Dodawanie nowego narzędzia do obszaru roboczego programu Groove

Ważne: Ten artykuł został przetłumaczony maszynowo, zobacz zastrzeżenie. Angielskojęzyczną wersję tego artykułu można znaleźć tutaj .

Jeśli rola obszaru roboczego ma uprawnienie do dodawania narzędzi, można dodawać nowe narzędzia do obszaru roboczego programu Groove. Narzędzia, które mogą być dodawane do obszaru roboczego, zależą od wersji obszaru roboczego. Niektóre narzędzia są dostępne tylko w przypadku obszarów roboczych w wersji 2010, a inne tylko w przypadku obszarów roboczych w wersji 2007.

Co chcesz zrobić?

Dodawanie narzędzia standardowego

Przeglądanie w poszukiwaniu innych narzędzi

Informacje o wersjach narzędzi

Dodawanie narzędzia standardowego

Do obszaru roboczego można dodawać różne standardowe narzędzia usprawniające pracę. Zawartość tych narzędzi jest synchronizowana między uczestnikami obszaru roboczego.

Na karcie Obszar roboczy kliknij przycisk Dodaj, a następnie kliknij wybrane narzędzie.

Początek strony

Przeglądanie w poszukiwaniu innych narzędzi

Istnieje również możliwość przeglądania w poszukiwaniu dodatkowych narzędzi, które mogą znajdować się w lokalnym folderze Szablony narzędzi lub w udziale sieciowym.

  1. Na karcie Obszar roboczy kliknij przycisk Dodaj, a następnie kliknij pozycję Przeglądaj w poszukiwaniu narzędzi.

  2. Zaznacz odpowiedni szablon narzędzi, a następnie kliknij przycisk Otwórz.

Początek strony

Informacje o wersjach narzędzi

Niektóre narzędzia można dodawać tylko do obszarów roboczych, które utworzono przy użyciu w bieżącej wersji programu SharePoint Workspace. Próba dodania jednego z tych narzędzi do obszaru roboczego utworzonego we wcześniejszej wersji (takiej jak Groove 2007) powoduje wyświetlenie komunikatu z informacją, że ten obszar roboczy nie obsługuje dodawanego narzędzia. Dostępne są wówczas następujące możliwości:

  • Uaktualnienie obszaru roboczego przez podwyższenie wymaganej wersji dla nowych narzędzi dodawanych do obszaru roboczego.

  • Poproszenie uczestnika obszaru roboczego, który nie uaktualnił jeszcze swojego obszaru roboczego do bieżącej wersji, aby dodał narzędzie.

Uaktualnianie wymaganej wersji dla nowych narzędzi dodawanych do obszaru roboczego

Uaktualnienie wersji wymaganej dla nowych narzędzi dodawanych do obszaru roboczego spowoduje, że wszyscy uczestnicy będą musieli dysponować wybraną wersją programu SharePoint Workspace, aby widzieć zawartość w nowych narzędziach dodawanych do obszaru roboczego. Jeśli nie masz pewności, że w danej chwili wszyscy uczestnicy mogą uaktualnić program SharePoint Workspace, nie zmieniaj tego ustawienia.

  1. Na pasku uruchamiania kliknij prawym przyciskiem myszy obszar roboczy, a następnie kliknij polecenie Właściwości.

  2. Na karcie Ogólne wybierz odpowiednią wersję z menu rozwijanego w obszarze Podczas dodawania narzędzi użyj narzędzi wydanych z następującą wersją programu Groove.

  3. Kliknij przycisk OK.

Proszenie innego uczestnika obszaru roboczego o dodanie narzędzi z wcześniejszych wersji programu Groove — informacje

Aby dodać wcześniejszą wersję narzędzia i uniknąć uaktualniania obszaru roboczego, można poprosić o dodanie tego narzędzia innego uczestnika obszaru roboczego, który nie uaktualnił jeszcze swojego obszaru roboczego do bieżącej wersji programu SharePoint Workspace. Przekazanie takiej prośby warto rozważyć zwłaszcza w przypadku, gdy wiadomo, że jeden lub kilku uczestników obszaru roboczego nie może przeprowadzić uaktualnienia.

Najlepiej gdy wybrany uczestnik, do którego zostanie przekazana ta prośba, korzysta z wersji oprogramowania odpowiadającej bieżącej wersji obszaru roboczego. Jeśli na przykład obecnie ustawioną bieżącą wersją wymaganą do dodania nowych narzędzi (ustawianą we właściwościach obszaru roboczego) jest wersja 2007, należy wybrać uczestnika obszaru roboczego, który obecnie korzysta z programu Groove 2007. Wersję, z której korzysta dany uczestnik obszaru roboczego programu Groove, można zobaczyć, otwierając jego właściwości kontaktu: należy kliknąć uczestnika prawym przyciskiem myszy, a następnie kliknąć polecenie Właściwości. Bieżącą wersję dla danego uczestnika można zobaczyć na karcie Ogólne okna dialogowego Kontakt.

Aby wystosować prośbę do uczestnika, wyślij do niego wiadomość.

Początek strony

Uwaga: Zrzeczenie dotyczące tłumaczenia maszynowego: Ten artykuł został przetłumaczony przez system komputerowy bez interwencji człowieka. Firma Microsoft udostępnia te tłumaczenia maszynowe, aby ułatwić użytkownikom, którzy nie znają języka angielskiego, korzystanie z zawartości dotyczącej produktów, usług i technologii firmy Microsoft. Ponieważ ten artykuł został przetłumaczony maszynowo, może zawierać błędy w słownictwie, składniowe lub gramatyczne.

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×