Dodawanie typu zawartości do listy lub biblioteki

Dodawanie typu zawartości do listy lub biblioteki

Uwaga:  Staramy się udostępniać najnowszą zawartość Pomocy w Twoim języku tak szybko, jak to możliwe. Ta strona została przetłumaczona automatycznie i może zawierać błędy gramatyczne lub nieścisłości. Chcemy, aby ta zawartość była dla Ciebie przydatna. Prosimy o powiadomienie nas, czy te informacje były pomocne, u dołu tej strony. Oto angielskojęzyczny artykuł do wglądu.

Po dodaniu typu zawartości do listy lub biblioteki użytkownicy witryny można szybko utworzyć specjalną zawartość za pomocą polecenia Nowy dokument.

Wybieranie typu zawartości

Aby dodać typ zawartości do listy lub biblioteki

Ważne: Aby dodawać typy zawartości do listy lub biblioteki, użytkownik musi mieć co najmniej poziom uprawnień Projektowanie dla tej listy lub biblioteki. Można również muszą być włączono wiele typów zawartości. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Włączanie obsługi wielu typów zawartości na liście lub w bibliotece .

 1. Jeśli lista lub biblioteka nie jest już otwarty, kliknij jej nazwę na pasku Szybkie uruchamianie. Jeśli nazwa listy lub biblioteki nie jest wyświetlana, kliknij pozycję Ustawienia Ustawienia: aktualizowanie profilu, instalowanie oprogramowania i łączenie się z chmurą , kliknij pozycję Zawartość witryny, a następnie kliknij nazwę listy lub biblioteki.

 2. Kliknij kartę Lista lub Biblioteka na Wstążce.

 3. Kliknij pozycję Ustawienia listy lub Ustawienia biblioteki na Wstążce.

  Przyciski ustawień biblioteki programu SharePoint na Wstążce
 4. W obszarze Typy zawartości kliknij pozycję Dodaj z istniejących typów zawartości witryny. Jeśli Typy zawartości nie jest wyświetlany, kliknij przycisk Ustawienia zaawansowane i kliknij przycisk Tak w obszarze zezwolić na zarządzanie typami zawartości?, a następnie kliknij przycisk OK.

  Uwaga: Jeśli lista lub biblioteka nie jest skonfigurowana do obsługi wielu typów zawartości, sekcja Typy zawartości nie są wyświetlane na stronie Ustawienia dla listy lub biblioteki. Aby dowiedzieć się, jak umożliwić wielu typów zawartości, zobacz Włączanie obsługi wielu typów zawartości na liście lub w bibliotece.

 5. Kliknij strzałkę, aby wybrać grupę typów zawartości witryny, które chcesz wybrać z listy Wybierz typy zawartości witryny z.

 6. Na liście Dostępne typy zawartości witryny kliknij nazwę typu zawartości, który ma być, a następnie kliknij przycisk Dodaj, aby przenieść wybranego typu zawartości do typów zawartości, aby dodać listę.

 7. Aby dodać więcej typów zawartości, powtarzaj kroki 5 i 6.

 8. Po wybraniu wszystkich typów zawartości, które chcesz dodać, kliknij przycisk OK.

Jak działają typy zawartości na listach i w bibliotekach

Dodając typ zawartości do listy lub biblioteki, pozwalasz, aby zawierała ona elementy tego typu. Ponadto użytkownicy mogą utworzyć element danego typu, po prostu klikając polecenie Nowy dokument. Jedna lista lub biblioteka może mieć wiele typów zawartości, a każdy z nich może mieć unikatowe metadane, zasady lub zachowania.

Kiedy do listy lub biblioteki dodajesz typ zawartości witryny, jest on nazywany typem zawartości listy. Typ zawartości listy jest elementem podrzędnym typu zawartości witryny, z którego został utworzony. Dziedziczy wszystkie atrybuty nadrzędnego typu zawartości witryny, takie jak szablony dokumentów, ustawienie tylko do odczytu, przepływy pracy i kolumny. Jeśli nadrzędny typ zawartości witryny jest aktualizowany, jego podrzędny typ zawartości listy może dziedziczyć te zmiany. Typ zawartości listy można dostosować do określonej listy lub biblioteki, do której został dodany. Te dostosowania nie zostają zastosowane w nadrzędnym typie zawartości witryny.

Relacja typu zawartości nadrzędnej/podrzędnej

Jeśli podrzędny typ zawartości dzieli atrybuty z nadrzędnym typem zawartości, mogą one zostać zastąpione, gdy typ zawartości listy odziedziczy zmiany po elemencie nadrzędnym. Jeśli typ zawartości listy ma atrybuty niestandardowe, których nie ma nadrzędny typ zawartości, te dostosowania nie zostaną zastąpione.

Możesz określić kolejność, w której typy zawartości będą wyświetlane na przycisku Nowy dokument listy lub biblioteki. Domyślnie pierwszy typ zawartości wyświetlany na przycisku Nowy dokument staje się domyślnym typem zawartości listy lub biblioteki. Aby zmienić domyślny typ zawartości listy lub biblioteki, zmień typ zawartości, który jest wyświetlany jako pierwszy na przycisku Nowy dokument. Możesz też określić, czy typy zawartości dodane do listy lub biblioteki mają być widoczne na przycisku Nowy dokument.

Przycisk Nowy dokument z listy rozwijanej na Wstążce

Aby zmienić kolejność elementów menu Nowy dokument

 1. Jeśli lista lub biblioteka nie jest już otwarty, kliknij jej nazwę na pasku Szybkie uruchamianie. Jeśli nazwa listy lub biblioteki nie jest wyświetlana, kliknij pozycję Ustawienia Ustawienia: aktualizowanie profilu, instalowanie oprogramowania i łączenie się z chmurą , kliknij pozycję Zawartość witryny, a następnie kliknij nazwę listy lub biblioteki.

 2. Kliknij kartę Lista lub Biblioteka na Wstążce.

 3. W obszarze Typy zawartości kliknij przycisk Zmień przycisku Nowy kolejności i domyślny typ zawartości. Jeśli Typy zawartości nie jest wyświetlany, kliknij przycisk Ustawienia zaawansowane i kliknij przycisk Tak w obszarze zezwolić na zarządzanie typami zawartości?, a następnie kliknij przycisk OK.

  Uwaga: Jeśli lista lub biblioteka nie jest ustawiona w sposób umożliwiający korzystanie z wielu typów zawartości, sekcja Typy zawartości nie zostanie wyświetlona na stronie dostosowywania dla listy lub biblioteki.

 4. W sekcji Kolejność typów zawartości wykonaj jedną z następujących czynności:

  Nowy dokument Zmienianie kolejności lub ukrywanie ekran opcji
  • Aby usunąć typ zawartości z przycisku Nowy dokument listy lub biblioteki, wyczyść pole wyboru Widoczny.

  • Aby zmienić kolejność wyświetlania typów zawartości na przycisku Nowy, kliknij strzałkę znajdującą się obok danego typu zawartości w kolumnie Położenie od góry. Następnie wybierz odpowiedni numer porządkowy.

 5. Kliknij przycisk OK.

Po usunięciu typu zawartości z listy lub biblioteki użytkownicy nie będą już mogli tworzyć na liście lub w bibliotece nowych elementów tego typu. Usunięcie typu zawartości z listy lub biblioteki nie powoduje usunięcia żadnych już utworzonych elementów o takim typie zawartości.

Usuwanie typu zawartości

 1. Jeśli lista lub biblioteka nie jest już otwarty, kliknij jej nazwę na pasku Szybkie uruchamianie. Jeśli nazwa listy lub biblioteki nie jest wyświetlana, kliknij pozycję Ustawienia Ustawienia: aktualizowanie profilu, instalowanie oprogramowania i łączenie się z chmurą , kliknij pozycję Zawartość witryny, a następnie kliknij nazwę listy lub biblioteki.

 2. Kliknij kartę Lista lub Biblioteka na Wstążce.

 3. W obszarze Typy zawartości kliknij nazwę typu zawartości, który chcesz usunąć. Jeśli Typy zawartości nie jest wyświetlany, kliknij przycisk Ustawienia zaawansowane i kliknij przycisk Tak w obszarze zezwolić na zarządzanie typami zawartości?, a następnie kliknij przycisk OK.

  Uwaga: Jeśli lista lub biblioteka nie jest skonfigurowana w sposób umożliwiający korzystanie z wielu typów zawartości, sekcja Typy zawartości nie jest widoczna na stronie Dostosowywanie listy lub biblioteki.

 4. W obszarze Ustawienia kliknij pozycję Usuń ten typ zawartości.

 5. W odpowiedzi na pytanie, czy na pewno chcesz usunąć ten typ zawartości, kliknij przycisk OK.

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×