Dodawanie tabel i kolumn do diagramów modeli baz danych

Uwaga:  Staramy się udostępniać najnowszą zawartość Pomocy w Twoim języku tak szybko, jak to możliwe. Ta strona została przetłumaczona automatycznie i może zawierać błędy gramatyczne lub nieścisłości. Chcemy, aby ta zawartość była dla Ciebie przydatna. Prosimy o powiadomienie nas, czy te informacje były pomocne, u dołu tej strony. Oto angielskojęzyczny artykuł do wglądu.

Tabele w diagramie modelu bazy danych przedstawiają strukturę tabel w bazie danych, w tym nazwę tabeli, nazwy kolumn, klucze podstawowe i typy danych. Za pomocą szablonu Diagram modelu bazy danych można tworzyć nowe tabele, zmieniać istniejące tabele lub odtwarzać tabele na podstawie istniejącej bazy danych.

Nie możesz znaleźć funkcji modelowania bazy danych?

Prawdopodobnie to wydanie programu Microsoft Office Visio nie zawiera odpowiednich funkcji. Aby sprawdzić, które wydanie programu Visio jest używane, należy kliknąć polecenie Microsoft Office Visio — informacje w menu Pomoc. Nazwa wydania zostanie wyświetlona w wierszu u góry okna dialogowego.

Program Microsoft Office Visio Standard nie zawiera szablonu Diagram modelu bazy danych.

Program Microsoft Office Visio Professional obsługuje funkcje odtwarzania dla szablonu Diagram modelu bazy danych (pozwala utworzyć model w programie Visio przy użyciu istniejącej bazy danych), ale nie obsługuje generowania (nie pozwala wygenerować kodu SQL przy użyciu modelu bazy danych programu Visio).

Uwaga: Pełny zestaw funkcji modelowania baz danych, zawierający między innymi funkcje odtwarzania i generowania, jest dostępny w programie Visio for Enterprise Architects. Program Visio for Enterprise Architects jest dołączany do subskrypcji MSDN Premium, dostępnej razem z wydaniami programów Visual Studio Professional i Visual Studio Team System opartymi na rolach.

Co chcesz zrobić?

Tworzenie tabeli w diagramie modelu bazy danych

Dodawanie kolumny do tabeli

Ustawianie klucza podstawowego

Usuwanie tabeli

Wyświetlanie informacji o tabeli

Tworzenie tabeli na diagramie modelu bazy danych

 1. Otwórz diagram modelu bazy danych, z którym chcesz pracować.

 2. Z wzornika Model encja-relacja lub Model obiektowo-relacyjny przeciągnij kształt Encja na rysunek.

 3. Kliknij dwukrotnie kształt, aby otworzyć okno Właściwości bazy danych.

 4. W obszarze Kategorie kliknij pozycję Definicja i wpisz nazwę tabeli.

 5. W obszarze Kategorie kliknij pozycję Kolumny i wpisz nazwę oraz wybierz typ danych.

 6. Zaznacz pole wyboru Wymagane dla kolumn, które nie mogą mieć wartości null.

 7. Zaznacz pole wyboru Klucz podstawowy dla kolumn, które unikatowo identyfikują każdy wiersz w tabeli bazy danych.

 8. W obszarze Kategorie kliknij pozycje Indeksy, Wyzwalacze, Klauzula check lub Rozszerzone, aby utworzyć te opcjonalne elementy.

Porada: Gdy kształt encji zostanie przeciągnięty na diagram, będzie mieć nazwę domyślną. Aby zmienić nazwy domyślne, należy w menu Baza danych wskazać polecenie Opcje, kliknąć polecenie Modelowanie i przejść do karty Ustawienia logiczne — różne.

Początek strony

Dodawanie kolumny do tabeli

Po utworzeniu tabeli należy dodać kolumny i zdefiniować ich właściwości, takie jak typ danych i klucze podstawowe.

 1. Kliknij dwukrotnie tabelę na diagramie.

 2. W oknie Właściwości bazy danych w obszarze Kategorie kliknij pozycję Kolumny.

 3. Kliknij w pierwszej pustej komórce Nazwa fizyczna i wpisz nazwę.

 4. Aby zmienić typ danych kolumny, kliknij pole Typ danych kolumny i wybierz typ danych z listy lub wpisz typ danych na liście. Można na przykład wpisać tekst decimal(8,2) lub char(30).

 5. Aby zapobiec pojawianiu się wartości null, zaznacz pole wyboru Wymagane.

 6. Aby wskazać, że kolumna jest kluczem podstawowym, zaznacz pole wyboru Klucz podstawowy.

Początek strony

Ustawianie klucza podstawowego

Relacje używają kluczy podstawowych i obcych dla potrzeb mapowania wierszy jednej tabeli na odpowiadające im wiersze w innej tabeli. Utworzenie relacji jest możliwe tylko wtedy, gdy co najmniej jedna z tabel w relacji ma klucz podstawowy.

 1. Kliknij dwukrotnie tabelę na diagramie.

 2. W oknie Właściwości bazy danych w obszarze Kategorie kliknij pozycję Kolumny.

 3. Zaznacz pole wyboru Klucz podstawowy dla kolumny, dla której chcesz użyć klucza podstawowego. Zaznaczając więcej niż jedno pole wyboru, można utworzyć klucz złożony.

Uwaga: Nie można używać typów jako kluczy podstawowych.

Początek strony

Usuwanie tabeli

Usuwanie tabeli z diagramu modelu bazy danych może dotyczyć samego diagramu albo diagramu i modelu źródłowego. W przypadku rozważania scenariuszy korzystniejsze może być usuwanie tabel tylko z diagramu.

 1. Kliknij tabelę na modelu i naciśnij klawisz DELETE na klawiaturze.

 2. W oknie dialogowym Usuwanie obiektu wykonaj jedną z następujących czynności:

  • Kliknij przycisk Tak, aby usunąć tabelę z rysunku i modelu źródłowego.

  • Kliknij przycisk Nie, aby usunąć tabelę tylko z rysunku.

   Uwaga: Kliknięcie przycisku Nie pozwala — w razie potrzeby ponownego dodania tabeli do rysunku — przeciągnąć tabelę na rysunek z okna Tabele i widoki.

Porada: Można określić, że usuwane tabele powinny być zawsze usuwane z modelu źródłowego lub że nigdy nie powinny być usuwane. W tym celu należy w menu Baza danych wskazać polecenie Opcje, kliknąć polecenie Modelowanie i na karcie Ustawienia logiczne — diagram zaznaczyć odpowiednią opcję.

Początek strony

Pokazywanie informacji o tabeli

Na diagramie można pokazywać informacje o tabelach, takie jak klucze podstawowe (PK), klucze obce (FKn), klucze alternatywne (AKn), unikaty (UN), indeksy (In) i typy danych.

 1. W menu Baza danych wskaż polecenie Opcje, a następnie kliknij polecenie Dokument.

 2. Na karcie Tabele wybierz elementy, które mają być wyświetlane na diagramie.

  W przypadku ustawienia notacji relacyjnej adnotacje są wyświetlane w lewej kolumnie. W przypadku notacji IDEF1X adnotacje są wyświetlane w nawiasach obok nazwy kolumny.

Początek strony

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×