Dodawanie poleceń do prezentacji za pomocą przycisków akcji

Uwaga:  Staramy się udostępniać najnowszą zawartość Pomocy w Twoim języku tak szybko, jak to możliwe. Ta strona została przetłumaczona automatycznie i może zawierać błędy gramatyczne lub nieścisłości. Chcemy, aby ta zawartość była dla Ciebie przydatna. Prosimy o powiadomienie nas, czy te informacje były pomocne, u dołu tej strony. Oto angielskojęzyczny artykuł do wglądu.

Przyciski akcji służą do wyświetlania wskazówki dotyczącej pewnej akcji w prezentacji oraz do uruchamiania tej akcji, na przykład przejścia do następnego (lub określonego) slajdu, uruchomienia programu lub odtworzenia klipu wideo. Wybierz przycisk akcji z galerii Kształty, a następnie przypisz do niego akcję, która ma być wykonywana po kliknięciu przycisku lub umieszczeniu na nim wskaźnika myszy.

Koncepcja jest, że podczas przedstawiania prezentacji, można kliknąć lub wskaźnik myszy na przycisku akcji w celu:

 • Przechodzenie do następnego slajdu, poprzedniego slajdu, pierwszego slajdu, ostatniego slajdu, ostatnio wyświetlonego slajdu, slajdu o określonym numerze, innej prezentacji programu Microsoft Office PowerPoint lub strony internetowej

 • Uruchamianie programu

 • Uruchamianie makra

 • Odtwarzanie klipu audio

Przykładami wbudowanych kształtów przycisków akcji, znajdujących się w galerii kształtów, są między innymi: strzałki w prawo i w lewo oraz powszechnie rozumiane symbole przechodzenia do następnego, poprzedniego, pierwszego lub ostatniego slajdu, odtwarzania klipów wideo lub audio i wiele innych.

Menu Kształty na wstążce w programie PowerPoint z wyróżnioną pozycją Przyciski akcji

Porada:  Przyciski akcji to doskonałe wskazówki wizualne dotyczące skojarzonej z nimi akcji, ale akcje możesz także przypisywać do innych obiektów, takich jak obiekty clipart, obrazy, kształty ogólne lub tekst w grafice SmartArt. W tym celu wykonaj poniższe kroki.

 1. Na karcie Wstawianie w grupie Ilustracje kliknij przycisk Kształty, a następnie w obszarze Przyciski akcji kliknij kształt przycisku, który chcesz dodać.

 2. Kliknij pozycję w slajdzie, a następnie przeciągnij wskaźnik myszy, aby narysować kształt przycisku.

 3. W oknie dialogowym Ustawienia akcji wykonaj jedną z poniższych czynności:

  • Aby określić zachowanie przycisku akcji po jego kliknięciu w widoku Pokaz slajdów, kliknij kartę Kliknięcie myszą.

  • Aby określić zachowanie przycisku akcji po umieszczeniu nad nim wskaźnika myszy w widoku Pokaz slajdów, kliknij kartę Wskazanie myszą.

Okno dialogowe konfigurowania przycisków akcji w programie PowerPoint

Dodaj kształt przycisku, a następnie przypisz akcję (w tym przypadku hiperłącze).

 1. Aby określić akcję, która ma być wykonywana po kliknięciu myszą lub umieszczeniu wskaźnika nad przyciskiem akcji, wykonaj jedną z następujących czynności:

  • Wybierz opcję Brak Aby użyć kształtu żadnej akcji.

  • Wybierz hiperłącze do, a następnie wybierz miejsce docelowe (na przykład następny slajd, poprzedni slajd, ostatni slajd lub inną prezentację programu PowerPoint) odpowiednią akcję hiperłącze, aby przejść do.

   Uwaga: Aby utworzyć link do pliku utworzonego za pomocą innego programu, takiego jak Microsoft Office Word lub Microsoft Office Excel, na liście Hiperłącze do kliknij pozycję Inny plik.

  • Wybierz pozycję Uruchom program, a następnie kliknij przycisk Przeglądaj, aby zlokalizować program, który chcesz uruchomić.

  • Wybierz polecenie Uruchom makro, a następnie wybierz makro, które chcesz uruchomić.

   Uwaga: Ustawienia Uruchom makro są dostępne tylko wtedy, gdy prezentacja zawiera makra, a po zapisaniu prezentacji, należy zapisać go jako pokaz programu PowerPoint włączoną obsługą makr. Aby uzyskać więcej informacji na temat makr zobacz Uruchamianie makra.

  • Jeśli kształt określony jako przycisk akcji ma wykonywać akcję, kliknij opcję Akcja obiektu, a następnie wybierz akcję, która ma być wykonywana.

   Uwaga: Ustawienia Akcja obiektu są dostępne tylko wtedy, gdy prezentacja zawiera obiekt OLE (Object Linking and Embedding).

  • Aby odtworzyć dźwięk, zaznacz pole wyboru Odtwórz dźwięk, a następnie wybierz dźwięk, który chcesz odtworzyć.

 2. Po zakończeniu wybierania działanie, wybierz przycisk OK.

Uwaga: Jeśli makro nie działa, upewnij się, że program PowerPoint jest skonfigurowany do uruchamiania makr. Aby uzyskać więcej informacji zobacz Włączanie i wyłączanie makr w plikach pakietu Office.

Zobacz też

Przypisywanie akcji do obrazu lub obiektu OLE

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×