Przejdź do głównej zawartości
Dodawanie terminu w programie Outlook za pomocą czytnika zawartości ekranu

Dodawanie terminu w programie Outlook za pomocą czytnika zawartości ekranu

Uwaga: Staramy się udostępniać najnowszą zawartość Pomocy w Twoim języku tak szybko, jak to możliwe. Ta strona została przetłumaczona automatycznie i może zawierać błędy gramatyczne lub nieścisłości. Chcemy, aby ta zawartość była dla Ciebie przydatna. Prosimy o powiadomienie nas, czy te informacje były pomocne, u dołu tej strony. Oto angielskojęzyczny artykuł do wglądu.

Symbol odczytywania na głos z etykietą zawartości czytnika ekranu. Ten temat dotyczy korzystania z czytnika zawartości ekranu w pakiecie Office

Ten artykuł jest przeznaczony dla osób niedowidzących, które korzystają z czytnika zawartości ekranu w produktach pakietu Office, i stanowi część zawartości dotyczącej ułatwień dostępu pakietu Office. Aby uzyskać bardziej ogólną pomoc, zobacz stronę główną Pomocy technicznej pakietu Office.

Za pomocą Outlook 2016 klawiatury i z czytnika ekranu, takich jak JAWS lub Narrator, wbudowane czytniki ekranu systemu Windows, aby dodać termin do kalendarza. Można także skopiować termin i pozwolić innym na poinformować o swojej dostępności spotkań.

Uwagi: 

 • Nowe funkcje usługi Office 365 są udostępniane stopniowo subskrybentom usługi Office 365, więc mogą nie być jeszcze dostępne w Twojej aplikacji. Aby dowiedzieć się, jak uzyskiwać nowe funkcje szybciej, dołącz do niejawnego programu testów pakietu Office.

 • Aby poznać skróty klawiaturowe, zobacz Skróty klawiaturowe w programie Outlook.

 • W tym temacie założono, że używany jest czytnik JAWS. Aby uzyskać informacje na temat czytnika JAWS dla systemu Windows, zobacz JAWS for Windows Quick Start Guide (Przewodnik Szybki start programu JAWS dla systemu Windows).

 • W tym temacie założono, że używany jest wbudowany czytnik zawartości ekranu systemu Windows — Narrator. Aby dowiedzieć się więcej na temat korzystania z Narratora, zobacz Kompletny przewodnik dotyczący funkcji Narrator.

 • W tym temacie założono, że ta aplikacja używana jest na komputerze PC. W przypadku telefonu lub tabletu z systemem Windows nawigacja i gesty mogą się niekiedy różnić.

W tym temacie

Dodawanie terminów do kalendarza

 1. Aby otworzyć kalendarz Outlook z dowolnego miejsca w programie Outlook 2016, naciśnij klawisze Ctrl+2.

 2. Aby otworzyć puste okno terminu, naciśnij klawisze Alt+H, N1. Fokus znajduje się na polu Temat.

 3. Słyszysz: "Edytuj tematu. Wpisz tekst." Wpisz temat.

 4. Naciskaj klawisz Tab, aby przejść do pola lokalizacji. Słyszysz: "Edytuj lokalizację". Programu Narrator słyszysz "Lokalizacja. Edytuj edytowalny." Wpisz lokalizację terminu.

 5. Aby przejść do obszaru Godzina rozpoczęcia, naciśnij klawisze Alt+T. Fokus znajduje się na dacie rozpoczęcia terminu.

  Porady: Program Outlook rozpoznaje daty w wielu różnych formatach.

  • Zamiast dat możesz wpisać zwykłe słowa. Możesz na przykład wpisać „dzisiaj”, „jutro” lub nazwę większości świąt. Możesz nawet wpisać coś w rodzaju „za dwa tygodnie”.

  • Wartości dat możesz wpisywać w różnych formatach. Możesz na przykład wpisać „25 kwi”, „kwiecień 25”, „25 kwietnia” lub 4/25.

   Program Outlook automatycznie przekształca wszystkie daty w standardowy format RRRR-MM-DD.

 6. Po wpisaniu w formacie daty, naciśnij klawisz Enter. Fokus zmieni się w polu czas rozpoczęcia. Możesz wpisać w pora dnia lub można użyć w górę lub w dół klawisze strzałek, aby przejrzeć różnych porach dnia, aż zostanie wyświetlona, w którym chcesz.

  Porady: Jeśli spotkanie trwa cały dzień, możesz oznaczyć je jako Wydarzenie całodzienne.

  • Aby przejść do pola Data zakończenia, naciśnij klawisze Alt+D.

  • Naciśnij klawisz Tab trzy razy, aby przejść do pola wyboru Wydarzenie całodzienne, a następnie naciśnij klawisz SPACJA, aby go zaznaczyć.

  • Aby przejść do obszaru Notatki, naciśnij klawisz Enter.

 7. Po wpisaniu godziny rozpoczęcia naciśnij klawisze Alt+D lub klawisz Tab, aby przejść do obszaru Data zakończenia. Fokus znajdzie się na polu Data zakończenia.

 8. Domyślnie program Outlook wprowadzi w tym polu datę znajdującą się w polu Data rozpoczęcia. Aby zaakceptować tę datę, naciśnij klawisz Enter. Możesz również zamienić tę datę, korzystając z tej samej metody co przy wpisywaniu daty w polu Data rozpoczęcia (zobacz krok 4). Gdy Data zakończenia zostanie wpisana, naciśnij klawisz Enter.

 9. Fokus jest przenoszony do pola czas zakończenia. Czas zakończenia ustawiono automatyczne pół godziny od momentu rozpoczęcia. Aby go zmienić, wpisz nowy termin, opcje przy użyciu w górę lub Strzałka w dół. Po zakończeniu naciśnij klawisz Enter.

 10. Aby przejść do obszaru notatki, naciśnij klawisz Tab, dopóki nie usłyszysz "Edytuj notatek". Programu Narrator możesz usłyszeć "wiadomości do edycji.". Wpisz informacje, które chcesz terminu.

 11. Zapisz i zamknij termin, naciśnij klawisze Alt + H, A, V.

Kopiowanie istniejącego terminu

Przy kopiowaniu istniejącego terminu w kalendarzu, wszystkie informacje — w tym łączach spotkania online — jest kopiowana i dodawane do nowego terminu, możesz utworzyć.

 1. Naciśnij klawisze Ctrl + 2, aby przejść do Kalendarz programu Outlook.

 2. Celem jest na dzisiaj. Aby przejść do przodu lub Wstecz w kalendarzu, użyj klawiszy strzałek. Aby przejść między zdarzeń kalendarza, naciśnij klawisz Tab, aby przejść do przodu i Shift + Tab, aby przejść do tyłu.

 3. Gdy na termin, którego chcesz skopiować, naciśnij klawisze Ctrl + C. JAWS informuje o: "Skopiowanie zaznaczenia do Schowka." Program Narrator informuje o polecenia.

 4. Przejdź do daty i godziny, które chcesz zaplanować nowy termin na, a następnie naciśnij klawisze Ctrl + V. JAWS informuje o: "Wklejone ze Schowka". Informuje o program Narrator: "< czasu, Data > jedno zdarzenie."

  Nowy termin zostanie dodany do kalendarza. Temat nowy termin zaczyna się od "Kopiuj", ale jeśli chcesz, aby móc ją edytować.

 5. Aby otworzyć termin, aby kontynuować edycję, naciśnij klawisz Tab, a następnie naciśnij klawisze Ctrl + O. Po zakończeniu naciśnij klawisz V klawisze Alt + H, A, Zapisz i zamknij.

Informowanie o swojej dostępności

Do terminu możesz dodać wskaźnik statusu, aby powiadomić inne osoby o swojej dostępności. Jeśli ktoś spróbuje zaplanować z Tobą spotkanie, zobaczy Twój status i dostępność.

 1. Otwórz termin w kalendarzu, zaznaczając go i naciskając klawisz Enter.

 2. Aby dodać wskaźnik stanu, naciśnij klawisze Alt + H, B, aby przejść do pola Wolny/zajęty listy rozwijanej.

 3. Naciśnij klawisz strzałki w dół, aby przeglądać menu, a następnie klawisz Enter, aby wybrać jedną z następujących opcji: Wolny, Pracuje w innym miejscu, Wstępna akceptacja, Zajęty lub Poza biurem.

 4. Zapisz i zamknij termin, naciśnij klawisze Alt + H, A, V.

Zobacz też

Planowanie spotkania w programie Outlook za pomocą czytnika zawartości ekranu

Odczytywanie zaproszenia na spotkanie i odpowiadanie na nie w programie Outlook za pomocą czytnika zawartości ekranu

Skróty klawiaturowe w programie Outlook

Wykonywanie podstawowych zadań dotyczących poczty e-mail za pomocą czytnika zawartości ekranu w programie Outlook

Konfigurowanie na urządzeniu współdziałania z ułatwieniami dostępu w usłudze Office 365

Eksplorowanie i nawigowanie kalendarz programu Outlook za pomocą czytnika ekranu

Pomoc techniczna dla klientów niepełnosprawnych

Firma Microsoft chce zapewnić możliwie najlepszą obsługę dla swoich wszystkich klientów. Jeśli jesteś osobą niepełnosprawną lub masz pytania dotyczące ułatwień dostępu, skontaktuj się z zespołem Answer Desk firmy Microsoft dla osób niepełnosprawnych w celu uzyskania pomocy technicznej. Zespół pomocy technicznej Answer Desk dla osób niepełnosprawnych jest przeszkolony w zakresie używania wielu popularnych technologii ułatwień dostępu i oferuje pomoc w językach angielskim, francuskim i hiszpańskim oraz w amerykańskim języku migowym. Aby zapoznać się z informacjami kontaktowymi w swoim regionie, odwiedź witrynę Answer Desk firmy Microsoft dla osób niepełnosprawnych.

Jeśli korzystasz z produktów przeznaczonych dla instytucji rządowych, przedsiębiorstw bądź do celów komercyjnych, skontaktuj się z działem Answer Desk dla osób niepełnosprawnych w przypadku przedsiębiorstw.

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×