Dodawanie pola odnośnika do tabeli

Uwaga: Staramy się udostępniać najnowszą zawartość Pomocy w Twoim języku tak szybko, jak to możliwe. Ta strona została przetłumaczona automatycznie i może zawierać błędy gramatyczne lub nieścisłości. Chcemy, aby ta zawartość była dla Ciebie przydatna. Prosimy o powiadomienie nas, czy te informacje były pomocne, u dołu tej strony. Oto angielskojęzyczny artykuł do wglądu.

Za pomocą pola odnośnika można znaleźć w tabeli wartości, których można użyć w innej tabeli („odnieść” jedne wartości do drugich). Pole odnośnika może dostarczać wartości dla listy rozwijanej i ułatwiać wprowadzanie danych w polu — niezależnie od tego, czy te dane znajdują się w arkuszu danych, w formularzu czy w widoku aplikacji sieci Web programu Access.

Załóżmy na przykład, że chcemy mieć listę 50 stanów w Stanach Zjednoczonych, aby użytkownicy bazy danych mogli wybrać stan z listy zamiast wpisywać jego nazwę. Aby skonfigurować pole odnośnika dla nazwy stanu, użyj Kreatora odnośników w programie Access.

Tworzenie pola odnośnika w aplikacji sieci Web programu Access

Tworzenie pola odnośnika w bazie danych dla komputerów stacjonarnych

Tworzenie listy wartości do używania w polu odnośnika

W aplikacji sieci Web programu Access

W bazie danych dla komputerów stacjonarnych

Porównanie pola kombi i pola odnośnika z autouzupełnianiem

Tworzenie pola odnośnika w aplikacji sieci Web programu Access

Zanim przejdziesz dalej: jeśli do utworzenia aplikacji został użyty szablon bazy danych lub tabela została dodana przy użyciu szablonu, być może w programie Access zostały już utworzone pewne relacje odnośników pomiędzy tabelami. Aby wyszukać pola odnośników, otwórz tabelę w widoku projektu w programie Access i sprawdź, czy kolumna Typ danych zawiera typ danych Odnośnik.

Aby użyć Kreatora odnośników na potrzeby aplikacji sieci Web programu Access:

 1. W programie komputerowym Access otwórz tabelę w widoku projektu.

 2. W pierwszym pustym wierszu na liście pól wpisz nazwę dla nowego pola odnośnika i wybierz pozycję Odnośnik w kolumnie Typ danych. Zostanie uruchomiony Kreator odnośników.

  Ważne: W aplikacji sieci Web programu Access trzeba dodać nowe pole i natychmiast ustawić dla niego typ danych Odnośnik. Jeśli spróbujesz zmienić typ danych na Odnośnik dla istniejącego pola, nie będzie można zapisywać zmian w strukturze tabeli — nawet jeśli to pole nigdy nie zawierało żadnych wartości. To ograniczenie dotyczy tylko aplikacji sieci Web.

 3. Kliknij pozycję Chcę pobierać wartości pola odnośnika z innej tabeli lub kwerendy.

 4. Wybierz tabelę lub kwerendę, której chcesz użyć jako źródła danych.

 5. Na liście Która wartość ma być wyświetlana w odnośniku? wybierz pole lub kwerendę, które mają być używane na potrzeby danych odnośnika.

 6. Wybierz sposób sortowania wartości z listy Czy elementy w odnośniku mają być sortowane?.

 7. Wybierz opcję, aby ustalić czynności, które mają zostać wykonane, gdy rekord z tabeli źródłowej zostanie usunięty.

  Uwaga: Opcja Zapobiegaj usunięciu, jeśli istnieją odpowiednie rekordy to zazwyczaj najlepszy wybór, ponieważ pomaga zachować integralność danych. Innych opcji używaj ostrożnie.

 8. Kliknij przycisk OK i zapisz tabelę.

Więcej informacji znajdziesz w tematach Typy danych w bazach danych programu Access dla komputerów stacjonarnych i Typy danych w aplikacjach programu Access.

Tworzenie pola odnośnika w bazie danych dla komputerów stacjonarnych

 1. W widoku projektu wybierz istniejące pole lub dodać nowe pole, a następnie wybierz typ danych Kreatorodnośników .

 2. Na pierwszym ekranie kreatora wybierz pozycję Chcę pobierać wartości pola odnośnika z innej tabeli lub kwerendy i kliknij przycisk Dalej.

 3. W obszarze Widok wybierz tabelę lub kwerendę, której chcesz używać jako źródła. Następnie kliknij przycisk Dalej.

 4. Kliknij przycisk Dalej, aby potwierdzić wybór.

 5. Wybierz kolejność sortowania i kliknij przycisk Dalej.

 6. Zaznacz pole wyboru Ukryj kolumnę klucza (zalecane), aby ukryć pole klucza tabeli źródłowej, jeśli nie jest to pole, które ma być wyświetlane na liście. Jeśli na przykład pierwsza kolumna zawiera liczbę, a druga kolumna zawiera wartości, które mają być wyświetlane, prawdopodobnie nie chcesz, aby pierwsza kolumna była widoczna.

 7. Kliknij przycisk Dalej.

 8. Jeśli nazwa pola nie została jeszcze określona, kreator użyje nazwy pola z drugiej tabeli lub nazwy kwerendy źródłowej.

 9. Kliknij przycisk Zakończ i zapisz tabelę.

  Porada: Jeśli konwertujesz istniejące pole na pole odnośnika, w programie Access zostanie wyświetlone ostrzeżenie, że podczas konwertowania wszystkie istniejące wartości mogą zostać utracone. Jeśli chcesz zapisać te wartości, zrób kopię tabeli, którą chcesz zmienić, uwzględniając jej strukturę i dane.

Tworzenie listy wartości do używania w polu odnośnika

Zamiast używania istniejącego pola lub istniejącej kwerendy jako źródła, możesz utworzyć listę wartości.

W aplikacji sieci Web programu Access

 1. W programie komputerowym Access otwórz tabelę w widoku projektu.

  Ważne: W aplikacji sieci Web musisz użyć nowego pola. Jeśli zmienisz typ danych pola na Odnośnik, nie będzie można zapisywać zmian w strukturze tabeli, nawet jeśli to pole nigdy nie zawierało żadnych wartości.

 1. Dodaj nowe pole i wybierz typ danych Odnośnik. Zostanie uruchomiony Kreator odnośników.

 2. Kliknij pole Chcę wpisać żądane przeze mnie wartości.

 3. Wprowadź wartości po jednej w każdym wierszu i kliknij przycisk OK.

W bazie danych dla komputerów stacjonarnych

 1. W programie komputerowym Access otwórz tabelę w widoku projektu. Możesz dodać nowe pole lub przekonwertować istniejące pole na odnośnik.

 2. W kolumnie Typ danych dla wybranego pola kliknij pozycję Kreator odnośników.

 3. Kliknij przycisk Chcę wpisać żądane przeze mnie wartości i kliknij przycisk Dalej.

 4. Wprowadź wartość w każdej komórce kolumny Kol1 w siatce (przechodząc w dół kolumny) i kliknij przycisk Dalej, gdy wprowadzisz wszystkie żądane wartości.

 5. Zaznacz pole Ogranicz do listy, aby uniemożliwić użytkownikom wprowadzanie wartości spoza listy.

 6. Zaznacz pole Zezwalaj na wiele wartości, aby umożliwić użytkownikom wybieranie kilku wartości dla pola.

Zapoznaj się z tematem Przechowywanie wielu wartości w polu odnośnika.

 1. Kliknij przycisk Zakończ.

Porównanie pola kombi i pola odnośnika z autouzupełnianiem

W pokazanym tu widoku listy aplikacji sieci Web pole Stan jest kontrolką listy kombi, która wyświetla nazwy stanów na liście rozwijanej. Gdy zaczniesz wpisywać pierwszą literę lub kilka pierwszych liter stanu, przejdziesz do pierwszego dopasowania na liście. Korzystaj z pola kombi, kiedy użytkownicy muszą od razu zobaczyć wszystkie opcje dostępne na liście.

Zapoznaj się z tematem Dodawanie pola kombi do widoku.

Opcje do wyboru w polu kombi

W tym widoku pole Strefa wysyłki zostało połączone z polem Strefa w tabeli Strefy wysyłki. Pole Strefa wysyłki to kontrolka pola autouzupełniania, a nie kontrolka pola kombi. Pole autouzupełniania jest puste dopóki nie zaczniesz pisać — opcje są wyświetlane w trakcie wpisywania znaków pasujących do elementów na liście. Korzystaj z pola autouzupełniania, gdy użytkownicy wiedzą, czego szukają, i nie chcą przewijać długiej listy.

Wpisywanie w polu autouzupełniania

Zapoznaj się z tematem Dodawanie pola autouzupełniania do widoku.

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×