Dodawanie sterowanych danymi rysunków dla sieci Web do pulpitu nawigacyjnego za pomocą programu Visio Web Access

Uwaga:  Staramy się udostępniać najnowszą zawartość Pomocy w Twoim języku tak szybko, jak to możliwe. Ta strona została przetłumaczona automatycznie i może zawierać błędy gramatyczne lub nieścisłości. Chcemy, aby ta zawartość była dla Ciebie przydatna. Prosimy o powiadomienie nas, czy te informacje były pomocne, u dołu tej strony. Oto angielskojęzyczny artykuł do wglądu.

Ważne    Nie zaleca się już używania usług programu Visio ani składnika Web Part Visio Web Access w usłudze SharePoint Online. Od teraz używaj aplikacji Visio Online do wyświetlania diagramów programu Visio i tworzenia rozwiązań zestawów połączonych danych programu Visio w Internecie. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Przewodnik po usługach programu Visio w usłudze SharePoint Online. W programie SharePoint Server te funkcje będą nadal obsługiwane zgodnie z zasadami cyklu świadczenia pomocy technicznej firmy Microsoft.

Kształty na diagramach programu Visio mogą być połączone z danymi i zmieniać wygląd, gdy zmienią się dane źródłowe. Kształt może na przykład wyświetlać liczbę jednostek znajdujących się obecnie na określonym etapie procesu albo zmieniać kolor, gdy liczba przekroczy określony limit górny lub dolny. Dzięki temu można błyskawicznie przeanalizować raport o stanie wyświetlany na pulpicie nawigacyjnym.

Jeśli diagram został opublikowany jako rysunek dla sieci Web, możesz dodać programu Visio Web Access Web Part, który wyświetla diagramu do pulpitu nawigacyjnego. Aby dowiedzieć się, jak opublikować diagram w programie SharePoint jako diagramu sieci Web zobacz Publikowanie diagramów w bibliotece programu SharePoint.

Tworzenie diagramu sieci Web połączonego z danymi

Tworzenie diagramu i łączenie danych za pomocą programu Visio 2010 Professional lub Premium, a następnie zapisz go jako rysunek dla sieci Web. Aby uzyskać informacje dotyczące nawiązywania połączenia z danymi diagramu zobacz Importowanie danych z programu Excel, SQL Server, witryn programu SharePoint i innych źródeł zewnętrznych.

Większość procesów tworzenia diagramów i łączenia ich z zewnętrznymi źródłami danych przebiega tak samo w przypadku diagramów sieci Web i diagramów standardowych, ale występuje kilka wyjątków dotyczących obsługiwanych źródeł danych i typów diagramów.

Obsługiwane źródła danych

Domyślnie można używać następujących źródeł danych:

  • Skoroszyty programu Excel przechowywane w witrynie programu SharePoint

  • Tabele i widoki programu SQL Server (SQL Server 2000, 2005 i 2008)

  • Listy programu SharePoint

  • Źródła danych z zastosowaniem technologii OLEDB/ODBC

Microsoft Access

Połączenia źródła danych programu Microsoft Access nie są zachowywane, gdy diagram zostanie opublikowany jako diagram sieci Web.

Microsoft Excel

Skoroszyty programu Excel są obsługiwane jako źródła danych, lecz skoroszyt musi zostać umieszczony w witrynie programu SharePoint, w której jest przechowywany diagram sieci Web.

Diagramy przestawne i diagramy osi czasu

Diagramy przestawne i diagramy osi czasu można publikować jako rysunki dla sieci Web, lecz w wyniku tego są one odłączane od źródeł danych i nie można ich odświeżać.

Rozwiązywanie problemów

Należy się upewnić, że wszyscy użytkownicy diagramu mają odpowiednie prawa dostępu do źródła danych. Jeśli na przykład źródłem danych diagramu jest lista programu SharePoint, wszystkie osoby wyświetlające diagram muszą też mieć uprawnienia do przeglądania tej listy danych. W przeciwnym razie dane nie będą wyświetlane.

Jeśli określony diagram połączony z danymi nie działa zgodnie z oczekiwaniami, może to oznaczać, że administrator programu SharePoint musi zmienić konfigurację. Administrator może znaleźć informacje na ten temat w witrynie Microsoft TechNet.

Początek strony

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×