Przejdź do głównej zawartości

Dodawanie obrazów do nagłówka lub stopki

 1. Przejdź do pozycji Wstawianie > Nagłówek lub Stopka > Puste (lub prosty szablon).

 2. Kliknij dwukrotnie pozycję [Wpisz tutaj] w obszarze nagłówka lub stopki.

 3. Wybierz pozycję Obrazy lub Obrazy online, a następnie wybierz obraz.

 4. Aby zamknąć, wybierz pozycję Zamknij nagłówek i stopkę lub naciśnij klawisz Esc.

 1. Przejdź do pozycji Wstawianie > Nagłówek lub Stopka > Puste (lub prosty szablon).

 2. Kliknij dwukrotnie pozycję [Wpisz tekst] w obszarze nagłówka lub stopki.

 3. Wybierz pozycję Obraz, a następnie wybierz obraz na komputerze.

 4. Aby zamknąć, wybierz pozycję Zamknij nagłówek i stopkę lub naciśnij klawisz Esc.

 1. Przejdź do pozycji Wstawianie > Nagłówek lub Stopka > Puste.

 2. Kliknij dwukrotnie pozycję Wpisz tutaj w obszarze nagłówka lub stopki.

 3. Wybierz pozycję Obraz z pliku, wybierz swój obraz, a następnie wybierz pozycję Wstaw, aby dodać obraz.

 4. Aby zamknąć, wybierz pozycję Zamknij nagłówek i stopkę lub naciśnij klawisz Esc.

 1. Przejdź do pozycji Układ > Widok > Układ strony.

 2. Z menu podręcznego Nagłówek lub Stopka wybierz pozycję Pusty.

 3. Kliknij dwukrotnie pozycję Wpisz tutaj w obszarze nagłówka lub stopki.

 4. Wybierz pozycję Obraz z pliku, wybierz swój obraz, a następnie wybierz pozycję Wstaw, aby dodać obraz.

 5. Aby zamknąć, wybierz pozycję Zamknij nagłówek i stopkę lub naciśnij klawisz Esc.

 1. Przejdź do pozycji Wstawianie > Nagłówek i stopka.

 2. Kliknij lub naciśnij w komórce w obszarze nagłówka lub stopki.

 3. Wybierz pozycję Obraz, a następnie wstaw obraz Z tego urządzenia lub z usługi Bing.

 4. Aby wznowić edycję dokumentu, wybierz szary obszar dokumentu.

 5. Przejdź do pozycji Widok > Widok do czytania, aby wyświetlić dokument. Wybierz pozycję Edytuj dokument, aby wrócić.

Aby uzyskać więcej informacji na temat nagłówków i stopek, zobacz Nagłówki i stopki w programie Word.

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office