Dodawanie warstwy

Uwaga: Staramy się udostępniać najnowszą zawartość Pomocy w Twoim języku tak szybko, jak to możliwe. Ta strona została przetłumaczona automatycznie i może zawierać błędy gramatyczne lub nieścisłości. Chcemy, aby ta zawartość była dla Ciebie przydatna. Prosimy o powiadomienie nas, czy te informacje były pomocne, u dołu tej strony. Oto angielskojęzyczny artykuł do wglądu.

Za pomocą warstw można organizować powiązane kształty na stronie rysunku. Warstwa to kategoria kształtów, której nadano nazwę. Przypisując kształty do różnych warstw, można wybiórczo przeglądać, drukować, kolorować oraz blokować różne kategorie kształtów, a także decydować o możliwości przyciągania lub przyklejania kształtów na określonej warstwie.

W przypadku rysowania na przykład układu biura ściany, drzwi oraz okna można przypisać do jednej warstwy, gniazda elektryczne do drugiej, a meble do trzeciej. Dzięki temu, pracując z kształtami układu elektrycznego, można zablokować inne warstwy, aby zapobiec przypadkowej zmianie położenia ścian lub mebli.

Każda strona rysunku może mieć własny zestaw warstw.

Przeglądarka nie obsługuje klipu wideo. Instalowanie dodatku Microsoft Silverlight, Adobe Flash Player lub programu Internet Explorer 9.

Co chcesz zrobić?

Dodawanie warstwy

Przypisywanie kształtu do warstwy

Uaktywnianie jednej lub kilku warstw

Zmienianie nazwy warstwy

Usuwanie warstwy

Pokazywanie lub ukrywanie warstwy

Dodawanie warstwy

Można dodać nowe warstwy można organizować kształty w niestandardowe kategorie, a następnie przypisać do nich kształty.

 1. Na karcie Narzędzia główne w grupie Edytowanie kliknij przycisk Warstwy, a następnie kliknij pozycję Właściwości warstwy.

 2. W oknie dialogowym Właściwości warstwy kliknij pozycję Nowa.

 3. Wpisz nazwę warstwy, a następnie kliknij przycisk OK.

 4. W wierszu odpowiadającym nowej warstwie zaznacz pola wyboru we wszystkich kolumnach dotyczących właściwości, które ma mieć ta warstwa (o ile ich jeszcze nie zaznaczono).

  Uwagi: 

  • Nowo utworzona warstwa jest dodawana tylko do bieżącej strony, a nie do wszystkich stron w pliku.

  • Podobnie podczas tworzenia nowej strony warstwy nie są dziedziczone po poprzedniej stronie. Należy zdefiniować wszystkie warstwy, które mają istnieć na nowej stronie.

  • W przypadku kopiowania kształtu z przypisaniem do warstwy z jednej strony na drugą, czy to w obrębie tego samego rysunku, czy między różnymi rysunkami, warstwa jest dodawana do nowej strony. Jeśli na stronie już istnieje warstwa o tej samej nazwie, kształt jest dodawany do istniejącej warstwy.

Początek strony

Przypisywanie kształtu do warstwy

Kształt można przypisać do wielu warstw, lecz można też nie przypisywać go do żadnej warstwy. Wiele kształtów już jest przypisanych do warstw, tak że po ich upuszczeniu na stronę odpowiednia warstwa jest automatycznie dodawana do strony.

 1. Zaznacz kształt.

 2. Na karcie Narzędzia główne w grupie Edytowanie kliknij przycisk Warstwy, a następnie wybierz pozycję Przypisz do warstwy.

 3. W oknie dialogowym Warstwa kliknij warstwę, do której chcesz przypisać kształt.

Uwaga: Aby przypisać kształt do więcej niż jednej warstwy, należy klikać warstwy, trzymając naciśnięty klawisz CTRL.

Początek strony

Uaktywnianie jednej lub kilku warstw

Uaktywnienie warstwy jest szybkim sposobem przypisywania kształtów do warstwy podczas dodawania ich do strony. Jeśli kształt nie jest jeszcze przypisany do warstwy, podczas dodawania zostanie automatycznie przypisany do aktywnej warstwy.

Na przykład, jeśli do rysunku układu biura będą dodawane kształty okablowania elektrycznego, można uaktywnić warstwę elektryczności. Wszystkie kształty dodawane od tego momentu będą przypisywane do warstwy elektryczności. Rozpoczynając dodawanie okien, można określić jako aktywną warstwę ścian.

Można wskazać wiele warstw aktywnych. Wówczas kształty dodawane do strony będą automatycznie przypisywane do wszystkich tych warstw.

 1. Na karcie Narzędzia główne w grupie Edytowanie kliknij przycisk Warstwy, a następnie kliknij pozycję Właściwości warstwy.

 2. W oknie dialogowym Właściwości warstwy zaznacz pole wyboru w kolumnie Aktywne dla każdej warstwy, która ma zostać uaktywniona.

  Warstwy staną się aktywne na bieżącej stronie.

Uwaga: Nie można uaktywnić warstwy, która została zabezpieczona przed edycją.

Początek strony

Zmienianie nazwy warstwy

 1. Na karcie Narzędzia główne w grupie Edytowanie kliknij przycisk Warstwy, a następnie kliknij pozycję Właściwości warstwy.

 2. W oknie dialogowym Właściwości warstwy wybierz warstwę, której nazwę chcesz zmienić, a następnie kliknij pozycję Zmień nazwę.

 3. Wpisz nową nazwę, a następnie kliknij przycisk OK dwa razy.

Uwaga: Zostanie zmieniona nazwa warstwy na bieżącej stronie. Kształty znajdujące się na warstwie nie zostaną ani usunięte, ani zmienione.

Początek strony

Usuwanie warstwy

 1. Na karcie Narzędzia główne w grupie Edytowanie kliknij przycisk Warstwy, a następnie kliknij pozycję Właściwości warstwy.

 2. W oknie dialogowym Właściwości warstwy sprawdź, czy do warstwy zostały przypisane jakieś kształty.

 3. Jeśli na warstwie znajdują się kształty, przypisz je do innej warstwy, wykonując następujące czynności:

  1. Aby zamknąć okno dialogowe Właściwości warstwy, kliknij przycisk OK.

  2. Zaznacz kształty, które chcesz przypisać ponownie.

  3. Na karcie Narzędzia główne w grupie Edytowanie kliknij przycisk Warstwy, a następnie wybierz pozycję Przypisz do warstwy.

  4. W oknie dialogowym Warstwa kliknij warstwę, do której chcesz przypisać kształty.

  5. Kliknij przycisk OK.

 4. W grupie Edycja kliknij pozycję Warstwy, a następnie wybierz ponownie pozycję Właściwości warstwy.

 5. W oknie dialogowym Właściwości warstwy zaznacz warstwę, którą chcesz usunąć, a następnie kliknij przycisk Usuń.

Porada: Aby usunąć wszystkie nieużywane warstwy, w oknie dialogowym Właściwości warstwy należy zaznaczyć pole wyboru Usuń nieużywane warstwy, a następnie kliknąć przycisk OK.

Początek strony

Pokazywanie lub ukrywanie warstwy

 1. Na karcie Narzędzia główne w grupie Edytowanie kliknij przycisk Warstwy, a następnie kliknij pozycję Właściwości warstwy.

 2. W oknie dialogowym Właściwości warstwy wyczyść lub zaznacz pole wyboru w kolumnie Widoczne dla każdej warstwy, która ma zostać ukryta lub pokazana.

Początek strony

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×