Dodawanie tekstu na wierzchu zdjęcia

W pakiecie Microsoft Office możesz użyć obiektu WordArt lub pola tekstowego, aby dodać tekst u góry zdjęcia. Możesz przenieść obiekt WordArt lub pole tekstowe na swoje zdjęcie, a następnie, w zależności od używanego programu pakietu Microsoft Office, obrócić tekst, aby optymalnie dopasować zdjęcie.

Najlepsza metoda zależy od tego, co próbujesz osiągnąć, a jakiego programu pakietu Microsoft Office używasz. Czy chcesz, aby tekst miał styl "wyglądał"? Czy próbujesz uzyskać informacje podobne do tego, co może się pojawić na pocztówki? Czy tekst jest krótkiej długości? W takim przypadku obiekt WordArt może być najlepszym rozwiązaniem.

obiekt wordArt — łuk w górę

Drugą opcją, aby dodać tekst u góry zdjęcia, jest narysowanie pola tekstowego, wpisanie odpowiedniego tekstu w polu tekstowym, a następnie ustawienie przezroczystości tła i konturu pola tekstowego. Tekst w polu tekstowym możesz sformatować tak samo jak tekst formatowany w dowolnym miejscu w pakiecie Office. Ta opcja jest szczególnie przydatna w sytuacji, gdy chcesz dodać więcej niż tylko wyraz lub dwa do zdjęcia.

Pole tekstowe — Uśmiech

Z listy rozwijanej wybierz program pakietu Office, którego używasz.

Dodawanie tekstu u góry zdjęcia za pomocą obiektu WordArt

 1. Upewnij się, że w arkuszu kalkulacyjnym wstawiono zdjęcie.

 2. Na karcie Wstawianie w grupie tekst kliknij pozycję WordArt, kliknij odpowiedni styl tekstu, a następnie wpisz tekst.

  Wybieranie z grupy tekst

 3. Kliknij zewnętrzną krawędź obiektu WordArt, aby go zaznaczyć, przeciągnij tekst na swoje zdjęcie, a następnie, jeśli chcesz, Obróć tekst na odpowiedni kąt, który najlepiej nadaje się do Twojego zdjęcia.

 4. Kliknij zewnętrzną krawędź zdjęcia, naciśnij i przytrzymaj klawisz CTRL, a następnie kliknij krawędź obiektu WordArt, aby zaznaczyć oba elementy.

 5. W obszarze narzędzia do rysowaniana karcie Formatowanie w grupie rozmieszczanie kliknij strzałkę obok pozycji Grupuj, a następnie kliknij pozycję Grupuj.

  Wybierz grupę

Dodawanie tekstu u góry zdjęcia za pomocą pola tekstowego

 1. Upewnij się, że w arkuszu kalkulacyjnym wstawiono zdjęcie.

 2. Na karcie Wstawianie w grupie tekst kliknij pozycję pole tekstowe, kliknij dowolne miejsce w pobliżu obrazu, a następnie wpisz tekst.

  Wybieranie z grupy tekst

 3. Aby zmienić czcionkę lub styl tekstu, zaznacz tekst, kliknij go prawym przyciskiem myszy, a następnie wybierz formatowanie tekstu, które chcesz umieścić na menu skrótów.

 4. Kliknij zewnętrzną krawędź pola tekstowego, przeciągnij tekst na swoje zdjęcie, a następnie, jeśli chcesz, obrócić tekst na odpowiedni kąt.

 5. Upewnij się, że pole tekstowe jest nadal zaznaczone, a następnie w obszarze Narzędzia do rysowaniana karcie Formatowanie w grupie Style kształtów wykonaj następujące czynności:

  1. Kliknij pozycję wypełnienie kształtu, a następnie kliknij pozycję Brak wypełnienia.

  2. Kliknij przycisk Kontury kształtu, a następnie kliknij polecenie Brak konturu.

  Style kształtów

 6. Kliknij zewnętrzną krawędź zdjęcia, naciśnij klawisz CTRL, a następnie kliknij krawędź pola tekstowego, aby oba elementy zostały zaznaczone.

 7. W obszarze narzędzia do rysowaniana karcie Formatowanie w grupie rozmieszczanie kliknij strzałkę obok pozycji Grupuj, a następnie kliknij pozycję Grupuj.

  Wybierz grupę

Początek strony

Dodawanie tekstu u góry zdjęcia za pomocą obiektu WordArt

 1. Upewnij się, że w prezentacji wstawiono zdjęcie.

 2. Na karcie Wstawianie w grupie tekst kliknij pozycję WordArt, kliknij odpowiedni styl tekstu, a następnie wpisz tekst.

  Wybieranie z grupy tekst

 3. Kliknij zewnętrzną krawędź obiektu WordArt, aby go zaznaczyć, przeciągnij tekst na swoje zdjęcie, a następnie, jeśli chcesz, obrócić tekst na odpowiedni kąt.

 4. Kliknij zewnętrzną krawędź zdjęcia, naciśnij i przytrzymaj klawisz CTRL, a następnie kliknij krawędź obiektu WordArt, aby zaznaczyć oba elementy.

 5. W obszarze narzędzia do rysowaniana karcie Formatowanie w grupie rozmieszczanie kliknij strzałkę obok pozycji Grupuj, a następnie kliknij pozycję Grupuj.

  Wybierz grupę

Dodawanie tekstu u góry zdjęcia za pomocą pola tekstowego

 1. Upewnij się, że w prezentacji wstawiono zdjęcie.

 2. Na karcie Wstawianiew grupie tekst kliknij pozycję pole tekstowe, przeciągnij, aby narysować pole tekstowe w dowolnym miejscu w pobliżu obrazu, a następnie wpisz tekst.

  Wybieranie z grupy tekst

 3. Aby zmienić czcionkę lub styl tekstu, zaznacz tekst, kliknij go prawym przyciskiem myszy, a następnie wybierz formatowanie tekstu, które chcesz umieścić na menu skrótów.

 4. Kliknij zewnętrzną krawędź pola tekstowego, przeciągnij tekst na swoje zdjęcie, a następnie, jeśli chcesz, obrócić tekst na odpowiedni kąt.

 5. Upewnij się, że pole tekstowe jest nadal zaznaczone, a następnie w obszarze Narzędzia do rysowaniana karcie Formatowanie w grupie Style kształtów wykonaj następujące czynności:

  1. Kliknij pozycję wypełnienie kształtu, a następnie kliknij pozycję Brak wypełnienia.

  2. Kliknij przycisk Kontury kształtu, a następnie kliknij polecenie Brak konturu.

  Style kształtów

 6. Kliknij zewnętrzną krawędź zdjęcia, naciśnij klawisz CTRL, a następnie kliknij krawędź pola tekstowego, aby oba elementy zostały zaznaczone.

 7. W obszarze narzędzia do rysowaniana karcie Formatowanie w grupie rozmieszczanie kliknij strzałkę obok pozycji Grupuj, a następnie kliknij pozycję Grupuj.

  Wybierz grupę

Początek strony

Dodawanie tekstu u góry zdjęcia za pomocą obiektu WordArt

 1. W dokumencie kliknij, aby zaznaczyć punkt wstawiania.

 2. Na karcie Wstawianie w grupie Ilustracje kliknij przycisk Kształty, a następnie kliknij pozycję Nowa kanwa rysunku.

  Wybieranie kanwy rysunku

 3. Kliknij kanwa rysunku, a następnie na karcie Wstawianie w grupie ilustracje kliknij pozycję obrazy.

  Grupa ilustracje

 4. Przejdź do, a następnie kliknij dwukrotnie zdjęcie, którego chcesz użyć.

 5. Na karcie Wstawianie w grupie tekst kliknij pozycję WordArt, kliknij odpowiedni styl tekstu, a następnie wpisz tekst.

 6. Kliknij zewnętrzną krawędź obiektu WordArt, aby go zaznaczyć, przeciągnij tekst na swoje zdjęcie, a następnie, jeśli chcesz, Obróć tekst na odpowiedni kąt, który najlepiej nadaje się do Twojego zdjęcia.

 7. Kliknij zewnętrzną krawędź zdjęcia, naciśnij i przytrzymaj klawisz CTRL, a następnie kliknij krawędź obiektu WordArt, aby zaznaczyć oba elementy.

 8. W obszarze Narzędzia obrazówna karcie Formatowanie w grupie rozmieszczanie kliknij strzałkę obok pozycji Grupuj, a następnie kliknij pozycję Grupuj.

  Wybierz grupę

Dodawanie tekstu u góry zdjęcia za pomocą pola tekstowego

 1. W dokumencie kliknij, aby zaznaczyć punkt wstawiania.

 2. Na karcie Wstawianie w grupie Ilustracje kliknij przycisk Kształty, a następnie kliknij pozycję Nowa kanwa rysunku.

  Wybieranie kanwy rysunku

 3. Kliknij kanwa rysunku, a następnie na karcie Wstawianie w grupie ilustracje kliknij pozycję obrazy.

  Grupa ilustracje

 4. Wyszukaj i kliknij dwukrotnie zdjęcie, którego chcesz użyć, a następnie kliknij poza kanwą rysunku.

 5. Na karcie Wstawianie w grupie tekst kliknij pozycję pole tekstowe, a następnie u dołu menu kliknij pozycję Rysuj pole tekstowe.

 6. Wpisz tekst, który ma być wyświetlany w polu tekstowym, a następnie przeciągnij pole tekstowe w odpowiednie miejsce.

 7. Aby zmienić czcionkę lub styl tekstu, zaznacz tekst, a następnie wybierz odpowiednie formatowanie tekstu na menu skrótów.

 8. Kliknij zewnętrzną krawędź pola tekstowego, a następnie przeciągnij pole tekstowe, aby umieścić je nad zdjęciem.

 9. Upewnij się, że pole tekstowe jest nadal zaznaczone, a następnie w obszarze Narzędzia do rysowaniana karcie Formatowanie w grupie Style kształtów wykonaj następujące czynności:

  1. Kliknij pozycję wypełnienie kształtu, a następnie kliknij pozycję Brak wypełnienia.

  2. Kliknij przycisk Kontury kształtu, a następnie kliknij polecenie Brak konturu.

  Grupa Style kształtów programu Word

 10. Kliknij zewnętrzną krawędź zdjęcia, naciśnij i przytrzymaj klawisz CTRL, a następnie kliknij krawędź obiektu WordArt, aby zaznaczyć oba elementy.

 11. W obszarze narzędzia do rysowaniana karcie Formatowanie w grupie rozmieszczanie kliknij strzałkę obok pozycji Grupuj, a następnie kliknij pozycję Grupuj.

  Wybierz grupę

Początek strony

Z listy rozwijanej wybierz program pakietu Office, którego używasz.

Dodawanie tekstu u góry zdjęcia za pomocą obiektu WordArt

 1. Upewnij się, że w arkuszu kalkulacyjnym wstawiono zdjęcie.

 2. Na karcie Wstawianie w grupie tekst kliknij pozycję WordArt, kliknij odpowiedni styl tekstu, a następnie wpisz tekst.

  Pasek narzędzi — WordArt

 3. Kliknij zewnętrzną krawędź obiektu WordArt, aby go zaznaczyć, przeciągnij tekst na swoje zdjęcie, a następnie, jeśli chcesz, Obróć tekst na odpowiedni kąt, który najlepiej nadaje się do Twojego zdjęcia.

 4. Kliknij zewnętrzną krawędź zdjęcia, naciśnij i przytrzymaj klawisz CTRL, a następnie kliknij krawędź obiektu WordArt, aby zaznaczyć oba elementy.

 5. W obszarze narzędzia do rysowaniana karcie Formatowanie w grupie rozmieszczanie kliknij strzałkę obok pozycji Grupuj, a następnie kliknij pozycję Grupuj.

  Pasek narzędzi — Grupa

Dodawanie tekstu u góry zdjęcia za pomocą pola tekstowego

 1. Upewnij się, że w arkuszu kalkulacyjnym wstawiono zdjęcie.

 2. Na karcie Wstawianie w grupie tekst kliknij pozycję pole tekstowe, kliknij dowolne miejsce w pobliżu obrazu, a następnie wpisz tekst.

  Pasek narzędzi — Pole tekstowe

 3. Aby zmienić czcionkę lub styl tekstu, zaznacz tekst, kliknij go prawym przyciskiem myszy, a następnie wybierz formatowanie tekstu, które chcesz umieścić na menu skrótów.

 4. Kliknij zewnętrzną krawędź pola tekstowego, przeciągnij tekst na swoje zdjęcie, a następnie, jeśli chcesz, obrócić tekst na odpowiedni kąt.

 5. Upewnij się, że pole tekstowe jest nadal zaznaczone, a następnie w obszarze Narzędzia do rysowaniana karcie Formatowanie w grupie Style kształtów wykonaj następujące czynności:

  1. Kliknij pozycję wypełnienie kształtu, a następnie kliknij pozycję Brak wypełnienia.

  2. Kliknij przycisk Kontury kształtu, a następnie kliknij polecenie Brak konturu.

   Pasek narzędzi — kontur kształtu

 6. Kliknij zewnętrzną krawędź zdjęcia, naciśnij klawisz CTRL, a następnie kliknij krawędź pola tekstowego, aby oba elementy zostały zaznaczone.

 7. W obszarze narzędzia do rysowaniana karcie Formatowanie w grupie rozmieszczanie kliknij strzałkę obok pozycji Grupuj, a następnie kliknij pozycję Grupuj.

  Pasek narzędzi — Grupa

Początek strony

Dodawanie tekstu u góry zdjęcia za pomocą obiektu WordArt

 1. Upewnij się, że w prezentacji wstawiono zdjęcie.

 2. Na karcie Wstawianie w grupie tekst kliknij pozycję WordArt, kliknij odpowiedni styl tekstu, a następnie wpisz tekst.

  Pasek narzędzi — WordArt

 3. Kliknij zewnętrzną krawędź obiektu WordArt, aby go zaznaczyć, przeciągnij tekst na swoje zdjęcie, a następnie, jeśli chcesz, obrócić tekst na odpowiedni kąt.

 4. Kliknij zewnętrzną krawędź zdjęcia, naciśnij i przytrzymaj klawisz CTRL, a następnie kliknij krawędź obiektu WordArt, aby zaznaczyć oba elementy.

 5. W obszarze narzędzia do rysowaniana karcie Formatowanie w grupie rozmieszczanie kliknij strzałkę obok pozycji Grupuj, a następnie kliknij pozycję Grupuj.

  Pasek narzędzi — Grupa

Dodawanie tekstu u góry zdjęcia za pomocą pola tekstowego

 1. Upewnij się, że w prezentacji wstawiono zdjęcie.

 2. Na karcie Wstawianiew grupie tekst kliknij pozycję pole tekstowe, przeciągnij, aby narysować pole tekstowe w dowolnym miejscu w pobliżu obrazu, a następnie wpisz tekst.

  Pasek narzędzi — Pole tekstowe

 3. Aby zmienić czcionkę lub styl tekstu, zaznacz tekst, kliknij go prawym przyciskiem myszy, a następnie wybierz formatowanie tekstu, które chcesz umieścić na menu skrótów.

 4. Kliknij zewnętrzną krawędź pola tekstowego, przeciągnij tekst na swoje zdjęcie, a następnie, jeśli chcesz, obrócić tekst na odpowiedni kąt.

 5. Upewnij się, że pole tekstowe jest nadal zaznaczone, a następnie w obszarze Narzędzia do rysowaniana karcie Formatowanie w grupie Style kształtów wykonaj następujące czynności:

  1. Kliknij pozycję wypełnienie kształtu, a następnie kliknij pozycję Brak wypełnienia.

  2. Kliknij przycisk Kontury kształtu, a następnie kliknij polecenie Brak konturu.

   Pasek narzędzi — kontur kształtu

 6. Kliknij zewnętrzną krawędź zdjęcia, naciśnij klawisz CTRL, a następnie kliknij krawędź pola tekstowego, aby oba elementy zostały zaznaczone.

 7. W obszarze narzędzia do rysowaniana karcie Formatowanie w grupie rozmieszczanie kliknij strzałkę obok pozycji Grupuj, a następnie kliknij pozycję Grupuj.

  Pasek narzędzi — Grupa

Początek strony

Dodawanie tekstu u góry zdjęcia za pomocą obiektu WordArt

 1. W dokumencie kliknij, aby zaznaczyć punkt wstawiania.

 2. Na karcie Wstawianie w grupie Ilustracje kliknij przycisk Kształty, a następnie kliknij pozycję Nowa kanwa rysunku.

  Pasek narzędzi — kształty

 3. Kliknij kanwa rysunku, a następnie na karcie Wstawianie w grupie ilustracje kliknij pozycję obraz.

  Pasek narzędzi — obraz

 4. Przejdź do, a następnie kliknij dwukrotnie zdjęcie, którego chcesz użyć.

 5. Na karcie Wstawianie w grupie tekst kliknij pozycję WordArt, kliknij odpowiedni styl tekstu, a następnie wpisz tekst.

 6. Kliknij zewnętrzną krawędź obiektu WordArt, aby go zaznaczyć, przeciągnij tekst na swoje zdjęcie, a następnie, jeśli chcesz, Obróć tekst na odpowiedni kąt, który najlepiej nadaje się do Twojego zdjęcia.

 7. Kliknij zewnętrzną krawędź zdjęcia, naciśnij i przytrzymaj klawisz CTRL, a następnie kliknij krawędź obiektu WordArt, aby zaznaczyć oba elementy.

 8. W obszarze narzędzia do rysowaniana karcie Formatowanie w grupie rozmieszczanie kliknij strzałkę obok pozycji Grupuj, a następnie kliknij pozycję Grupuj.

  Pasek narzędzi — Grupa

Dodawanie tekstu u góry zdjęcia za pomocą pola tekstowego

 1. W dokumencie kliknij, aby zaznaczyć punkt wstawiania.

 2. Na karcie Wstawianie w grupie Ilustracje kliknij przycisk Kształty, a następnie kliknij pozycję Nowa kanwa rysunku.

  Pasek narzędzi — kształty

 3. Kliknij kanwa rysunku, a następnie na karcie Wstawianie w grupie ilustracje kliknij pozycję obraz.

  Pasek narzędzi — obraz

 4. Wyszukaj i kliknij dwukrotnie zdjęcie, którego chcesz użyć, a następnie kliknij poza kanwą rysunku.

 5. Na karcie Wstawianie w grupie tekst kliknij pozycję pole tekstowe, a następnie u dołu menu kliknij pozycję Rysuj pole tekstowe.

 6. Wpisz tekst, który ma być wyświetlany w polu tekstowym, a następnie przeciągnij pole tekstowe w odpowiednie miejsce.

 7. Aby zmienić czcionkę lub styl tekstu, zaznacz tekst, a następnie wybierz odpowiednie formatowanie tekstu na menu skrótów.

 8. Kliknij zewnętrzną krawędź pola tekstowego, a następnie przeciągnij pole tekstowe, aby umieścić je nad zdjęciem.

 9. Upewnij się, że pole tekstowe jest nadal zaznaczone, a następnie w obszarze Narzędzia pól tekstowychna karcie Formatowanie w grupie Style pola tekstowego wykonaj następujące czynności:

  1. Kliknij pozycję wypełnienie kształtu, a następnie kliknij pozycję Brak wypełnienia.

  2. Kliknij przycisk Kontury kształtu, a następnie kliknij polecenie Brak konturu.

   Pasek narzędzi — Style pola tekstowego

 10. Kliknij zewnętrzną krawędź zdjęcia, naciśnij i przytrzymaj klawisz CTRL, a następnie kliknij krawędź obiektu WordArt, aby zaznaczyć oba elementy.

 11. W obszarze narzędzia do rysowaniana karcie Formatowanie w grupie rozmieszczanie kliknij strzałkę obok pozycji Grupuj, a następnie kliknij pozycję Grupuj.

  Pasek narzędzi — Grupa

Początek strony

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×