Dodawanie stron do biuletynu w programie Publisher

Przy dodawaniu stron do biuletynu zastanów się, czy chcesz wstawić widok dwóch stron, czy zwykłą stronę pojedynczą. Zazwyczaj pierwsza i ostatnia strona biuletynu to strony pojedyncze, a pozostałe — podwójne.

Okienko nawigacji między stronami ze stronami pojedynczymi i podwójnymi.

 1. Kliknij prawym przyciskiem myszy stronę, która znajduje się bezpośrednio przed dodawaną stroną. Jeśli używasz wbudowanego szablonu biuletynu, wyświetlone zostanie okno dialogowe Wstawianie stron biuletynu z widokiem dwóch stron.

 2. W oknie dialogowym Wstawianie stron biuletynu wybierz typ stron, które chcesz dodać.
  Dodawanie stron do biuletynu przy użyciu okna dialogowego Wstawianie stron biuletynu.
  Dostępne opcje:

  • Artykuł: strona będzie zawierać głównie pola tekstowe oraz kilka symboli zastępczych obrazów.

  • Kalendarz: strona będzie zawierać kalendarz z paskiem bocznym z wydarzeniami, a także pola tekstowe i symbole zastępcze obrazów.

  • Formularz zamówienia: strona będzie zawierać formularz zamówienia produktu lub usługi, a także pola tekstowe i symbole zastępcze obrazów.

  • Formularz odpowiedzi: strona przypomina formularz zamówienia, jednak zawiera ankietę zamiast formularza.

  • Formularz zapisów: podobnie jak strony formularza zamówienia i odpowiedzi, ta strona zawiera formularz umożliwiający czytelnikom zapisanie się do pewnej czynności, przekazanie donacji itp.

 3. Kliknij przycisk OK, aby dodać strony.

  Porada:  Jeśli chcesz dodać jedną stronę, kliknij pozycję Więcej, w obszarze Liczba nowych stron wpisz 1, wybierz miejsce wstawienia strony, a następnie opcję układu.

  Okno dialogowe służące do wstawiania strony programu Publisher

Więcej informacji o biuletynach:

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×