Dodawanie różnych numerów stron lub formatów numeracji w różnych sekcjach

Dodawanie różnych numerów stron lub formatów numeracji w różnych sekcjach

Załóżmy, że chcesz użyć różnych numerów stron lub formatów numeracji i stylów w różnych częściach dokumentu. Możesz skorzystać z numeracji i, ii, iii… we wprowadzeniu i spisie treści oraz 1, 2, 3… wszędzie dalej. Sztuka polega na tym, żeby podzielić dokument na sekcje i upewnić się, że nie są one ze sobą połączone. Następnie trzeba ustawić numerację stron dla każdej z tych sekcji, wykonując poniższe czynności.

Uwaga: Jeśli korzystasz z aplikacji Word Online, możesz dodać podziały stron, ale nie podziały sekcji. Jeśli masz aplikację klasyczną Word, otwórz dokument za pomocą polecenia Otwórz w programie Word. Gdy skończysz i zapiszesz dokument, będzie on nadal przechowywany tam, gdzie się znajdował w momencie otworzenia go w aplikacji Word Online. Jeśli nie masz programu Word, możesz go teraz wypróbować lub kupić w ramach najnowszej wersji pakietu Office.

 1. Kliknij sam początek pierwszej strony, na której chcesz rozpocząć, zakończyć albo zmienić numerowanie stron.

 2. Wybierz pozycję Układ (lub Układ strony) > Znaki podziału > Następna strona.

  Opcje podziałów na karcie Układ.

  Porada: Pomocne może okazać się wyświetlanie podziałów sekcji oraz innych znaczników formatowania podczas pisania. Na karcie Narzędzia główne w grupie Akapit wybierz pozycję Pokaż/Ukryj (¶), aby włączyć wyświetlanie znaczników formatowania. Wybierz ten przycisk ponownie, aby wyłączyć wyświetlanie.

 3. Na stronie za podziałem sekcji kliknij dwukrotnie w obszarze nagłówka (na górze strony) lub stopki (na dole strony), w którym mają być wyświetlane numery stron. Zostanie otwarta karta Projektowanie w obszarze Narzędzia nagłówków i stopek.

 4. Kliknij pozycję Połącz z poprzednim w celu usunięcia zaznaczenia przycisku i odłączenia nagłówka lub stopki od nagłówka lub stopki w poprzedniej sekcji.

  Wyróżniona opcja Łącze do poprzedniego na karcie Narzędzia nagłówków i stopek.

  Uwaga: Jeśli pozycja Połącz z poprzednim jest wyszarzona, oznacza to, że między stroną, na której jesteś, a poprzednią stroną, nie ma podziału sekcji. Upewnij się, że podział sekcji został pomyślnie dodany (zobacz krok 2), i że otwarto nagłówek dla odpowiedniej sekcji.

 5. W grupie Nagłówek i stopka kliknij pozycję Numer strony, wybierz lokalizację, a następnie wybierz styl w galerii.

  W grupie Nagłówek i stopka wybierz przycisk Numer strony, a następnie wybierz pozycję Bieżące położenie.

  Uwaga: Jeśli zmiana zostanie zastosowana tylko na pierwszej stronie sekcji, upewnij się, że nie zaznaczono pozycji Inne na pierwszej stronie. Kliknij dwukrotnie obszar nagłówka lub stopki na pierwszej stronie sekcji, a następnie sprawdź w grupie Opcje na karcie Projekt.

 6. Aby wybrać format lub sterować numerem początkowym, w grupie Nagłówek i stopka wybierz pozycję Numer strony > Formatuj numery stron. Zostanie otwarte okno dialogowe Format numeru strony.

  Wyświetlane są opcje w oknie dialogowym Format numeru strony.

 7. Wykonaj co najmniej jedną z następujących czynności:

  • Kliknij pozycję Format liczb, aby wybrać format numeracji, na przykład a, b, c lub i, ii, iii..

  • W obszarze Numerowanie stron wybierz pozycję Rozpocznij od i wpisz liczbę, od której ma się zaczynać sekcja.

  Porady: 

  • Jeśli chcesz tylko zmienić lub usunąć numer pierwszej strony sekcji, kliknij dwukrotnie, aby otworzyć nagłówek lub stopkę na tej stronie, i w grupie Opcje na karcie Projekt kliknij pozycję Inne na pierwszej stronie. Następnie usuń lub sformatuj numer pierwszej strony tak, jak chcesz.

  • Możesz także zmienić wygląd numerów stron. Na karcie Narzędzia główne wybierz pozycję Czcionka i zmień na przykład styl, rodzinę, rozmiar lub kolor czcionki.

 8. Po zakończeniu wprowadzania ustawień wybierz przycisk Zamknij nagłówek i stopkę lub kliknij dwukrotnie dowolne miejsce poza obszarem nagłówka bądź stopki, aby go zamknąć.

  Wyróżniona opcja Zamknij nagłówek i stopkę na karcie Narzędzia nagłówków i stopek .

Więcej informacji o numerach stron

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×