Dodawanie podpisu w programie Outlook za pomocą czytnika zawartości ekranu

Dodawanie podpisu w programie Outlook za pomocą czytnika zawartości ekranu

Uwaga: Staramy się udostępniać najnowszą zawartość Pomocy w Twoim języku tak szybko, jak to możliwe. Ta strona została przetłumaczona automatycznie i może zawierać błędy gramatyczne lub nieścisłości. Chcemy, aby ta zawartość była dla Ciebie przydatna. Prosimy o powiadomienie nas, czy te informacje były pomocne, u dołu tej strony. Oto angielskojęzyczny artykuł do wglądu.

Symbol odczytywania na głos z etykietą zawartości czytnika ekranu. Ten temat dotyczy korzystania z czytnika zawartości ekranu w pakiecie Office

Ten artykuł jest przeznaczony dla osób niedowidzących, które korzystają z czytnika zawartości ekranu w produktach pakietu Office, i stanowi część zawartości dotyczącej ułatwień dostępu pakietu Office. Aby uzyskać bardziej ogólną pomoc, zobacz stronę główną Pomocy technicznej pakietu Office.

Dla osób, które nie są za pomocą czytnika ekranu, zobacz Tworzenie i dodawanie podpisu do wiadomości (w systemie Windows) lub Tworzenie i wstawianie podpisu w programie Outlook dla komputerów Macintosh.

Za pomocą Outlook 2016 klawiatury i z czytnika ekranu, takich jak JAWS lub Narrator, wbudowane czytniki ekranu systemu Windows, aby dodać podpis. Podpis jest automatycznie umieszczany w dolnej części nowych wiadomości e-mail, łącznie z odpowiedziami i wiadomości e-mail można do przodu.

Uwagi: 

 • Nowe funkcje usługi Office 365 są udostępniane stopniowo subskrybentom usługi Office 365, więc mogą nie być jeszcze dostępne w Twojej aplikacji. Aby dowiedzieć się, jak uzyskiwać nowe funkcje szybciej, dołącz do niejawnego programu testów pakietu Office.

 • Aby poznać skróty klawiaturowe, zobacz Skróty klawiaturowe w programie Outlook.

 • W tym temacie założono, że używany jest czytnik JAWS. Aby uzyskać informacje na temat czytnika JAWS dla systemu Windows, zobacz JAWS for Windows Quick Start Guide (Przewodnik Szybki start programu JAWS dla systemu Windows).

 • W tym temacie założono, że używany jest wbudowany czytnik zawartości ekranu systemu Windows — Narrator. Aby dowiedzieć się więcej na temat korzystania z Narratora, zobacz Kompletny przewodnik dotyczący funkcji Narrator.

 • W tym temacie założono, że ta aplikacja używana jest na komputerze PC. W przypadku telefonu lub tabletu z systemem Windows nawigacja i gesty mogą się niekiedy różnić.

W tym temacie

Tworzenie nowego podpisu

Nie musisz zawsze używać tego samego podpisu. Możesz używać innego podpisu do każdego typu wiadomości e-mail. Na przykład podpis firmowy może zawierać imię i nazwisko, stanowisko i informacje kontaktowe, a podpis domowy może zawierać tylko nick i obraz.

 1. W Outlook naciśnij klawisze Alt + F, T. Zostanie otwarte okno Opcje programu Outlook i usłyszeć "Opcje programu Outlook".

 2. Naciskaj klawisz Strzałka w dół, aż usłyszysz komunikat „Poczta”.

 3. Naciśnij klawisze Alt + N, wprowadź. Zostanie wyświetlone okno dialogowe podpisy i papeteria i słyszysz: "podpisy i papeteria okno dialogowe. Strony podpis e-mail." Programu Narrator, możesz usłyszeć: "podpisy i papeteria. Przycisk OK."

 4. Aby utworzyć nowy podpis, naciśnij klawisze Alt + N, Enter. Zostanie wyświetlone okno dialogowe Nowy podpis , a słyszysz: "nowe okno dialogowe podpis. Wpisz nazwę dla tego podpisu." Programu Narrator słyszysz "nowy podpis. Wpisz nazwę dla tego podpisu."

 5. Wpisz nazwę dla tego podpisu. Naciśnij klawisz Tab, aby przejść do przycisku OK, a następnie naciśnij klawisz Enter.

  Porada: Nadaj podpisowi opisową nazwę, na przykład „firmowy zwrot pożegnalny”. Dobra nazwa może ułatwić znalezienie odpowiedniego podpisu w przyszłości.

 6. Fokus powróci do pola Wybierz podpis do edycji w oknie dialogowym Podpisy i papeterie.

 7. Jeśli w programie Outlook używasz wielu kont e-mail, wybierz konto, które będzie używać tego podpisu.

  • Aby zmienić pole Konto e-mail, naciśnij klawisze Alt + A. Słyszysz "Pola kombi dwukropek konta E-mail" i nazwa wybranego podpisu. Programu Narrator możesz usłyszeć tylko nazwę wybranego podpisu.

  • Naciskaj klawisz Strzałka w górę lub Strzałka w dół, aż usłyszysz nazwę odpowiedniego konta, a następnie naciśnij klawisz Enter.

 8. Aby zaznaczyć odpowiedni podpis, który ma być automatycznie dodawana do wszystkich nowych wiadomości e-mail, naciśnij klawisze Alt + M, aby przejść do listy rozwijanej Nowych wiadomości. Słyszysz: "podpisy i stacjonarnych okno dialogowe. Aby zmienić wybór, użyj klawiszy strzałek". Górę lub w dół klawiszy strzałek, aby przejść do odpowiedni podpis, a następnie naciśnij klawisz Enter.

 9. Aby zaznaczyć podpis, które mają być automatycznie dodawane (automatyczne logowania) podczas odpowiadania na lub przesyłanie dalej wiadomości, naciśnij klawisze Alt + F, aby przejść do listy rozwijanej Odpowiedzi/wiadomości przesłane dalej. Słyszysz: "podpisy i stacjonarnych okno dialogowe. Aby zmienić wybór, użyj klawiszy strzałek". Programu Narrator możesz usłyszeć tylko podpis zaznaczony. Użyj klawiszy strzałek, aby przejść do odpowiedni podpis, a następnie naciśnij klawisz Enter.

 10. Aby otworzyć pole Edytuj podpis i dodać tekst podpisu, naciśnij klawisze Alt+T, a następnie naciskaj klawisz Tab, aż usłyszysz komunikat „Niedostępne poza otwartą wiadomością”. W Narratorze usłyszysz komunikat „Edytuj podpis. Edytowanie tekstu”. Fokus znajdzie się w polu Podpis.

 11. Wpisz tekst podpisu.

  Porada: Oprócz tekstu możesz dodać obraz w polu Podpis, taki jak logo lub obrazu podpisu odręcznego. Aby dodać obraz, a następnie naciśnij klawisze Shift + Tab, aż usłyszysz "obrazy... przycisk" (programu Narrator słyszysz "Przycisk obrazy"), a następnie naciśnij klawisz Enter. Otwiera okno dialogowe Wstawianie obrazu, którego można przeglądać obrazu ma. Na obrazie, należy nacisnąć klawisz Enter.

 12. Użyj klawisza Tab, aby przejść do przycisku OK, a następnie naciśnij klawisz Enter, aby zamknąć okno Podpisy.

 13. Aby zamknąć okno Opcje programu Outlook, użyj klawisza Tab w celu przejścia do przycisku OK, a następnie naciśnij klawisz Enter.

  Fokus powróci do punktu wyjścia.

Skróty klawiaturowe dotyczące formatowania podpisów

Oto kilka skrótów klawiaturowych, których możesz użyć do formatowania podpisu wiadomości e-mail:

Czynność

Skrót klawiaturowy

Zastosowanie pogrubienia

Ctrl+B

Zastosowanie podkreślenia

Ctrl+U

Usunięcie formatowania tekstu

Ctrl+Spacja

Zmiana czcionki

Alt+T

Wyrównanie do lewej

Ctrl+L

Wyrównanie tekstu do środka

Ctrl+C

Wyrównywanie do prawej

Ctrl+R

Wstawianie podpisu

 1. Podczas redagowania wiadomości w programie Outlook naciśnij klawisze Alt+N, aby przejść do karty Wstawianie, a następnie klawisze AS, aby otworzyć opcję Podpis.

 2. Jeśli jest dostępny tylko jeden podpis i to ten podpis chcesz dodać, naciśnij klawisz Enter. Jeśli masz więcej podpisów, naciskaj klawisz Strzałka w dół, aby wybrać podpis. Podczas nawigowania po podpisach czytnik zawartości ekranu odczytuje ich nazwy. Aby wstawić odpowiedni podpis, naciśnij klawisz Enter

  Podpis zostanie dodany, a fokus wróci do wiadomości.

Ustawianie podpisu domyślnego

 1. W programie Outlook naciśnij klawisze Alt+F, T. Zostanie otwarte okno Opcje programu Outlook.

 2. W razie potrzeby naciskaj klawisz Strzałka w dół lub Strzałka w górę, aż usłyszysz komunikat: „Poczta”. Naciśnij klawisze Alt+N. Czytnik zawartości ekranu poinformuje: „Przycisk Podpisy”. Naciśnij klawisz Enter. Zostanie otwarte okno dialogowe Podpisy i papeterie.

 3. Jeśli korzystasz z kilku kont e-mail, naciśnij klawisze Alt+A, aby przejść do listy Konto e-mail. Użyj klawiszy strzałek do nawigowania po liście, a po przejściu do konta, dla którego chcesz ustawić podpisy, naciśnij klawisz Enter.

 4. Aby dodać podpis domyślny do nowych wiadomości redagowanych przy użyciu tego konta, naciśnij klawisze Alt+M w celu przejścia do listy Nowe wiadomości. Usłyszysz nazwę aktualnie zaznaczonej pozycji. Za pomocą klawiszy Strzałka w górę lub Strzałka w dół przejdź do odpowiedniego podpisu, a następnie naciśnij klawisz Enter.

 5. Aby dodać podpis domyślny do Twoich odpowiedzi lub wiadomości przesłanych dalej, naciśnij klawisze Alt+F w celu przejścia do listy Odpowiedzi/wiadomości przesłane dalej. Usłyszysz nazwę aktualnie zaznaczonej pozycji. Za pomocą klawiszy Strzałka w górę lub Strzałka w dół przejdź do odpowiedniego podpisu, a następnie naciśnij klawisz Enter.

 6. Aby zapisać zmiany, naciskaj klawisz Tab, aż usłyszysz komunikat „Przycisk OK”, a następnie naciśnij klawisz Enter. Okno dialogowe Podpisy i papeterie zostanie zamknięte i wrócisz do okna Opcje programu Outlook. Aby zamknąć to okno i wrócić do skrzynki odbiorczej, naciśnij klawisz Esc.

Usuwanie podpisu domyślnego

 1. Jeśli używasz programu Outlook dla wielu kont e-mail, w oknie dialogowym podpisy i papeterie, zaznacz konto e-mail zawierający podpis, który chcesz usunąć.

 2. Aby przejść do pola Wybierz podpis do edycji, naciśnij klawisz Tab lub Shift + Tab, aż usłyszysz "Wybierz podpis do edycji," nazwą aktualnie zaznaczonego podpisu.

 3. Aby zaznaczyć podpis, użyj w górę lub klawisz strzałki w dół aż usłyszysz odpowiedni podpis.

 4. Aby usunąć podpis, naciśnij klawisze Alt + D. Zostanie otwarte okno powiadomienie i słyszysz: "Przycisk Tak." Naciśnij klawisz Enter.

Zobacz też

Formatowanie tekstu w wiadomości e-mail programu Outlook za pomocą czytnika zawartości ekranu

Wstawianie zdjęcia lub obrazu w programie Outlook za pomocą czytnika zawartości ekranu

Skróty klawiaturowe w programie Outlook

Wykonywanie podstawowych zadań dotyczących poczty e-mail za pomocą czytnika zawartości ekranu w programie Outlook

Konfigurowanie na urządzeniu współdziałania z ułatwieniami dostępu w usłudze Office 365

Eksplorowanie i nawigowanie Poczta programu Outlook za pomocą czytnika ekranu

W programie Outlook 2016 dla komputerów Mac możesz dodać podpis przy użyciu klawiatury i funkcji VoiceOver, wbudowanego czytnika zawartości ekranu w systemie Mac OS. Możesz ustawić podpis tak, aby był automatycznie wyświetlany na końcu nowych wiadomości e-mail, Twoich odpowiedzi oraz wiadomości przesłanych dalej.

Uwagi: 

W tym temacie

Tworzenie nowego podpisu

Nie musisz zawsze używać tego samego podpisu. Możesz używać innego podpisu do każdego typu wiadomości e-mail. Na przykład podpis firmowy może zawierać imię i nazwisko, stanowisko i informacje kontaktowe, a podpis domowy może zawierać tylko nick i obraz.

 1. W programie Outlook naciśnij klawisze Control+Opcja+M, aby przejść do paska menu.

 2. Naciśnij jeden raz klawisz Strzałka w prawo. Usłyszysz komunikat: „Outlook”. Naciśnij klawisze Control+Opcja+Spacja, aby otworzyć menu.

 3. Naciskaj klawisz Strzałka w dół, aż usłyszysz komunikat „Preferencje, wielokropek”. Naciśnij klawisze Control+Opcja+Spacja, aby wybrać tę pozycję.

 4. Zostanie otwarte okno dialogowe Preferencje programu Outlook. Naciskaj klawisz Tab, aż usłyszysz komunikat: „Przycisk Podpisy”. Naciśnij klawisze Control+Opcja+Spacja.

 5. Zostanie otwarte okno dialogowe Podpisy. Naciskaj klawisz Tab, aż usłyszysz komunikat: „Przycisk Dodaj podpis”. Naciśnij klawisze Control+Opcja+Spacja.

 6. Fokus jest przenoszony do pola podpisu, a tekst podpisu.

  Porada: Oprócz tekstu możesz dodać obraz w polu Podpis, taki jak logo lub obrazu podpisu odręcznego. Aby dodać obraz, skopiuj go w folderze lub na pulpicie i umieszczanie go w miejsce, w którym mają być wyświetlane w polu podpisu.

 7. Aby nadać podpisowi opisową nazwę, naciskaj klawisze Shift+Tab, aż usłyszysz komunikat: „Bez tytułu, zaznaczona zawartość, edytowanie tekstu”. Jesteś teraz w polu Nazwa podpisu, w którym możesz wpisać nową nazwę.

 8. Naciskaj klawisze Shift+Tab, aż usłyszysz, jak funkcja VoiceOver odczytuje nazwę Twojego konta e-mail.

  Jeśli w programie Outlook używasz wielu kont e-mail, wybierz konto, które będzie domyślnie używać tego podpisu. Aby otworzyć listę kont, naciśnij klawisze Control+Opcja+Spacja. Użyj klawiszy Strzałka w górę i Strzałka w dół, aby poruszać się po liście, a gdy usłyszysz nazwę odpowiedniego konta, naciśnij klawisze Control+Opcja+Spacja, aby je wybrać.

 9. Aby automatycznie dodawać ten podpis do wszystkich nowych wiadomości redagowanych i wysyłanych przy użyciu tego konta, naciśnij klawisz Tab jeden raz. Fokus znajdzie się na liście Nowe wiadomości. Domyślnie zaznaczona jest opcja Brak. Funkcja VoiceOver poinformuje: „Przycisk podręczny Brak”.

 10. Aby otworzyć listę opcji, naciśnij klawisze Control+Opcja+Spacja. Naciśnij klawisz Strzałka w dół, aby przejść do podpisu. Gdy usłyszysz odpowiedni podpis, naciśnij klawisze Control+Opcja+Spacja, aby go wybrać.

 11. Jeśli chcesz automatycznie umieszczać podpis we wszystkich wiadomościach odpowiadać na i raz do przodu, naciśnij klawisz Tab. Fokus znajduje się na liście odpowiedzi/wiadomości przesłane dalej. Domyślnie opcja Brak jest zaznaczone. Funkcja voiceOver informuje o: "Brak, wyskakujące przycisku."

 12. Naciśnij klawisze Control+Opcja+Spacja, aby otworzyć listę. Naciśnij klawisz Strzałka w dół, aby przejść do podpisu. Gdy usłyszysz odpowiedni podpis, naciśnij klawisze Control+Opcja+Spacja, aby go wybrać.

 13. Naciśnij klawisze Command+W, aby zamknąć okno dialogowe Podpisy i powrócić do punktu wyjścia.

Wstawianie podpisu

 1. Podczas redagowania wiadomości w programie Outlook naciskaj klawisze Shift+Tab, aż funkcja VoiceOver poinformuje: „Przycisk menu Podpis”. Naciśnij klawisze Control+Opcja+Spacja, aby wybrać tę pozycję.

 2. Zostanie otwarte podmenu Podpisy. Naciskaj klawisz Strzałka w dół lub Strzałka w górę, aby przechodzić między elementami na liście. Gdy usłyszysz podpis, którego chcesz użyć, naciśnij klawisze Control+Opcja+Spacja.

  Podpis zostanie dodany do wiadomości. Fokus pozostanie na przycisku Podpis na wstążce. Aby przenieść fokus do treści wiadomości, naciskaj klawisz Tab.

Ustawianie podpisu domyślnego

 1. W programie Outlook naciśnij klawisze Control+Opcja+M, aby przejść do paska menu.

 2. Naciśnij jeden raz klawisz Strzałka w prawo. Usłyszysz komunikat: „Outlook”. Naciśnij klawisze Control+Opcja+Spacja, aby otworzyć menu.

 3. Naciskaj klawisz Strzałka w dół, aż usłyszysz komunikat „Preferencje, wielokropek”. Naciśnij klawisze Control+Opcja+Spacja, aby wybrać tę pozycję.

 4. Zostanie otwarte okno dialogowe Preferencje programu Outlook. Naciskaj klawisz Tab, aż usłyszysz komunikat: „Przycisk Podpisy”. Naciśnij klawisze Control+Opcja+Spacja.

 5. Zostanie otwarte okno dialogowe Podpisy. Naciskaj klawisze Shift+Tab, aż usłyszysz, jak funkcja VoiceOver odczytuje nazwę Twojego konta e-mail.

 6. Jeśli w programie Outlook używasz wielu kont e-mail, wybierz konto, które będzie używać tego podpisu. Aby otworzyć listę kont, naciśnij klawisze Control+Opcja+Spacja. Użyj klawiszy Strzałka w górę i Strzałka w dół, aby poruszać się po liście, a gdy usłyszysz nazwę odpowiedniego konta, naciśnij klawisze Control+Opcja+Spacja, aby je wybrać.

 7. Aby dodać podpis domyślny do nowych wiadomości redagowanych przy użyciu tego konta, naciśnij klawisz Tab jeden raz w celu przejścia do listy Nowe wiadomości. Usłyszysz nazwę aktualnie zaznaczonej pozycji. Aby otworzyć listę opcji, naciśnij klawisze Control+Opcja+Spacja. Za pomocą klawiszy Strzałka w górę lub Strzałka w dół przejdź do odpowiedniego podpisu, a następnie naciśnij klawisz Control+Opcja+Spacja.

 8. Aby dodać podpis domyślny do Twoich odpowiedzi lub wiadomości przesłanych dalej, naciśnij klawisz Tab jeden raz w celu przejścia do listy Odpowiedzi/wiadomości przesłane dalej. Usłyszysz nazwę aktualnie zaznaczonej pozycji. Aby otworzyć listę opcji, naciśnij klawisze Control+Opcja+Spacja. Za pomocą klawiszy Strzałka w górę lub Strzałka w dół przejdź do odpowiedniego podpisu, a następnie naciśnij klawisz Control+Opcja+Spacja.

 9. Naciśnij klawisze Command+W, aby zapisać zmiany i zamknąć okno dialogowe Podpisy.

Usuwanie podpisu domyślnego

 1. Aby przejść do listy nazwę podpisu, naciśnij klawisz Tab lub Shift + Tab, aż usłyszysz "Wybierz podpis nazwę tabeli," nazwą aktualnie zaznaczonego podpisu.

 2. Aby zaznaczyć podpis, użyj w górę lub klawisz strzałki w dół aż usłyszysz odpowiedni podpis.

 3. Aby usunąć podpis, naciskaj klawisz Tab, dopóki nie usłyszysz "Usunąć przycisk Podpisy zaznaczonego", a następnie naciśnij klawisz Control + opcja + spacja. Zostanie otwarte okno powiadomienia.

 4. Naciskaj klawisz Tab w jeden raz. Słyszysz: "Usuń domyślnego przycisku". Naciśnij klawisz Control + opcja + spacja.

Zobacz też

Formatowanie tekstu w wiadomości e-mail programu Outlook za pomocą czytnika zawartości ekranu

Wstawianie zdjęcia lub obrazu w programie Outlook za pomocą czytnika zawartości ekranu

Skróty klawiaturowe dla programu Outlook dla komputerów Mac

Wykonywanie podstawowych zadań dotyczących poczty e-mail za pomocą czytnika zawartości ekranu w programie Outlook

Konfigurowanie na urządzeniu współdziałania z ułatwieniami dostępu w usłudze Office 365

Eksplorowanie i nawigowanie Poczta programu Outlook za pomocą czytnika ekranu

W Outlook dla systemu iOS możesz dodać podpis korzystanie z funkcji VoiceOver, wbudowane iOS czytnik ekranu. Można ustawić podpis są wyświetlane automatycznie w dolnej części nowej wiadomości e-mail, odpowiedzi i wiadomości dalej.

Uwagi: 

 • Nowe funkcje usługi Office 365 są udostępniane stopniowo subskrybentom usługi Office 365, więc mogą nie być jeszcze dostępne w Twojej aplikacji. Aby dowiedzieć się, jak uzyskiwać nowe funkcje szybciej, dołącz do niejawnego programu testów pakietu Office.

 • W tym temacie założono, że używany jest wbudowany czytnik zawartości ekranu systemu iOS — VoiceOver. Aby dowiedzieć się więcej o używaniu czytnika VoiceOver, zobacz stronę firmy Apple dotyczącą ułatwień dostępu.

 • W tym temacie założono, że używany jest telefon iPhone. W przypadku tabletu iPad nawigacja i gesty mogą się niekiedy różnić.

Domyślnie "Pobierz program Outlook dla systemu iOS" pojawi się na końcu swoich wiadomości e-mail jako podpisu. Zamiast komunikat domyślny, możesz utworzyć spersonalizowany podpis dla wszystkich wiadomości.

 1. Ze skrzynki odbiorczej, aby przejść do menu Ustawienia, szybko przesuń w lewo do momentu słyszysz "Pokaż okienko nawigacji, przycisk" naciśnij dwukrotnie ekran, szybko przesuń w prawo, aż usłyszysz "Ustawienia, przycisk", a następnie naciśnij dwukrotnie ekran.

 2. W menu Ustawienia, szybko przesuń w prawo, aż usłyszysz "Podpis < obecny podpis > przycisk", a następnie naciśnij dwukrotnie ekran. Zostanie otwarte menu podpisu.

 3. Aby utworzyć podpis, szybko przesuń w prawo, aż usłyszysz "< obecny podpis > pole tekstowe," naciśnij dwukrotnie ekran, a następnie Edytuj bieżący za pomocą podpisu klawiatury ekranowej.

  Uwaga: Aby przejść do klawiatury, szybko przesuń w prawo do momentu możesz usłyszeć elementu klawiatury.

  Porada: Klawiaturę możesz też znaleźć, eksplorując elementy na ekranie. Aby eksplorować, umieść palec na ekranie i przeciągaj nim. Po przejściu do elementu funkcja VoiceOver odczytuje jego nazwę. Aby wybrać element, unieś palec i naciśnij dwukrotnie ekran.

 4. Po utworzeniu nowego podpisu, aby zamknąć to menu podpisu, szybko przesuń w lewo do momentu słyszysz "Ustawienia, przycisk Wstecz", a następnie naciśnij dwukrotnie ekran.

  Uwaga: Jeśli nie chcesz, aby mieć dowolną podpis na końcu wiadomości e-mail, po prostu usuń tekst podpisu w menu podpisu.

Zobacz też

Formatowanie tekstu w wiadomości e-mail programu Outlook za pomocą czytnika zawartości ekranu

Wstawianie zdjęcia lub obrazu w programie Outlook za pomocą czytnika zawartości ekranu

Wykonywanie podstawowych zadań dotyczących poczty e-mail za pomocą czytnika zawartości ekranu w programie Outlook

Konfigurowanie na urządzeniu współdziałania z ułatwieniami dostępu w usłudze Office 365

Eksplorowanie i nawigowanie Poczta programu Outlook za pomocą czytnika ekranu

W Outlook dla systemu Android można dodać podpis przy użyciu TalkBack, czytnik ekranu Android wbudowane. Można ustawić podpis są wyświetlane automatycznie w dolnej części nowej wiadomości e-mail, odpowiedzi i wiadomości dalej.

Uwagi: 

 • Nowe funkcje usługi Office 365 są udostępniane stopniowo subskrybentom usługi Office 365, więc mogą nie być jeszcze dostępne w Twojej aplikacji. Aby dowiedzieć się, jak uzyskiwać nowe funkcje szybciej, dołącz do niejawnego programu testów pakietu Office.

 • W tym temacie założono, że używany jest wbudowany czytnik zawartości ekranu systemu Android — TalkBack. Aby dowiedzieć się więcej o używaniu czytnika TalkBack, zobacz Ułatwienia dostępu w Androidzie.

 • W tym temacie założono, że ta aplikacja używana jest na telefonie z systemem Android. W przypadku tabletu z systemem Android nawigacja i gesty mogą się niekiedy różnić.

Domyślnie "Pobierz program Outlook dla Android" pojawi się na końcu swoich wiadomości e-mail jako podpisu. Zamiast komunikat domyślny, możesz utworzyć spersonalizowany podpis dla wszystkich wiadomości.

 1. W skrzynce odbiorczej, aby przejść do menu Ustawienia, szybko przesuń w lewo dopiero po "szuflada Otwórz nawigacji, przycisk" naciśnij dwukrotnie ekran, szybko przesuń w prawo, aż zostanie usłyszeć "Ustawienia", a następnie naciśnij dwukrotnie ekran.

 2. W menu Ustawienia szybko przesuń w prawo, aż usłyszysz "Zmienianie podpisu domyślnego podpis domyślny jest < obecny podpis >", a następnie naciśnij dwukrotnie ekran. Zostanie otwarte menu podpisu i fokus jest przenoszony do pola tekstowego podpisu.

 3. Edytuj bieżący podpis za pomocą klawiatury ekranowej.

  Porada: Klawiaturę możesz znaleźć, eksplorując elementy na ekranie. Aby eksplorować, umieść palec na ekranie i przeciągaj nim. Po przejściu do elementu funkcja TalkBack odczytuje jego nazwę. Aby wybrać element, unieś palec po dotarciu do odpowiedniego elementu. W zależności od ustawień urządzenia wstawienie znaku może wymagać dwukrotnego naciśnięcia ekranu.

 4. Po wpisaniu nowego podpisu, szybko przesuń w lewo, aż usłyszysz "Zapisz", a następnie naciśnij dwukrotnie ekran. Menu Podpis zostaje zamknięte, a fokus jest przenoszony do Ustawienia.

  Uwaga: Jeśli nie chcesz, aby mieć dowolną podpis na końcu wiadomości e-mail, po prostu usuń tekst podpisu w menu podpisu.

Zobacz też

Formatowanie tekstu w wiadomości e-mail programu Outlook za pomocą czytnika zawartości ekranu

Wstawianie zdjęcia lub obrazu w programie Outlook za pomocą czytnika zawartości ekranu

Wykonywanie podstawowych zadań dotyczących poczty e-mail za pomocą czytnika zawartości ekranu w programie Outlook

Konfigurowanie na urządzeniu współdziałania z ułatwieniami dostępu w usłudze Office 365

Eksplorowanie i nawigowanie Poczta programu Outlook za pomocą czytnika ekranu

W Outlook można dodać podpis korzystania z Narratora, wbudowany czytnik ekranu systemu Windows. Można ustawić podpis są wyświetlane automatycznie w dolnej części nowej wiadomości e-mail, odpowiedzi i wiadomości dalej.

Uwagi: 

 • Nowe funkcje usługi Office 365 są udostępniane stopniowo subskrybentom usługi Office 365, więc mogą nie być jeszcze dostępne w Twojej aplikacji. Aby dowiedzieć się, jak uzyskiwać nowe funkcje szybciej, dołącz do niejawnego programu testów pakietu Office.

 • W tym temacie założono, że używany jest wbudowany czytnik zawartości ekranu systemu Windows — Narrator. Aby dowiedzieć się więcej na temat korzystania z Narratora, zobacz Kompletny przewodnik dotyczący funkcji Narrator.

 • W tym temacie założono, że ta aplikacja używana jest na telefonie z systemem Windows. W przypadku tabletu lub komputera PC nawigacja i gesty mogą się niekiedy różnić.

Domyślnie "Wysłane za pomocą telefonu systemu Windows 10" pojawi się na końcu swoich wiadomości e-mail jako podpisu. Zamiast komunikat domyślny, możesz utworzyć spersonalizowany podpis dla wszystkich wiadomości.

 1. W skrzynce odbiorczej, aby przejść do menu Ustawienia, szybko Przesuń do prawej dopiero po "Dodatkowe opcje, przycisk zwinięte," naciśnij dwukrotnie ekran pozycję szybko przesuń w prawo, aż usłyszysz "Przycisk Ustawienia", a następnie naciśnij dwukrotnie ekran.

 2. W menu Ustawienia, szybko przesuń w prawo, aż usłyszysz "Przycisk Podpisy", a następnie naciśnij dwukrotnie ekran. Zostanie otwarte menu podpisu.

 3. Aby edytować obecny podpis, szybko przesuń w prawo, aż usłyszysz "Podpisu, można edytować tekst, < obecny podpis >", naciśnij dwukrotnie ekran i wpisz nowy podpis za pomocą klawiatury ekranowej.

  Uwaga: Aby przejść do klawiatury, szybko przesuń w prawo do momentu możesz usłyszeć elementu klawiatury.

  Porada: Można również znaleźć klawiatury, używając elementów na ekranie. Eksplorowanie, umieść palec na ekranie i przeciągnij go. Program Narrator informuje o elementy, jak grunt nad nimi. Aby wybrać element, podnieś palec i naciśnij dwukrotnie ekran.

 4. Po wpisaniu nowego podpisu, umieść palec na ekranie i przeciągnij go u dołu od lewej ekranu, dopóki nie usłyszysz "Poprzedni, przycisk zwinięte" i naciśnij dwukrotnie ekran. Klawiatura ekranowa zostanie zamknięty.

  Uwaga: Jeśli nie chcesz, aby mieć dowolną podpis na końcu wiadomości e-mail, w menu podpisu, szybko przesuń w prawo lub w lewo, aż usłyszysz ", użyj podpisu wiadomości e-mail, Przełącz przełącznik" i naciśnij dwukrotnie ekran, aby wyłączyć podpis. Słyszysz: "Wyłączone, użyj podpisu wiadomości e-mail, Przełącz przełącznik".

 5. Aby zamknąć menu podpisu, szybko przesuń w prawo, aż usłyszysz "Poprzedni, przycisk zwinięte" i naciśnij dwukrotnie ekran.

 6. Aby zamknąć menu Ustawienia i wrócić do skrzynki odbiorczej, szybko przesuń w prawo do momentu usłyszeć "Poprzedni, przycisk zwinięte" i naciśnij dwukrotnie ekran.

Zobacz też

Formatowanie tekstu w wiadomości e-mail programu Outlook za pomocą czytnika zawartości ekranu

Wstawianie zdjęcia lub obrazu w programie Outlook za pomocą czytnika zawartości ekranu

Wykonywanie podstawowych zadań dotyczących poczty e-mail za pomocą czytnika zawartości ekranu w programie Outlook

Eksplorowanie i nawigowanie Poczta programu Outlook za pomocą czytnika ekranu

W Outlook Web App można dodać podpis korzystania z Narratora, wbudowany czytnik ekranu systemu Windows. Można ustawić podpis są wyświetlane automatycznie w dolnej części nowej wiadomości e-mail, odpowiedzi i wiadomości e-mail, które dalej w aplikacji Poczta.

Uwagi: 

 • Nowe funkcje usługi Office 365 są udostępniane stopniowo subskrybentom usługi Office 365, więc mogą nie być jeszcze dostępne w Twojej aplikacji. Aby dowiedzieć się, jak uzyskiwać nowe funkcje szybciej, dołącz do niejawnego programu testów pakietu Office.

 • Aby poznać skróty klawiaturowe, zobacz Skróty klawiaturowe w aplikacji Outlook w sieci Web.

 • W tym temacie założono, że używany jest wbudowany czytnik zawartości ekranu systemu Windows — Narrator. Aby dowiedzieć się więcej na temat korzystania z Narratora, zobacz Kompletny przewodnik dotyczący funkcji Narrator.

 • W tym temacie założono, że ta aplikacja używana jest na komputerze PC. W przypadku telefonu lub tabletu z systemem Windows nawigacja i gesty mogą się niekiedy różnić.

 • W tym temacie założono, że okienko odczytu jest wyłączone.

 • Zalecamy, by podczas korzystania z aplikacji Outlook Web App używać przeglądarki internetowej Microsoft Edge. Ponieważ aplikacja Outlook Web App działa w przeglądarce internetowej, skróty klawiaturowe są inne niż w programie na komputer. Aby na przykład wejść do poleceń lub wyjść z nich, należy nacisnąć klawisze Ctrl+F6 zamiast klawisza F6. Popularne skróty klawiaturowe, takie jak F1 (Pomoc) i Ctrl+O (Otwórz), są już używane do obsługi przeglądarki internetowej, więc nie działają w odniesieniu do aplikacji Outlook Web App.

W tym temacie

Tworzenie nowego podpisu

 1. W aplikacji Poczta naciśnij klawisze Ctrl + F6, aż usłyszysz "Uruchamianie aplikacji," naciśnij klawisz Tab do momentu słyszysz "Otwórz menu Ustawienia, aby uzyskać dostęp do osobistych i ustawień aplikacji", a następnie naciśnij klawisz Enter. Zostanie otwarte menu kontekstowe ustawienia poczty i słyszysz: "Menu kontekstowe".

  Uwaga: Jeśli korzystasz z konta służbowego lub szkolnego, kroki mogą się nieco różnić.

 2. Aby otworzyć menu Opcje, naciśnij klawisz strzałki w dół, aż usłyszysz "element Menu, opcje", a następnie naciśnij klawisz Enter.

 3. W menu Opcje naciskaj klawisz Tab, dopóki nie usłyszysz "Opcje poczty," naciśnij klawisz strzałki w dół do momentu usłyszeć "Podpis E-mail", a następnie naciśnij klawisz Enter. Zostanie otwarte menu podpis wiadomości E-mail.

 4. Aby przejść do pola tekstowego podpisu, naciśnij klawisz Tab, dopóki nie usłyszysz "Edytowanie". Wpisz podpis, który ma być używany.

 5. Wykonaj jedną z następujących czynności:

  • Jeśli chcesz, aby podpis był wyświetlany u dołu wszystkich nowych wiadomości, naciśnij klawisz Tab lub Shift + Tab, dopóki nie usłyszysz "Niezaznaczone, automatycznie dodawaj mój podpis do wysyłanych przeze mnie, pole wyboru", a następnie naciśnij klawisz Enter.

  • Jeśli chcesz, aby podpis był wyświetlany u dołu wszystkich odpowiedzi i wiadomości przesyłanych dalej, naciśnij klawisz Tab lub Shift + Tab, aż usłyszysz "niezaznaczone, automatycznie dodawaj mój podpis do wiadomości I dalej lub będących odpowiedziami, pole wyboru", a następnie naciśnij klawisz Enter.

  Porada: Jeśli nie możesz wybrać żadnej z tych opcji, można też ręcznie dodawać podpis do nowej wiadomości, które mają. Aby dowiedzieć się więcej, zobacz Wstawianie podpisu.

 6. Po zakończeniu naciśnij klawisz Tab, dopóki nie usłyszysz "Zapisz", a następnie naciśnij klawisz Enter.

 7. Aby zamknąć menu Opcje i wrócić do korespondencji, naciskaj klawisz Tab, dopóki nie słyszą "Wstecz", a następnie naciśnij klawisz Enter.

Wstawianie podpisu

Jeśli utworzono podpis, ale nie wybrano opcji jego automatycznego dodawania do wiadomości wychodzących, można go ręcznie dodawać do określonych wiadomości.

 1. Podczas redagowania wiadomości w Outlook, umieść kursor w miejscu, w którym chcesz wstawić podpis.

 2. Naciśnij klawisz Tab, dopóki nie usłyszysz: "więcej akcji, przycisk zwinięte." Następnie naciśnij klawisz SPACJA, aby otworzyć menu kontekstowe.

 3. Aby wstawić podpis, naciśnij klawisz Strzałka w górę, aż usłyszysz "Menu element, Wstaw podpis" i naciśnij klawisz Enter.

 4. Podpis zostanie dodany do wiadomości, a fokus jest przenoszony do treści wiadomości e-mail.

Zobacz też

Formatowanie tekstu w wiadomości e-mail programu Outlook za pomocą czytnika zawartości ekranu

Wstawianie zdjęcia lub obrazu w programie Outlook za pomocą czytnika zawartości ekranu

Skróty klawiaturowe w aplikacji Outlook w sieci Web

Wykonywanie podstawowych zadań dotyczących poczty e-mail za pomocą czytnika zawartości ekranu w programie Outlook

Eksplorowanie i nawigowanie Poczta programu Outlook za pomocą czytnika ekranu

Pomoc techniczna dla klientów niepełnosprawnych

Firma Microsoft chce zapewnić możliwie najlepszą obsługę dla swoich wszystkich klientów. Jeśli jesteś osobą niepełnosprawną lub masz pytania dotyczące ułatwień dostępu, skontaktuj się z zespołem Answer Desk firmy Microsoft dla osób niepełnosprawnych w celu uzyskania pomocy technicznej. Zespół pomocy technicznej Answer Desk dla osób niepełnosprawnych jest przeszkolony w zakresie używania wielu popularnych technologii ułatwień dostępu i oferuje pomoc w językach angielskim, francuskim i hiszpańskim oraz w amerykańskim języku migowym. Aby zapoznać się z informacjami kontaktowymi w swoim regionie, odwiedź witrynę Answer Desk firmy Microsoft dla osób niepełnosprawnych.

Jeśli korzystasz z produktów przeznaczonych dla instytucji rządowych, przedsiębiorstw bądź do celów komercyjnych, skontaktuj się z działem Answer Desk dla osób niepełnosprawnych w przypadku przedsiębiorstw.

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×