Przejdź do głównej zawartości

Dodawanie poleceń do prezentacji za pomocą przycisków akcji

Użyj przycisku akcji, aby wykonać w prezentacji akcję , taką jak przejście do następnego lub konkretnego slajdu, uruchomienie aplikacji lub odtworzenie klipu wideo. Aby skonfigurować przycisk akcji, należy wykonać dwa podstawowe czynności:

 • Najpierw wybierz przycisk akcji z galerii kształtów

 • Następnie należy przypisać akcję, która występuje, gdy (podczas pokazu slajdów) klikniesz kształt lub wskażesz na nim wskaźnik myszy.

Pomysł polega na tym, że podczas przedstawiania prezentacji możesz kliknąć lub wskazać przycisk akcji, aby wykonać następujące czynności:

 • Przechodzenia do następnego slajdu, poprzedniego slajdu, pierwszego slajdu, ostatniego slajdu, ostatnio wyświetlanego slajdu, konkretnego numeru slajdu, innej PowerPoint prezentacji lub strony sieci Web.

 • Uruchamianie programu

 • Uruchamianie makra

 • Odtwarzanie klipu audio

Okno dialogowe konfigurowania przycisków akcji w programie PowerPoint

Umieszczanie przycisku akcji na slajdzie

Kilka przykładów kształtów wbudowanych przycisków akcji w galerii kształtów zawiera strzałki w prawo i w lewo (powszechnie zrozumiałe symbole służące do przechodzenia do następnego, poprzedniego, pierwszego i ostatniego slajdu), do odtwarzania klipów wideo lub dźwięku fragmenty.

Menu Kształty na wstążce w programie PowerPoint z wyróżnioną pozycją Przyciski akcji

 1. Na karcie Wstawianie kliknij przycisk kształty, a następnie w obszarze Przyciski akcji u dołu menu kliknij kształt przycisku, który chcesz dodać.

 2. Kliknij pozycję w slajdzie, a następnie przeciągnij wskaźnik myszy, aby narysować kształt przycisku.

 3. Pozostaw okno dialogowe otwarte i przejdź do następnej procedury.

Przypisywanie akcji

Jeśli akcja ma być wykonywana po kliknięciu przycisku akcji, wykonaj poniższe czynności na karcie kliknięcie myszą w oknie dialogowym.

Jeśli akcja ma występować, gdy przycisk akcji zostanie po prostu wskazany, wykonaj poniższe czynności na karcie wskaźnik myszy nad oknem dialogowym.

 1. Aby wybrać akcję, która ma być wykonywana po kliknięciu lub umieszczeniu wskaźnika na przycisku akcji, wykonaj jedną z następujących czynności:

  • Wybierz pozycję hiperłącze do , a następnie wybierz miejsce docelowe (na przykład następny slajd, poprzedni slajd, ostatni slajd lub inny PowerPoint prezentację), do którego ma zostać przestawiona akcja hiperlinku.

   Uwaga:  Aby utworzyć link do pliku utworzonego za pomocą innego programu, takiego jak Word lub Excel plik, na liście hiperłącze do kliknij pozycję inny plik.

  • Wybierz pozycję Brak , aby użyć kształtu bez odpowiedniej akcji.

  • Wybierz pozycję Uruchom program, a następnie kliknij przycisk Przeglądaj , aby zlokalizować program, który chcesz uruchomić.

  • Wybierz pozycję Uruchom makro , a następnie wybierz makro, które chcesz uruchomić.

   Ustawienia Uruchom makro są dostępne tylko wtedy, gdy prezentacja zawiera już makro, a gdy prezentacja jest zapisywana, należy ją zapisać jako pokaz programu PowerPoint z włączoną obsługą makr. (Aby uzyskać więcej informacji na temat makr, zobacz uruchamianie makra).

  • Jeśli kształt określony jako przycisk akcji ma wykonywać akcję, kliknij opcję Akcja obiektu, a następnie wybierz akcję, która ma być wykonywana.

   Ustawienia akcji obiektu są dostępne tylko wtedy, gdy prezentacja zawiera obiekt OLE.

  • Aby odtworzyć dźwięk, zaznacz pole wyboru Odtwórz dźwięk, a następnie wybierz dźwięk, który chcesz odtworzyć.

 2. Po zakończeniu wybierania akcji wybierz przycisk OK.

 3. Aby przetestować wybraną akcję, wybierz pozycję pokaz slajdów > od bieżącego slajdu , aby otworzyć prezentację w pokazie slajdów, aby móc kliknąć przycisk akcji.

 1. Na karcie Wstawianie w grupie Ilustracje kliknij przycisk Obraz. Jeśli chcesz dodać grafikę SmartArt, kliknij pozycję SmartArt.

 2. W oknie dialogowym Wstawianie obrazu znajdź obraz, który chcesz dodać, i kliknij przycisk Wstaw.

  Uwaga:  W przypadku grafiki SmartArt można przypisać akcje wyłącznie do tekstu wewnątrz kształtów, a nie do poszczególnych kształtów w grafice SmartArt.

 3. Kliknij dodany obraz, a następnie na karcie Wstawianie w grupie Linki kliknij pozycję Akcja.

 4. W oknie dialogowym Ustawienia akcji wykonaj jedną z poniższych czynności:

  • Aby określić zachowanie obrazu po jego kliknięciu w widoku Pokaz slajdów, kliknij kartę Kliknięcie myszą.

  • Aby określić zachowanie obrazu po umieszczeniu na nim wskaźnika myszy w widoku Pokaz slajdów, kliknij kartę Wskazanie myszą.

 5. Aby wybrać akcję, która ma być wykonywana po kliknięciu lub umieszczeniu wskaźnika na obrazie, wykonaj jedną z następujących czynności:

  • Aby nie przypisywać żadnej akcji do kształtu, kliknij opcję Brak.

  • Aby utworzyć hiperlink, kliknij opcję Hiperłącze do, a następnie wybierz miejsce docelowe (na przykład następny slajd, poprzedni slajd, ostatni slajd lub inną prezentację programu PowerPoint), do którego ma prowadzić akcja hiperlinku.

  • Aby utworzyć link do pliku utworzonego za pomocą innego programu, takiego jak Microsoft Office Word lub Microsoft Office Excel, na liście Hiperłącze do kliknij pozycję Inny plik.

  • Aby uruchomić program, kliknij opcję Uruchom program, kliknij przycisk Przeglądaj, a następnie zlokalizuj program, który chcesz uruchomić.

  • Aby uruchomić makro, kliknij opcję Uruchom makro, a następnie wybierz makro, które chcesz uruchomić.

  • Jeśli obraz lub obiekt clipart ma wykonywać inną akcję, kliknij opcję Akcja obiektu, a następnie wybierz akcję, która ma być wykonywana.

   Uwaga: Ustawienia Akcja obiektu są dostępne tylko wtedy, gdy prezentacja zawiera obiekt OLE (Object Linking and Embedding).

  • Aby odtworzyć dźwięk, zaznacz pole wyboru Odtwórz dźwięk, a następnie wybierz dźwięk, który chcesz odtworzyć.

Uwaga:  Ta strona została przetłumaczona automatycznie i może zawierać błędy gramatyczne lub nieścisłości. Chcemy, aby ta zawartość była dla Ciebie przydatna. Czy możesz dać nam znać, czy te informacje były pomocne? Oto angielskojęzyczny artykuł do wglądu.

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×