Dodawanie obrazu tła (lub znaku wodnego) do slajdów

Dodawanie obrazu tła (lub znaku wodnego) do slajdów

Użycie grafiki jako znaku wodnego pod tekstem slajdów to doskonała metoda na wyświetlanie logo lub innych ważnych ilustracji. Program PowerPoint umożliwia dostosowanie przezroczystości obrazu po umieszczeniu na slajdzie.

Przykładowy slajd, na którym jest używany obraz tła
Przykład obrazkowego znaku wodnego

Inna opcja: tekstowy znak wodny

Czy chcesz zamiast tego użyć tekstowego znaku wodnego?    To wymaga innej procedury. Aby uzyskać instrukcje, zobacz Dodawanie znaku wodnego WERSJA ROBOCZA do slajdu.

Przykładowy tekstowy znak wodny „WERSJA ROBOCZA”, używany jako tło slajdu programu PowerPoint
Przykład tekstowego znaku wodnego

Wybierz nagłówek sekcji poniżej, aby go otworzyć i wyświetlić szczegółowe instrukcje:

Wypełnij całe tło slajdu obrazem, a następnie dostosuj przezroczystość obrazu, aby nie zasłaniał innej zawartości na slajdzie.

 1. Wybierz obraz, którego chcesz użyć. Obraz będzie wyglądać lepiej, jeśli jego orientacja (pozioma lub pionowa) będzie zgodna z orientacją slajdu.

  Dlaczego?   Program PowerPoint zmienia rozmiar obrazu, aby wypełnić całe tło slajdu. Jeśli ogólny kształt obrazu jest inny niż slajdu, na którym się znajduje, zewnętrzne części obrazu mogą wychodzić poza granice slajdu i nie być na nim widoczne.

 2. Przejdź do slajdu, na którym chcesz wstawić obraz. Na karcie Projektowanie na wstążce paska narzędzi wybierz pozycję Formatuj tło.

  Przycisk Formatuj tło znajduje się na karcie Projektowanie na Wstążce w programie PowerPoint
 3. W okienku Formatowanie tła, które pojawi się po prawej stronie, wybierz pozycję Wypełnienie obrazem lub teksturą.

  Aby wstawić obraz tła, rozpocznij od wybrania pozycji Wypełnienie obrazem lub teksturą
 4. W obszarze Wstaw obraz z wybierz pozycję Plik.

 5. W oknie dialogowym Wstawianie obrazu znajdź odpowiedni obraz, zaznacz go, a następnie wybierz pozycję Wstaw.

  Możesz również wstawić obraz ze Schowka systemu Windows (opcja Schowek) lub z sieci Web albo z usługi OneDrive (opcja Online).

  Okno dialogowe Wstawianie obrazu
 6. Po wstawieniu obrazu wróć do okienka Formatowanie tła i przesuń pasek Przezroczystość, aby ustawić procent przezroczystości.

  Przeciągnij pasek Przezroczystość, aby dostosować obraz
 7. Opcjonalnie: aby uwzględnić ten obraz tła na wszystkich slajdach w prezentacji, wybierz pozycję Zastosuj do wszystkich u dołu okienka Formatowanie tła.

 8. Kliknij pozycję Plik > Zapisz, aby zapisać zmiany.

  Rozmiar wybranego obrazu zostanie zmieniony tak, aby wypełnić całe tło slajdu. Nie można zmienić jego rozmiaru w sposób dostępny w przypadku obrazów na pierwszym planie, można jednak dostosować jego rozmieszczenie za pomocą ustawień Przesunięcie. Można też za pomocą opcji Rozmieść obraz sąsiadująco jako teksturę powtarzać obraz w poziomie i w pionie na powierzchni tła.

Narysuj kształt, wypełnij go obrazem, a następnie dostosuj przezroczystość obrazu:

 1. Na karcie wstążki Wstawianie wybierz pozycję Kształty, a następnie wybierz z wyświetlonej galerii kształt, taki jak prostokąt.

 2. Narysuj kształt na slajdzie.

  Ważne, aby proporcje kształtu były takie same jak obrazu, który zamierzasz do niego dodać. Jeśli proporcje obrazu i kształtu będą inne, obraz będzie zniekształcony.

 3. (Opcjonalnie) Usuń kontur kształtu: kliknij prawym przyciskiem myszy kształt, a następnie kliknij przycisk Kontur, który się pojawi. W galerii, która zostanie otwarta, wybierz pozycję Brak konturu.

 4. Ponownie kliknij prawym przyciskiem myszy kształt, a następnie kliknij polecenie Formatuj kształt.

  Zostanie otwarte okienko Formatowanie kształtu.

 5. W okienku Formatowanie kształtu w obszarze Wypełnienie kliknij pozycję Wypełnienie obrazem lub teksturą.

  Przycisk Wypełnienie obrazem lub teksturą w okienku Formatowanie obrazu

 6. Kliknij przycisk Plik. W oknie dialogowym Wstawianie obrazu zlokalizuj plik obrazu, który chcesz wstawić. Wybierz obraz, a następnie wybierz przycisk Wstaw.

 7. Teraz, gdy obraz jest widoczny wewnątrz kształtu, przesuń suwak Przezroczystość w okienku Formatowanie kształtu, aby odpowiednio dopasować obraz.

  Suwak przezroczystości w okienku Formatowanie obrazu

Ta procedura dotyczy obrazów lub tekstur całkowicie wypełniających tło slajdu.

 1. W widoku Normalny wybierz slajd z deseniem lub obrazem tła, który chcesz usunąć.

 2. Na karcie Projektowanie wstążki paska narzędzi w grupie Dostosowywanie na prawym końcu wybierz pozycję Formatuj tło.

  Przycisk Formatuj tło znajduje się na karcie Projektowanie na Wstążce w programie PowerPoint
 3. W okienku Formatowanie tła w obszarze Wypełnienie wybierz pozycję Wypełnienie pełne.

  W okienku Formatowanie tła kliknij pozycję Wypełnienie pełne
 4. Wybierz strzałkę w dół obok przycisku Kolor. Zostanie wyświetlona galeria kolorów. Wybierz kolor biały.

  Bieżące tło zostanie usunięte, a tło slajdu będzie teraz białe.

 5. Jeśli chcesz wprowadzić tę samą zmianę w innych slajdach w prezentacji, wybierz pozycję Zastosuj do wszystkich u dołu okienka Formatowanie tła.

Kliknij nagłówek sekcji poniżej, aby go otworzyć i wyświetlić szczegółowe instrukcje:

Wypełnij całe tło slajdu obrazem, a następnie dostosuj przezroczystość obrazu, aby nie zasłaniał innej zawartości na slajdzie.

 1. Zdecyduj, którego obrazu chcesz użyć. Obraz będzie wyglądać lepiej, jeśli jego orientacja (pozioma lub pionowa) będzie zgodna z orientacją slajdu.

  Dlaczego?   Program PowerPoint zmienia rozmiar obrazu, aby wypełnić całe tło slajdu. Jeśli ogólny kształt obrazu jest inny niż slajdu, na którym się znajduje, części obrazu będą wychodzić poza granice slajdu i nie będą na nim widoczne.

 2. W okienku miniatur z lewej strony okna programu PowerPoint wybierz slajd, na którym chcesz wstawić obraz. Kliknij prawym przyciskiem myszy miniaturę i wybierz pozycję Formatuj tło.

  Kliknij prawym przyciskiem myszy miniaturę slajdu, aby dodać do niego obraz tła
 3. W oknie dialogowym Formatowanie tła wybierz pozycję Wypełnienie obrazem lub teksturą.

  Okno dialogowe Formatowanie tła
 4. W obszarze Wstaw obraz z wybierz pozycję Plik.

 5. W oknie dialogowym Wstawianie obrazu znajdź odpowiedni obraz, zaznacz go, a następnie wybierz pozycję Otwórz.

  Okno dialogowe Wstawianie obrazu

  (Możesz również wstawić obiekt clipart lub obraz ze Schowka systemu Windows).

 6. Po wstawieniu obrazu przesuń pasek Przezroczystość w prawo, aby ustawić odpowiedni procent przezroczystości. Zmiana zostanie natychmiast odzwierciedlona na obrazie.

  Okno dialogowe Formatowanie tła zawiera suwak Przezroczystość umożliwiający dostosowanie obrazu
 7. Opcjonalnie: aby uwzględnić ten obraz tła na wszystkich slajdach w prezentacji, wybierz pozycję Zastosuj do wszystkich u dołu okna dialogowego Formatowanie tła.

 8. Kliknij przycisk Zamknij, aby zapisać zmiany i zamknąć okno dialogowe.

  Rozmiar wybranego obrazu zostanie zmieniony tak, aby wypełnić całe tło slajdu. Nie można zmienić jego rozmiaru w sposób dostępny w przypadku obrazów na pierwszym planie, można jednak dostosować jego rozmieszczenie za pomocą ustawień Przesunięcie w oknie dialogowym Formatowanie tła. Można też za pomocą opcji Rozmieść obraz sąsiadująco jako teksturę powtarzać obraz w poziomie i w pionie na powierzchni tła.

Narysuj kształt, wypełnij go obrazem, a następnie dostosuj przezroczystość obrazu:

 1. Na karcie wstążki Wstawianie wybierz pozycję Kształty, a następnie wybierz z wyświetlonej galerii kształt, taki jak prostokąt.

 2. Narysuj kształt na slajdzie.

  Dopasuj proporcje obrazu, który zamierzasz dodać do kształtu. Jeśli proporcje obrazu i kształtu będą inne, obraz będzie zniekształcony.

 3. Usuń kontur z zaznaczonego kształtu: Gdy kształt jest zaznaczony, na karcie Narzędzia do rysowania > Formatowanie na wstążce paska narzędzi wybierz pozycję Kontury kształtu, a następnie wybierz pozycję Brak konturu.

  Wybierz pozycję Kontury kształtu, a następnie z wyświetlonego menu wybierz pozycję Brak konturu
 4. Kliknij prawym przyciskiem myszy kształt i wybierz polecenie Formatuj kształt.

  Zostanie otwarte okno dialogowe Formatowane kształtu.

 5. W obszarze Wypełnienie wybierz pozycję Wypełnienie obrazem lub teksturą, a następnie wybierz przycisk Plik.

  Okno dialogowe Formatowanie obrazu

  Zostanie otwarte okno dialogowe Wstawianie obrazu.

 6. W oknie dialogowym Wstawianie obrazu znajdź odpowiedni obraz, zaznacz go, a następnie wybierz pozycję Wstaw.

  Okno dialogowe Wstawianie obrazu

  Obraz zostanie dodany do slajdu wewnątrz kształtu. Może być konieczne przeniesienie okna dialogowego Formatowanie obrazu, aby go zobaczyć. Zostaw otwarte okno dialogowe, aby dostosować przezroczystość.

 7. Teraz, gdy obraz jest widoczny wewnątrz kształtu, w oknie dialogowym Formatowanie obrazu przesuń suwak Przezroczystość w prawo, aby odpowiednio dopasować obraz.

  Przesuń pasek Przezroczystość w prawo, aby dostosować obraz tła

 8. Wybierz pozycję Zamknij, aby zamknąć okno dialogowe.

Ta procedura dotyczy obrazów lub tekstur całkowicie wypełniających tło slajdu.

 1. W widoku Normalny wybierz slajd z deseniem lub obrazem tła, który chcesz usunąć.

 2. Na karcie Projektowanie wstążki paska narzędzi w grupie Tło na prawym końcu wybierz pozycję Style tła, a następnie wybierz pozycję Formatuj tło.

  Z prawej strony karty Projektowanie wybierz pozycję Style tła, a następnie Formatuj tło

  Zostanie otwarte okno dialogowe Formatowanie tła.

 3. W oknie dialogowym na karcie Wypełnienie wybierz pozycję Wypełnienie pełne.

  Formatowanie tła
 4. Wybierz strzałkę w dół obok przycisku Kolor i wybierz kolor biały z galerii dostępnych opcji.

  Bieżące tło zostanie usunięte, a tło slajdu będzie teraz białe.

 5. Jeśli chcesz wprowadzić tę samą zmianę w innych slajdach w prezentacji, wybierz pozycję Zastosuj do wszystkich.

 6. Wybierz pozycję Zamknij.

Kliknij nagłówek sekcji poniżej, aby go otworzyć i wyświetlić szczegółowe instrukcje:

Wypełnij całe tło slajdu obrazem, a następnie dostosuj przezroczystość obrazu, aby nie zasłaniał innej zawartości na slajdzie.

 1. Zdecyduj, którego obrazu chcesz użyć. Obraz będzie wyglądać lepiej, jeśli jego orientacja (pozioma lub pionowa) będzie zgodna z orientacją slajdu.

  Dlaczego?   Program PowerPoint zmienia rozmiar obrazu, aby wypełnić całe tło slajdu. Jeśli ogólny kształt obrazu jest inny niż slajdu, na którym się znajduje, części obrazu będą wychodzić poza granice slajdu i nie będą na nim widoczne.

 2. W okienku miniatur z lewej strony okna programu PowerPoint wybierz slajd, na którym chcesz wstawić obraz. Kliknij prawym przyciskiem myszy miniaturę i wybierz pozycję Formatuj tło.

  Kliknij prawym przyciskiem myszy miniaturę slajdu, aby dodać do niego obraz tła
 3. W oknie dialogowym Formatowanie tła wybierz pozycję Wypełnienie obrazem lub teksturą.

  Okno dialogowe Formatowanie tła
 4. W obszarze Wstaw z wybierz pozycję Plik.

 5. W oknie dialogowym Wstawianie obrazu znajdź odpowiedni obraz, zaznacz go, a następnie wybierz pozycję Wstaw.

  Okno dialogowe Wstawianie obrazu

  (Możesz również wstawić obiekt clipart lub obraz ze Schowka systemu Windows).

 6. Po wstawieniu obrazu przesuń pasek Przezroczystość w prawo, aby ustawić odpowiedni procent przezroczystości. Zmiana zostanie natychmiast odzwierciedlona na obrazie.

  Przesuń pasek Przezroczystość w prawo, aby dostosować obraz tła
 7. Opcjonalnie: aby uwzględnić ten obraz tła na wszystkich slajdach w prezentacji, wybierz pozycję Zastosuj do wszystkich u dołu okna dialogowego Formatowanie tła.

 8. Kliknij przycisk Zamknij, aby zapisać zmiany i zamknąć okno dialogowe.

  Rozmiar wybranego obrazu zostanie zmieniony tak, aby wypełnić całe tło slajdu. Nie można zmienić jego rozmiaru w sposób dostępny w przypadku obrazów na pierwszym planie, można jednak dostosować jego rozmieszczenie za pomocą ustawień Przesunięcie w oknie dialogowym Formatowanie tła. Można też za pomocą opcji Rozmieść obraz sąsiadująco jako teksturę powtarzać obraz w poziomie i w pionie na powierzchni tła.

Wstaw obraz wewnątrz kształtu o dokładnie określonym rozmiarze, a następnie dostosuj jego przezroczystość:

 1. Na karcie wstążki Wstawianie wybierz pozycję Kształty, a następnie wybierz z wyświetlonej galerii kształt, taki jak prostokąt. Narysuj kształt na obrazie, który wstawiono w kroku 1.

 2. Narysuj kształt na slajdzie.

  Dopasuj proporcje obrazu, który zamierzasz dodać do kształtu. Jeśli proporcje obrazu i kształtu będą inne, obraz będzie zniekształcony.

 3. Usuń kontur z zaznaczonego kształtu: Na karcie Narzędzia do rysowania > Formatowanie na wstążce paska narzędzi wybierz pozycję Kontury kształtu, a następnie wybierz pozycję Brak konturu.

  Wybierz pozycję Kontury kształtu, a następnie z wyświetlonego menu wybierz pozycję Brak konturu
 4. Kliknij prawym przyciskiem myszy kształt i wybierz polecenie Formatuj kształt.

  Zostanie otwarte okno dialogowe Formatowane kształtu.

 5. W obszarze Wypełnienie wybierz pozycję Wypełnienie obrazem lub teksturą, a następnie wybierz przycisk Plik.

  Okno dialogowe Formatowanie obrazu

  Zostanie otwarte okno dialogowe Wstawianie obrazu.

 6. W oknie dialogowym Wstawianie obrazu znajdź odpowiedni obraz, zaznacz go, a następnie wybierz pozycję Wstaw.

  Okno dialogowe Wstawianie obrazu

  Obraz zostanie dodany do slajdu wewnątrz kształtu. Może być konieczne przeniesienie okna dialogowego Formatowanie obrazu, aby go zobaczyć. Zostaw otwarte okno dialogowe, aby dostosować przezroczystość.

 7. Teraz, gdy obraz jest widoczny wewnątrz kształtu, w oknie dialogowym Formatowanie obrazu przesuń suwak Przezroczystość w prawo, aby odpowiednio dopasować obraz.

  Przesuń pasek Przezroczystość w prawo, aby dostosować obraz tła

 8. Wybierz pozycję Zamknij, aby zamknąć okno dialogowe.

Ta procedura dotyczy obrazów lub tekstur całkowicie wypełniających tło slajdu.

 1. W widoku Normalny wybierz slajd z deseniem lub obrazem tła, który chcesz usunąć.

 2. Na karcie Projektowanie wstążki paska narzędzi w grupie Tło na prawym końcu wybierz pozycję Style tła, a następnie wybierz pozycję Formatuj tło.

  Karta Projekt

  Zostanie otwarte okno dialogowe Formatowanie tła.

 3. W oknie dialogowym na karcie Wypełnienie wybierz pozycję Wypełnienie pełne.

  W oknie dialogowym Formatowanie tła wybierz pozycję Wypełnienie pełne
 4. Wybierz strzałkę w dół obok przycisku Kolor. Zostanie wyświetlona galeria kolorów. Wybierz kolor biały.

  Bieżące tło zostanie usunięte, a tło slajdu będzie teraz białe.

 5. Jeśli chcesz wprowadzić tę samą zmianę w innych slajdach w prezentacji, wybierz pozycję Zastosuj do wszystkich.

 6. Wybierz pozycję Zamknij.

Zobacz też

Dodawanie klipu wideo do tła slajdów

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×