Dodawanie skrzynki pocztowej witryny w celu utrzymywania poczty e-mail w odpowiednim kontekście

Uwaga: Staramy się udostępniać najnowszą zawartość Pomocy w Twoim języku tak szybko, jak to możliwe. Ta strona została przetłumaczona automatycznie i może zawierać błędy gramatyczne lub nieścisłości. Chcemy, aby ta zawartość była dla Ciebie przydatna. Prosimy o powiadomienie nas, czy te informacje były pomocne, u dołu tej strony. Oto angielskojęzyczny artykuł do wglądu.

Poczta e-mail doskonale sprawdza się podczas współpracy i komunikacji z zespołem. Dodanie skrzynki pocztowej do witryny może ułatwić pracę dzięki udostępnieniu centralnego miejsca gromadzenia wiadomości e-mail i dokumentów, w przypadku których dostęp i edycja są ograniczone do osób z odpowiednimi uprawnieniami w witrynie.

Ważne: Funkcja skrzynki pocztowej witryny w SharePoint Online zostaje usunięte począwszy od marca, 2017. Ta funkcja zostanie usunięta całkowicie w przyszłej wersji. Nowe organizacje SharePoint Online już nie mają dostęp do funkcji skrzynki pocztowej witryny. Istniejących organizacji SharePoint Online nie można już tworzyć skrzynek pocztowych nowych witryn. Skrzynka pocztowa witryny, konfigurowanie i wdrożone przed marca, 2017 będą nadal działać.
Udostępnimy proces ułatwiające przejście do istniejących witrynach skrzynki pocztowej witryny do grupy usługi Office 365 w września, 2017. Jeśli obecnie korzystasz z funkcji skrzynki pocztowej witryny SharePoint Online, należy uwzględnić, zmieniając na grupami usługi Office 365 zamiast do obsługi współpracy scenariuszy usługi poczty e-mail. Aby uzyskać więcej informacji zobacz Używanie grupami usługi Office 365 zamiast skrzynek pocztowych witryn.

Uwaga: Funkcja skrzynki pocztowej witryny pozostanie obsługiwane, ale przestarzałe w programie SharePoint Server 2019, SharePoint Server 2016, produktów programu SharePoint 2010 i SharePoint 2013. Zaleca się klienci Eksplorowanie udostępnionych skrzynek pocztowych jako alternatywa do skrzynek pocztowych witryny.

Aby rozpocząć korzystanie ze skrzynki pocztowej witryny, należy najpierw dodać aplikację Skrzynka pocztowa witryny.

Kafelek składnika Web Part

Uwaga:  Po utworzeniu skrzynki pocztowej witryny nie można zmienić jej adres e-mail. Ponieważ adres e-mail skrzynki pocztowej witryny jest nazwą wyświetlaną witryny, nadając nazwę witryny, wybierz taką, która będzie również działać jako adres e-mail.

Po dodaniu aplikacji możesz zmienić link Skrzynka pocztowa na pasku Szybkie uruchamianie, tak aby był on łatwo dostępny, jeśli zamierzasz często korzysta ze skrzynki pocztowej. Przy pierwszym otwarciu skrzynki pocztowej zostanie wyświetlony monit o skonfigurowanie opcji języka i strefy czasowej.

Porada: Chcesz dowiedzieć się więcej na temat Korzystanie ze skrzynek pocztowych witryny w organizacji? Zapoznaj się Omówienie: współpraca z zespołem za pomocą skrzynki pocztowej witryny. Istnieje także Doskonałe blogu o skrzynek pocztowych witryn.

Dodawanie aplikacji Skrzynka pocztowa witryny do witryny

Istnieją dwa sposoby dodawania aplikacji Skrzynka pocztowa witryny do witryny. Najszybszym sposobem jest kliknięcie kafelka Utrzymuj pocztę e-mail w odpowiednim kontekście w składniku Web Part Wprowadzenie do witryny.

Kafelek składnika Web Part

Po kliknięciu tego kafelka kliknij pozycję Dodaj na kolejnym ekranie.

Jeśli Twoja nie korzysta ze składnika Web Part Wprowadzenie do witryny, innym sposobem dodania aplikacji Skrzynka pocztowa witryny jest wykonanie następujących czynności.

 1. Na pasku Szybkie uruchamianie kliknij pozycję Zawartość witryny.

  Pozycja Zawartość witryny na pasku Szybkie uruchamianie

 2. Na stronie Zawartość witryny kliknij pozycję Dodaj aplikację.

  Pozycja Dodaj aplikację

 3. Na stronie Twoje aplikacje kliknij pozycję Skrzynka pocztowa witryny.

  Aplikacja Skrzynka pocztowa witryny

Po dodaniu aplikacji Skrzynka pocztowa witryny do witryny możesz zechcieć zmienić jej położenie na pasku Szybkie uruchamianie. Następnie, przy pierwszym otwarciu, zostanie wyświetlony monit o skonfigurowanie skrzynki pocztowej witryny.

Po dodaniu aplikacji Skrzynka pocztowa witryny do witryny może być pomocne umieszczenie linku do tej aplikacji na pasku Szybkie uruchamianie, tak aby była ona łatwo dostępna dla użytkowników korzystających z witryny. Domyślnie po wstępnej instalacji jest ona uwzględniana na pasku Szybkie uruchamianie w obszarze Ostatnie.

Skrzynka pocztowa umieszczona w kategorii Ostatnie na pasku Szybkie uruchamianie

Bardziej zrozumiałe może być jednak zapewnienie „stałego” miejscu na pasku Szybkie uruchamianie.

Uwaga:  Linki paska Szybkie uruchamianie można usuwać lub rozmieszczać w dowolnym momencie. Kroki opisane w tej sekcji umożliwiają proste przeniesienie linku Skrzynka pocztowa z obszaru nagłówka Ostatnie.

Aby przenieść link do aplikacji Skrzynka pocztowa witryny na pasku Szybkie uruchamianie:

 1. Na pasku Szybkie uruchamianie kliknij pozycję Edytuj łącza.

 2. Przeciągnij link Skrzynka pocztowa do lokalizacji, w której ma być widoczny na pasku Szybkie uruchamianie.

 3. Kliknij przycisk X po prawej stronie linku Ostatnie, aby usunąć go z paska Szybkie uruchamianie.

  Przenoszenie łącza Skrzynka pocztowa na pasku Szybkie uruchamianie i usuwanie z niego łącza Ostatnie

  Uwaga:  Jeśli w obszarze Ostatnie istnieją inne linki, być może lepiej jest go pozostać na pasku Szybkie uruchamianie zamiast usuwać.

 4. Kliknij pozycję Zapisz.

Kolejnym krokiem po dodaniu aplikacji Skrzynka pocztowa witryny do witryny jest skonfigurowanie samej skrzynki pocztowej witryny. Ten krok trzeba wykonać tylko jeden raz.

 1. Na pasku Szybkie uruchamianie kliknij pozycję Skrzynka pocztowa.

 2. Po utworzeniu skrzynki pocztowej witryny ponownie kliknij pozycję Skrzynka pocztowa na pasku Szybkie uruchamianie, a następnie na stronie Centrum administracyjne programu Exchange wybierz ustawienia pól Język i Strefa czasowa.

 3. Kliknij przycisk Zapisz, aby zakończyć konfigurowanie skrzynki pocztowej witryny.

Ukończenie tego procesu konfiguracji może zająć do 30 minut. Po całkowitym skonfigurowaniu skrzynki pocztowej witryny, do wszystkich osób na listach właścicieli domyślnych i członków domyślnych są wysyłane wiadomości e-mail. Podczas oczekiwania można kontynuować korzystanie z tej witryny.

Uwaga: Jeśli masz wiele domen, skrzynka pocztowa witryny korzysta z domeny określonej jako domena domyślna.

Jeśli osoba, która będzie używała Skrzynka pocztowa witryny również korzysta z Outlook, istnieje kilka zagadnień dodatkowe ustawienia. Aby sprawdzić, które wersje programu Outlook są obsługiwane i zrozumieć, jak dodawać użytkowników do grup programu SharePoint w kolejności ich, aby uzyskać dostęp do skrzynki pocztowej witryny w programie Outlook, zobacz Używanie grupami usługi Office 365 zamiast skrzynek pocztowych witryn.

Porady: 

 • Chcesz udostępnić skrzynkę pocztową witryny innym osobom? Kliknij przycisk Udostępnij w prawym górnym rogu witryny, a następnie wprowadź nazwy lub adresy e-mail osób, które chcesz zaprosić.

 • Obraz polecenia Udostępnij w prawym górnym rogu ekranu.

Zobacz też

Korzystanie ze skrzynki pocztowej witryny koordynowanie poczty e-mail zespołu

Korzystanie ze skrzynki pocztowej witryny do współpracy nad dokumentami

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×