Dodawanie plików wideo, audio lub obrazów do strony klasyczny

Dodawanie plików wideo, audio lub obrazów do strony klasyczny

Uwaga:  Staramy się udostępniać najnowszą zawartość Pomocy w Twoim języku tak szybko, jak to możliwe. Ta strona została przetłumaczona automatycznie i może zawierać błędy gramatyczne lub nieścisłości. Chcemy, aby ta zawartość była dla Ciebie przydatna. Prosimy o powiadomienie nas, czy te informacje były pomocne, u dołu tej strony. Oto angielskojęzyczny artykuł do wglądu.

Multimedia (na przykład wideo, audio lub obrazów) można dodać do strony Klasyczny SharePoint. Plik multimedialny mogą pochodzić z komputera z witryny programu SharePoint lub z innej lokalizacji, takiej jak udziału plików. Możesz osadzić klipu wideo z witryny sieci Web, takiej jak YouTube, Vimeo lub Hulu do udostępniania klipów wideo.

Ostrzeżenie: Jeśli przekazywanie pliku audio w. WAV format, może zostać wyświetlony komunikat, że nie jest odpowiednie dla większości przeglądarek. Stanach komunikat "Web Part odtwarzacza multimedialnego nie może odtworzyć pliki w następującym formacie". Jest to PRAWDA dla wszystkich obsługiwanych przeglądarek, z wyjątkiem Chrome. Ignorowanie wiadomości, a następnie przekaż plik w dalszym ciągu.

Ważne: Do wykonania tych czynności są wymagane uprawnienia do edytowania stron.

Wstawianie wideo w klasycznym usługi SharePoint Online, 2016 lub 2013 strony

 1. Przejdź do strony, na której chcesz dodać plik multimedialny.

 2. Wybierz kartę Strona. Następnie na wstążce kliknij pozycję Edytuj.

 3. Kliknij wewnątrz obszaru z możliwością edytowania na stronie.

 4. Wybierz kartę Wstawianie, a na Wstążce w grupie Multimedia kliknij przycisk wideo i Audio.

  Wstaw klip wideo lub audio przycisk na Wstążce edytowanie

 5. Zostaną wyświetlone następujące opcje:

  • Z komputera

  • Osadzanie

  • Z programu SharePoint

  • Z adresu

  Aby uzyskać informacje o tym, jak wstawić zawartość multimedialną przy użyciu jednej z tych opcji, kliknij jedno z poniższych łączy.

Aby przekazać plik z komputera, zrób tak.

 1. Kliknij pozycję Z komputera.

 2. Przejdź do lokalizacji odpowiedniego pliku, wybierz plik, a następnie kliknij pozycję Otwórz.

 3. Określ Biblioteka docelowa, w którym chcesz przechowywać plik.
  Firma Microsoft zaleca określonej biblioteki elementów zawartości jako miejsca docelowego. Biblioteka elementów zawartości zaprojektowane w szczególności dla multimediów i automatycznie zawiera funkcje, takie jak Podgląd obrazu i miniatury w przypadku klipów wideo. Te funkcje ułatwiają pracę z plików multimedialnych.
  Aby dowiedzieć się, jak skonfigurować biblioteki elementów zawartości plików multimedialnych, zobacz Konfigurowanie biblioteki elementów zawartości w celu przechowywania obrazów oraz plików audio i wideo.

 4. Kliknij przycisk OK.

Aby osadzić klip wideo z witryny sieci Web udostępniania klipów wideo, takich jak YouTube, Vimeo, Hulu lub podobnych witryn, wykonaj następujące czynności.

W witrynie wideo wykonaj następujące czynności:

 1. Wywoływanie klip wideo, którego chcesz użyć.

 2. Znajdź i kliknij przycisk Udostępnij dla klipu wideo.

 3. W zależności od witryny może być konieczne, kliknij łącze osadzania lub może być dostępna bezpośrednio. Kliknij pozycję kod osadzania i naciśnij klawiszCTRL+CAby skopiować, lub kliknij prawym przyciskiem myszy i kliknij polecenie Kopiuj z menu kontekstowego.

Uwaga dotycząca zabezpieczeń:  Ze względów bezpieczeństwa program SharePoint obsługuje tylko kod osadzania z tagiem <iframe>.

W witrynie programu SharePoint wykonaj następujące czynności:

 1. Kliknij pozycję Osadź.

 2. Następnie wklej kod osadzania w oknie dialogowym.

  Zrzut ekranu: kod osadzania <iframe> dla klipu wideo skopiowanego z witryny do udostępniania klipów wideo. Ten kod osadzania jest fikcyjny.

  Porada:  Zazwyczaj uzyskanie kodu osadzania wideo z popularnych witryn do udostępniania klipów wideo jest łatwe. Wystarczy poszukać opcji Osadź lub Udostępnij, a następnie wykonać instrukcje podane na ekranie w celu wyświetlenia kodu osadzania. Gdy kod osadzania się pojawi, skopiuj go, a następnie wklej, jak pokazano na poprzedniej ilustracji.

 3. Kliknij pozycję Wstaw.

Aby dodać klip wideo z lokalizacji w witrynie programu SharePoint, zrób tak.

 1. Kliknij pozycję z witryny programu SharePoint. Spowoduje to otwarcie selektora elementów zawartości, którego możesz przeglądać folder lub bibliotekę, którą chcesz.

 2. Przejdź do lokalizacji w witrynie, na przykład do Biblioteki elementów zawartości, w której zapisane są pliki audio i wideo.

 3. Po wybraniu odpowiedniego pliku kliknij przycisk OK.

Aby dodać klip wideo z innej lokalizacji w sieci web, wykonaj następujące kroki.

 1. Kliknij pozycję Z adresu.

 2. Wpisz adres URL pliku, który ma być używany, a następnie kliknij przycisk OK. Adres URL musi wskazywać bezpośrednio do pliku wideo. Na przykład: http://contoso.com/VideoFile.wmv.

Po dodaniu audio lub wideo do strony programu SharePoint zostanie wstawiony składnik Web Part multimediów. Po dodaniu multimediów, można dostosować składnik Web Part. Na przykład można zmienić jego rozmiar lub położenie, edytować tytuł lub dodać logo wykazu.

Dodając klip wideo do strony, pamiętaj o dodaniu podpisów i opisów dźwiękowych zawartości. Podpisy umożliwiają użytkownikom z wadami słuchu zapoznawanie się z zawartością oraz są pomocne dla osób oglądających klip wideo, dla których dany język nie jest językiem ojczystym.

Jeśli chcesz zmienić składnik Web Part multimediów na stronie, zrób tak:

 1. Przejdź do strony zawierającej wideo.

 2. Wybierz kartę Strona, a następnie kliknij pozycję Edytuj.

 3. Po wyświetleniu wideo na stronie, kliknij w dowolnym miejscu obrazu wideo, aby otworzyć kartę Media i jego wstążki.

  Karta multimediów na Wstążce edytowanie

 4. Na wstążce w grupie Podgląd wskaż pozycję Zmień obraz i wybierz plik obrazu, który ma być wyświetlany jako podgląd pliku audio lub wideo. Jeśli nie zaktualizujesz obrazu podglądu, będzie wyświetlany obraz domyślny dla typu pliku.

 5. W grupie Właściwości możesz wprowadzić lub zmienić wyświetlany tytuł. Możesz także określić, czy plik ma być odtwarzany automatycznie po załadowaniu strony albo czy ma być odtwarzany w pętli do momentu zatrzymania go.

 6. Na wstążce w grupie Style odtwarzacza wskaż pozycję Style i wybierz preferowany styl odtwarzacza.

 7. Na wstążce w grupie Rozmiar możesz także określić ewentualne zmiany dotyczące rozmiaru odtwarzacza w pionie i w poziomie.

 8. Aby edytować składnik Web Part multimediów, umieść wskaźnik myszy na tytule multimedia, a następnie kliknij strzałkę, która jest wyświetlana w celu otwarcia Menu składnika Web Part multimediów.

  Menu składnika Web Part do wybierz pozycję Edytuj składnik Web Part

 9. Wybierz pozycję Edytuj składnik Web Part, aby otworzyć okno edycji z boku ekranu.

 10. Panel edycji składnika Web Part, wybierz pozycję Właściwości, które chcesz zmienić. Po zakończeniu wprowadzania zmian kliknij przycisk Zastosuj.

  Zrzut ekranu: panel edycji składnika Web Part multimediów, zawierający niektóre z właściwości dostępnych do skonfigurowania

 11. Kliknij przycisk OK, aby zamknąć okno edycji i wrócić do strony.

 12. Po zakończeniu wprowadzania zmian na stronie wybierz kartę Strona, a następnie kliknij pozycję Zapisz. Jeśli strona jest wyewidencjonowana dla Ciebie, zobaczysz komunikat ostrzegawczy oraz łącze umożliwiające jej zaewidencjonowanie.

Poniżej przedstawiono sposób umieścić dużo pasek sterowania mniejsze, uproszczona w witrynie sieci Web. Ten pasek sterowania jest najlepsza w przypadku plików audio, takie jak podkasty, w której składnik web part multimediów jest zbyt duża.

 1. Przekaż plik audio i plik transkrypcji do folderu Elementy zawartości witryny.

  1. Aby otworzyć menu Ustawienia w prawym górnym rogu, wybierz pozycję Ustawienia.

  2. Wybierz link Zawartość witryny.

  3. Przejdź do folderu Elementy zawartości witryny.

  4. Przeciągnij plik audio i transkrypcję do tego folderu.

  5. Uzyskaj adresy URL dla plików. Aby otworzyć menu akcji pliku, wybierz wielokropek znajdujący się obok nazwy pliku. Skopiuj i wklej link z menu akcji do innego pliku. Ten link będzie potrzebny później w kodzie osadzania pliku audio.

 2. Aby otworzyć wstążkę Edytowanie i przejść do trybu edycji, na stronie, na której chcesz umieścić klip wideo, wybierz link Edytuj.

 3. Umieść fokus w miejscu, w którym chcesz umieścić klip wideo.

 4. Aby otworzyć okno dialogowe Osadzanie, na karcie Wstawianie otwórz grupę Wideo i audio i wybierz pozycję Osadź.

  Zrzut ekranu przedstawiający okno dialogowe Osadzanie w usłudze SharePoint Online, umożliwiające wklejenie skryptu lub kodu osadzania plików audio bądź wideo, a następnie wstawienie kodu.
 5. Wklej kod osadzania w tym polu, umieszczając adres URL pliku audio po „src=” i pomiędzy znakami cudzysłowu.

  <audio src="your-audio-file-URL-here.mp3"controls="controls"></audio>

  Ten kod umieści na stronie pasek sterowania multimediami, który pozwoli użytkownikom na uruchamianie i zatrzymywanie odtwarzania.

  Porada: Jeśli kod osadzania nie zostanie poprawnie sformatowany lub jeśli będzie wskazywał nieistniejącą lokalizację, przycisk Wstaw nie będzie aktywny.

 6. Po wykonaniu tych czynności, wybierz pozycję Wstaw, aby umieścić pilota audio na stronie. Osadzony formant audio wygląda następująco:

  Zrzut ekranu usługi SharePoint Online z paskiem sterowania audio Wstawka, na którym wyświetlany jest całkowity czas odtwarzania pliku audio oraz dostępne są kontrolki umożliwiające uruchomienie i zatrzymanie odtwarzania pliku.
 7. Umieść fokus na końcu wstawki kontrolki audio, a następnie przejdź do następnego wiersza, naciskając klawisz Enter.

 8. Wstaw link do pliku transkrypcji audio.

  1. Aby otworzyć okno dialogowe Wybierz element zawartości, na karcie Wstawianie wybierz pozycje Link i Z programu SharePoint.

  2. Wybierz plik transkrypcji audio i naciśnij przycisk Wstaw. Spowoduje to wstawienie hiperlinku z nazwą pliku jako tekst linku.

  3. Umieść fokus w linku tuż przed ostatnim znakiem nazwy pliku. Powoli usuń klawiszem Backspace wszystkie znaki nazwy pliku oprócz pierwszego i ostatniego.

   Porada: Dzięki temu link pozostanie bez zmian, a kursor znajdzie się w miejscu umożliwiającym zmianę tekstu linku.

  4. Wpisz odpowiedni tekst dla linku. Na przykład w przypadku transkrypcji audio wpisz Wyświetl transkrypcję audio.

  5. Usuń pozostałe znaki nazwy pliku.

 9. Aby po zakończeniu zapisać wszystkie zmiany, kliknij pozycję Zapisz w górnej części strony.

Jeśli korzystasz z usługi SharePoint Online klasyczny, Wideo w usłudze Office 365 lub Microsoft Stream można dodać do strony. Zobacz Osadzanie pliku wideo z usługi Office 365 wideo lub użyć strumienia składnika web part.

Gdy używasz zdjęć, obrazów, obiektów clipart lub dźwięku, odpowiadasz za przestrzeganie praw autorskich.

 1. Aby otworzyć wstążkę Edytowanie i przejść do trybu edycji, na stronie, którą chcesz edytować, wybierz link Edytuj.

 2. Umieść fokus w miejscu, w którym chcesz umieścić obraz.

 3. Aby otworzyć okno dialogowe Przekazywanie obrazu, na karcie Wstawianie otwórz grupę Obraz i wybierz pozycję Z komputera.

  Zrzut ekranu przedstawiający wstążkę usługi SharePoint Online. Wybierz kartę Wstawianie, a następnie pozycję Obraz, aby określić, czy przekazać plik z komputera, adresu internetowego, czy z lokalizacji programu SharePoint.

  Porada: Aby wstawić obraz z Internetu przez wklejenie adres URL obrazu, wybierz pozycję Z adresu. Aby wstawić obraz z witryny SharePoint, wybierz pozycję Z programu SharePoint.

 4. Wybierz plik, wybierz folder docelowy w witrynie SharePoint (wybór domyślny jest folder Elementy zawartości witryny ), a obejmują wszelkie notatki dotyczące wersji inny obraz.

 5. Aby wstawić obraz i aktywować kartę obraz, kliknij przycisk OK.

  Zrzut ekranu przedstawiający sekcję wstążki usługi SharePoint Online z wybraną kartą Obraz oraz dostępnymi opcjami w grupach Zaznaczanie, Właściwości, Style, Rozmieszczanie, Rozmiar i Odstępy.

  Porada: Karta Obraz jest widoczna tylko wtedy, gdy jest zaznaczony obraz.

 6. Przejdź do pola Tekst alternatywny na karcie Obraz i wpisz tekst alternatywny dla obrazu.

 7. Po zakończeniu kliknij pozycję Zapisz.

Wskazówki dotyczące ułatwień dostępu   

 • Tekst alternatywny powinien być krótki, ale opisowy.

 • Dobry tekst alternatywny informuje słuchacza o tym, dlaczego obraz jest ważny.

Aby uzyskać więcej informacji na temat tekstu alternatywnego, w tym przykłady i linki do dodatkowych informacji, odwiedź stronę WebAIM Alternative Text (Tekst alternatywny WebAIM).

Dodawanie składnika Web Part multimediów do strony

Składnik Web Part multimediów służy do odtwarzania klipów audio lub wideo na stronie. Aby uzyskać informacje o określonym formaty audio i wideo obsługiwane przez składnik Web Part multimediów zobacz obsługiwane formaty multimediów i protokoły w środowisku Silverlight.

Do wykonania tych czynności są wymagane uprawnienia do edytowania stron.

 1. Przejdź do strony, którą chcesz zaktualizować.

 2. Na karcie Strona na wstążce kliknij przycisk Edytuj.

 3. Wykonaj jedną z następujących czynności:

  • Jeśli edytujesz strony typu wiki lub strony publikowania, kliknij pozycję edytowalny miejsce na stronie, do której chcesz dodać składnik Web Part multimediów, kliknij kartę Wstawianie na Wstążce w obszarze Narzędzia do edycji, a następnie kliknij przycisk wideo i Audio.

  • Jeśli edytujesz stronę składników Web Part, kliknij pozycję Dodaj składnik Web Part w kolumnie lub strefy możesz miejsce, w którym chcesz osadzić multimediów. W obszarze Kategorie kliknij pozycję Multimedia i zawartość. W obszarze Składniki Web Part kliknij Składnik Web Part multimediów, a następnie kliknij przycisk Dodaj.

 4. Po wyświetleniu składnika Web Part multimediów na stronie, kliknij tekst informujący o tym, kliknij tutaj, aby skonfigurować.
  Nowo wstawiony składnik Web Part multimediów

 5. Kliknij kartę Opcje multimediów na Wstążce.

 6. Aby skonfigurować składnika Web Part multimediów do wyświetlania określonego pliku audio lub wideo, wskaż polecenie Zmień nośnik, a następnie wybierz jedną z następujących czynności:

  • Aby przekazać plik z komputera, kliknij pozycję Z komputera, przejdź do lokalizacji pliku, a następnie kliknij przycisk OK.

  • Aby osadzić klip wideo, który jest już zapisany w witrynie programu SharePoint, kliknij pozycję Z programu SharePoint, a następnie, a następnie przejdź do lokalizacji w witrynie, na przykład do Biblioteki elementy zawartości, w której zapisane są pliki audio i wideo. Wybierz plik, który ma być, a następnie kliknij przycisk OK.

  • Aby osadzić klip wideo z witryny sieci Web udostępniania klipów wideo, kliknij pozycję Z adresu, a następnie wpisz adres URL pliku, który ma być używany, a następnie kliknij przycisk OK.

   Składnik Web Part multimediów obsługuje odtwarzanie plików z adresów URL, które wskazują bezpośrednio do pliku wideo. Na przykład: http://contoso.com/VideoFile.wmv. Jeśli korzystasz z kodu osadzania lub udostępnianie łącza do stron, które obsługują klip wideo, nie będą one działać. Aby uzyskać informacji na temat osadzania klipów wideo przy użyciu kodu osadzania, zobacz Osadzanie pliku wideo na stronie za pomocą kodu osadzania.

 7. Po zaznaczeniu żądanego pliku, kliknij przycisk OK.

 8. W grupie Podgląd wskaż polecenie Zmień obraz, a następnie zaznacz plik obrazu, który ma być wyświetlany jako podgląd dla pliku audio lub wideo. Jeśli nie są aktualizowane obrazu podglądu, pojawi się obraz domyślny typ pliku.

 9. W grupie Właściwości Określ tytuł, który ma być wyświetlany dla składnika Web part. Można również określić, czy plik ma automatyczne odtwarzanie po załadowaniu strony, czy powinien powtarzanie pętli do zatrzymania.

 10. W grupie Style odtwarzacza na Wstążce wskaż polecenie Style i wybierz styl, który chcesz odtwarzacza.

 11. W grupie rozmiar na Wstążce można opcjonalnie określ wszelkie zmiany, które mają być do rozmiaru odtwarzacza w pionie i w poziomie.

Składnika Web Part kwerendy zawartości umożliwia dodawanie dynamiczny obraz pliki audio lub wideo do strony. Jest to przydatne, jeśli chcesz dodać sekcję do swojej strony który funkcji "najwyższą oceną" wideo lub wszystkie klipy wideo ze znacznikiem określonych metadanych.

Przykład składnika Web Part kwerendy zawartości

Po dodaniu składnika Web Part kwerendy zawartości do strony można skonfigurować ją do kwerendy dla wszystkich elementów zawartości w witrynie, które spełniają określone kryteria. Następnie wyświetla wyniki kwerendy na stronie. Jeśli nowa zawartość jest dodawana do witryny i spełnia kryteria kwerendy, również będą wyświetlane w składniku Web Part. Składnik Web Part kwerendy zawartości może zwrócić zawartości z poszczególnych listy lub biblioteki lub z wielu list i bibliotek w zbiorze witryn.

Do wykonania tych czynności są wymagane uprawnienia do edytowania stron.

W poniższej procedurze założono, które mają być wyświetlane klipy wideo, ale będą również działać dla plików Audio lub obraz.

 1. Przejdź do strony, którą chcesz zaktualizować.

 2. Na karcie Strona na wstążce kliknij przycisk Edytuj. Wykonaj jedną z następujących czynności:

  • W przypadku edycji strony typu wiki lub strony publikowania, kliknij miejsce, w którym chcesz dodać składnik Web Part kwerendy zawartości można edytować obszar na stronie. Kliknij kartę Wstawianie na wstążce Narzędzia do edycji, a następnie kliknij pozycję Składnik Web Part. W obszarze Kategorie kliknij pozycję Zestawienie zawartości. W obszarze Składniki Web Part kliknij Kwerendy zawartości, a następnie kliknij przycisk Dodaj.

  • Jeśli edytujesz stronę składników Web Part, kliknij pozycję Dodaj składnik Web Part w kolumnie lub strefy możesz miejsce, w którym chcesz dodać składnik Web Part kwerendy zawartości. W obszarze Kategorie kliknij pozycję Zestawienie zawartości. W obszarze Składniki Web Part kliknij Kwerendy zawartości, a następnie kliknij przycisk Dodaj.

 3. W Web Part kwerendy zawartości kliknij strzałkę, a następnie kliknij pozycję Edytuj składnik Web Part.

 4. Kliknij łącze Otwórz okienko narzędzi.

 5. W okienku narzędzi kwerendy zawartości kliknij, aby rozwinąć kwerendy.

 6. W obszarze źródło Określ lokalizację dla elementów, które chcesz wyświetlić. Jeśli to konieczne, przejdź do lokalizacji określonej witryny, podwitryny lub listy.

 7. Jeśli zakres kwerendy do witryny, w sekcji Typ listy Określ typ listy, z którego chcesz pokazać elementów. Jeśli w kroku 6 została wybrana opcja określonej listy lub biblioteki, następnie to pole zostanie wypełnione automatycznie dla Ciebie.

 8. W obszarze Typ zawartości w obszarze Pokaż elementy tej grupy typów zawartości wybierz Typy zawartości elementów zawartości cyfrowej.

 9. W obszarze Pokaż elementy tego typu zawartości zaznacz klip wideo. Jeśli Twoja organizacja utworzyła dostosowanych wersji cyfrowego trwałego typów zawartości, można również zaznaczyć pole wyboru Uwzględnij podrzędne typy zawartości.

 10. Opcjonalnie w obszarze Określanie odbiorców, możesz wybrać opcję Zastosuj filtrowanie, odbiorców, które zostanie wyświetlone określonych elementów do określonych odbiorców, w zależności od sposobu skonfigurowania określania docelowych odbiorców dla witryny.

 11. W obszarze Dodatkowe filtry metadanych elementu umożliwia filtrowanie wyświetlanych. Na przykład jeśli chcesz wyświetlić klipy wideo, które oznakowane określonego słowa kluczowego, wybierz operator zawiera dowolny zSłów kluczowych przedsiębiorstwa, a następnie wpisz wartości, które chcesz.

 12. Jeśli chcesz dodać więcej filtrów, kliknij i albo lub, a następnie określ dodatkowe filtry.

 13. Rozwiń węzeł prezentacji, wprowadź dowolne dostosowania obszarze grupowania i sortowania, Style i pola do wyświetlenia. W obszarze Style jest przydatne upewnić się, że jest zaznaczone pole wyboru odtwarzania multimediów łącza w przeglądarce, jeśli chcesz, aby osoby odwiedzające witrynę, aby można było odtwarzać klipy multimedialne bezpośrednio w przeglądarce.

  Po skonfigurowaniu początkowo składnika Web Part kwerendy zawartości, może nie wiedzieć, jak chcesz skonfigurować elementy w obszarze prezentację. Być może warto najpierw wyświetlić podgląd kwerendy w składniku Web Part, a następnie edytuj ją ponownie, aby wprowadzić dostosowania wyglądu informacji.

  Na przykład jeśli nie dostosować ustawienia w obszarze prezentację, klipy wideo mogą być wyświetlane z obrazem duży podgląd, które może nie działać z projektem strony. W takim przypadku warto wybrać stałym rozmiarem obrazu w obszarze style | Pozycja styl zapewnienie odwiedzających witrynę obrazów podglądu małych można kliknąć w celu odtwarzania wideo. W poniższym przykładzie pokazano Web Part kwerendy zawartości, które są wyświetlane trzy klipy wideo. Został skonfigurowany ze stałym rozmiarem obrazu.
  Składnik Web Part kwerendy zawartości skonfigurowany ze stałym rozmiarem obrazu

 14. Kliknij przycisk OK.

 15. Zapisz zmiany na stronie.

Aby uzyskać więcej informacji na temat składnika Web Part kwerendy zawartości zobacz Wyświetlanie dynamiczne wyświetlanie zawartości na stronie przez dodanie składnika Web Part kwerendy zawartości.

Jeśli chcesz dodać klip wideo do strony za pomocą kodu osadzania z witryny udostępniania klipów wideo innych firm, możesz to zrobić, dodając kod osadzania do składnika Web Part edytora zawartości.

Musisz mieć uprawnienia Designer, aby wykonać poniższą procedurę.

 1. Znajdź klip wideo, który ma zostać osadzania na stronie, a następnie skopiuj kod osadzania.

 2. Przejdź do strony, którą chcesz zaktualizować.

 3. Na karcie Strona na wstążce kliknij przycisk Edytuj. Wykonaj jedną z następujących czynności:

  • Jeśli edytujesz strony typu wiki, kliknij miejsce na stronie, w którym chcesz dodać składnik Web Part edytora zawartości, kliknij kartę Wstawianie na wstążce Narzędzia do edycji, a następnie kliknij Składnik Web Part. W obszarze Kategorie kliknij pozycję Multimedia i zawartość. W obszarze Składniki Web Part kliknij Edytor zawartości, a następnie kliknij przycisk Dodaj.

  • Jeśli edytujesz stronę składników Web Part, kliknij pozycję Dodaj składnik Web Part w kolumnie lub strefy możesz miejsce, w którym chcesz osadzić multimediów. W obszarze Kategorie kliknij pozycję Multimedia i zawartość. W obszarze Składniki Web Part kliknij Edytor zawartości, a następnie kliknij przycisk Dodaj.

 4. W składniku Web Part edytora zawartości wskaż strzałkę, a następnie kliknij pozycję Edytuj składnik Web Part.

 5. W składniku Web Part edytora zawartości wpisz dowolny tekst, który ma być wyświetlany wprowadzenie wideo.

 6. Na karcie Formatowanie tekstu na wstążce Narzędzia do edycji w grupie znaczniki kliknij pozycję HTML, a następnie kliknij pozycję Edytuj źródło HTML.
  Polecenie Edytuj źródło HTML

 7. Wklej kod osadzania w oknie dialogowym Źródło HTML, a następnie kliknij przycisk OK.
  Edytor źródła HTML dla składnika Web Part edytora zawartości z kodem osadzania klipu wideo

 8. Zapisz stronę (lub Zapisz i zaewidencjonować, jeśli jest wymagane dla stron w witrynie wyewidencjonowywanie).

 9. Kliknij przycisk Odtwórz na osadzony odtwarzacza wideo w celu odtworzenia klipu.

Dodawanie obrazów za pomocą tekstu alternatywnego

Aby udostępnić zawartość wszystkim użytkownikom, przestrzegaj następujących wytycznych.

Gdy używasz zdjęć, obrazów, obiektów clipart lub dźwięku, odpowiadasz za przestrzeganie praw autorskich.

 1. Aby otworzyć wstążkę Edytowanie i przejść do trybu edycji, na stronie, którą chcesz edytować, wybierz link Edytuj.

 2. Umieść fokus w miejscu, w którym chcesz umieścić obraz.

 3. Aby dodać obraz, na karcie Wstawianie, otwórz grupie obraz i wybierz pozycję Z komputera.

  Kliknij przycisk obraz na Wstążce, a następnie wybierz pozycję z komputera, adresu lub programu SharePoint.

  Porada: Aby wstawić obraz z Internetu przez wklejenie adres URL obrazu, wybierz pozycję Z adresu. Aby wstawić obraz z witryny SharePoint, wybierz pozycję Z programu SharePoint.

 4. Wybierz plik, wybierz folder docelowy w witrynie SharePoint (wybór domyślny jest folder Elementy zawartości witryny ), a obejmują wszelkie notatki dotyczące wersji inny obraz.

 5. Aby wstawić obraz i aktywować na karcie Narzędzia obrazów, kliknij przycisk OK.

  Karta Narzędzia obrazów umożliwia ustawianie rozmiaru, stylu, położenia i tekstu alternatywnego do obrazów.

  Porada: Na karcie Narzędzia obrazów jest widoczna tylko po zaznaczeniu obrazu.

 6. Przejdź do pola Tekst alternatywny na karcie Obraz i wpisz tekst alternatywny dla obrazu.

 7. Po zakończeniu kliknij pozycję Zapisz.

Wskazówki dotyczące ułatwień dostępu   

 • Tekst alternatywny powinien być krótki, ale opisowy.

 • Dobry tekst alternatywny informuje słuchacza o tym, dlaczego obraz jest ważny.

Aby uzyskać więcej informacji na temat tekstu alternatywnego, w tym przykłady i linki do dodatkowych informacji, odwiedź stronę WebAIM Alternative Text (Tekst alternatywny WebAIM).

Obsługiwane formaty wideo

Składnik Web Part multimediów używa HTML5 wideo i obsługuje ASF, AVI, mpg, MP3, MP4, .ogg, .ogv, .webm, WMA i wmv formaty wideo.

Klasyczny multimediów składnik Web Part Silverlight obsługuje ASF, MP3, MP4, WMA i wmv.

Uwaga: Gdy powyższe formaty są obsługiwane, nie każdy z nich są dostępne okno (na przykład .wmv). Użyj format MP4 najczęściej dostępne rozwiązania.

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×