Dodawanie zaimportowanych danych do kształtów

Uwaga: Staramy się udostępniać najnowszą zawartość Pomocy w Twoim języku tak szybko, jak to możliwe. Ta strona została przetłumaczona automatycznie i może zawierać błędy gramatyczne lub nieścisłości. Chcemy, aby ta zawartość była dla Ciebie przydatna. Prosimy o powiadomienie nas, czy te informacje były pomocne, u dołu tej strony. Oto angielskojęzyczny artykuł do wglądu.

Dane można zaimportować do rysunku, klikając polecenie Połącz dane z kształtami w menu dane. Po zaimportowaniu danych do rysunku, możesz przystąpić do łączenia danych z kształtami. Istnieje kilka sposobów łączenia zaimportowanych danych z kształtami na rysunku. Aby uzyskać więcej informacji na temat importowania danych zobacz Importowanie danych z programu Excel, SQL Server, witryn programu SharePoint i innych zewnętrznych źródeł.

Co chcesz zrobić?

Automatyczne łączenie wierszy danych z istniejącymi kształtami

Przeciąganie wiersza danych na kształt

Przeciąganie wiersza danych na stronę w celu utworzenia kształtu połączonego

Łączenie jednego wiersza danych do wielu kształtów lub części kształtu złożonego

Określ, czy chcesz zamienić istniejące dane

Początek strony

Automatyczne łączenie wierszy danych z istniejącymi kształtami

Ta metoda jest najbardziej przydatna w przypadku istniejących rysunków zawierających wiele kształtów.

Ważne: Kształty muszą zawierać tekst lub istniejące dane kształtów można dopasować przy użyciu danych w źródle danych.

 1. W menu dane kliknij polecenie Połącz automatycznie.

 2. Wykonaj kroki Kreatora automatycznego łączenia.

  Dane są wyświetlane w kształtach. Aby zmienić wygląd kształtów, zobacz Wzbogacanie danych za pomocą grafik związanych z danymi.

Początek strony

Przeciąganie wiersza danych na kształt

Ta metoda jest najbardziej przydatna w przypadku istniejących rysunków ze stosunkowo niewielką liczbą kształtów.

 • Przeciągnij wiersz z okna Dane zewnętrzne na kształt na rysunku.

  Dane są wyświetlane w kształcie, a zostanie wyświetlona ikona połączenia z lewej strony wiersza w oknie Dane zewnętrzne .

  Przeciąganie wiersza na kształt

Pomoc jest dostępna dla większości stron kreatora. Aby uzyskać pomoc, naciśnij klawisz F1 lub kliknij ikonę Pomoc.

Początek strony

Przeciąganie wiersza danych na stronę w celu utworzenia kształtu połączonego

Ta metoda jest najbardziej przydatna w przypadku za pomocą tego samego kształtu dla wielu wierszy danych.

 1. Kliknij kształt w oknie Kształty.

 2. Wykonaj jedną z następujących czynności:

  • Przeciągnij wiersz lub zestaw wierszy z okna Dane zewnętrzne do pustego miejsca na rysunku.

  • Zaznacz wiersz lub wiersze w oknie Dane zewnętrzne , a następnie naciśnij klawisze CTRL + ENTER.

   Zostanie wyświetlone jedno wystąpienie kształtu, który można kliknąć w oknie Kształty na rysunku dla każdego wiersza przeciągniętego strony.

   Uwagi: 

   • Jeśli nie zostanie zaznaczone wzorca we wzorniku, funkcja łączenia danych użyje pierwszego wzorca we wzorniku.

   • Jeśli nie masz zostanie otwarty w oknie Kształty wzornik, funkcja łączenia danych użyje domyślnego prostokąta.

   • Jeśli zaznaczono wiele wzorców we wzorniku, funkcja łączenia danych umieści jeden kształt dla każdego wzorca, każdy z nich z tymi samymi danymi.

Początek strony

Łączenie jednego wiersza danych do wielu kształtów lub części kształtu złożonego

Ta metoda jest najbardziej przydatna, jeśli chcesz używać tych samych danych w wielu kształtów lub jeśli chcesz utworzyć łącze wiersza z kształtem podrzędnym (częścią kształtu składającego się z wielu kształtów).

 1. Zaznacz kształty lub podrzędny na rysunku, który chcesz połączyć dane.

 2. Kliknij prawym przyciskiem myszy wiersz, który chcesz połączyć z kształtami lub kształt podrzędny, a następnie w menu skrótów kliknij polecenie Połącz z zaznaczonymi kształtami.

Początek strony

Określ, czy chcesz zamienić istniejące dane

 1. W oknie Dane zewnętrzne kliknij prawym przyciskiem myszy kartę źródła danych, które chcesz zmienić, a następnie w menu skrótów kliknij polecenie Właściwości.

 2. W oknie Właściwości wybierz jedną z następujących czynności:

  • Monituj podczas łączenia z kształtem zawierającym istniejące łącza

  • Zawsze zamieniaj istniejące łącza podczas łączenia

  • Nigdy nie zamieniaj istniejących łączy podczas łączenia

Początek strony

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×