Dodawanie uwag do zadania lub harmonogramu projektu

Uwaga: Staramy się udostępniać najnowszą zawartość Pomocy w Twoim języku tak szybko, jak to możliwe. Ta strona została przetłumaczona automatycznie i może zawierać błędy gramatyczne lub nieścisłości. Chcemy, aby ta zawartość była dla Ciebie przydatna. Prosimy o powiadomienie nas, czy te informacje były pomocne, u dołu tej strony. Oto angielskojęzyczny artykuł do wglądu.

Aby dołączyć dodatkowe lub pomocnicze informacje, możesz dodać uwaga do zadanie, zasobu, przydział lub do całego projektu. Możesz również dodać plik, taki jak dokument planowania projektu w dokumencie programu Word, przy użyciu notatki.

Co chcesz zrobić?

Dodawanie uwagi do zadania, zasobu lub przydziału

Dodawanie notatki dla całego harmonogramu projektu

Dodawanie prostej notatki projektu

Dodawanie złożonej notatki do projektu

Dodawanie uwagi do zadania, zasobu lub przydziału

 1. Na karcie Widok wybierz widok zadania, zasobu lub widoku obciążenia.

 2. Wykonaj jedną z następujących czynności:

  • Aby dodać notatkę do zadania, wybierz zadanie, a następnie na karcie zadanie w grupie Właściwości wybierz pozycję notatki.

  • Aby dodać notatkę do zasobu, wybierz zasób, a następnie na karcie zasoby w grupie Właściwości wybierz pozycję notatki.

  • Aby dodać notatkę zadania, wybierz przypisanie, które jest wyświetlane poniżej zasobu lub zadania w widoku obciążenia. Na karcie Formatowanie w grupie przydziały wybierz pozycję notatki.

 3. W polu uwagi wpisz zawartość notatki, a następnie wybierz przycisk OK.

 4. Aby sformatować tekst, zaznacz go, a następnie wybierz pozycję Formatuj czcionkę, Wyrównaj do lewej, Wyśrodkuj, Wyrównaj do prawejlub Lista punktowana.

 5. Aby wstawić obraz, grafikę lub plik, wybierz pozycję Wstaw obiekt Obraz przycisku .

Uwagi: 

 • Aby wyświetlić uwagę, umieść wskaźnik myszy na Obraz przycisku wskaźnika notatek w kolumnie wskaźnik Nagłówek kolumny Wskaźniki widoku. Aby wyświetlić długą notatkę w całości, kliknij dwukrotnie wskaźnik notatek.

 • Aby wydrukować wszystkie notatki w projekcie podczas drukowania widoku, na karcie plik wybierz pozycję Drukuj, a następnie wybierz pozycję Ustawienia strony. Na karcie Widok zaznacz pole wyboru Drukuj notatki . Notatki są drukowane na ostatniej stronie wydruku.

 • Aby usunąć notatkę, zaznacz tekst w polu notatki , a następnie naciśnij klawisz Delete.

Początek strony

Dodawanie notatki dla całego harmonogramu projektu

Istnieją dwie opcje dodawania notatki do projektu:

 • W oknie właściwości projektu można dodać prostą notatkę projektu. Prosta notatka projektu jest tylko do tekstu, bez formatowania.

 • Możesz dodać złożoną uwagę projektu do zadanie sumaryczne projektu. Złożone notatki dotyczące projektów umożliwiają stosowanie formatowania czcionek i akapitów oraz wstawianie obiektów w notatce, takich jak obrazy lub dokumenty.

Dodawanie prostej notatki projektu

 1. Na karcie plik wybierz pozycję informacje.

 2. Po prawej stronie ekranu wybierz pozycję Informacje o projekcie, wybierz pozycję Właściwości zaawansowane, a następnie wybierz kartę Podsumowanie .

 3. W polu Komentarze wpisz zawartość notatki, a następnie wybierz przycisk OK.

Tekst wprowadzony w polu Komentarze zostanie również wyświetlony jako notatka w zadaniu sumarycznym projektu.

Dodawanie złożonej notatki do projektu

Bardziej złożone notatki można dodać do zadania sumarycznego projektu, które domyślnie nie jest wyświetlane na wykresie Gantta.

 1. Jeśli zadanie sumaryczne projektu nie jest obecnie wyświetlane w planie, wykonaj następujące czynności:

  1. Na karcie Plik wybierz pozycję Opcje > Zaawansowane.

  2. Przewiń do sekcji Opcje wyświetlania dla tego projektu , zaznacz pole wyboru Pokaż zadanie sumaryczne projektu , a następnie wybierz przycisk OK.

 2. Wybierz zadanie sumaryczne projektu, a następnie na karcie zadanie w grupie Właściwości wybierz pozycję notatki.

 3. W polu uwagi wpisz treść notatki.

 4. Aby sformatować tekst, zaznacz go, a następnie wybierz pozycję Formatuj czcionkę, Wyrównaj do lewej, Wyśrodkuj, Wyrównaj do prawejlub Lista punktowana.

 5. Aby wstawić obraz, grafikę lub plik, wybierz pozycję Wstaw obiekt Obraz przycisku .

Uwagi: 

 • Aby wyświetlić uwagę, umieść wskaźnik myszy na Obraz przycisku u wskaźnika notatek w kolumnie wskaźnik Nagłówek kolumny Wskaźniki dla zadania sumarycznego projektu. Aby wyświetlić długą notatkę w całości, kliknij dwukrotnie wskaźnik notatek.

 • Aby wydrukować wszystkie notatki w projekcie podczas drukowania widoku, na karcie plik wybierz pozycję Drukuj, a następnie wybierz pozycję Ustawienia strony. Na karcie Widok zaznacz pole wyboru Drukuj notatki . Notatki są drukowane na ostatniej stronie wydruku.

 • Aby usunąć notatkę, zaznacz tekst w polu notatki , a następnie naciśnij klawisz Delete.

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×