Dodawanie tabeli do slajdu

Uwaga: Staramy się udostępniać najnowszą zawartość Pomocy w Twoim języku tak szybko, jak to możliwe. Ta strona została przetłumaczona automatycznie i może zawierać błędy gramatyczne lub nieścisłości. Chcemy, aby ta zawartość była dla Ciebie przydatna. Prosimy o powiadomienie nas, czy te informacje były pomocne, u dołu tej strony. Oto angielskojęzyczny artykuł do wglądu.

Tabelę można dodać do slajdu, tworząc go bezpośrednio w PowerPoint. Możesz również kopiowanie i wklejanie tabeli z Word lub Excel.

Nie jest możliwe Konwertowanie istniejącego tekstu slajdu na tabelę. Wstawianie pustej tabeli, a następnie dodaj do niego tekst.

Przeglądarka nie obsługuje klipu wideo. Zainstaluj dodatek Microsoft Silverlight, Adobe Flash Player lub program Internet Explorer 9.

53 sekund

Wybierz nagłówek poniżej, aby go otworzyć i wyświetlić szczegółowe instrukcje.

 1. Zaznacz slajd, do którego chcesz dodać tabelę.

 2. Na karcie Wstawianie wybierz pozycję Tabela.

  Opcja Tabela na karcie Wstawianie na wstążce w programie PowerPoint

 3. W oknie dialogowym Wstawianie tabeli wykonaj jedną z następujących czynności:

  • Użyj myszy, aby wybrać odpowiednią liczbę wierszy i kolumn.

  • Wybierz pozycję Wstaw tabelę, a następnie wpisz liczby na listach Liczba kolumn i Liczba wierszy.

   Okno dialogowe Wstawianie tabeli w programie PowerPoint

 4. Aby dodać tekst do komórek tabeli, kliknij komórkę i wpisz tekst. Po wpisaniu tekstu kliknij poza tabelą.

  Porady: 

  • Aby szybko wstawić nowy wiersz na końcu tabeli, kliknij wewnątrz ostatniej komórki w ostatnim wierszu i naciśnij klawisz TAB.

  • Aby dodać wiersze lub kolumny, kliknij prawym przyciskiem myszy komórkę, kliknij przycisk Wstaw na minipasku narzędzi, a następnie wybierz miejsce, w którym chcesz wstawić wiersz lub kolumnę.

  • Aby usunąć wiersze lub kolumny, kliknij prawym przyciskiem myszy komórkę, kliknij polecenie Usuń na minipasku narzędzi, a następnie wybierz, co chcesz usunąć.

Początek strony

 1. W programie Word kliknij tabelę, którą chcesz skopiować, a następnie przejdź do pozycji Układ > Wybierz > Zaznacz tabelę.

 2. Na karcie Narzędzia główne w grupie Schowek wybierz przycisk Kopiuj.

 3. W prezentacji programu PowerPoint zaznacz slajd, do którego chcesz skopiować tabelę, a następnie na karcie Narzędzia główne w grupie Schowek kliknij przycisk Wklej.

Porada: Możesz też skopiować tabelę z prezentacji programu PowerPoint i wkleić ją do arkusza programu Excel lub dokumentu programu Word.

Początek strony

 1. Aby skopiować grupę komórek z arkusza kalkulacyjnego programu Excel, kliknij komórkę w lewym górnym rogu grupy, którą chcesz skopiować, a następnie przeciągnij wskaźnik, aby zaznaczyć odpowiednie wiersze i kolumny.

 2. Na karcie Narzędzia główne w grupie Schowek wybierz przycisk Kopiuj.

 3. W prezentacji programu PowerPoint zaznacz slajd, do którego chcesz skopiować grupę komórek, a następnie na karcie Narzędzia główne w grupie Schowek kliknij przycisk Wklej.

Porada: Możesz też skopiować tabelę z prezentacji programu PowerPoint i wkleić ją do arkusza programu Excel lub dokumentu programu Word.

Początek strony

Arkusz kalkulacyjny programu Excel można wstawić do prezentacji, staje się osadzony obiekt OLE. Jeśli zmienisz motyw (kolory, czcionki i efekty) prezentacji, motyw nie aktualizuje arkusz kalkulacyjny, który został wstawiony z programu Excel. Możesz również nie będą mogli edytować tabelę przy użyciu opcji w programie PowerPoint.

 1. Zaznacz slajd, do którego chcesz wstawić arkusz kalkulacyjny programu Excel.

 2. Przejdź do pozycji Wstawianie > Tabela, a następnie wybierz pozycję Arkusz kalkulacyjny programu Excel.

 3. Aby dodać tekst do komórki tabeli, kliknij komórkę, a następnie wpisz tekst.

  Po wpisaniu tekstu kliknij poza tabelą.

  Porada: Aby edytować arkusz kalkulacyjny programu Excel po usunięciu zaznaczenia, kliknij dwukrotnie tabelę.

Po dodaniu tabeli do prezentacji, aby formatowanie, styl lub inne typy zmian do tabeli za pomocą narzędzia tabel w programie PowerPoint. Aby dowiedzieć się, jak edytować dodane do prezentacji programu PowerPoint, zobacz Zmienianie wyglądu tabeli.

Początek strony

Zobacz też

Dodawanie lub usuwanie wierszy i kolumn w tabeli

Można dodać tabelę do slajdu, dodawanie lub usuwanie wierszy i kolumn i zastosować tabeli podstawowej formatowania w PowerPoint 2016 dla komputerów Mac.

Wstawianie tabeli

 1. Zaznacz slajd, do której chcesz dodać tabelę.

 2. Na karcie Wstawianie kliknij przycisk Tabela.

 3. W menu Wstaw tabelę wykonaj jedną z następujących czynności:

  • Umieść kursor na siatkę, wyróżnij liczbę kolumn i wierszy, a następnie kliknij, aby wstawić tabelę.

   Wstawianie tabeli z użyciem siatki

  • Kliknij przycisk Wstaw tabelę, a następnie wpisz liczby w polach liczbę kolumn i Liczba wierszy.

   Opcja menu Wstaw tabelę

 4. Aby dodać tekst do komórek tabeli, kliknij komórkę, a następnie wpisz tekst. Po wpisaniu tekstu kliknij poza tabelą.

Porady: 

 • Aby szybko wstawić nowy wiersz na końcu tabeli, kliknij wewnątrz ostatniej komórki w ostatnim wierszu i naciśnij klawisz TAB.

 • Aby dodać kolumny lub wiersze, Ctrl + kliknięcie lub kliknij prawym przyciskiem myszy komórkę, wskaż polecenie Wstaw, a następnie wybierz odpowiednią opcję.

 • Aby usunąć wiersze lub kolumny, Ctrl + kliknięcie lub kliknij prawym przyciskiem myszy komórkę, wskaż polecenie Usuń, a następnie wybierz odpowiednią opcję.

Tabelę można dodać do slajdu, tworząc go bezpośrednio w PowerPoint Online. Możesz skopiować i wkleić z Word Online, Outlook w sieci Web lub aplikacji komputerowych Office (Word, Excel, PowerPoint ).

Wybierz nagłówek poniżej, aby go otworzyć i wyświetlić szczegółowe instrukcje.

 1. Zaznacz slajd, do którego chcesz dodać tabelę.

 2. Na karcie Wstawianie wybierz pozycję Tabela.

 3. W siatce listy rozwijanej wybierz liczbę wierszy i kolumn, które mają za pomocą myszy.

  Na karcie Wstawianie wybierz pozycję Tabela.

  Pusta tabela jest dodawany do slajdu.

 4. Aby dodać tekst do komórek tabeli, kliknij komórkę i wpisz tekst. Po wpisaniu tekstu kliknij poza tabelą.

  • Aby szybko wstawić nowy wiersz na końcu tabeli, kliknij wewnątrz ostatniej komórki w ostatnim wierszu i naciśnij klawisz TAB.

  • Aby dodać wiersze lub kolumny, kliknij prawym przyciskiem myszy komórkę, kliknij przycisk Wstaw na minipasku narzędzi, a następnie wybierz miejsce, w którym chcesz wstawić wiersz lub kolumnę.

  • Aby usunąć wiersze lub kolumny, kliknij prawym przyciskiem myszy komórkę, kliknij polecenie Usuń na minipasku narzędzi, a następnie wybierz, co chcesz usunąć.

 1. W Word Online, kliknij tabelę, którą chcesz skopiować, a następnie przejdź do układu > Zaznacz > Zaznacz tabelę.

 2. Na karcie Narzędzia główne w grupie Schowek wybierz przycisk Kopiuj.

 3. W prezentacji PowerPoint Online zaznacz slajd, do którego chcesz skopiować tabeli, a następnie na karcie Narzędzia główne w grupie Schowek kliknij polecenie Wklej.

Porada: Można także kopiowanie i wklejanie tabeli z prezentacji PowerPoint Online w dokumencie Word Online.

Możesz skopiować grupę komórek lub całego arkusza z Excel Online do PowerPoint Online.

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×