Dodawanie obrazów i multimediów do strony programu SharePoint za pomocą czytnika zawartości ekranu

Dodawanie obrazów i multimediów do strony programu SharePoint za pomocą czytnika zawartości ekranu

Symbol odczytywania na głos z etykietą zawartości czytnika ekranu. Ten temat dotyczy korzystania z czytnika zawartości ekranu w pakiecie Office

Ten artykuł jest przeznaczony dla osób niedowidzących, które korzystają z czytnika zawartości ekranu w produktach pakietu Office, i stanowi część zawartości dotyczącej ułatwień dostępu pakietu Office. Aby uzyskać bardziej ogólną pomoc, zobacz stronę główną Pomocy technicznej pakietu Office.

Za pomocą SharePoint Online za pomocą klawiatury i czytnika zawartości ekranu możesz łatwo dodawać obrazy z komputera lokalnego, SharePoint biblioteki multimedialne lub łączyć się z innymi lokalizacjami w witrynie lub w sieci Web. Przetestowałeś go za pomocą narratora i szczęk, ale może on współpracować z innymi czytnikami zawartości ekranu pod warunkiem, że spełniają wspólne standardy i techniki ułatwień dostępu.

Uwagi: 

 • Nowe funkcje usługi Microsoft 365 są udostępniane stopniowo subskrybentom usługi Microsoft 365, więc mogą nie być jeszcze dostępne w Twojej aplikacji. Aby dowiedzieć się, jak uzyskiwać nowe funkcje szybciej, dołącz do niejawnego programu testów pakietu Office.

 • Aby dowiedzieć się więcej o czytnikach zawartości ekranu, przejdź do tematu Jak czytniki zawartości ekranu współpracują z pakietem Microsoft Office.

 • Podczas korzystania z usługi SharePoint Online zalecamy używanie programu Microsoft Edge jako przeglądarki internetowej. Ze względu na to, że usługa SharePoint Online działa w przeglądarce internetowej, skróty klawiaturowe są inne niż w programie klasycznym. Na przykład przejście do poleceń i wyjście z nich odbywa się za pomocą klawiszy Ctrl+F6 (zamiast klawisza F6). Ponadto typowe skróty, takie jak F1 (Pomoc) i Ctrl+O (Otwórz), odnoszą się do przeglądarki internetowej, a nie do usługi SharePoint Online.

W tym temacie

Dodawanie składnika Web Part obrazu

Dodawanie obrazów do strony SharePoint za pomocą składnika Web Part obrazu .

Gdy używasz zdjęć, obrazów, obiektów clipart lub plików audio, odpowiadasz za przestrzeganie praw autorskich. W przypadku obrazów ułatwi Ci to filtr licencji w usłudze Bing.

 1. Przejdź do strony SharePoint, do której chcesz dodać obraz.

 2. Aby przełączyć się do trybu edycji, naciskaj klawisz Tab, aż usłyszysz komunikat "nowy, element menu", a następnie naciskaj klawisz Strzałka w prawo, aż usłyszysz komunikat: "Edytuj stronę, element menu". Naciśnij klawisz Enter, aby wybrać.

 3. Wykonaj jedną z następujących czynności:

  • Aby dodać składnik Web Part w sekcji, naciskaj klawisz Tab, aż znajdziesz odpowiednią sekcję, a następnie naciśnij klawisz ENTER. Naciskaj klawisz Tab, aż usłyszysz "Dodaj nowy składnik Web Part" oraz numer kolumny, w której chcesz dodać składnik Web Part.

  • Aby dodać składnik Web Part poza sekcją, naciskaj klawisz Tab, aż usłyszysz "Dodaj nowy składnik Web Part" oraz numer kolumny, na której chcesz dodać składnik Web Part.

 4. Naciśnij klawisz Enter. Zostanie wyświetlone okno dialogowe umożliwiające wyszukanie lub wybranie składnika Web Part.

 5. Naciśnij raz klawisz Tab. Fokus zostanie przeniesiony do opcji składnika Web Part tekst . Naciskaj klawisz Strzałka w prawo, aż usłyszysz komunikat: "obraz". Naciśnij klawisz Enter, aby wybrać.

  Porada: Za pomocą okna dialogowego możesz wybrać inne pliki multimedialne, które mają zostać dodane do strony, takie jak kod osadzony, aby wyświetlać zawartość z innych witryn internetowych, Microsoft 365 klipów wideo lub klipów wideo lub kanałów z portaluMicrosoft Stream wideo.

 6. Zostanie otwarte okno dialogowe, w którym można wybrać ostatni obraz lub przejrzeć, przekazać lub użyć linku do wstawienia odpowiedniego obrazu. Aby wybrać źródło obrazu, naciskaj klawisz Strzałka w górę lub Strzałka w dół, aż usłyszysz nazwę odpowiedniego źródła, a następnie naciśnij klawisz Enter. Aby przeglądać obrazy lub foldery w wybranym źródle, naciśnij klawisz Tab jeden raz, a następnie użyj klawiszy strzałek do momentu znalezienia odpowiedniego obrazu. Aby wybrać element, naciśnij klawisz Enter.

 7. Aby wstawić wybrany obraz, naciskaj klawisz Tab, aż usłyszysz „Otwórz, przycisk” lub „Dodaj obraz, przycisk”, a następnie naciśnij klawisz Enter. Obraz zostanie dodany do strony, a fokus zostanie przeniesiony do składnika Web Part, gdzie ten obraz został dodany.

 8. W trybie edycji strona jest automatycznie zapisywana co 5 sekund. Aby zapisać stronę i wyjść z trybu edycji, naciskaj klawisz TAB lub klawisze Shift + Tab, aż usłyszysz "pasek poleceń", użyj klawisza Strzałka w lewo, aż zostanie osiągnięty element menu Zapisz jako wersję roboczą , a następnie naciśnij klawisz ENTER.

Dodawanie składnika Web Part elementu głównego (Hero)

Dodaj składnik Web Part główny , aby przenieść fokus i wizualnie zainteresowanie do strony SharePoint. Składnik Web Part główny może zawierać do pięciu elementów, takich jak obrazy, tekst i linki. Składnik Web Part Element główny jest domyślnie dodawany w witrynach do komunikacji, ale do innych stron także można dodać składnik Web Part Element główny.

 1. Przejdź do strony SharePoint, do której chcesz dodać składnik Web Part główny .

 2. Aby przełączyć się do trybu edycji, naciskaj klawisz Tab, aż usłyszysz komunikat "nowy, element menu", a następnie naciskaj klawisz Strzałka w prawo, aż usłyszysz komunikat: "Edytuj stronę, element menu". Naciśnij klawisz Enter, aby wybrać.

 3. Naciskaj klawisz Tab, aż przejdziesz do lokalizacji, w której chcesz dodać składnik Web Part Element główny. Usłyszysz: "Dodaj nowy składnik Web Part, przycisk". Naciśnij klawisz Enter. Zostanie otwarte okno dialogowe wyszukiwania lub wybierania składnika Web Part.

 4. Naciśnij klawisz Tab jeden raz. Fokus zostanie przeniesiony do opcji składnika Web Part tekst . Naciskaj klawisz Strzałka w prawo, aż usłyszysz komunikat "główny", a następnie naciśnij klawisz ENTER, aby go wybrać. Do strony zostanie dodany składnik Web Part główny zawierający pięć elementów zastępczych.

 5. Aby edytować składnik Web Part, naciśnij klawisz ENTER. Za pomocą klawiszy Strzałka w prawo i Strzałka w lewo możesz przechodzić między elementami. Podczas przechodzenia usłyszysz komunikat „Wybierz link” i lokalizację wewnątrz składnika Web Part. Aby dodać obraz do jednego z elementów, po przejściu do odpowiedniego elementu naciśnij klawisz Strzałka w dół. Usłyszysz: „Wybierz link, przycisk”. Naciśnij klawisz Enter, aby wybrać.

 6. Zostanie otwarte okno dialogowe, w którym można wybrać ostatni obraz lub przejrzeć, przekazać lub użyć linku do wstawienia odpowiedniego obrazu. Aby wybrać źródło obrazu, użyj klawiszy Strzałka w górę lub Strzałka w dół, aż usłyszysz nazwę odpowiedniego źródła, a następnie naciśnij klawisz ENTER. Aby przeglądać obrazy lub foldery w wybranym źródle, naciśnij raz klawisz Tab, a następnie użyj klawiszy strzałek. Aby wybrać element, naciśnij klawisz Enter.

 7. Aby wstawić wybrany obraz, naciskaj klawisz Tab, aż usłyszysz komunikat "przycisk Otwórz" lub "przycisk Dodaj plik", a następnie naciśnij klawisz ENTER. Obraz zostanie dodany do elementu, a fokus zostanie przeniesiony do składnika Web Part Element główny, gdzie ten obraz został dodany. Aby dodać obrazy do pozostałych elementów, powtórz kroki 5-7.

 8. Aby zmienić układ składnika Web Part główny , w składniku Web Part naciśnij klawisze Alt + P. Zostanie otwarte okienko główny . Aby wybrać opcję układu, naciskaj klawisz Strzałka w górę lub Strzałka w dół, aż usłyszysz odpowiednią opcję, a następnie naciśnij klawisz Enter.

 9. Naciśnij klawisz ESC, aby zamknąć okienko. Fokus zostanie przeniesiony do składnika Web Part Element główny.

 10. W trybie edycji strona jest automatycznie zapisywana co 5 sekund. Aby zapisać stronę i wyjść z trybu edycji, naciskaj klawisz TAB lub klawisze Shift + Tab, aż usłyszysz "pasek poleceń", użyj klawisza Strzałka w lewo, aż zostanie osiągnięty element menu Zapisz jako wersję roboczą , a następnie naciśnij klawisz ENTER.

Dodawanie składnika Web Part galerii obrazów

Przy użyciu składnika Web Part Galeria obrazów możesz udostępniać kolekcje obrazów na stronie.

 1. Przejdź do strony SharePoint, do której chcesz dodać składnik Web Part galerii obrazów .

 2. Aby przełączyć się do trybu edycji, naciskaj klawisz Tab, aż usłyszysz komunikat "nowy, element menu", a następnie naciskaj klawisz Strzałka w prawo, aż usłyszysz komunikat: "Edytuj stronę, element menu". Naciśnij klawisz Enter, aby wybrać.

 3. Wykonaj jedną z następujących czynności:

  • Aby dodać składnik Web Part w sekcji, naciskaj klawisz Tab, aż znajdziesz odpowiednią sekcję, a następnie naciśnij klawisz ENTER. Naciskaj klawisz Tab, aż usłyszysz "Dodaj nowy składnik Web Part" oraz numer kolumny, w której chcesz dodać składnik Web Part.

  • Aby dodać składnik Web Part poza sekcją, naciskaj klawisz Tab, aż usłyszysz "Dodaj nowy składnik Web Part" oraz numer kolumny, na której chcesz dodać składnik Web Part.

 4. Naciśnij klawisz Tab jeden raz. Usłyszysz: „Tekst”. Naciskaj klawisz Strzałka w prawo, aż usłyszysz komunikat "Galeria obrazów", a następnie naciśnij klawisz ENTER, aby go wybrać. Zostanie dodany składnik Web Part galerii obrazów, a okienko galerii obrazów zostanie otwarte, w którym można zmienić jego właściwości.

 5. Aby zmienić właściwości składnika Web Part Galeria obrazów, wykonaj jedną z następujących czynności:

  • Aby zmienić układ z kostki domyślnej na siatkę lub karuzelę, naciskaj klawisz Tab, aż usłyszysz "kostka, przycisk radiowy, zaznaczony", a następnie naciskaj klawisz Strzałka w prawo, aż usłyszysz komunikat "siatka" lub "Karuzela", a następnie wybierz "przycisk radiowy, wybrany".

  • Aby zmienić współczynnik proporcji siatki z wybraną pozycją układ siatki , naciskaj klawisz Tab, aż usłyszysz "współczynnik proporcji", a następnie naciśnij klawisz SPACJA, aby otworzyć menu. Naciskaj klawisz Strzałka w dół, aż usłyszysz nazwę odpowiedniej opcji. Naciśnij klawisz Enter, aby wybrać.

  • Aby automatycznie przechodzić między obrazami w galerii, zaznacz układ karuzeli , naciskaj klawisz Tab, aż usłyszysz komunikat "wyłączony", a następnie naciśnij klawisz ENTER, aby go wybrać. Usłyszysz: „Włączone”.

  Po wykonaniu tych czynności naciśnij klawisz ESC, aby zamknąć okienko. Fokus zostanie przeniesiony do składnika Web Part Galeria obrazów.

 6. Aby dodać pierwszy obraz do składnika Web Part galerii obrazów , naciskaj klawisz Tab, aż usłyszysz "Dodaj obrazy", a następnie naciśnij klawisz ENTER.

 7. Zostanie otwarte okno dialogowe, które umożliwia wybranie ostatnio używanego obrazu, przejrzenie, przekazanie lub użycie linku umożliwiającego wstawienie odpowiedniego obrazu. Aby wybrać źródło obrazu, użyj klawiszy Strzałka w górę lub Strzałka w dół, aż usłyszysz nazwę odpowiedniego źródła, a następnie naciśnij klawisz Enter. Aby przeglądać obrazy lub foldery w wybranym źródle, naciśnij raz klawisz Tab, a następnie użyj klawiszy strzałek. Aby wybrać element, naciśnij klawisz Enter.

 8. Aby wstawić wybrany obraz, naciskaj klawisz Tab, aż usłyszysz „Otwórz, przycisk” lub „Dodaj obraz, przycisk”, a następnie naciśnij klawisz Enter. Obraz zostanie dodany, a fokus zostanie przeniesiony do składnika Web Part, w którym został dodany.

 9. Aby dodać kolejne obrazy, w składniku Web Part Galeria obrazów Naciskaj klawisz TAB lub klawisze Shift + Tab, aż usłyszysz "Dodaj", a następnie naciśnij klawisz ENTER. Okno dialogowe umożliwiające wybranie ponownego otwarcia obrazu, a także wybranie obrazu, jak to opisano powyżej.

 10. W trybie edycji strona jest automatycznie zapisywana co 5 sekund. Aby zapisać stronę i wyjść z trybu edycji, naciskaj klawisz TAB lub klawisze Shift + Tab, aż usłyszysz "pasek poleceń", użyj klawisza Strzałka w lewo, aż zostanie osiągnięty element menu Zapisz jako wersję roboczą , a następnie naciśnij klawisz ENTER.

Zobacz też

Dodawanie zawartości i tekstu do strony programu SharePoint z ułatwieniami dostępu za pomocą czytnika zawartości ekranu

Tworzenie witryny zespołu lub witryny do komunikacji w programie SharePoint za pomocą czytnika zawartości ekranu

Skróty klawiaturowe w usłudze SharePoint Online

Wykonywanie podstawowych zadań za pomocą czytnika zawartości ekranu w usłudze SharePoint Online

Eksplorowanie i nawigowanie po usłudze SharePoint Online za pomocą czytnika zawartości ekranu

Pomoc techniczna dla klientów niepełnosprawnych

Firma Microsoft chce zapewnić możliwie najlepszą obsługę dla swoich wszystkich klientów. Jeśli jesteś osobą niepełnosprawną lub masz pytania dotyczące ułatwień dostępu, skontaktuj się z zespołem Answer Desk firmy Microsoft dla osób niepełnosprawnych w celu uzyskania pomocy technicznej. Zespół pomocy technicznej Answer Desk dla osób niepełnosprawnych jest przeszkolony w zakresie używania wielu popularnych technologii ułatwień dostępu i oferuje pomoc w językach angielskim, francuskim i hiszpańskim oraz w amerykańskim języku migowym. Aby zapoznać się z informacjami kontaktowymi w swoim regionie, odwiedź witrynę Answer Desk firmy Microsoft dla osób niepełnosprawnych.

Jeśli korzystasz z produktów przeznaczonych dla instytucji rządowych, przedsiębiorstw bądź do celów komercyjnych, skontaktuj się z działem Answer Desk dla osób niepełnosprawnych w przypadku przedsiębiorstw.

Uwaga:  Ta strona została przetłumaczona automatycznie i może zawierać błędy gramatyczne lub nieścisłości. Chcemy, aby ta zawartość była dla Ciebie przydatna. Czy możesz dać nam znać, czy te informacje były pomocne? Oto angielskojęzyczny artykuł do wglądu.

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×