Dodawanie, usuwanie lub modyfikowanie kolumn biblioteki dokumentów lub kolumn witryn

Uwaga:  Staramy się udostępniać najnowszą zawartość Pomocy w Twoim języku tak szybko, jak to możliwe. Ta strona została przetłumaczona automatycznie i może zawierać błędy gramatyczne lub nieścisłości. Chcemy, aby ta zawartość była dla Ciebie przydatna. Prosimy o powiadomienie nas, czy te informacje były pomocne, u dołu tej strony. Oto angielskojęzyczny artykuł do wglądu.

Podczas projektowania szablonu formularza programu Microsoft Office InfoPath, możesz wybrać, czy mają być wyświetlane dane, które użytkownicy wprowadzają w określonych pól formularza jako kolumny w widoku domyślnym biblioteki dokumentów w witrynie programu Microsoft Windows SharePoint. Możesz wybrać pola, które ma zostać użyte jako kolumn podczas projektowania szablonu formularza lub poczekać określone kolumny po opublikowaniu szablonu formularza do biblioteki dokumentów.

W tym artykule

Przed rozpoczęciem

Określanie kolumn biblioteki dokumentów podczas projektowania szablonu formularza

Określanie kolumn biblioteki dokumentów po opublikowaniu szablonu formularza do nowej biblioteki dokumentów

Określanie kolumn biblioteki dokumentów po opublikowaniu szablonu formularza do istniejącej biblioteki dokumentów

Zanim rozpoczniesz

Po opublikowaniu szablonu formularza w bibliotece dokumentów, co formularz, który jest tworzony w tej bibliotece dokumentów będzie oparty na tym szablonie formularza. Publikowanie szablonu formularza w bibliotece dokumentów umożliwia szybkie wdrażanie formularza jednorazowego użytku, takich jak nieformalne ankietę, aby przechwycić restauracji preferencje dotyczące otwarcia zespołu.

Jeśli publikujesz szablonu formularza do serwera, na którym jest uruchomiony Windows SharePoint Services 3.0, można również wykonaj następujące czynności:

Publikowanie szablonu formularza jako typu zawartości witryny     Po opublikowaniu szablonu formularza jako typu zawartości witryny, możesz włączyć użytkowników, aby przypisać wiele szablonów formularzy do pojedynczej bibliotece dokumentów lub aby przypisać szablonu formularza w wielu bibliotekach zbiorze witryn. Zbiór witryn to zbiór witryn sieci Web na serwerze wirtualnej, które mają tego samego właściciela i wspólne ustawienia administracyjne. Każdego zbioru witryn zawiera witrynę sieci Web najwyższego poziomu i może zawierać jedną lub wiele podwitryn. Może być wielu zbiorów witryn na każdego serwera wirtualnego. Typ zawartości witryny należy użyć powszechnie ponowne używanie informacji lub włączyć zbierania danych z wielu formularzy w jednym miejscu.

Umożliwianie użytkownikom edytowania pól przy użyciu widoku arkusza danych    Umożliwia użytkownikom dodawanie i edytowanie danych dla pola w widoku arkusza danych lub edytując właściwości formularza w bibliotece dokumentów. Dzięki temu użytkownicy dodać lub zaktualizować dane dla jednego lub więcej formularzy bez konieczności otwierania formularzy.

Uwaga: Widoki arkusza danych są dostępne w przeglądarce sieci Web, tylko dla użytkowników, którzy mają Microsoft Office Access 2007 zainstalowane.

Uwaga: Pomocy technicznej dla bibliotek i typy zawartości witryny są różne w zależności od tego, czy na serwerze jest uruchomiony program Microsoft Windows SharePoint Services 2.0 lub Windows SharePoint Services 3.0. W związku z tym należy poprosić administratora o Jeżeli nie masz pewności, jaka wersja programu Windows SharePoint Services jest uruchomiony na serwerze.

Początek strony

Określanie kolumn biblioteki dokumentów podczas projektowania szablonu formularza

 1. Otwieranie szablonu formularza.

 2. W menu Narzędzia kliknij polecenie Opcje formularza.

 3. Kliknij przycisk Właściwości promocji.

 4. Wykonaj jedną z następujących czynności:

  • Aby dodać kolumnę, kliknij przycisk Dodaj, kliknij pole lub grupę powtarzaną, dla której chcesz utworzyć kolumnę, a następnie w polu Nazwa kolumny wpisz nazwę kolumny.

   Uwaga: Jeśli zaznaczysz pole powtarzane do wyświetlania danych w bibliotece dokumentów, można zdefiniować, jak mają być wyświetlane pola w bibliotece dokumentów, klikając pozycję wartość na liście funkcji. Możesz wybrać, czy ma być wyświetlana pierwsza wartość w polu, ostatnia wartość w polu lub liczba wszystkich wystąpień pola, czy mają być scalane wszystkie wartości.

  • Aby usunąć kolumnę, kliknij kolumnę na liście, a następnie kliknij przycisk Usuń.

  • Aby zmodyfikować kolumny, kliknij kolumnę na liście, kliknij przycisk Modyfikuj, a następnie wprowadź odpowiednie zmiany.

   Uwaga: Niektóre opcje umożliwiające dodawanie, usuwanie lub modyfikowanie kolumn są dostępne tylko wtedy, gdy publikowanie w witrynie programu SharePoint.

Początek strony

Określanie kolumn biblioteki dokumentów po opublikowaniu szablonu formularza do nowej biblioteki dokumentów

 1. Zapisywanie szablonu formularza.

 2. W menu plik kliknij pozycję Publikuj.

 3. W Kreatorze publikowania kliknij do programu SharePoint server z lub bez usług InfoPath Forms Services, a następnie kliknij przycisk Dalej.

 4. W polu Wprowadź lokalizację witryny programu SharePoint lub usług InfoPath Forms Services wpisz lokalizację witryny programu SharePoint, a następnie kliknij przycisk Dalej.

 5. Na następnej stronie kreatora kliknij Bibliotekę dokumentów, a następnie kliknij przycisk Dalej.

  Uwaga: Jeśli publikujesz szablon formularza zgodny z przeglądarką do witryny programu SharePoint, pole wyboru Włącz ten formularz do wypełniania przy użyciu przeglądarki jest niedostępny. Aby utworzyć szablon formularza obsługiwany w przeglądarce, możesz opublikować szablonu formularza do serwera, na którym jest uruchomiony InfoPath Forms Services. Łącza do dodatkowych informacji o InfoPath Forms Services w sekcji Zobacz też.

 6. Kliknij pozycję Utwórz nową bibliotekę dokumentów, a następnie kliknij przycisk Dalej.

 7. Wpisz nazwę i opis biblioteki dokumentów, a następnie kliknij przycisk Dalej.

  Nazwa i opis szablonu formularza pojawi się w widoku domyślnym biblioteki dokumentów.

 8. Wykonaj jedną z następujących czynności:

  Dodawanie kolumny

  1. Kliknij przycisk Dodaj.

  2. Wykonaj jedną z następujących czynności:

   • Aby dodać nową kolumnę do biblioteki dokumentów, wybierz pole, którego dane mają być wyświetlane w kolumnie, wybierz pozycję (Brak: Utwórz nową kolumnę w tej bibliotece) na liście grupy kolumn witryny, a następnie wpisz nazwę kolumny w polu Nazwa kolumny.

   • Aby użyć istniejącej kolumny witryny, wybierz kategorię na liście grupy kolumn witryny, a następnie wybierz nazwę z listy Nazwa kolumny.

    Uwaga: Jeśli zaznaczysz pole powtarzane do wyświetlania danych w bibliotece dokumentów, można zdefiniować, jak mają być wyświetlane pola w bibliotece dokumentów, klikając pozycję wartość na liście funkcji. Możesz wybrać, czy ma być wyświetlana pierwsza wartość w polu, ostatnia wartość w polu lub liczba wszystkich wystąpień pola, czy mają być scalane wszystkie wartości.

    1. Aby umożliwić użytkownikom dodawanie i edytowanie danych dla tego pola przy użyciu widoku arkusza danych lub edytując właściwości formularza w bibliotece dokumentów, zaznacz pole wyboru Zezwalaj użytkownikom na edycję danych w tym polu przy użyciu arkusza danych lub właściwości strony.

     Uwaga: Aby użyć widoku arkusza danych, użytkownicy muszą mieć Microsoft Office Access 2007 na swoich komputerach.

  Usuwanie kolumny

  1. W obszarze Nazwa kolumny kliknij nazwę pola, którego odpowiedniej kolumny, które chcesz usunąć, a następnie kliknij przycisk Usuń.

  Modyfikowanie kolumny

  1. W obszarze Nazwa kolumny kliknij nazwę pola, którego odpowiedniej kolumny, którą chcesz zmodyfikować, a następnie kliknij polecenie Modyfikuj.

  2. Wykonaj jedną z następujących czynności:

   • Wpisz nową nazwę kolumny w polu Nazwa kolumny.

   • Wybierz kategorię na liście grupy kolumn witryny, a następnie wybierz nazwę z listy Nazwa kolumny.

    Uwaga: Jeśli zaznaczysz pole powtarzane do wyświetlania danych w bibliotece dokumentów, można zdefiniować, jak mają być wyświetlane pola w bibliotece dokumentów, klikając pozycję wartość na liście funkcji. Możesz wybrać, czy ma być wyświetlana pierwsza wartość w polu, ostatnia wartość w polu lub liczba wszystkich wystąpień pola, czy mają być scalane wszystkie wartości.

    1. Aby umożliwić użytkownikom dodawanie i edytowanie danych dla tego pola przy użyciu widoku arkusza danych lub edytując właściwości formularza w bibliotece dokumentów, zaznacz pole wyboru Zezwalaj użytkownikom na edycję danych w tym polu przy użyciu arkusza danych lub właściwości strony.

     Uwaga: Aby użyć widoku arkusza danych, użytkownicy muszą mieć Microsoft Office Access 2007 na swoich komputerach.

 9. Po zakończeniu definiowania kolumn w bibliotece, kliknij przycisk Dalej.

 10. Na następnej stronie kreatora sprawdź poprawność informacji, a następnie kliknij pozycję Publikuj.

Początek strony

Określanie kolumn biblioteki dokumentów po opublikowaniu szablonu formularza do istniejącej biblioteki dokumentów

 1. Zapisywanie szablonu formularza.

 2. W menu plik kliknij pozycję Publikuj.

 3. W Kreatorze publikowania kliknij do programu SharePoint server z lub bez usług InfoPath Forms Services, a następnie kliknij przycisk Dalej.

 4. W polu Wprowadź lokalizację witryny programu SharePoint lub usług InfoPath Forms Services wpisz lokalizację witryny programu SharePoint, a następnie kliknij przycisk Dalej.

 5. Na następnej stronie kreatora kliknij Bibliotekę dokumentów, a następnie kliknij przycisk Dalej.

  Uwaga: Jeśli publikujesz szablon formularza zgodny z przeglądarką do witryny programu SharePoint, pole wyboru Włącz ten formularz do wypełniania przy użyciu przeglądarki jest niedostępny. Aby utworzyć szablon formularza obsługiwany w przeglądarce, możesz opublikować szablonu formularza do serwera, na którym jest uruchomiony InfoPath Forms Services. Łącza do dodatkowych informacji o InfoPath Forms Services w sekcji Zobacz też.

 6. Kliknij przycisk Aktualizuj szablonu formularza w istniejącej biblioteki dokumentów, a następnie kliknij biblioteki dokumentów, którą chcesz zaktualizować.

 7. Kliknij przycisk Dalej.

 8. Wykonaj jedną z następujących czynności:

  Dodawanie kolumny

  1. Kliknij przycisk Dodaj.

  2. Wykonaj jedną z następujących czynności:

   • Aby dodać nową kolumnę do biblioteki dokumentów, wybierz pole, którego dane mają być wyświetlane w kolumnie, wybierz pozycję (Brak: Utwórz nową kolumnę w tej bibliotece) na liście grupy kolumn witryny, a następnie wpisz nazwę kolumny w polu Nazwa kolumny.

   • Aby użyć istniejącej kolumny biblioteki dokumentów lub kolumny witryny, wybierz kategorię na liście grupy kolumn witryny, a następnie wybierz nazwę z listy Nazwa kolumny.

    Uwaga: Jeśli zaznaczysz pole powtarzane do wyświetlania danych w bibliotece dokumentów, można zdefiniować, jak mają być wyświetlane pola w bibliotece dokumentów, klikając pozycję wartość na liście funkcji. Możesz wybrać, czy ma być wyświetlana pierwsza wartość w polu, ostatnia wartość w polu lub liczba wszystkich wystąpień pola, czy mają być scalane wszystkie wartości.

    1. Aby umożliwić użytkownikom dodawanie i edytowanie danych dla tego pola przy użyciu widoku arkusza danych lub edytując właściwości formularza w bibliotece dokumentów, zaznacz pole wyboru Zezwalaj użytkownikom na edycję danych w tym polu przy użyciu arkusza danych lub właściwości strony.

     Uwaga: Aby użyć widoku arkusza danych, użytkownicy muszą mieć Microsoft Office Access 2007 na swoich komputerach.

  Usuwanie kolumny

  1. W obszarze Nazwa kolumny kliknij nazwę pola, którego odpowiedniej kolumny, które chcesz usunąć, a następnie kliknij przycisk Usuń.

  Modyfikowanie kolumny

  1. W obszarze Nazwa kolumny kliknij nazwę pola, którego odpowiedniej kolumny, którą chcesz zmodyfikować, a następnie kliknij polecenie Modyfikuj.

  2. Wykonaj jedną z następujących czynności:

   • Wpisz nową nazwę kolumny w polu Nazwa kolumny.

   • Wybierz kategorię na liście grupy kolumn witryny, a następnie wybierz nazwę z listy Nazwa kolumny.

    Uwaga: Jeśli zaznaczysz pole powtarzane do wyświetlania danych w bibliotece dokumentów, można zdefiniować, jak mają być wyświetlane pola w bibliotece dokumentów, klikając pozycję wartość na liście funkcji. Możesz wybrać, czy ma być wyświetlana pierwsza wartość w polu, ostatnia wartość w polu lub liczba wszystkich wystąpień pola, czy mają być scalane wszystkie wartości.

    1. Aby umożliwić użytkownikom dodawanie i edytowanie danych dla tego pola przy użyciu widoku arkusza danych lub edytując właściwości formularza w bibliotece dokumentów, zaznacz pole wyboru Zezwalaj użytkownikom na edycję danych w tym polu przy użyciu arkusza danych lub właściwości strony.

     Uwaga: Aby użyć widoku arkusza danych, użytkownicy muszą mieć Microsoft Office Access 2007 na swoich komputerach.

 9. Po zakończeniu definiowania kolumn w bibliotece, kliknij przycisk Dalej.

 10. Na następnej stronie kreatora sprawdź poprawność informacji, a następnie kliknij pozycję Publikuj.

Początek strony

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×