Dodawanie urządzeń i profilu rozwiązania Autopilot przy użyciu przewodnika krok po kroku

Rozwiązanie Windows AutoPilot pozwala skonfigurować nowe firmowe urządzenia z systemem Windows 10, tak aby były gotowe do użycia w środowisku produkcyjnym od razu po przekazaniu ich pracownikom.

Wymagania dotyczące urządzeń

Urządzenia muszą spełniać następujące wymagania:

 • System Windows 10 w wersji 1703 lub nowszej.

 • Nowe urządzenia, które nie są składnikami gotowych rozwiązań z systemem Windows.

Tworzenie urządzeń i profilów za pomocą przewodnika konfiguracji

Jeśli nie utworzono jeszcze grup urządzeń ani profilów, najlepiej rozpocząć pracę przy użyciu przewodnika krok po kroku. Można jednak dodać urządzenia i przypisać do nich profile bez używania tego przewodnika.

 1. W centrum administracyjnym usługi Microsoft 365 Business przejdź do karty Akcje urządzenia i wybierz pozycję Wdróż system Windows za pomocą rozwiązania Autopilot.

  Na karcie Akcje urządzenia wybierz pozycję Wdróż system Windows za pomocą rozwiązania Autopilot.
 2. Na stronie Przygotowywanie systemu Windows kliknij lub naciśnij pozycję Uruchom przewodnik.

  Kliknij przycisk Uruchom przewodnik, aby uzyskać szczegółowe instrukcje dotyczące rozwiązania Autopilot.
 3. Na stronie Przekazywanie pliku csv z listą urządzeń przejdź do lokalizacji, w której znajduje się przygotowany plik CSV, a następnie wybierz pozycję Otwórz > Dalej. Plik powinien zawierać trzy nagłówki:

  • Kolumna A: Numer seryjny urządzenia

  • Kolumna B: Identyfikator produktu systemu Windows

  • Kolumna C: Skrót sprzętowy

  Możesz uzyskać te informacje od producenta komputera lub użyć skryptu programu PowerShell Get-WindowsAutoPilotInfo, który wygeneruje plik CSV.

  Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Lista urządzeń w pliku CSV. Możesz również pobrać przykładowy plik na stronie Przekazywanie pliku csv z listą urządzeń.

 4. Na stronie Przypisywanie profilu możesz utworzyć nowy lub wybrać istniejący profil. Jeśli nie masz jeszcze profilu, zostanie wyświetlony monit o jego utworzenie.

  Profil to kolekcja ustawień, które można zastosować do jednego urządzenia lub do grupy urządzeń.

  Funkcje domyślne są wymagane i zostaną ustawione automatycznie. Funkcje domyślne to:

  • Rejestracja Cortany, usługi OneDrive i producenta OEM jest pomijana.

  • Tworzenie środowiska logowania z marką Twojej firmy.

  • Urządzenia zostaną połączone z kontami usługi Azure Active Directory i automatycznie zarejestrowane na potrzeby zarządzania przez usługę Microsoft 365 Business.

   Aby uzyskać więcej informacji, zobacz

   Ustawienia profilu rozwiązania AutoPilot — informacje.

 5. Pozostałe ustawienia to Pomiń ustawienia prywatności i Nie zezwalaj użytkownikowi na zostanie administratorem lokalnym. Oba są domyślnie wyłączone.

  Wybierz przycisk Dalej.

 6. Wyświetlenie strony Gotowe oznacza, że utworzony (lub wybrany) profil zostanie zastosowany do grupy urządzeń utworzonej po przekazaniu listy urządzeń. Ustawienia te zostaną zastosowane przy następnym logowaniu się użytkowników tych urządzeń. Wybierz pozycję Zamknij.

Tematy pokrewne

Rozwiązywanie problemów z urządzeniami rozwiązania AutoPilot

Dokumentacja i zasoby dotyczące usługi Microsoft 365 Business
Rozpoczynanie pracy z usługą Microsoft 365 Business
Zarządzanie usługą Microsoft 365 Business

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×