Dodawanie pola wyboru, opcja lub przycisk przełączania (formantów ActiveX)

Uwaga:  Staramy się udostępniać najnowszą zawartość Pomocy w Twoim języku tak szybko, jak to możliwe. Ta strona została przetłumaczona automatycznie i może zawierać błędy gramatyczne lub nieścisłości. Chcemy, aby ta zawartość była dla Ciebie przydatna. Prosimy o powiadomienie nas, czy te informacje były pomocne, u dołu tej strony. Oto angielskojęzyczny artykuł do wglądu.

Można wstawiać kontrolek formularza, takich jak pola wyboru, opcji i przycisków przełączników, aby ułatwić wprowadzanie danych. Pola wyboru sprawdza się w przypadku formularzy przy użyciu wielu opcji. Przyciski opcji są lepiej, jeśli użytkownik ma tylko jeden wybór. Przyciski przełączania wskazują stan między stan włączony lub wyłączony po kliknięciu przycisku.

Przykładowa kontrolka pola wyboru (kontrolka ActiveX)
Pole wyboru (formant ActiveX)

Przykładowa kontrolka przycisku opcji (kontrolka ActiveX)

Przycisk opcji (formant ActiveX)

Przykładowy przycisk przełączania (kontrolka ActiveX)

Przycisk przełączania (formant ActiveX)

Aby dodać kontrolki ActiveX, musisz kartę Deweloper na wstążce programu.

Uwagi:  Aby włączyć kartę Deweloper, wykonaj poniższe instrukcje:

 • W programie Excel 2010 i nowszych wersjach kliknij pozycję Plik > Opcje > Dostosowywanie Wstążki, zaznacz pole wyboru Deweloper i kliknij przycisk OK.

 • W programie Excel 2007 kliknij przycisk pakietu Microsoft Office Obraz przycisku pakietu Office > Opcje programu Excel > Popularne > Pokaż kartę Deweloper na Wstążce.

 1. Aby dodać pola wyboru, kliknij kartę Deweloper, kliknij przycisk Wstaw, a następnie w obszarze Formanty ActiveX kliknij Obraz przycisku .

  Aby dodać przycisk opcji, kliknij kartę Deweloper, kliknij przycisk Wstaw, a następnie w obszarze Formanty ActiveX kliknij Obraz przycisku .

  Aby dodać przycisk przełącznika, kliknij kartę Deweloper, kliknij przycisk Wstaw, a następnie w obszarze Formanty ActiveX kliknij Obraz przycisku .

 2. Kliknij komórkę, w miejsce, w którym chcesz dodać kontrolkę.

  Porada: Jednorazowo możesz dodać tylko jedno pole wyboru lub jeden przycisk opcji. Aby zrobić to szybciej, po dodaniu pierwszej kontrolki kliknij ją prawym przyciskiem myszy, a następnie wybierz pozycję Kopiuj > Wklej.

 3. Aby można było edytować kontrolkę ActiveX, musi być włączony tryb projektowania. Na karcie Deweloper w grupie Formanty kliknij pozycję Tryb projektowania.

 4. Aby ustawić właściwości kontrolki, na karcie Deweloper w grupie formanty kliknij pozycję Właściwości.

  Można również kliknąć kontrolkę prawym przyciskiem myszy, a następnie kliknąć polecenie Właściwości.

  Zostanie wyświetlone okno dialogowe Właściwości. Aby uzyskać szczegółowe informacje o każdej właściwości wybierz właściwość, a następnie naciśnij klawisz F1, aby wyświetlić temat Pomocy języka Visual Basic. Można także wpisać nazwę właściwości w polu wyszukiwania pomocy języka Visual Basic. Aby uzyskać więcej informacji na temat właściwości Zobacz też Właściwości (formularze programu Microsoft) w witrynie MSDN.

Formatowanie kontrolki

 1. Aby sformatować kontrolkę, kliknij prawym przyciskiem myszy kontrolkę, a następnie kliknij polecenie Właściwości.

 2. W oknie dialogowym właściwości modyfikowanie właściwości stosownie do potrzeb.

Usuwanie kontrolki

 • Kliknij kontrolkę prawym przyciskiem myszy i naciśnij klawisz DELETE.

Zobacz też

Dodawanie pola wyboru lub przycisku opcji (kontrolki formularza)

Omówienie formularzy, kontrolek formularza i kontrolek ActiveX w arkuszu

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×