

 1. Skopiuj adres internetowy zastosujesz zawartości, którą chcesz użyć. Aby to zrobić, przejdź do witryny z zawartością, którą chcesz osadzić. Gdzieś w pobliżu zawartości zwykle zobaczysz przycisk Udostępnij lub łącze. Kliknij go, a następnie skopiuj adres udostępniony.

  Przykład użycia adres witryny sieci Web do osadzania zawartości
 2. Na stronie programu SharePoint upewnij się, że jesteś w trybie edycji. Jeśli nie masz, kliknij przycisk Edytuj u góry po prawej części strony.

 3. Jeśli nie masz jeszcze osadzania składnika web part na stronie, umieść kursor myszy powyżej lub poniżej istniejącej części sieci web lub w obszarze region tytuł, kliknij pozycję Znak plus w kółku, używany do dodawania nowoczesnych składników Web Part do strony , a następnie wybierz składnik web part osadzania <> / z listy.

 4. W okienku właściwości po prawej stronie Wklej adres witryny sieci Web, skopiowany wcześniej w polu witrynę sieci Web adres lub kod osadzania.

  Wklej adres URL wideo lub kod osadzania w polu

Uwagi: 

 • Jeśli nie widzisz okienka właściwości, kliknij pozycję Edytuj składnik web part Przycisk Edytuj składnika Web part po lewej stronie składnika web part.

 • Łącza do zawartości działają tylko dla witryn, które świadczenia określonych usług do osadzania zawartości, za pomocą łączy. Jeśli łącze nie działa dla zawartości, który chcesz osadzania, spróbuj użyć kod osadzania.

Wyświetlanie zawartości przy użyciu kodu osadzania

Osadzanie kodu znajduje się lista szczegółowych instrukcji z witryny sieci Web, które dobrze opisują sposób wyświetlania zawartości na innej stronie. Wiele witryn oferty osadzanie kody na ich stronach można skopiować i wkleić. Zazwyczaj zobaczysz przycisk oznaczony jako kod osadzania lub <> /. Spowoduje to otwarcie pola tekstowego przy użyciu kodu w nim.

Na przykład kliknij przycisk Udostępnij Film przedstawiający Vimeo, aby wyświetlić kod osadzania w oknie dialogowym Udostępnij.

Przykład użycia osadzanie kodu do osadzania zawartości na stronie programu SharePoint

Aby użyć kod osadzania, wykonaj następujące czynności:

 1. Skopiuj kod osadzania (jeśli jest dostępne) dla zawartości, do której chcesz użyć. Aby to zrobić, przejdź do witryny z zawartością, którą chcesz osadzić. Gdzieś w pobliżu zawartości zwykle zobaczysz przycisk Udostępnij lub łącze, lub przycisk etykietę kod osadzania lub <> /. Spowoduje to otwarcie pola tekstowego przy użyciu kodu w nim podobne do obrazu z witryny Vimeo powyżej.

 2. Jeśli nie masz jeszcze osadzania składnika web part na stronie, kliknij przycisk Logowanie usługi SPO Plus w obszarze, który chcesz wstawić plik wideo, a następnie wybierz pozycję Osadź <> / składnika web part z listy.

 3. W okienku właściwości po prawej stronie Wklej kod osadzania w polu kod osadzania lub adres witryny sieci Web.

  Wklej adres URL wideo lub kod osadzania w polu

Uwagi: 

 • Jeśli nie widzisz okienka właściwości, kliknij pozycję Edytuj składnik web part Przycisk Edytuj składnika Web part po lewej stronie składnika web part.

Co zrobić, jeśli żadna z tych metod działania

Oto najbardziej typowe przyczyny, dlaczego osadzanie może nie działać:

 • Osadzanie kodu musi być oparte na iframe (czyli rozpoczęcia i zakończenia przy użyciu tagów < iframe >). Osadzanie kodu znaczniki zastosowania < script > nie jest obsługiwane.

 • Można osadzić tylko bezpiecznych witryn sieci web. Upewnij się, że adres URL witryny sieci web zaczyna się od HTTPS.

 • Nie wszystkie witryny pozwala na ich stron w celu osadzenia, więc nie można osadzić, nawet wtedy, gdy są one bezpieczne i używanie oparte na iframe kod osadzania. Jeśli występują problemy, skontaktuj się z sieci Web, aby zobaczyć, jeśli pozwalają osadzania.

 • Administratorzy zbioru witryn można kontrolować, czy użytkownicy mogą Osadzanie zawartości z zewnętrznych witryn sieci Web. Jeśli ta osoba nie umożliwić współautorzy Osadzanie zawartości, zobaczysz komunikat o błędzie z informacją, "Embedding zawartość z tej witryny sieci Web nie jest dozwolona." Zobacz administratora i/lub artykuł pomocy Zezwalaj lub ograniczyć możliwość Osadzanie zawartości na stronach programu SharePoint.

Jeśli chcesz osadzić zawartość z niezabezpieczoną witryn sieci Web lub przy użyciu różnych metod, trafić na możliwościosadzanie.

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×