Przejdź do głównej zawartości

Dodawanie punktorów do kształtu

Ważne: Ten artykuł został przetłumaczony maszynowo, zobacz zastrzeżenie. Angielskojęzyczną wersję tego artykułu można znaleźć tutaj .

Punktory w okienku tekstu różnią się od punktorów zastosowane do tekstu w dokumencie Microsoft Office 2007. Dla każdego punktora w okienku tekstu odpowiada informacji używanym rozmieszczaniu grafiki SmartArt. Każdy grafiki SmartArt definiuje własnej mapowanie między punktorami w okienku tekstu i zestawu kształtów w grafice SmartArt. W zależności od wybranej grafiki SmartArt dla każdego punktora w okienku tekstu są określane jako nowy kształt lub punktor wewnątrz kształtu. Punktor wewnątrz kształtu wskazuje, że odpowiedni tekst jest na niższym poziomie niż tekst powyżej.

W tym temacie omówiono Dodawanie punktorów do grafiki SmartArt. Dodawanie punktorów do dokumentu w Microsoft Office Excel 2007, Microsoft Office PowerPoint 2007 lub Microsoft Office Word 2007, zobacz Wstawianie punktory w arkuszu, Dodawanie punktorów lub numerowania do tekstulub Tworzenie listy punktowanej lub numerowanej.

Grafika SmartArt Proces podstawowy, w której punktory z okienka tekstu są pokazane jako punktory wewnątrz kształtu.

 1. Kliknij kształt w grafice SmartArt, którą chcesz dodać punktory.

 2. W obszarze Narzędzia grafiki SmartArt na karcie Projektowanie w grupie Tworzenie grafiki kliknij przycisk Dodaj punktor.

  Karta Projektowanie w obszarze Narzędzia grafiki SmartArt

  Jeśli nie widzisz Narzędzia grafiki SmartArt, Projektowanie i karty Formatowanie, upewnij się, że wybrano grafikę SmartArt.

  Uwagi: 

  • Układ grafiki SmartArt Określa, czy istnieją punktory w kształcie. Jeśli układ nie zawiera punktory, Wybierz inny układ , jeśli chcesz, aby punktory do wyświetlenia w grafice SmartArt.

  • Nie jest możliwa zmiana stylu punktorów tekstu w grafice SmartArt.

Uwaga: Zrzeczenie dotyczące tłumaczenia maszynowego: Ten artykuł został przetłumaczony przez system komputerowy bez interwencji człowieka. Firma Microsoft udostępnia te tłumaczenia maszynowe, aby ułatwić użytkownikom, którzy nie znają języka angielskiego, korzystanie z zawartości dotyczącej produktów, usług i technologii firmy Microsoft. Ponieważ ten artykuł został przetłumaczony maszynowo, może zawierać błędy w słownictwie, składniowe lub gramatyczne.

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office