Prezentowanie pokazów slajdów

Dodawanie notatek prelegenta do slajdów

Dodawanie notatek prelegenta do slajdów

Podczas tworzenia prezentacji możesz dodać notatki prelegenta, do których możesz się później odwoływać podczas publicznej prezentacji slajdów.

Podczas wyświetlania prezentacji notatki prelegenta są wyświetlane na monitorze, ale nie są widoczne dla publiczności. Okienko notatek jest miejscem, w którym możesz zapisać poszczególne punkty do omówienia podczas prowadzenia prezentacji.

Przeglądarka nie obsługuje klipu wideo. Instalowanie dodatku Microsoft Silverlight, Adobe Flash Player lub programu Internet Explorer 9.

38 sekund

Dodawanie notatek podczas tworzenia prezentacji

Okienko notatek jest prostokątem, który pojawia się poniżej każdego slajdu. (Na poniższej ilustracji jest wyróżniony kolorem amarantowym.) W pustym okienku notatek zostanie wyświetlony monit z tekstem Kliknij, aby dodać notatki. Tam wpisz notatki prelegenta. Jeśli nie widzisz okienka Notatki lub jest ono całkowicie zminimalizowane, kliknij PowerPointNotatki</c0> na pasku zadań u dołu okna programu (również oznaczony poniżej kolorem amarantowym).

Okienko Notatki prelegenta w programie PowerPoint

Jeśli notatki przekroczą limit długości w okienku notatek, z boku okienka pojawi się pionowy pasek przewijania. Możesz też powiększyć okienko notatek, wskazując kursorem myszy górny wiersz w okienku, a następnie przeciągając w górę, gdy wskaźnik przybierze kształt strzałki dwukierunkowej.

Wygląd notatek w widoku prezentera

Gdy komputer jest podłączony do projektora i rozpoczynasz pokaz slajdów Ten przycisk rozpoczyna pokaz slajdów, począwszy od pierwszego slajdu w prezentacji. , na ekranie komputera pojawia się widok prezentera, a na ekranie projektora jedynie slajdy. W widoku prezentera możesz wyświetlać swoje notatki podczas prezentacji, podczas gdy dla odbiorców będą widoczne tylko slajdy:

Widok prezentera w programie PowerPoint 2016 z zakreślonymi notatkami prelegenta

Notatki są wyświetlane w okienku po prawej stronie. Tekst powinien być automatycznie zawijany, a w razie potrzeby jest wyświetlany pionowy pasek przewijania. Możesz również zmienić rozmiar tekstu w okienku notatek, używając dwóch przycisków w lewym dolnym rogu tego okienka:

Zmiana rozmiaru tekstu w okienku notatek w widoku prezentera

Nie musisz tworzyć widoku prezentera. PowerPoint utworzy go dla Ciebie, zbierając notatki napisane dla każdego slajdu i zestawi je z zestawem kontrolek, umożliwiając poruszanie się po prezentacji.

Domyślnie PowerPoint korzysta z widoku prezentera po uruchomieniu pokazu slajdów. To ustawienie można zmienić na karcie Wstążki </c0>Pokaz slajdówPowerPoint w programie :

Opcja widoku prezentera jest kontrolowana przez pole wyboru na karcie Pokaz slajdów na Wstążce w programie PowerPoint.

Przeczytaj artykuł Rozpoczynanie prezentacji i wyświetlanie notatek w widoku prezentera, aby uzyskać więcej informacji na temat korzystania z widoku prezentera.

Drukowanie notatek prelegenta

Zobacz Drukowanie slajdów z notatkami prelegenta lub bez nich

Zobacz też

Drukowanie slajdów z notatkami prelegenta lub bez nich

Rozpoczynanie prezentacji i wyświetlanie notatek w widoku prezentera

Przenoszenie slajdów z jednej prezentacji do drugiej

Podczas wyświetlania prezentacji notatki prelegenta są wyświetlane na monitorze, ale nie są widoczne dla publiczności. Okienko notatek jest miejscem, w którym możesz zapisać poszczególne punkty do omówienia podczas prowadzenia prezentacji.

Przeglądarka nie obsługuje klipu wideo. Instalowanie dodatku Microsoft Silverlight, Adobe Flash Player lub programu Internet Explorer 9.

38 sekund

Dodawanie notatek do slajdów

Aby dodać notatki do slajdów, wykonaj następujące czynności:

 1. W menu Widok kliknij polecenie Normalny.

 2. Wybierz miniaturę slajdu, do którego chcesz dodać notatki.

  Slajd wybrany w okienku miniatur w programie PowerPoint 2016 dla komputerów Mac

 3. Pod slajdem pojawi się okienko notatek. Kliknij miejsce, w którym znajduje się tekst Kliknij, aby dodać notatki, i wpisz dowolny tekst.

  Okienko notatek w programie PowerPoint 2016 dla komputerów Mac

 4. Aby ukryć okienko notatek, kliknij przycisk Notatki Przycisk Notatki w programie PowerPoint 2016 dla komputerów Mac na pasku zadań. Aby ponownie wyświetlić okienko notatek, kliknij ten przycisk jeszcze raz.

Wyświetlanie notatek podczas przeprowadzania prezentacji

Jeśli chcesz widzieć notatki podczas przeprowadzania prezentacji, ale chcesz również, aby odbiorcy widzieli tylko zawartość slajdu, użyj widoku prezentera. W tym celu wykonaj następujące czynności:

 1. W menu Widok kliknij polecenie Widok prezentera.

 2. Zobaczysz pokazywany slajd, podgląd następnego slajdu oraz notatki dodane do bieżącego slajdu, które będą widoczne pod podglądem następnego slajdu.

  Notatki w widoku prezentera w programie PowerPoint 2016 dla komputerów Mac

  Odbiorcy będą widzieć tylko prezentowane slajdy, a nie notatki.

Zobacz też

Drukowanie slajdów i materiałów informacyjnych

Używanie widoku prezentera w programie PowerPoint dla komputerów Mac

Dodawanie notatki

Gdy tworzysz prezentację w widoku normalnym, możesz dodać notatki bezpośrednio poniżej slajdu.

 1. W okienku nawigacji kliknij slajd, do którego chcesz dodać notatki.

  1. W menu Widok kliknij polecenie Normalny.

  2. U góry okienka nawigacji kliknij kartę Slajdy  Karta Slajdy , a następnie kliknij odpowiedni slajd. W zależności od szerokości okienka nawigacji zostaną wyświetlone karty z nazwami Karta o nazwie Slajdy i Karta o nazwie Konspekt  lub karty z ikonami Slajdy Karta Slajdy i Konspekt  Karta Konspekt .  

 2. Kliknij w obrębie okienka notatek znajdującego się poniżej slajdu, a następnie wpisz notatki dla bieżącego slajdu.

  Porady: 

  • Jeśli nie widzisz okienka notatek, przeciągnij pasek znajdujący się poniżej slajdu.

  • Możesz w notatkach zastosować formatowanie tekstu, takie jak pogrubienie, kursywa i podkreślenie. Formatowanie tekstu jest widoczne w widoku prezentera i widoku strony notatek.

Pisanie notatek ze spotkania podczas przeprowadzania prezentacji

W widoku prezentera wszelkie notatki prelegenta wprowadzone do slajdu podczas tworzenia prezentacji są wyświetlane po lewej stronie okienka notatek. Możesz również pisać notatki ze spotkania podczas samej prezentacji.

 • Kliknij wewnątrz okienka notatek po prawej stronie, a następnie wpisz notatkę.

  Uwaga: Po zamknięciu widoku prezentera, notatki są wyświetlane poniżej notatek prelegenta dla danego slajdu.

Zmienianie lub formatowanie notatki na slajdzie

Możesz zmienić tekst lub formatowanie notatki podczas tworzenia slajdu lub przed wydrukowaniem materiałów informacyjnych zawierających slajdy i notatki. Możesz w notatkach zastosować formatowanie tekstu, takie jak pogrubienie, kursywa i podkreślenie. Formatowanie tekstu jest widoczne w widoku prezentera i widoku strony notatek.

 1. W okienku nawigacji kliknij slajd, do którego chcesz dodać notatki.

  1. W menu Widok kliknij polecenie Normalny.

  2. U góry okienka nawigacji kliknij kartę Slajdy  Karta Slajdy , a następnie kliknij odpowiedni slajd. W zależności od szerokości okienka nawigacji zostaną wyświetlone karty z nazwami Karta o nazwie Slajdy i Karta o nazwie Konspekt  lub karty z ikonami Slajdy Karta Slajdy i Konspekt  Karta Konspekt .  

 2. W menu Widok kliknij Strona notatek.

 3. Wykonaj dowolną z następujących czynności:

  Cel

  Metoda

  Modyfikowanie notatek

  Kliknij w obszarze okienka notatek, a następnie wpisz zmiany.

  Formatowanie notatek

  Zaznacz część lub całość tekstu w okienku notatek, a następnie wprowadź odpowiednie zmiany formatowania.

  Formatowanie tekstu, takie jak pogrubienie, kursywa, podkreślenie i wypunktowanie pojawią się w obszarze notatek w widoku prezentera oraz w widoku normalnym. Formatowanie czcionki, takie jak rozmiar czcionki, jej typ i kolor są wyświetlane tylko w obszarze notatek w widoku prezentera. Niektóre zmiany, które można wprowadzać w widoku strony notatek, na przykład grafiki WordArt lub obrazy, będą zawarte w wydrukowanych materiałach informacyjnych, ale nie będą widoczne w widoku normalnym lub w widoku prezentera.

Zobacz też

Drukowanie slajdów i materiałów informacyjnych

Przedstawianie prezentacji

Aplikacja PowerPoint dla sieci Web umożliwia tworzenie notatek prelegenta, ale nie daje możliwości wyświetlania notatek prelegenta podczas prezentowania pokazu slajdów.

Tworzenie notatek prelegenta

 • Na karcie Widok znajdującej się na Wstążce, w grupie Pokazywanie, wybierz Notatki Na karcie Widok znajdującej się na Wstążce, w grupie Pokazywanie, wybierz Notatki. .

  Okienko pojawi się wzdłuż dolnej części okna aplikacji PowerPoint, z migającym kursorem, informując o gotowości do wpisywania.

  Okienko notatek jest wyświetlane w dolnej części okna.

Jeśli zawarta treść nie jest widoczna w całości, możesz zmienić rozmiar okienka notatek. Gdy wskażesz górną krawędź okienka wskaźnik myszy przybierze kształt podwójnej strzałki Pionowa podwójna strzałka . Kliknij obramowanie i przeciągnij w górę lub w dół w celu zmiany rozmiaru okienka.

Drukowanie notatek prelegenta

Jeśli posiadasz subskrypcję usługi Office 365 dla firm i Twoja prezentacja jest przechowywana w usłudze OneDrive dla Firm lub SharePoint Online, możesz wydrukować swoje notatki prelegenta. Zobacz artykuł Drukowanie slajdów, materiałów informacyjnych i notatek programu PowerPoint, aby uzyskać więcej informacji.

Podgląd notatek prelegenta podczas prezentowania

Obecnie należy użyć klasycznej wersji programu PowerPoint do wyświetlenia notatek prelegenta podczas prezentowania.

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×