Dodawanie nowego pracownika do usługi Office 365

Ten artykuł pomoże Ci w dodawaniu nowego pracownika do usługi Office 365 dla firm. Przyjęto tu założenie, że jesteś administratorem i że ukończono konfigurację usługi Office 365, a teraz do firmy dołączyła nowa osoba.

To właściwe miejsce, jeśli Twój nowy pracownik potrzebuje usługi Office 365, a Twój plan usługi Office 365 umożliwia instalację aplikacji pakietu Office, takich jak Word czy Excel, na komputerze.

Nie jesteś administratorem?Artykuł Dowiedz się, jak korzystać z programów, aplikacji i usług Office 365 pomaga użytkownikom usługi Office 365 dla firm i użytkowników domowych w jej skonfigurowaniu.

Twój plan nie obejmuje aplikacji pakietu Office? Wykonaj poniższe czynności, pomijając sekcje dotyczące instalowania aplikacji. Zamiast tego skorzystaj z wersji online aplikacji pakietu Office.

Oto krótki przegląd:

Krok

Uzasadnienie

Krok 1. Tworzenie konta usługi Office 365 dla pracownika

Za każdym razem, gdy do firmy dołącza nowy pracownik, utwórz dla niego konto, aby mógł zacząć korzystać z usługi Office 365.

Krok 2. Nadawanie pracownikowi identyfikatora użytkownika i hasła usługi Office 365

Podczas tworzenia konta uzyskasz identyfikator oraz hasło, które możesz przekazać swojemu pracownikowi, aby mógł się zalogować.

Krok 3. Objaśnianie, gdzie można zalogować się do usługi Office 365

Lokalizacja logowania to witryna https://www.office.com

Krok 4. Pomoc pracownikowi w rozpoczęciu pracy

Poinformuj pracownika, jak korzystać z witryn zespołów lub usługi OneDrive w Twojej organizacji.

Krok 1. Tworzenie konta usługi Office 365 dla pracownika

Aby uzyskać instrukcje, zobacz Pojedyncze lub zbiorcze dodawanie użytkowników do usługi Office 365 — Pomoc dla administratorów. Gdy konfigurujesz nowego pracownika, możesz wysłać szczegóły logowania usługi Office 365 na osobiste konto pracownika. Wówczas otrzyma on wiadomość e-mail od zespołu Microsoft Online Service Team z informacjami, jak zalogować się do usługi Office 365.

Krok 2. Nadawanie pracownikowi identyfikatora użytkownika i hasła usługi Office 365

Jeśli nie wyślesz tych informacji na osobisty adres e-mail pracownika, wydrukuj jego nazwę logowania i hasło usługi Office 365 i przekaż mu je. Możesz też podać te dane przez telefon.

Ponieważ nowy pracownik nie będzie jeszcze mieć dostępu do swojej poczty e-mail usługi Office 365, nie należy wysyłać tych informacji na ten adres e-mail.

Krok 3. Objaśnianie, gdzie można zalogować się do usługi Office 365

Podobnie jak w przypadku usług Facebook, Amazon i Gmail pracownik musi zalogować się do usługi Office 365, aby jej używać. Podaj mu następujące informacje dotyczące logowania:

  • Zaloguj się w witrynie https://www.office.com

  • Wybierz pozycję Zaloguj, a następnie wpisz identyfikator użytkownika i hasło.

Krok 4. Pomoc pracownikowi w rozpoczęciu pracy

Udostępnij im przewodnik Szybki start dla pracowników, aby mogli między innymi zalogować się, zainstalować oprogramowanie i skonfigurować pocztę e-mail. Nowi użytkownicy usługi powinni zapoznać się z tymi informacjami: Dowiedz się, jak korzystać z programów, aplikacji i usług Office 365.

A oto podręczny wykaz, który ułatwi im rozpoczęcie pracy:

Zadanie

Szczegóły

Logowanie do pakietu Office

Przejdź do witryny https://www.office.com, wybierz pozycję Zaloguj, a następnie wprowadź swój identyfikator użytkownika usługi Office 365 oraz hasło.

Instalowanie aplikacji pakietu Office na komputerze.

Po zalogowaniu na stronie głównej usługi Office 365 znajduje się link do pobierania i instalowania aplikacji takich jak Word i Outlook. Wybierz pozycję Zainstaluj pakiet Office 2016, jak pokazano na poniższym zrzucie ekranu. Przedstawia ekran bezpośrednio po zalogowaniu się w witrynie Office.com. Wybierz pozycję Zainstaluj pakiet Office (w prawym górnym rogu ekranu), aby zainstalować na komputerze aplikacje, takie jak Word, Excel i PowerPoint.
Aby uzyskać instrukcje, zobacz Jak zainstalować pakiet Office.

Konfigurowanie poczty e-mail w programie Outlook 2016.

Po zainstalowaniu aplikacji pakietu Office na komputerze skonfiguruj pocztę e-mail. Aby uzyskać instrukcje, zobacz Jak skonfigurować program Outlook.

Konfigurowanie usługi Skype dla firm, aby można było łączyć się ze współpracownikami i partnerami biznesowymi w firmie lub na świecie. Możesz rozpoczynać konwersacje przy użyciu wiadomości błyskawicznych, połączeń głosowych lub połączeń wideo.

Instalowanie Skype’a dla firm na komputerze.

Aby dowiedzieć się, jak używać programu Skype dla firm, obejrzyj klip wideo

Czy program Skype dla firm został tak skonfigurowany, aby pracownicy mogli kontaktować się z osobami spoza firmy, które korzystają z bezpłatnej aplikacji Skype? Jeśli nie, powiedz o tym nowemu pracownikowi, aby wiedział, czego może oczekiwać, używając programu Skype dla firm.

Instalowanie aplikacji na urządzeniu przenośnym w celu otrzymywania wiadomości e-mail i używania programu Skype dla firm na telefonie.

Jeśli chcesz skonfigurować aplikację mobilną Outlook, aby odbierać wiadomości e-mail za pomocą telefonu. Aby uzyskać instrukcje, zobacz informacje dla odpowiedniego systemu: iOS | Android | Windows Phone

Jeśli chcesz używać programu Skype dla firm na urządzeniu przenośnym, pobierz i zainstaluj aplikację mobilną. Aby uzyskać instrukcje, zobacz informacje dla odpowiedniego systemu: iOS | Android | Windows Phone

Ukończenie szkolenia dotyczącego usługi OneDrive dla Firm ułatwi przechowywanie i organizowanie dokumentów, prezentacji i arkuszy kalkulacyjnych w chmurze.

Przechowuj dokumenty służbowe w chmurze za pomocą usługi OneDrive dla Firm. Zawsze możesz uzyskać dostęp do swojej zawartości, nawet po zalogowaniu się do usługi Office 365 na innym komputerze. Obejrzyj klip wideo, aby dowiedzieć się, jak używać usługi OneDrive dla Firm

Szkolenie: szkolenie dotyczące usługi OneDrive dla Firm (wybierz usługę OneDrive dla Firm).

Ukończenie szkolenia dotyczącego usługi SharePoint Online ułatwia udostępnianie zawartości i współpracę z innymi osobami.

Najlepszym miejscem do przechowywania dokumentów, do których będą mieli dostęp także Twoi współpracownicy, jest usługa SharePoint Online.

Szkolenie: wspólna praca nad zawartością zespołową przy użyciu usługi SharePoint Online (klip wideo)

Przydatne informacje: Jak Twoja organizacja używa usługi SharePoint Online i jaki typ dokumentów można tam przechowywać. Jakie dokumenty są przechowywane w usłudze OneDrive dla Firm.

Tematy pokrewne

Usuwanie byłego pracownika z usługi Office 365
Pojedyncze lub zbiorcze dodawanie użytkowników do usługi Office 365

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×