Dodawanie podarkusza danych

Uwaga:  Staramy się udostępniać najnowszą zawartość Pomocy w Twoim języku tak szybko, jak to możliwe. Ta strona została przetłumaczona automatycznie i może zawierać błędy gramatyczne lub nieścisłości. Chcemy, aby ta zawartość była dla Ciebie przydatna. Prosimy o powiadomienie nas, czy te informacje były pomocne, u dołu tej strony. Oto angielskojęzyczny artykuł do wglądu.

Jeśli dwie tabele mają wspólne jedno lub więcej pól, można osadzić arkusz danych z jednej tabeli w innym. Osadzony arkusz danych, nazywany podarkusz danych, jest przydatny, gdy chcesz wyświetlać i edytować pokrewne lub połączonych danych w tabeli lub zapytanie.

W tym artykule

Wprowadzenie do podarkusze danych

Otwieranie i zamykanie podarkusz danych

Dodawanie podarkusza danych

Wprowadzenie do podarkuszy danych

Podarkusz danych przydaje się, gdy trzeba wyświetlać informacje z wielu źródeł danych w jednym widoku arkusza danych. Na przykład w przykładowej bazie danych Northwind tabela Zamówienia jest powiązana relacja jeden-do-wielu z tabelą Szczegóły zamówień.

Relacja między dwoma tabelami

Jeśli tabela Szczegóły zamówień zostanie dodana jako podarkusz danych do tabeli Zamówienia, będzie można przeglądać i edytować takie dane, jak produkty zawarte w konkretnym zamówieniu (w poszczególnych wierszach), otwierając podarkusz danych dla tego zamówienia.

Arkusz danych z otwartym podarkuszem danych

W przypadku dodawania podarkuszy danych do tabel zawierających ważne dane biznesowe warto ograniczać ich funkcjonalność do przeglądania, uniemożliwiając edytowanie. Chcąc zapewnić możliwość edycji danych z tabeli, warto korzystać z formularzy, a nie podarkuszy danych, ponieważ błędy wprowadzania danych z większym prawdopodobieństwem powstaną w widoku podarkusza danych, gdzie użytkownicy mogą przez nieuwagę przechodzić do nieodpowiednich komórek. Należy pamiętać, że dodanie podarkusza danych do dużej tabeli może negatywnie wpływać na jej wydajność.

Program Microsoft Office Access automatycznie tworzy podarkusz danych podczas tworzenia tabeli spełniającej następujące kryteria:

 • Tabela jest w relacja jeden-do-jednego.

 • Tabela jest po stronie „jeden” relacji typu jeden-do-wielu, a właściwość SubdatasheetName tabeli ma wartość Auto.

Relacja jest tworzona przez dopasowanie pól klucz podstawowy i klucz obcy w powiązanych tabelach.

Podarkusz danych można także dodać do dowolnej tabeli, kwerendy lub do formularz w bazie danych. Formularz w widoku arkusza danych może zawierać tylko jeden podarkusz danych.

Początek strony

Otwieranie i zamykanie podarkusza danych

Aby określić, czy dana tabela, kwerenda lub dany formularz ma podarkusz danych, należy otworzyć ten obiekt w widoku arkusza danych. Jeśli jest widoczny wskaźnik rozwijania (znak +), tabela, kwerenda lub formularz ma podarkusz danych. Gdy podarkusz danych zostanie otwarty, wskaźnik rozwijania zmieni się w znak –. Podarkusze można zagnieżdżać w podarkuszu głównym na głębokość do ośmiu poziomów.

Widok podarkusza danych

 • Aby otworzyć podarkusz danych, kliknij znak plus obok wartości, dla której chcesz wyświetlić rekordy.

 • Aby zamknąć podarkusz danych, kliknij znak minus.

Porada: Aby rozwinąć lub zwinąć jednocześnie wszystkie podarkusze danych danego arkusza, na karcie Narzędzia główne w grupie Rekordy kliknij przycisk Więcej. Następnie kliknij polecenie Podarkusz danych i kliknij wybraną opcję.

Można również usunąć lub ukryć podarkusza danych. Aby uzyskać informacje o usuwaniu podarkusz danych zobacz artykuł Usuwanie podarkusza danych.

Porada: Aby ukryć podarkusz danych, otwórz tabelę w widoku projektu, a następnie na karcie Projektowanie w grupie Pokazywanie/ukrywanie kliknij przycisk Arkusz właściwości. Znajdź wiersz Nazwa podarkusza danych, zmień go na [Brak], a następnie zapisz zmianę.

Początek strony

Dodawanie podarkusza danych

 1. W widoku Arkusz danych otwórz tabelę lub kwerendę, w której chcesz dodać podarkusz danych.

 2. Na karcie Narzędzia główne w grupie Rekordy kliknij przycisk Więcej, wskaż polecenie Podarkusz danych, a następnie kliknij polecenie Podarkusz danych.

 3. W oknie dialogowym Wstawianie podarkusza danych wybierz kartę (Tabele, Kwerendy lub Tabele i kwerendy) odpowiadającą typowi obiektu, który chcesz wstawić jako podarkusz danych.

 4. W polu Podrzędne pola łączące kliknij pole, które ma być klucz obcy lub polem zgodnym dostarczającym dane do podarkusza danych.

 5. W polu Nadrzędne pola łączące kliknij pole, które ma być klucz podstawowy lub polem zgodnym dla tabeli lub kwerendy głównej, a następnie kliknij przycisk OK.

  Jeśli chcesz na przykład utworzyć podarkusz danych do wyświetlania zamówień związanych z każdym rekordem z tabeli Klienci, zaznacz tabelę Zamówienia, w polu Podrzędne pola łączące zaznacz pole ID klienta, a w polu Nadrzędne pola łączące zaznacz pole ID.

  Wybieranie pola klucza podstawowego dla podarkusza danych

  Uwaga: Wartości w polach Podrzędne pola łączące i Nadrzędne pola łączące tworzą sprzężenie jeden-do-wielu dla wskazanych pól.

 6. Aby wyświetlić podarkusz danych dodany do tabeli, kwerendy lub do formularza, kliknij znak +.

  Uwaga: Pole podrzędne (klucz obcy) nie występuje jako kolumna w podarkuszu danych. Dodanie nowego rekordu do podarkusza danych spowoduje, że program Access automatycznie wstawi wartość klucza podstawowego wybranej tabeli bazowej.

Początek strony

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×