Dodawanie zasobów do projektu

Uwaga:  Staramy się udostępniać najnowszą zawartość Pomocy w Twoim języku tak szybko, jak to możliwe. Ta strona została przetłumaczona automatycznie i może zawierać błędy gramatyczne lub nieścisłości. Chcemy, aby ta zawartość była dla Ciebie przydatna. Prosimy o powiadomienie nas, czy te informacje były pomocne, u dołu tej strony. Oto angielskojęzyczny artykuł do wglądu.

Zasoby można dodawać do projektów na dwa sposoby:

 • Budowanie zespołu    Używając funkcji budowania zespołu, można wyszukiwać zasoby przedsiębiorstwa mające umiejętności wymagane do wykonania zadań w projekcie.

 • Plan zasobów    Na początku projektu, zanim powstanie szczegółowy plan projektu z zadaniami i przydziałami, do przedstawienia na poziomie ogólnym wymagań dotyczących zasobów potrzebnych dla projektu można użyć planu zasobów. Plan zasobów jest przydatny, kiedy trzeba poinformować menedżerów zasobów i menedżerów działów o spodziewanej pracy, a w planie projektu nie zostały jeszcze określone konkretne zadania ani zasoby.

  Uwaga: Plany zasobów można tworzyć i wyświetlać tylko w programie Microsoft Office Project Web Access. Nie można ich zobaczyć w programie Microsoft Office Project Professional 2007 i nie ograniczają one dostępności zasobów w programie Project.

Co chcesz zrobić?

Dodawanie zasobów do projektu przy użyciu funkcji budowania zespołu

Tworzenie planu zasobów dla propozycji projektu

Dodawanie zasobów do projektu przy użyciu funkcji budowania zespołu

 1. Na pasku Szybkie uruchamianie kliknij przycisk Projekty.

 2. Zaznacz wiersz projektu, dla którego chcesz zbudować zespół, a następnie kliknij pozycję Buduj zespół.

 3. Na stronie Budowanie zespołu listę zasobów po lewej stronie zawiera wszystkie zasoby, które mają uprawnienia do wyświetlania w kody struktury podziału zasobów dla Twojej organizacji. Na liście po prawej stronie wyświetlane są przydzielone zasoby w projekcie.

 4. Po lewej stronie wybierz zasoby, które chcesz przypisać do projektu, a następnie kliknij przycisk Dodaj. Wybierz zasób przez zaznaczenie pola wyboru obok zasobu.

 5. Jeśli lista po lewej stronie ma zawierać jedynie zasoby mające umiejętności zgodne z zasobem po prawej stronie, zaznacz zasób z prawej strony, a następnie kliknij przycisk Dopasuj.

  Ten sposób wyszukiwania zasobów jest szczególnie przydatny w przypadku, gdy w projekcie zostały określone zasoby ogólne i należy wyszukać rzeczywiste zasoby o takich samych umiejętnościach, na które można by te zasoby rodzajowe zamienić.

 6. Aby zasób z prawej strony zamienić na zasób z lewej strony, zaznacz zasoby po obu stronach, a następnie kliknij przycisk Zamień. W projekcie nie można użyć zasobu, dla którego zapisano wartości pracy rzeczywistej dla zadań.

 7. W obszarze Typ rezerwacji wybierz zatwierdzony, jeśli chcesz zatwierdzić zasobu do projektu lub wybierz proponowany, jeśli nie masz jeszcze autoryzacji umożliwiającej przydzielanie zasobów do projektu.

  Porada: Aby przed dodaniem zaznaczonych zasobów do harmonogramu wyświetlić wykres pokazujący ich dostępność, zaznacz zasoby po lewej stronie, a następnie kliknij pozycję Wykres.

 8. Kliknij przycisk Zapisz zmiany w celu dodania nowych zasobów do projektu.

Można również utworzyć filtr umożliwiający wyświetlanie na stronie Budowanie zespołu jedynie podzbioru zasobów:

 1. Kliknij przycisk Opcje wyświetlania Obraz przycisku , a następnie kliknij pozycję Filtr.

 2. Na liście Filtr kliknij typ filtru, który chcesz zastosować.

 3. Wybierz pole z listy Nazwa pola i test z listy Test. Z listy Wartość wybierz wartość do testowania lub ustaw zakres wartości przez wpisanie dwóch wartości oddzielonych przecinkiem (,).

 4. Jeżeli filtr zawiera więcej niż jeden wiersz kryterium, wybierz operator w kolumnie I/Lub, aby dodać nowy wiersz.

 5. Aby przetestować, czy filtr zwróci prawidłowe wyniki, zanim zostanie zastosowany do zasobów, kliknij pozycję Sprawdź poprawność filtrów.

 6. Kliknij przycisk OK, aby zastosować filtr do listy zasobów.

Uwaga: Menedżerowie projektów mogą nie mieć uprawnień do przeglądania i przypisywania wszystkich zasobów w organizacji. Jeżeli są potrzebne uprawnienia umożliwiające budowanie zespołu, należy skontaktować się z administrator serwera.

Początek strony

Tworzenie planu zasobów dla propozycji projektu

 1. Na pasku Szybkie uruchamianie w obszarze Projekty kliknij Propozycje i działania.

 2. Zaznacz projekt, dla którego chcesz utworzyć plan zasobów, a następnie kliknij pozycję Plan zasobów.

 3. Kliknij przycisk Opcje wyświetlania Obraz przycisku .

 4. W polach Zakres dat i Jednostki wpisz zakres dat i jednostki czasu do wyświetlenia w okresowej części tabeli planu zasobów.

 5. W polu Jednostki wyświetlania określ, czy w tabeli zasobów mają być wyświetlane godziny, dni czy jednostki pełnego wymiaru czasu.

 6. Aby określić, w jaki sposób sumaryczne przydziały zasobów mają być wyświetlane w raportach, które można wygenerować w programie Project Web Access, w sekcji Oblicz wykorzystanie zasobów z zaznacz jedną z następujących opcji:

  • Plan projektu      Zaznacz tę opcję, jeżeli chcesz obliczyć dostępność zasobów nie z planu zasobów projektu, lecz ze wszystkich przydziałów w ramach projektu.

  • Plan zasobów     Zaznacz tę opcję, jeżeli chcesz obliczyć dostępność zasobów przy użyciu informacji o zasobach w planie zasobów.

  • Plan projektu przed     Zaznacz tę opcję, jeżeli chcesz obliczyć dostępność zasobów ze wszystkich przydziałów w ramach projektu do określonej daty. Do określenia dostępności zasobów po określonej dacie zostanie użyte wykorzystanie zasobów z planu zasobów.

 7. Zaznacz pole wyboru Pokaż całkowitą ilość pracy, aby wyświetlić sumę godzin w tabeli planu zasobów zamiast wartości okresowe.

 8. W polu Liczba elementów na stronie wpisz maksymalną liczbę linii wyświetlanych w tabeli planu zasobów.

 9. Kliknij przycisk Zastosuj, aby zastosować ustawienie do siatki zasobów bez zapisywania.

 10. Kliknij przycisk Publikuj, aby opublikować plan w Centrum projektów jako propozycję projektu.

  Aby zapisać propozycję bez publikowania jej, kliknij przycisk Zapisz. Inni członkowie zespołu nie będą widzieć tej propozycji w Centrum projektów.

Dlaczego nie można wykonywać niektórych czynności w programie Project Web Access?

W zależności od ustawień uprawnień, których używasz do logowania się do programu Project Web Access nie można wyświetlić lub niektóre funkcje. Ponadto co widać na niektórych stronach mogą różnić się od dokumentacji, jeśli administrator serwera dostosowana Project Web Access i nie zostały dostosowane pomocy.

Początek strony

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×