Dodawanie zaimportowanych danych do kształtów

Uwaga:  Staramy się udostępniać najnowszą zawartość Pomocy w Twoim języku tak szybko, jak to możliwe. Ta strona została przetłumaczona automatycznie i może zawierać błędy gramatyczne lub nieścisłości. Chcemy, aby ta zawartość była dla Ciebie przydatna. Prosimy o powiadomienie nas, czy te informacje były pomocne, u dołu tej strony. Oto angielskojęzyczny artykuł do wglądu.

Dane można zaimportować do rysunku, klikając polecenie Połącz dane z kształtami w menu dane. Po zaimportowaniu danych do rysunku, możesz przystąpić do łączenia danych z kształtami. Istnieje kilka sposobów łączenia zaimportowanych danych z kształtami na rysunku. Aby uzyskać więcej informacji na temat importowania danych zobacz Importowanie danych z programu Excel, SQL Server, witryn programu SharePoint i innych zewnętrznych źródeł.

Co chcesz zrobić?

Automatyczne łączenie wierszy danych z istniejącymi kształtami

Przeciąganie wiersza danych na kształt

Przeciąganie wiersza danych na stronę w celu utworzenia kształtu połączonego

Łączenie jednego wiersza danych do wielu kształtów lub części kształtu złożonego

Określ, czy chcesz zamienić istniejące dane

Początek strony

Automatyczne łączenie wierszy danych z istniejącymi kształtami

Ta metoda jest najbardziej przydatna w przypadku istniejących rysunków zawierających wiele kształtów.

Ważne: Kształty muszą zawierać tekst lub istniejące dane kształtów, które zostaną dopasowane do danych w źródle danych.

 1. W menu Dane kliknij polecenie Połącz automatycznie.

 2. Postępuj zgodnie z krokami Kreatora automatycznego łączenia.

  Dane są wyświetlane w kształtach. Aby zmienić wygląd kształtów, zobacz Wzbogacanie danych za pomocą grafik związanych z danymi.

Początek strony

Przeciąganie wiersza danych na kształt

Ta metoda jest najbardziej przydatna w przypadku istniejących rysunków ze stosunkowo niewielką liczbą kształtów.

 • Przeciągnij wiersz z okna Dane zewnętrzne na kształt na rysunku.

  W kształcie zostaną wyświetlone dane, a z lewej strony wiersza w oknie Dane zewnętrzne zostanie wyświetlona ikona połączenia.

  Przeciąganie wiersza na kształt

Na większości stron kreatora jest dostępna pomoc, którą można uzyskać, naciskając klawisz F1 lub klikając ikonę Pomoc.

Początek strony

Przeciąganie wiersza danych na stronę w celu utworzenia kształtu połączonego

Ta metoda jest najbardziej przydatna w przypadku używania tego samego kształtu dla wielu wierszy danych.

 1. Kliknij kształt w oknie Kształty.

 2. Wykonaj jedną z następujących czynności:

  • Przeciągnij wiersz lub zestaw wierszy z okna Dane zewnętrzne do pustego miejsca na rysunku.

  • Zaznacz wiersze w oknie Dane zewnętrzne, a następnie naciśnij klawisze CTRL+ENTER.

   Dla każdego wiersza przeciągniętego na rysunek pojawi się jedno wystąpienie kształtu klikniętego w oknie Kształty.

   Uwagi: 

   • Jeśli we wzorniku nie zostanie zaznaczony wzorzec, funkcja łączenia danych użyje pierwszego wzorca we wzorniku.

   • Jeśli w oknie Kształty nie zostanie otwarty wzornik, funkcja łączenia danych użyje domyślnego prostokąta.

   • Jeśli we wzorniku zostanie zaznaczonych wiele wzorców, funkcja łączenia danych umieści jeden kształt dla każdego wzorca, a każdy z kształtów będzie zawierać te same dane.

Początek strony

Łączenie jednego wiersza danych z wieloma kształtami lub z częściami kształtu złożonego

Ta metoda jest najbardziej przydatna, gdy trzeba użyć tych samych danych w wielu kształtach lub połączyć wiersz z kształtem podrzędnym (częścią kształtu składającego się z wielu kształtów).

 1. Zaznacz kształty lub kształt podrzędny, z którymi chcesz połączyć dane.

 2. Kliknij prawym przyciskiem myszy wiersz, który chcesz połączyć z kształtami lub z kształtem podrzędnym, a następnie kliknij polecenie Połącz z zaznaczonymi kształtami w menu skrótów.

Początek strony

Określanie, czy mają zostać zastąpione istniejące dane

 1. W oknie Dane zewnętrzne kliknij prawym przyciskiem myszy kartę źródła danych, które chcesz zmienić, a następnie kliknij polecenie Właściwości w menu skrótów.

 2. W menu Właściwości zaznacz jedną z następujących opcji:

  • Monituj podczas łączenia z kształtem zawierającym istniejące łącza

  • Zawsze zamieniaj istniejące łącza podczas łączenia

  • Nigdy nie zamieniaj istniejących łączy podczas łączenia

Początek strony

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×