Przejdź do głównej zawartości

Dodawanie, usuwanie i zmienianie stref czasowych

W dowolnym momencie możesz zmienić strefę czasową w programie Outlook, tak aby odpowiadała bieżącej lokalizacji geograficznej. Zmiana strefy czasowej w programie Outlook jest taka sama jak zmiana w panelu sterowania systemu Windows, a zmiana jest odzwierciedlana w czasie wyświetlanym we wszystkich innych programach systemu Microsoft Windows.

Zmienianie strefy czasowej

Po zmianie ustawienia strefy czasowej w programie Outlook wszystkie widoki kalendarza są aktualizowane, tak aby wyświetlały nową strefę czasową, a wszystkie elementy kalendarza odzwierciedlały nową strefę czasową.

 1. Kliknij kartę Plik.

 2. Kliknij pozycję Opcje.

 3. Na karcie Kalendarz w obszarze strefy czasowewpisz nazwę bieżącej strefy czasowej w polu etykieta .

 4. Na liście strefa czasowa kliknij strefę czasową, której chcesz użyć.

  Uwagi: 

  • W przypadku dostosowania strefy czasowej i ustawień czasu letniego w programie Outlook ustawienia zegara systemu Windows są również dostosowywane.

  • Gdy program Outlook jest ustawiony na strefę czasową, która uwzględnia zmiany czasu, zegar jest domyślnie dostosowywany do czasu letniego. Możesz wyłączyć korektę. Nie jest to jednak zalecane.

  • Niektóre strefy czasowe nie mają czasu letniego. Gdy program Outlook jest ustawiony na strefę czasową, która nie uwzględnia czasu letniego, na przykład Arizona w Stanach Zjednoczonych, nie można włączyć zmiany czasu letniego.

W najnowszych wersjach programu Outlook dla Office 365 w kalendarzu mogą być wyświetlane trzy oddzielne strefy czasowe.

W innych wersjach programu Outlook, w tym w programie Outlook 2019 z licencją zbiorczą, Outlook 2016, Outlook 2013 i Outlook 2010 możesz wyświetlić dwie strefy czasowe.

Strefy czasowe mogą być na przykład lokalną strefę czasową, strefę czasową innej lokalizacji biznesowej oraz strefę czasową, do której często podróżujesz. Druga i trzecia strefa czasowa jest używana tylko do wyświetlania drugiego i trzeciego paska czasu w widoku kalendarza i nie ma wpływu na sposób przechowywania lub wyświetlania elementów kalendarza.

 1. Kliknij kartę Plik.

 2. Kliknij pozycję Opcje.

 3. Na karcie Kalendarz w obszarze strefy czasowezaznacz pole wyboru Pokaż drugą strefę czasową, a w razie potrzeby pole wyboru Pokaż trzecią strefę czasową

 4. W polu etykieta każdej strefy czasowej wpisz nazwę dodatkowej strefy czasowej.

 5. Na liście strefa czasowa kliknij strefę czasową, którą chcesz dodać.

 6. Jeśli chcesz, aby zegar komputera automatycznie zmieniał zmiany czasu letniego (DST), zaznacz pole wyboru Dopasuj do czasu letniego . Ta opcja jest dostępna tylko w strefach czasowych, w których jest używany zapis czasu letniego (DST).

Jeśli w kalendarzu jest wyświetlanych dwie lub trzy strefy czasowe, możesz je zamienić.

 1. W kalendarzukliknij prawym przyciskiem myszy pasek czasu, a następnie kliknij polecenie Zmień strefę czasową.

 2. W obszarze strefy czasowekliknij pozycję Zamień strefy czasowe.

 1. Kliknij kartę Plik.

 2. Kliknij pozycję Opcje.

 3. Na karcie Kalendarz w obszarze strefy czasowewyczyść pole wyboru Pokaż drugą strefę czasową i/lub pole wyboru Pokaż trzecią strefę czasową .

Więcej informacji na temat stref czasowych w programie Outlook

Godziny rozpoczęcia i zakończenia elementów w kalendarzu programu Outlook są zapisywane w formacie UTC (Coordinated Universal Time), czyli w międzynarodowym standardzie czasu, podobnie jak w przypadku czasu Greenwich.

W przypadku wysłania wezwania na spotkanie do uczestnika w innej strefie czasowej element spotkania jest wyświetlany w odpowiednich godzinach lokalnych w kalendarzu każdej osoby, ale zapisany w formacie UTC.

Na przykład organizator spotkania w strefie czasowej Pacyfiku w Stanach Zjednoczonych wysyła wezwanie na spotkanie o godzinie 2:00 P.M. czasu pacyficznego do uczestnika w górskiej strefie czasowej Stanów Zjednoczonych. Uczestnik widzi spotkanie jako zaczynające się o godzinie 3:00 godzin górskich. W obu przypadkach spotkanie jest zapisywane jako rozpoczynające się o tym samym czasie UTC o godzinie 10:00.

Jeśli są wyświetlane dwie strefy czasowe, jako punkt odniesienia jest używana strefa czasowa organizatora spotkania. Jeśli organizujesz spotkanie i wyświetlasz czas wolny/zajęty dla osób zaproszonych z innych stref czasowych, ich godziny zajęte są dostosowywane tak, aby były poprawnie wyświetlane w Twojej strefie czasowej. Druga strefa czasowa jest widoczna tylko podczas wyświetlania kalendarza w widoku dnia lub tygodnia.

Zmienianie strefy czasowej

Gdy zmienisz bieżącą strefę czasową, wszystkie widoki kalendarza zostaną zaktualizowane, aby wyświetlały nową strefę czasową, a wszystkie elementy kalendarza są przenoszone tak, aby odzwierciedlały nową strefę czasową. Na przykład po przejściu ze strefy czasowej Pacyfiku na Górskią strefę czasową w Stanach Zjednoczonych wszystkie terminy zostaną wyświetlone o godzinę później.

 1. W menu Narzędzia kliknij pozycję Opcje.

 2. Kliknij pozycję Opcje kalendarza.

 3. Kliknij pozycję strefa czasowa.

 4. W obszarze Bieżąca strefa czasowa systemu Windowswpisz nazwę bieżącej strefy czasowej w polu etykieta .

 5. Na liście strefa czasowa kliknij strefę czasową, której chcesz użyć.

 6. Jeśli chcesz, aby zegar komputera automatycznie zmieniał zmiany czasu letniego (DST), zaznacz pole wyboru Dopasuj do czasu letniego .

  Ta opcja jest dostępna tylko w strefach czasowych, w których jest używany zapis czasu letniego (DST).

  Uwagi: 

  • Wydarzenia całodzienne są również przenoszone w celu dostosowania strefy czasowej. Wydarzenia jednodniowe są wyświetlane dłużej niż 24 godziny. Na przykład 4 dni wolne od lipca w Stanach Zjednoczonych od 12:00 (4 lipca) czwarta do 1:00 rano lipca piąta, gdy strefa czasowa zmienia się od czasu pacyficznego na czas górski.

  • W przypadku dostosowania strefy czasowej i ustawień czasu letniego w programie Outlook te same ustawienia w systemie Microsoft Windows są dostosowywane identycznie.

  • Niektóre strefy czasowe nie mają DST. Gdy program Outlook jest ustawiony na strefę czasową nieletnią, na przykład Arizona w Stanach Zjednoczonych, pole wyboru Uwzględnij zmiany czasu nie jest wyczyszczone, ale również wyłączone.

  • Gdy program Outlook jest ustawiony na strefę czasową, która ma czas letni, pole wyboru Uwzględnij zmiany czasu jest zaznaczone automatycznie. Możesz wyczyścić to pole wyboru, ale nie jest to zalecane.

W kalendarzu w programie Outlook mogą być wyświetlane dwie osobne strefy czasowe. Dwie strefy czasowe mogą być na przykład lokalną strefą czasową i strefą czasową w mieście, do którego często podróżujesz. W przypadku pobytu w innym mieście warto przejrzeć elementy kalendarza w zależności od strefy czasowej dla tego miasta. Aby wyświetlić drugą strefę czasową w kalendarzu programu Outlook, zaznacz pole wyboru Pokaż dodatkową strefę czasową w oknie dialogowym strefa czasowa . Druga strefa czasowa jest używana tylko do pokazywania drugiego paska czasu w widoku kalendarza i nie ma wpływu na sposób przechowywania lub wyświetlania elementów kalendarza.

 1. W menu Narzędzia kliknij pozycję Opcje.

 2. Kliknij pozycję Opcje kalendarza.

 3. Kliknij pozycję strefa czasowa.

 4. Zaznacz pole wyboru Pokaż dodatkową strefę czasową .

 5. W polu etykieta wpisz nazwę dodatkowej strefy czasowej.

 6. Na liście strefa czasowa kliknij strefę czasową, którą chcesz dodać.

 7. Jeśli chcesz, aby zegar komputera automatycznie zmieniał zmiany czasu, zaznacz pole wyboru Dopasuj czas letni .

  Ta opcja jest dostępna tylko w strefach czasowych, w których jest używany zapis czasu letniego (DST).

Porada: Możesz szybko przełączyć się na bieżącą strefę czasową na inną strefę czasową, klikając pozycję Zamień strefy czasowe. Ta zmiana wpłynie na cały czas wyświetlania w programie Outlook i we wszystkich innych programach opartych na systemie Microsoft Windows.

Jeśli w kalendarzu jest wyświetlanych dwie strefy czasowe, możesz zmienić ich położenie, aby dostosować do własnych potrzeb.

 1. W widoku Kalendarz kliknij prawym przyciskiem myszy puste miejsce u góry paska czasu, a następnie kliknij polecenie Zmień strefę czasową.

 2. Jeśli nie dodano jeszcze drugiej strefy czasowej, zaznacz pole wyboru Pokaż dodatkową strefę czasową , kliknij strefę czasową, którą chcesz wyświetlić na liście strefa czasowa , a następnie wpisz nazwę drugiej strefy czasowej w polu etykieta .

 3. Kliknij pozycję Zamień strefy czasowe.

Uwaga: Ta zmiana wpłynie na cały czas wyświetlania w programie Outlook i we wszystkich innych programach opartych na systemie Microsoft Windows.

 1. W menu Narzędzia kliknij pozycję Opcje.

 2. Kliknij pozycję Opcje kalendarza.

 3. Kliknij pozycję strefa czasowa.

 4. Wyczyść pole wyboru Pokaż dodatkową strefę czasową .

Informacje o strefach czasowych w programie Outlook

Możesz dodać i wyświetlić drugą strefę czasową w programie Outlook, co może być przydatne podczas planowania spotkań lub rozmów konferencyjnych z osobami pracującymi w innych strefach czasowych. Po dodaniu drugiej strefy czasowej bieżący czas w podstawowej strefie czasowej zostanie wyróżniony kolorem, aby ułatwić wyświetlanie.

Zrzut ekranu przedstawiający dwie strefy czasowe

Jeśli są wyświetlane dwie strefy czasowe, jako punkt odniesienia jest używana strefa czasowa organizatora spotkania. Jeśli organizujesz spotkanie i wyświetlasz czas wolny/zajęty dla osób zaproszonych z innych stref czasowych, ich godziny zajęte są dostosowywane tak, aby były wyświetlane poprawnie w Twojej strefie czasowej. Druga strefa czasowa jest widoczna tylko podczas wyświetlania kalendarza w widoku dnia lub tygodnia.

Jeśli korzystasz z jednej strefy czasowej i wysyłasz wezwanie na spotkanie do uczestnika w innej strefie czasowej, element spotkania jest wyświetlany w odpowiednich godzinach lokalnych w kalendarzu każdej osoby, ale jest przechowywany jako taki sam czas bezwzględny w czasie UTC.

Jeśli na przykład w przypadku organizatora spotkania w strefie czasowej Pacyfiku w Stanach Zjednoczonych zostanie wysłane wezwanie na spotkanie dotyczące spotkania, które rozpoczyna się o godzinie 2:00 P.M. czasu pacyficznego do uczestnika w strefie czasowej górskiej, uczestnik zobaczy spotkanie jako Zaczynając od 3:00 P.M. Dominika tzn. W obu przypadkach spotkanie jest przechowywane na serwerach jako zaczynające się od tego samego czasu UTC (10:00).

Uwaga: W przypadku stref czasowych, terminów, elementów spotkań i wydarzeń całodziennych wszystkie wydarzenia są obsługiwane w ten sam sposób.

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×