Dodawanie notatek do spotkania w narzędziu Kalendarz 2010

Ważne: Ten artykuł został przetłumaczony maszynowo, zobacz zastrzeżenie. Angielskojęzyczną wersję tego artykułu można znaleźć tutaj .

Notatki ze spotkania mogą zawierać dowolne informacje zanotowane na temat przebiegu spotkania. Plan spotkania można wstawić do elementu notatki.

 1. Otwórz spotkanie do edycji.

  Jeśli spotkanie jest częścią serii spotkań cyklicznych, wybierz opcję otwarcia tylko tego wystąpienia. Nie można edytować notatek całej serii spotkań cyklicznych jednocześnie.

 2. Kliknij pozycję Notatki.

 3. Kliknij pozycję Nowa notatka.

 4. Wprowadź opisowy tytuł elementu notatki.

 5. Wprowadź tekst notatki w obszarze tekstowym.

  • Aby przeglądać plan spotkania w trakcie redagowania elementu notatki, kliknij pozycję Pokaż plan.

   Poniżej obszaru tekstowego zostaną wyświetlone elementy planu spotkania.

  • Jeśli chcesz wstawić plan do elementu notatki, kliknij pozycję Wstaw plan, a następnie kliknij pozycję Punkty planu, aby wstawić tylko tytuły punktów planu, lub Szczegóły planu, aby wstawić tytuły punktów i szczegóły.

 6. Kliknij przycisk Zapisz i zamknij.

Uwaga: Zrzeczenie dotyczące tłumaczenia maszynowego: Ten artykuł został przetłumaczony przez system komputerowy bez interwencji człowieka. Firma Microsoft udostępnia te tłumaczenia maszynowe, aby ułatwić użytkownikom, którzy nie znają języka angielskiego, korzystanie z zawartości dotyczącej produktów, usług i technologii firmy Microsoft. Ponieważ ten artykuł został przetłumaczony maszynowo, może zawierać błędy w słownictwie, składniowe lub gramatyczne.

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×