Dodawanie sterowanych danymi rysunków dla sieci Web do pulpitu nawigacyjnego za pomocą programu Visio Web Access

Uwaga: Staramy się udostępniać najnowszą zawartość Pomocy w Twoim języku tak szybko, jak to możliwe. Ta strona została przetłumaczona automatycznie i może zawierać błędy gramatyczne lub nieścisłości. Chcemy, aby ta zawartość była dla Ciebie przydatna. Prosimy o powiadomienie nas, czy te informacje były pomocne, u dołu tej strony. Oto angielskojęzyczny artykuł do wglądu.

Ważne    Nie zaleca się już używania usług programu Visio ani składnika Web Part Visio Web Access w usłudze SharePoint Online. Od teraz używaj aplikacji Visio Online do wyświetlania diagramów programu Visio i tworzenia rozwiązań zestawów połączonych danych programu Visio w Internecie. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Przewodnik po usługach programu Visio w usłudze SharePoint Online. W programie SharePoint Server te funkcje będą nadal obsługiwane zgodnie z zasadami cyklu świadczenia pomocy technicznej firmy Microsoft.

Kształty diagramów programu Visio można połączony z danymi i wprowadzone do zmiany wizualnie zmianie danych źródłowych. Na przykład kształtu można wyświetlić liczbę jednostek obecnie na określonym etapie procesu lub zmienić kolor, gdy liczba osiąga powyżej lub poniżej określonej wartości progowej. Ten rodzaj ekranu wizualnego danych można ułatwiają raportu o stanie na pulpicie nawigacyjnym Sprawdź rzut oka.

Jeśli diagram został opublikowany jako rysunek dla sieci Web, możesz dodać programu Visio Web Access Web Part, który wyświetla diagramu do pulpitu nawigacyjnego. Aby dowiedzieć się, jak opublikować diagram w programie SharePoint jako diagramu sieci Web zobacz Publikowanie diagramów w bibliotece programu SharePoint.

Tworzenie diagramu sieci Web połączonych z danymi

Tworzenie diagramu i łączenie danych za pomocą programu Visio 2010 Professional lub Premium, a następnie zapisz go jako rysunek dla sieci Web. Aby uzyskać informacje dotyczące nawiązywania połączenia z danymi diagramu zobacz Importowanie danych z programu Excel, SQL Server, witryn programu SharePoint i innych źródeł zewnętrznych.

Większość proces tworzenia diagramu i łączenie go z zewnętrznymi źródłami danych jest taka sama dla diagramów sieci Web, jak w przypadku diagramów standardowy, ale istnieje kilka wyjątków w obsługiwanych źródeł danych i typów diagramów.

Obsługiwane źródła danych

Z następującymi źródłami danych mogą być używane przez domyślne:

  • Skoroszyty programu Excel obsługiwanych w witrynie programu SharePoint

  • Tabele programu SQL Server i widoków (program SQL Server 2000, 2005, 2008)

  • Listy programu SharePoint

  • Źródeł danych za pomocą OLEDB lub ODBC

Microsoft Access

Połączenia ze źródłami danych programu Microsoft Access nie zostaną zachowane po opublikowaniu diagramu jako diagram sieci Web.

Microsoft Excel

Skoroszyty programu Excel są obsługiwane jako źródła danych, ale należy umieścić skoroszyt w witrynie programu SharePoint, który obsługuje diagram sieci Web.

Diagramy diagramów przestawnych i osi czasu

Można publikować diagramy przestawne i diagramy osi czasu jako rysunków dla sieci Web, ale są odłączane od źródeł danych i dlatego nie można ich odświeżać.

Rozwiązywanie problemów

Należy się upewnić, Wszyscy, korzystającym z diagramu ma wymaganych praw dostępu do źródła danych. Na przykład jeśli diagram korzysta z listy programu SharePoint jako źródła danych, wszystkim osobom, które widoków diagramu musi być uprawnień do wyświetlania listy danych lub dane nie będą wyświetlane.

Dane połączone diagramu nie działa zgodnie z oczekiwaniami, może być konieczne zmiany konfiguracji z administratorem programu SharePoint. Administrator można znaleźć dowiedzieć się, jak to zrobić na Microsoft TechNet.

Początek strony

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×