Dodawanie pola wyboru lub przycisku opcji (kontrolki formularzy)

Aby ułatwić wprowadzanie danych, możesz wstawić kontrolki formularza, takie jak pola wyboru lub przyciski opcji. Pola wyboru są przydatne w formularzach z wieloma opcjami. Przyciski opcji lepiej się sprawdzają, gdy użytkownik ma tylko jeden wybór.

Przykładowe pola wyboru Przykładowe kontrolki przycisków radiowych

Aby dodać pole wyboru lub przycisk opcji, na Wstążce musi być widoczna karta Deweloper.

Uwagi:  Aby włączyć kartę Deweloper, wykonaj poniższe instrukcje:

 • W programie Excel 2010 i nowszych wersjach kliknij pozycję Plik > Opcje > Dostosowywanie Wstążki, zaznacz pole wyboru Deweloper i kliknij przycisk OK.

 • W programie Excel 2007 kliknij przycisk pakietu Microsoft Office Obraz przycisku pakietu Office > Opcje programu Excel > Popularne > Pokaż kartę Deweloper na Wstążce.

 1. Aby dodać pole wyboru, kliknij kartę Deweloper, kliknij pozycję Wstawianie, a następnie w obszarze Kontrolki formularza kliknij pozycję Obraz przycisku .

  Kontrolka pola wyboru na wstążce

  Aby dodać przycisk opcji, kliknij kartę Deweloper, kliknij pozycję Wstawianie, a następnie w obszarze Kontrolki formularza kliknij pozycję Obraz przycisku .

  Kontrolka przycisku radiowego na wstążce

 2. Kliknij komórkę, w której chcesz dodać kontrolkę pola wyboru lub przycisku opcji.

  Porada: Jednorazowo możesz dodać tylko jedno pole wyboru lub jeden przycisk opcji. Aby zrobić to szybciej, po dodaniu pierwszej kontrolki kliknij ją prawym przyciskiem myszy, a następnie wybierz pozycję Kopiuj > Wklej.

 3. Aby edytować lub usunąć tekst domyślny kontrolki, kliknij kontrolkę, a następnie zaktualizuj tekst stosownie do potrzeb.

  Edytowanie tekstu kontrolki formularza

Porada: Jeśli nie widzisz całego tekstu, kliknij i przeciągnij jeden z uchwytów sterujących, aż będzie można przeczytać cały tekst. Nie można edytować rozmiaru kontrolki i jej odległości od tekstu.

Formatowanie kontrolki

Po wstawieniu pola wyboru lub przycisku opcji warto sprawdzić, czy działa on zgodnie z oczekiwaniami. Możesz na przykład dostosować jego wygląd lub właściwości.

Uwaga: Nie można zmienić rozmiaru przycisku opcji wewnątrz kontrolki ani jego odległości od skojarzonego z nim tekstu.

 1. Aby sformatować kontrolkę, kliknij ją prawym przyciskiem myszy, a następnie kliknij polecenie Formatuj formant.

  Opcje okna dialogowego Formatowanie formantu

 2. W oknie dialogowym Formatowanie kontrolki na karcie Kontrolki można zmodyfikować dowolne z dostępnych opcji:

  • Zaznaczone: Powoduje wyświetlenie przycisku opcji, który jest zaznaczony.

  • Niezaznaczone: Powoduje wyświetlenie przycisku opcji, który nie jest zaznaczony.

  • W polu Łącze komórki wprowadź odwołanie do komórki zawierającej bieżący stan przycisku opcji.

   Połączona komórka zwraca numer wybranego przycisku opcji w grupie opcji. Dla wszystkich opcji w grupie należy użyć tej samej połączonej komórki. Pierwszy przycisk opcji zwraca wartość 1, drugi — wartość 2 itd. Jeśli masz co najmniej dwie grupy opcji w tym samym arkuszu, dla każdej grupy opcji użyj innej połączonej komórki.

   W odpowiedzi na zaznaczoną opcję użyj zwróconej liczby w formule.

   Na przykład formularz personelu z polem grupy Typ zadania zawiera dwa przyciski opcji z etykietami Pełny wymiar czasu i Niepełny wymiar czasu połączone z komórką C1. Po wybraniu przez użytkownika jednej z dwóch opcji poniższa formuła w komórce D1 uzyskuje wartość „Pełny wymiar czasu”, jeśli jest wybrany pierwszy przycisk opcji, lub „Niepełny wymiar czasu”, jeśli jest wybrany drugi przycisk opcji.

   =IF(C1=1,"Full-time","Part-time")

   Jeśli masz co najmniej trzy opcje do określenia w tej samej grupie opcji, możesz w podobny sposób użyć funkcji WYBIERZ lub WYSZUKAJ.

 3. Kliknij przycisk OK.

Usuwanie kontrolki

 • Kliknij kontrolkę prawym przyciskiem myszy i naciśnij klawisz DELETE.

Zobacz też

Dodawanie pola wyboru, opcji i przycisku przełącznika (kontrolki ActiveX)

Omówienie formularzy, kontrolek formularza i kontrolek ActiveX w arkuszu

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×