Dodawanie osób do listy kontaktów w programie Skype dla firm za pomocą czytnika ekranu

Dodawanie osób do listy kontaktów w programie Skype dla firm za pomocą czytnika ekranu

Uwaga:  Staramy się udostępniać najnowszą zawartość Pomocy w Twoim języku tak szybko, jak to możliwe. Ta strona została przetłumaczona automatycznie i może zawierać błędy gramatyczne lub nieścisłości. Chcemy, aby ta zawartość była dla Ciebie przydatna. Prosimy o powiadomienie nas, czy te informacje były pomocne, u dołu tej strony. Oto angielskojęzyczny artykuł do wglądu.

Symbol odczytywania na głos z etykietą zawartości czytnika ekranu. Ten temat dotyczy korzystania z czytnika zawartości ekranu w pakiecie Office

Ten artykuł jest przeznaczony dla osób, które korzystają z czytnika zawartości ekranu w produktach pakietu Office i stanowi część zawartości dotyczącej ułatwień dostępu pakietu Office. Aby uzyskać bardziej ogólną pomoc, zobacz stronę główną Pomocy technicznej pakietu Office.

Aby szybko dodać osoby i grupy do listy kontaktów w Skype dla firm za pomocą klawiatury i programu Narrator, wbudowany czytnik ekranu systemu Windows. Możesz dodać osób lub grup w organizacji, a nawet osobom, które nie znajdują się w Twojej organizacji, jeśli wiadomo, że mają konto Skype.

Uwagi: 

 • Nowe funkcje usługi Office 365 są udostępniane subskrybentom usługi Office 365 stopniowo, więc mogą nie być jeszcze dostępne w Twojej aplikacji. Aby dowiedzieć się, jak szybciej uzyskać nowe funkcje, odwiedź stronę Kiedy uzyskam najnowsze funkcje w pakiecie Office 2016 dla usługi Office 365.

 • Aby zapoznać się ze skrótami klawiaturowymi, przejdź do sekcji Skróty klawiaturowe w programie Skype dla firm.

 • W tym temacie założono, że używany jest wbudowany czytnik zawartości ekranu systemu Windows — Narrator. Aby dowiedzieć się więcej na temat korzystania z Narratora, zobacz Wprowadzenie do Narratora.

 • W tym temacie założono, że ta aplikacja używana jest na komputerze PC. W przypadku telefonu lub tabletu z systemem Windows nawigacja i gesty mogą się niekiedy różnić.

W tym temacie

Dodawanie osoby lub grupy z danej organizacji

 1. Aby uruchomić program Skype dla firm, naciśnij klawisz logo systemu Windows, wpiszSkype dla firm, a następnie naciśnij klawisz Enter.

  Domyślnie program Skype dla firm jest otwierany w widoku Kontakty z wybranym polem wyszukiwania Znajdź osobę.

  Porada: Aby otworzyć widok Kontakty z poziomu innego widoku w programie Skype dla firm (takiego jak karta Konwersacje lub Spotkania), naciśnij Ctrl+1.

 2. W polu wyszukiwania Znajdź osobę wpisz nazwę, adres wiadomości błyskawicznej, numer telefonu lub nazwę listy dystrybucyjnej programu Exchange. Jeśli organizacja korzysta z grup usługi Office 365, możesz również wyszukać nazwę grupy. Podczas wpisywania są wyświetlane wyniki i pojawia się karta Moje kontakty.

  Uwaga: W zależności od typu konta mogą zostać wyświetlone dwie dodatkowe karty: Umiejętność i Pokoje rozmów. Po wybraniu karty Moje kontakty program Skype dla firm będzie wyszukiwał w książce adresowej organizacji.

 3. Naciskaj strzałkę w dół, dopóki nie usłyszysz nazwiska osoby, którą chcesz dodać.

 4. Naciśnij Enter, aby otworzyć menu podręczne. Usłyszysz słowa „Przycisk Wyślij wiadomość błyskawiczną”.

 5. Naciskaj Tab, aż usłyszysz słowa „Przycisk Więcej opcji”, a następnie naciśnij Enter, aby otworzyć menu.

  • Aby dodać osobę lub grupę do grupy Ulubione na liście kontaktów, naciśnij klawisz A.

  • Aby dodać osobę lub grupę do innej grupy na liście kontaktów, takiej jak Inne kontakty, naciśnij klawisz O, a następnie przeglądaj grupy za pomocą strzałki w dół. Po usłyszeniu nazwy odpowiedniej grupy naciśnij Enter.

Dodawanie osoby lub grupy spoza danej organizacji

Uwaga: Administrator włącza lub wyłącza funkcję wyszukiwania w Katalogu Skype’a zgodnie z zasadami wyszukiwania organizacji. Jeśli karta Katalog Skype’a jest niedostępna, nie możesz wyszukiwać użytkowników programu Skype.

Jeśli osoba lub grupa, które chcesz dodać, nie jest w Twojej organizacji, ale wiesz, że ma konto Skype:

 1. Otwórz program Skype dla firm. Zostanie otwarte okno programu Skype dla firm w widoku Kontakty z wybranym polem wyszukiwania Znajdź osobę.

 2. W polu wyszukiwania Znajdź osobę wpisz nazwę, adres wiadomości błyskawicznych lub numer telefonu. Podczas wpisywania na karcie Moje kontakty są wyświetlane wyniki.

  Uwaga: Jeśli w organizacji jest włączony Katalog programu Skype, program Skype dla firm przeszukuje miliony użytkowników programu Skype. Jeśli znasz identyfikator Skype i lokalizację osoby lub grupy, którą chcesz dodać, możesz zawęzić wyszukiwanie. Możesz również wyszukiwać za pomocą adresów e-mail lub kont Microsoft, takich jak John@outlook.com.

 3. Naciskaj Tab, aż usłyszysz słowa „Wyszukiwanie moich kontaktów, 1 z 3”.

 4. Naciskaj strzałkę w prawo, aż usłyszysz słowa „Wyszukiwanie w katalogu Skype'a, 2 z 3”, a następnie naciśnij Enter. Usłyszysz słowo „Wybrano”.

 5. Naciśnij dwukrotnie Tab, aby przenieść fokus na wyniki wyszukiwania, a następnie naciskaj strzałkę w dół, dopóki nie usłyszysz nazwiska osoby, którą chcesz dodać.

 6. Naciśnij Enter, aby otworzyć menu podręczne. Usłyszysz słowa „Przycisk Dodaj do grupy”. Naciśnij Enter, aby otworzyć menu.

  • Aby dodać osobę do listy Ulubione, naciśnij klawisz A.

  • Naciskaj strzałkę w dół, aż usłyszysz odpowiednią nazwę grupy, a następnie naciśnij Enter.

  Uwaga: Gdy w programie Skype dodasz kontakt programu Skype dla firm, osoba ta otrzyma powiadomienie. Musi ona zaakceptować twoje żądanie, aby można było wysyłać wiadomości do niej.

Usuwanie kontaktu z listy

 1. W widoku Kontakty naciskaj Tab, aż usłyszysz nazwę kontaktu. Następnie naciskaj strzałkę w dół, aż usłyszysz nazwę kontaktu, który chcesz usunąć.

 2. Naciśnij Enter, aby otworzyć menu podręczne. Usłyszysz słowa „Przycisk Wyślij wiadomość błyskawiczną”.

 3. Naciskaj Tab, aż usłyszysz słowa „Przycisk Więcej opcji”, a następnie naciśnij Enter, aby otworzyć menu.

  • Aby usunąć kontakt z bieżącej grupy i przenieść go do grupy Inne kontakty, naciśnij klawisz G.

  • Aby usunąć osobę lub grupę z listy Kontakty, naciśnij klawisz R.

 4. Zostanie otwarte okno potwierdzenia. Usłyszysz słowa „Przycisk Nie”. Aby potwierdzić usunięcie kontaktu, naciśnij klawisz Y.

Zobacz też

Nawiązywanie lub odbieranie połączenia w Skypie dla firm przy użyciu czytnika zawartości ekranu

Dołączanie do spotkania online w programie Skype dla firm za pomocą czytnika zawartości ekranu

Skróty klawiaturowe w Skypie dla firm

Wykonywanie podstawowych zadań za pomocą czytnika zawartości ekranu w programie Skype dla firm

Konfigurowanie na urządzeniu współdziałania z ułatwieniami dostępu w usłudze Office 365

Dowiedz się, jak nawigować w Skypie dla firm za pomocą funkcji ułatwień dostępu

Możesz szybko dodać osoby do listy kontaktów w Skype dla firm dla komputerów Mac za pomocą funkcji VoiceOver, wbudowany czytnik ekranu systemu Mac OS. Dodawanie osób lub grup w organizacji, a nawet osobom, które nie znajdują się w Twojej organizacji lub usunąć kontakty, które są obecnie na liście.

Uwagi: 

W tym temacie

Dodawanie osoby z danej organizacji

Możesz szybko dodać osoby z Twojej organizacji, wyszukując jej nazwę, adres wiadomości Błyskawicznych, lub skontaktuj się numer.

 1. Uruchom program Skype dla firm dla komputerów Mac i zaloguj się w razie potrzeby. W oknie programu Skype dla firm dla komputerów Mac pojawi się widok Kontakty. Aby wybrać pole Wyszukaj kontakty, naciśnij kilka razy Tab. Usłyszysz słowa „Wyszukaj kontakty”.

  Porada: Opcja Szybka nawigacja pozwala nawigować po aplikacjach tylko przy użyciu klawiszy strzałek. Aby włączyć lub wyłączyć Szybką nawigację, naciśnij jednocześnie strzałkę w lewo i strzałkę w prawo. Aby dowiedzieć się więcej o Szybkiej nawigacji, zobacz Funkcja VoiceOver dla komputerów Mac: nawigowanie przy użyciu Szybkiej nawigacji.

 2. W polu Wyszukaj kontakty wpisz nazwę, adres wiadomości błyskawicznych lub numer telefonu. Podczas wpisywania są wyświetlane wyniki wyszukiwania.

 3. Aby przejść do listy wyników, naciskaj klawisz Tab, słychać "Table" i wyniki wyszukiwania górnego. Naciśnij klawisz Strzałka w górę lub Strzałka w dół aż usłyszysz nazwę osoby, której chcesz dodać.

 4. Aby przejść na pasek menu, naciśnij klawisz funkcji + Control + F2. Słyszysz: "Menu paska firmy Apple."

 5. Przejdź do folderu Kontakty za pomocą klawisza Strzałka w prawo, a następnie naciśnij klawisz strzałki w dół, aby otworzyć menu kontaktów. Słyszysz: "Kontakty, menu, < liczba elementów >."

 6. Naciśnij strzałkę w dół, aby wybrać opcję Dodaj kontakt. Usłyszysz słowa „Dodaj kontakt”. Następnie naciśnij Enter, aby dodać wybraną osobę do listy.

Dodawanie osoby spoza danej organizacji

Możesz dodać osoby, które nie znajdują się w Twojej organizacji, mając konta Skype.

Uwaga: Administrator Włącza lub wyłącza funkcję wyszukiwania katalogu Skype zgodnie z zasadami w organizacji. Jeśli karta katalog Skype nie jest dostępna, nie będzie można wyszukać Skype użytkowników.

 1. Uruchom program Skype dla firm dla komputerów Mac i zaloguj się w razie potrzeby. W oknie programu Skype dla firm dla komputerów Mac pojawi się widok Kontakty. Aby wybrać pole Wyszukaj kontakty, naciśnij kilka razy Tab. Usłyszysz słowa „Wyszukaj kontakty”.

 2. W polu Wyszukaj kontakty wpisz adres wiadomości błyskawicznych lub numer telefonu. Podczas wpisywania są wyświetlane wyniki wyszukiwania.

 3. Aby przejść do listy wyników, naciskaj klawisz Tab, słychać "Table" i wyniki wyszukiwania górnego. Naciśnij klawisz Strzałka w górę lub Strzałka w dół aż usłyszysz nazwę osoby, której chcesz dodać.

 4. Aby przejść na pasek menu, naciśnij klawisz funkcji + Control + F2. Słyszysz: "Menu paska firmy Apple."

 5. Przejdź do folderu Kontakty za pomocą klawisza Strzałka w prawo, a następnie naciśnij klawisz strzałki w dół, aby otworzyć menu kontaktów. Słyszysz: "Kontakty, menu, < liczba elementów >."

 6. Naciśnij strzałkę w dół, aby wybrać opcję Dodaj kontakt. Usłyszysz słowa „Dodaj kontakt”. Następnie naciśnij Enter, aby dodać wybraną osobę do listy.

Usuwanie kontaktu z listy

 1. Przejdź do widoku Kontakty w grupie Nawigacja główna. Nawigowanie za pomocą klawisza Tab, dopóki nie usłyszysz: "Przycisk przełącznika kontakty, po zaznaczeniu."

 2. Aby przejść do listy Kontakty, naciśnij spację, a następnie naciśnij dwukrotnie Tab. Usłyszysz słowa „Tabela Kontakty”.

 3. W razie potrzeby naciśnij strzałkę w prawo w celu rozwinięcia grupy kontaktów.

 4. Naciskaj strzałkę w dół, przechodząc między kontaktami, dopóki nie usłyszysz nazwiska osoby, którą chcesz usunąć.

 5. Aby przejść na pasek menu, naciśnij klawisz funkcji + Control + F2. Słyszysz: "Menu paska firmy Apple."

 6. Przejdź do folderu Kontakty za pomocą klawisza Strzałka w prawo, a następnie naciśnij klawisz strzałki w dół, aby otworzyć menu kontaktów. Słyszysz: "Kontakty, menu, < liczba elementów >."

 7. Naciśnij strzałkę w dół, aby wybrać opcję Usuń kontakt. Usłyszysz słowa „Usuń kontakt”. Następnie naciśnij Enter, aby usunąć wybraną osobę z listy.

Zobacz też

Nawiązywanie lub odbieranie połączenia w programie Skype dla firm przy użyciu czytnika zawartości ekranu

Dołączanie do spotkania online w programie Skype dla firm za pomocą czytnika zawartości ekranu

Skróty klawiaturowe w Skypie dla firm

Wykonywanie podstawowych zadań za pomocą czytnika zawartości ekranu w programie Skype dla firm

Konfigurowanie na urządzeniu współdziałania z ułatwieniami dostępu w usłudze Office 365

Dowiedz się, jak nawigować w Skypie dla firm za pomocą funkcji ułatwień dostępu

Korzystanie z funkcji VoiceOver, czytnik ekranu wbudowanych iOS, aby dodać osoby do listy Ulubione w Skype dla firm lub kontakty.

Uwagi: 

 • Nowe funkcje usługi Office 365 są udostępniane subskrybentom usługi Office 365 stopniowo, więc mogą nie być jeszcze dostępne w Twojej aplikacji. Aby dowiedzieć się, jak szybciej uzyskać nowe funkcje, odwiedź stronę Kiedy uzyskam najnowsze funkcje w pakiecie Office 2016 dla usługi Office 365.

 • W tym temacie założono, że używany jest wbudowany czytnik zawartości ekranu systemu iOS — VoiceOver. Aby dowiedzieć się więcej o używaniu czytnika VoiceOver, zobacz stronę firmy Apple dotyczącą ułatwień dostępu.

 • W tym temacie założono, że używany jest telefon iPhone. W przypadku tabletu iPad nawigacja i gesty mogą się niekiedy różnić.

W tym temacie

Wyszukiwanie kontaktu i otwieranie jego wizytówki

Administrator organizacji Włącza lub wyłącza funkcję wyszukiwania Skype katalogu zgodnie z zasadami wyszukiwania w organizacji. Jeśli innej organizacji na to zezwala, możesz dodać konto Skype osoby z innej organizacji.

 1. Otwórz Skype dla firm i zaloguj się, jeśli to konieczne. Zostanie wyświetlone ekranu startowego, zawierający pole wyszukiwania dla kontaktów w katalogu firmy, informacje o nadchodzących terminach i ostatnich konwersacji.

  Porada: Jeśli nie wylogować się z Skype dla firm podczas ostatniego został użyty, aplikacja zostanie otwarta bez monitowania użytkownika do zalogowania się. Pomoc dotycząca logowania można znaleźć w podstawowych zadań za pomocą czytnika ekranu za pomocą programu Skype dla firm.

 2. Przenoszenie fokusu do pola Wyszukaj kontakty. Szybko przesuń w prawo, aż usłyszysz: "Wyszukiwanie kontaktów, pola wyszukiwania." Aby wyszukać kontakt, naciśnij dwukrotnie ekran. Słyszysz: "Pole wyszukiwania, edytuje". Wpisz nazwę lub alias osoby lub grupy, który chcesz znaleźć, za pomocą programu Klawiatura ekranowa. Aby przejść do klawiatury, szybko przesuń w prawo do momentu możesz usłyszeć klawisza na klawiaturze. Aby zamknąć klawiaturę i przejdź do wyników wyszukiwania, szybko przesuń w prawo do momentu możesz usłyszeć "Wyszukaj", a następnie naciśnij dwukrotnie ekran.

  Porada: Klawiaturę możesz też znaleźć, eksplorując elementy na ekranie. Aby eksplorować, umieść palec na ekranie i przeciągaj nim. Po przejściu do elementu funkcja VoiceOver odczytuje jego nazwę. Aby wybrać element, unieś palec i naciśnij dwukrotnie ekran.

 3. Aby przeglądać wyszukiwania wyników szybko przesuń w prawo do momentu słyszysz kontakt, który ma być. Podczas przenoszenia, funkcja VoiceOver informuje o nazwa kontaktu (osoby lub grupy), tytuł (jeśli jest dostępne) i ich stanu. Jeśli na liście kontaktów, których wizytówki, który chcesz otworzyć, naciśnij dwukrotnie ekran. Otwiera konwersacji wybierz kontakt, a słyszysz: "Przycisk Wstecz".

 4. Szybko przesuń w prawo, aż usłyszysz "< nazwa kontaktu > przycisk", a następnie naciśnij dwukrotnie ekran. Zostanie otwarte menu rozwijanego dla kontaktu. Aby otworzyć wizytówkę, szybko przesuń w prawo do momentu usłyszeć "Zobacz przycisk wizytówki", a następnie naciśnij dwukrotnie ekran. Zostanie otwarta wizytówka, dzięki czemu usłyszeć: "Przycisk Odrzuć."

 5. Aby przejrzeć opcje wizytówki lub informacje, szybko przesuń w lewo lub w prawo. Funkcja voiceOver odczytuje elementów wizytówki podczas przenoszenia. Na wizytówce mogą okazać użytkownika następujące elementy interfejsu użytkownika:

  • Przycisk Odrzuć, nazwisko kontaktu, przycisk Ulubione i przycisk Dodaj kontakt

  • Zwrot grzecznościowy kontaktu

  • Przycisk Połączenie wideo, przycisk Zadzwoń, przycisk Wyślij wiadomość

  • Adres e-mail kontaktu

  • Nazwa firmy, w której kontakt pracuje

  • Numer biura

  • Służbowy numer telefonu

Dodawanie osób do kontaktów

 1. Otwórz wizytówkę osoby lub grupy, którą chcesz dodać do swojej listy kontaktów. Aby dowiedzieć się, jak wyszukiwać jej wizytówce, zapoznaj się z Wyszukiwanie kontaktu i otwórz jej wizytówce.

 2. W wizytówce szybko przesuń w prawo do momentu możesz usłyszeć "Dodaj kontakt, przycisk", a następnie naciśnij dwukrotnie ekran. Fokus jest przenoszony do listy grup kontaktów programu.

 3. Aby przejdź do grupy kontaktów, szybko przesuń w prawo lub w lewo, aż usłyszysz nazwę grupy, do której chcesz dodać kontakt. Funkcja voiceOver informuje o nazwy grup, podczas przenoszenia. Chcąc w grupie, naciśnij dwukrotnie ekran.

 4. Kontakt zostanie dodana do wybranej grupy i słyszysz: "Dodawane do grupy". Aby wrócić do wizytówki, szybko przesuń w lewo do momentu słyszysz "Zamknąć przycisk", a następnie naciśnij dwukrotnie ekran.

Dodawanie osób do listy ulubionych

 1. Otwórz wizytówkę osoby lub grupy, którą chcesz dodać do listy Ulubione. Aby dowiedzieć się, jak wyszukiwać jej wizytówce, zapoznaj się z Wyszukiwanie kontaktu i otwórz jej wizytówce.

  Porada: Jeśli kontakt, który chcesz dodać do ulubionych jest już na liście kontaktów, można wyszukiwać je w widoku kontaktów. Aby przejść do widoku Kontakty na ekranie startowym szybko przesuń w lewo lub w prawo, aż usłyszysz "Kontakty przycisku", a następnie naciśnij dwukrotnie ekran. Zostanie otwarty w widoku Kontakty.

 2. Aby dodać kontakt do do ulubionych listy szybko przesuń w prawo, aż zostanie usłyszeć "Przycisk Dodaj do ulubionych", a następnie naciśnij dwukrotnie ekran.

 3. Kontakt zostanie dodany do listy ulubionych i słyszysz: "< nazwa kontaktu > obecnie jest dodawana do ulubionych."

Zobacz też

Nawiązywanie lub odbieranie połączenia w programie Skype dla firm przy użyciu czytnika zawartości ekranu

Dołączanie do spotkania online w programie Skype dla firm za pomocą czytnika zawartości ekranu

Wykonywanie podstawowych zadań za pomocą czytnika zawartości ekranu w programie Skype dla firm

Konfigurowanie na urządzeniu współdziałania z ułatwieniami dostępu w usłudze Office 365

Dowiedz się, jak nawigować w Skypie dla firm za pomocą funkcji ułatwień dostępu

Za pomocą TalkBack, wbudowane Android czytnik Skype dla firm dla Androida, aby dodać osoby do listy Ulubione w Skype dla firm lub kontakty.

Uwagi: 

 • Nowe funkcje usługi Office 365 są udostępniane subskrybentom usługi Office 365 stopniowo, więc mogą nie być jeszcze dostępne w Twojej aplikacji. Aby dowiedzieć się, jak szybciej uzyskać nowe funkcje, odwiedź stronę Kiedy uzyskam najnowsze funkcje w pakiecie Office 2016 dla usługi Office 365.

 • W tym temacie założono, że używany jest wbudowany czytnik zawartości ekranu systemu Android — TalkBack. Aby dowiedzieć się więcej o używaniu czytnika TalkBack, zobacz Ułatwienia dostępu w Androidzie.

 • W tym temacie założono, że ta aplikacja używana jest na telefonie z systemem Android. W przypadku tabletu z systemem Android nawigacja i gesty mogą się niekiedy różnić.

W tym temacie

Wyszukiwanie kontaktu i otwieranie jego wizytówki

Administrator organizacji Włącza lub wyłącza funkcję wyszukiwania Skype katalogu zgodnie z zasadami wyszukiwania w organizacji. Jeśli innej organizacji na to zezwala, możesz dodać konto Skype osoby z innej organizacji.

 1. Otwórz Skype dla firm dla Androida i zaloguj się, jeśli to konieczne. Zostanie wyświetlone ekranu startowego, zawierający pole wyszukiwania dla kontaktów w katalogu firmy, informacje o nadchodzących terminach i ostatnich konwersacji.

  Porada: Jeśli nie wylogować się z Skype dla firm dla Androida podczas ostatniego został użyty, aplikacja zostanie otwarta bez monitowania użytkownika do zalogowania się. Pomoc dotycząca logowania można znaleźć w podstawowych zadań za pomocą czytnika ekranu za pomocą programu Skype dla firm.

 2. Przenoszenie fokusu do pola wyszukiwania w katalogu firmy. Szybko przesuń w prawo, aż usłyszysz: "Wyszukiwania w katalogu firmy". Aby wyszukać kontakt, naciśnij dwukrotnie ekran. Słyszysz: "Wyszukaj w kontaktach, pole edycji". Wpisz nazwę lub alias osoby lub grupy, który chcesz znaleźć, za pomocą programu Klawiatura ekranowa.

  Uwaga: Aby przejść do klawiatury, umieść palec na ekranie i przeciągnij go usłyszeć elementu klawiatury.

 3. Aby przeglądać wyszukiwania wyników szybko przesuń w prawo do momentu słyszysz kontakt, który ma być. Podczas przenoszenia, TalkBack informuje o nazwa kontaktu (osoby lub grupy) i ich stanu. Jeśli na liście kontaktów, których wizytówki, który chcesz otworzyć, naciśnij dwukrotnie ekran. Zostanie otwarta wizytówka, dzięki czemu usłyszeć: "Wizytówki".

 4. Aby przejrzeć opcje wizytówki lub informacje, szybko przesuń w lewo lub w prawo. TalkBack odczytuje elementów wizytówki podczas przenoszenia. Na wizytówce mogą okazać użytkownika następujące elementy interfejsu użytkownika:

  • Przycisk Przejdź wstecz, nazwę kontaktu, przycisk Ulubione i przycisk Więcej opcji

  • Zwrot grzecznościowy kontaktu

  • Przycisk połączenie wideo, przycisk połączenie Audio, przycisk rozmowy

  • Adres e-mail kontaktu

  • Numer biura

  • Służbowy numer telefonu

  • Nazwa firmy, w której kontakt pracuje

Dodawanie osób do kontaktów

 1. Otwórz wizytówkę osoby lub grupy, którą chcesz dodać do swojej listy kontaktów. Aby dowiedzieć się, jak wyszukiwać jej wizytówce, zapoznaj się z Wyszukiwanie kontaktu i otwórz jej wizytówce.

 2. W wizytówce szybko przesuń w prawo do momentu możesz usłyszeć "Dodaj kontakt, przycisk", a następnie naciśnij dwukrotnie ekran. Fokus jest przenoszony do listy kontaktów grupy.

 3. Aby przejdź do grupy kontaktów szybko przesuń w lewo lub w prawo, aż usłyszysz nazwę grupy, do której chcesz dodać kontakt. Podczas przenoszenia talkBack informuje o nazwy grupy. Chcąc w grupie, naciśnij dwukrotnie ekran.

 4. Kontakt zostanie dodana do wybranej grupy i słyszysz: "Kontakt zostanie dodany do < nazwa grupy >". Aby wrócić do wizytówki, szybko przesuń w lewo do momentu usłyszeć "Nawiguj w górę przycisk", a następnie naciśnij dwukrotnie ekran.

Dodawanie osób do listy ulubionych

 1. Otwórz wizytówkę osoby lub grupy, którą chcesz dodać do listy Ulubione. Aby dowiedzieć się, jak wyszukiwać jej wizytówce, zapoznaj się z Wyszukiwanie kontaktu i otwórz jej wizytówce.

  Porada: Jeśli kontakt, który chcesz dodać do ulubionych jest już na liście kontaktów, można wyszukiwać je w widoku kontaktów. Aby przejść do widoku Kontakty na ekranie startowym szybko przesuń w lewo lub w prawo do momentu usłyszeć "Wyświetlanie kontaktów i ekranu zarządzania kontaktami", a następnie naciśnij dwukrotnie ekran. Zostanie otwarty w widoku Kontakty.

 2. Aby dodać kontakt do do ulubionych listy szybko przesuń w prawo, aż zostanie usłyszeć "Przycisk Dodaj do ulubionych", a następnie naciśnij dwukrotnie ekran.

 3. Kontakt zostanie dodany do listy ulubionych i słyszysz: "Kontakt zostanie dodany do ulubionych".

Zobacz też

Nawiązywanie lub odbieranie połączenia w programie Skype dla firm przy użyciu czytnika zawartości ekranu

Dołączanie do spotkania online w programie Skype dla firm za pomocą czytnika zawartości ekranu

Wykonywanie podstawowych zadań za pomocą czytnika zawartości ekranu w programie Skype dla firm

Konfigurowanie na urządzeniu współdziałania z ułatwieniami dostępu w usłudze Office 365

Dowiedz się, jak nawigować w Skypie dla firm za pomocą funkcji ułatwień dostępu

Za pomocą Skype dla firmOutlook w sieci Web przez Narratora, wbudowane czytniki ekranu systemu Windows, aby dodać kontakt z Twojej organizacji na swojej liście kontaktów.

Uwagi: 

 • Nowe funkcje usługi Office 365 są udostępniane subskrybentom usługi Office 365 stopniowo, więc mogą nie być jeszcze dostępne w Twojej aplikacji. Aby dowiedzieć się, jak szybciej uzyskać nowe funkcje, odwiedź stronę Kiedy uzyskam najnowsze funkcje w pakiecie Office 2016 dla usługi Office 365.

 • Aby poznać skróty klawiaturowe, zobacz Skróty klawiaturowe w aplikacji Outlook w sieci Web.

 • W tym temacie założono, że używany jest wbudowany czytnik zawartości ekranu systemu Windows — Narrator. Aby dowiedzieć się więcej na temat korzystania z Narratora, zobacz Wprowadzenie do Narratora.

 • W tym temacie założono, że ta aplikacja używana jest na komputerze PC. W przypadku telefonu lub tabletu z systemem Windows nawigacja i gesty mogą się niekiedy różnić.

 • Podczas korzystania z programu Skype dla firm w aplikacji Outlook w sieci Web zalecamy używanie programu Microsoft Edge jako przeglądarki internetowej. Ze względu na to, że program Skype dla firm w aplikacji Outlook w sieci Web działa w przeglądarce internetowej, skróty klawiaturowe są inne niż w programie klasycznym. Na przykład przejście do poleceń i wyjście z nich odbywa się za pomocą klawiszy Ctrl+F6 (zamiast klawisza F6). Ponadto typowe skróty, takie jak F1 (Pomoc) i Ctrl+O (Otwórz), odnoszą się do przeglądarki internetowej, a nie do aplikacji Outlook w sieci Web.

Dodawanie kontaktu

 1. Otwórz Outlook w sieci Web w przeglądarce i w razie potrzeby zaloguj się.

  Porada: Pomoc dotycząca logowania można znaleźć w podstawowych zadań za pomocą czytnika ekranu za pomocą programu Skype dla firm.

 2. Naciskaj klawisz Tab, dopóki nie usłyszysz "Użyj strzałki w dół przy użyciu okienka konwersacje Skype dla firm " , a następnie naciśnij klawisz Strzałka w dół. Zostanie otwarte okienko programu Skype dla firm z fokusem na liście kontaktów, a słyszysz: "Grupy kontaktów".

 3. Naciskaj klawisz Tab, dopóki nie usłyszysz "Wyszukiwanie konwersacji, wpisz nazwę kontaktu,", a następnie wpisz nazwę lub alias e-mail osoby lub grupy, którą chcesz znaleźć. Słyszysz: "Wyszukiwania aktualizacji i wynik(-i) < X > znaleziony na liście kontaktów".

 4. Aby przejść do listy, naciśnij dwukrotnie klawisz Tab. Słyszysz: "Osoby" i nazwę pierwszy kontakt i stan.

 5. Aby przejrzeć wyniki, użyj w górę lub Strzałka w dół. Podczas przenoszenia, Narrator odczytuje kontakty dla Ciebie.

 6. Po usłyszeniu nazwę kontaktu, który ma, naciśnij klawisz Enter. W okienku nowe zostanie otwarte okno konwersacji.

 7. Naciśnij klawisze Shift + Tab, aż usłyszysz "Otwórz < nazwa kontaktu > profilu", a następnie naciśnij klawisz Enter. Zostanie otwarta wizytówka.

 8. Aby dodać kontakt, naciśnij klawisz Tab, dopóki nie słyszą "Przycisk Dodaj do kontaktów", a następnie naciśnij klawisz Enter. Kontakt zostanie dodany do listy kontaktów i słyszysz: "< nazwa kontaktu > jest teraz kontaktu".

 9. Aby powrócić do swojej listy kontaktów, naciśnij klawisz Tab, dopóki nie słyszą "Element menu kontaktów", a następnie naciśnij klawisz Enter. Aby zamknąć okienko programu Skype dla firm, naciśnij klawisz Esc.

Usuwanie kontaktu

 1. Na liście kontaktów naciśnij klawisz Tab, aż usłyszeć nazwę kontaktu, a następnie górę lub w dół klawiszy strzałek do przeglądania kontaktów. Program Narrator odczytuje nazw kontaktów podczas przenoszenia.

 2. Jeśli na liście kontaktów, który chcesz usunąć, naciśnij klawisz Enter. W okienku nowe zostanie otwarte okno konwersacji.

 3. Naciśnij klawisze Shift + Tab, aż usłyszysz "Otwórz < nazwa kontaktu > profilu", a następnie naciśnij klawisz Enter. Zostanie otwarta wizytówka.

 4. Aby usunąć kontakt, naciśnij klawisz Tab, dopóki nie słyszą "Kontaktów przycisk Usuń", a następnie naciśnij klawisz Enter. Zostanie otwarte okno powiadomienie i słyszysz: "okno dialogowe Usuwanie kontaktu, ograniczony do przycisku Usuń." Aby potwierdzić i zamknąć okno powiadomienia, naciśnij klawisz Enter.

Zobacz też

Znajdowanie kontaktu za pomocą czytnika zawartości ekranu w programie Skype dla firm w aplikacji Outlook w sieci Web

Wysyłanie wiadomości błyskawicznej w programie Skype dla firm przy użyciu czytnika zawartości ekranu

Skróty klawiaturowe w aplikacji Outlook w sieci Web

Wykonywanie podstawowych zadań za pomocą czytnika zawartości ekranu w programie Skype dla firm

Dowiedz się, jak nawigować w Skypie dla firm za pomocą funkcji ułatwień dostępu

Pomoc techniczna dla klientów niepełnosprawnych

Firma Microsoft chce zapewnić możliwie najlepszą obsługę dla swoich wszystkich klientów. Jeśli jesteś osobą niepełnosprawną lub masz pytania dotyczące ułatwień dostępu, skontaktuj się z zespołem Answer Desk firmy Microsoft dla osób niepełnosprawnych w celu uzyskania pomocy technicznej. Zespół pomocy technicznej Answer Desk dla osób niepełnosprawnych jest przeszkolony w zakresie używania wielu popularnych technologii ułatwień dostępu i oferuje pomoc w językach angielskim, francuskim i hiszpańskim oraz w amerykańskim języku migowym. Aby zapoznać się z informacjami kontaktowymi w swoim regionie, odwiedź witrynę Answer Desk firmy Microsoft dla osób niepełnosprawnych.

Jeśli korzystasz z produktów przeznaczonych dla instytucji rządowych, przedsiębiorstw bądź do celów komercyjnych, skontaktuj się z działem Answer Desk dla osób niepełnosprawnych w przypadku przedsiębiorstw.

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×