Dodawanie nagłówka, stopki lub legendy podczas drukowania

Uwaga: Staramy się udostępniać najnowszą zawartość Pomocy w Twoim języku tak szybko, jak to możliwe. Ta strona została przetłumaczona automatycznie i może zawierać błędy gramatyczne lub nieścisłości. Chcemy, aby ta zawartość była dla Ciebie przydatna. Prosimy o powiadomienie nas, czy te informacje były pomocne, u dołu tej strony. Oto angielskojęzyczny artykuł do wglądu.

Aby bardziej przydatne i profesjonalnie wyglądających wydrukowane strony programu Microsoft Project, możesz dodać informacje takie jak nazwa firmy lub logo, numery stron, daty i godziny, nazwy pliku lub informacje specyficzne dla projektu, nagłówek lub stopka: wydrukowana widok lub raport. Możesz również dodać informacje do projektu legenda.

Domyślnie Legenda pojawia się na każdej stronie drukowanego widoku kalendarza, widoku Wykres Gantta lub widoku Diagram sieciowy. Można jednak nie legendy z wydruku na wszystkich lub wydrukować go na osobnej stronie.

Nagłówki i stopki są specyficzne dla widoku i specyficzne dla raportu; legendy są specyficzne dla widoku tylko. Na przykład jeśli dodać informacje do nagłówka, stopki lub legendy widoku Wykres Gantta, te informacje nie są wyświetlane w widoku Diagram sieciowy.

Uwaga: W tym artykule omówiono sposób tworzenia nagłówki, stopki lub legendy funkcja raportów wizualnych w programie Microsoft Project. Ponieważ raporty wizualne są tworzone w programie Microsoft Excel i Visio, zmienianie nagłówka, stopki lub legendy za pomocą tych programów.

Co chcesz zrobić?

Dodawanie nagłówka, stopki lub legendy do widoku

Dodawanie nagłówka lub stopki do raportu

Dodawanie nagłówka, stopki lub legendy do widoku

 1. Na karcie plik kliknij pozycję Drukuj, a następnie kliknij polecenie Ustawienia strony.

 2. Na karcie LegendaNagłówek, stopkę lub kliknij kartę lewej, do środka lub do prawej.

 3. W polu tekstowym wpisz lub wklej tekst, dodawanie informacji o dokumencie lub projekcie lub Wstaw lub Wklej grafikę.

  Aby dodać numery stron, kliknij przycisk Wstaw numer strony Grafika Wstaw numer strony i Wstaw całkowitą liczbę stron Grafika Wstaw liczbę stron .

  Aby dodać bieżącą datę lub godzinę, kliknij przycisk Wstaw bieżącą datę Grafika Wstaw bieżącą datę i Wstawić bieżącą godzinę Obraz Wstaw bieżącą godzinę .

  Aby dodać nazwę pliku, kliknij przycisk Wstaw nazwę pliku Grafika Wstaw nazwę pliku .

  Aby dodać grafikę, kliknij przycisk Wstaw obraz Grafika Wstaw obraz .

 4. Aby sformatować wstępnie ustawionych informacji, zaznacz handlowe "i" (& ), lub zaznacz tekst, który chcesz sformatować, kliknij przycisk Formatuj czcionkę tekstu Przycisk Formatuj czcionkę tekstu , a następnie wybierz odpowiednie opcje formatowania.

 5. Aby dodać informacje specyficzne dla projektu, kliknij pozycję informacje, które mają w polach Ogólne i pól programu Project, a następnie kliknij pozycję Dodaj dla każdego wpisu. Powtórz ten krok, aby dodać więcej informacji o projekcie.

Porada: Możesz dostosować pola i z paskami, które pojawiają się w legendzie przy użyciu okno dialogowe Style pasków. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Drukowanie Dostosowywanie legendy lub tytułu .

Uwagi: 

 • Możesz utworzyć wielu wierszach nagłówków, stopek i legendy. Na końcu pierwszego wiersza tekstu lub informacji naciśnij klawisz Enter. Aby dodać wiersze po obrazu, kliknij obraz, umieść kursor po obraz, a następnie naciśnij klawisz Enter. Nagłówki może zawierać maksymalnie pięciu wierszy zawierających informacje. Stopki i legend mogą zawierać maksymalnie trzech wierszy.

 • Możesz mieć legendy są wyświetlane na każdej stronie, na osobnej stronie lub wcale. Na karcie plik kliknij pozycję Drukuj, kliknij pozycję Ustawienia strony, a następnie kliknij kartę Legenda. W obszarze Legenda na kliknij każdej strony, legendy strony lub Brak. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Drukowanie Dostosowywanie legendy lub tytułu .

 • Nagłówek i stopka, ustawiany pojawi się na każdej stronie. Nie można określić, że są wyświetlane inaczej na pierwszej stronie i kolejnych stron, są wyświetlane inaczej na stron parzystych lub nieparzystych lub są wyświetlane inaczej na poszczególnych stronach.

 • Możesz dostosować szerokość pola tekstowego legendy z przedziału od 0 do 5 cali.

 • Aby przenieść tekst, informacje lub obraz z jednego karty, można użyć menu skrótów. Zaznacz tekst, informacje lub obraz, który chcesz przenieść, kliknij prawym przyciskiem myszy, a następnie w menu skrótów kliknij polecenie Wytnij lub Kopiuj. Umieść kursor na kartę, którą chcesz, kliknij prawym przyciskiem myszy i wybierz polecenie Wklej w menu skrótów.

 • Po dodaniu do nagłówka, stopki lub legendy, wybierając grafikę i przeciągając jego obramowanie, można zmienić rozmiar grafiki. Aby przenieść grafikę, zaznacz go i przeciągnij go do innej lokalizacji. Nie można Przycinanie grafiki.

Dodawanie nagłówka lub stopki do raportu

 1. Na karcie raport kliknij pozycję Raporty.

 2. Kliknij raport, który ma być.

 3. Na karcie Projekt kliknij menu rozwijane Marginesy, a następnie kliknij Marginesy niestandardowe... u dołu.

 4. Kliknij kartę Nagłówek lub Stopka.

 5. Kliknij kartę lewej, do środka lub do prawej.

 6. W polu tekstowym wpisz lub wklej tekst, Dodaj informacje dokumentu lub projektu, lub Wstaw lub Wklej grafikę.

  Aby dodać numery stron, kliknij przycisk Wstaw numer strony Grafika Wstaw numer strony i Wstaw całkowitą liczbę stron Grafika Wstaw liczbę stron .

  Aby dodać bieżącą datę lub godzinę, kliknij przycisk Wstaw bieżącą datę Grafika Wstaw bieżącą datę i Wstawić bieżącą godzinę Obraz Wstaw bieżącą godzinę .

  Aby dodać nazwę pliku, kliknij przycisk Wstaw nazwę pliku Grafika Wstaw nazwę pliku .

  Aby dodać grafikę, kliknij przycisk Wstaw obraz Grafika Wstaw obraz .

 7. Aby sformatować wstępnie ustawionych informacji, zaznacz handlowe "i" (& ), lub zaznacz tekst, który chcesz sformatować, kliknij przycisk Formatuj czcionkę tekstu Przycisk Formatuj czcionkę tekstu , a następnie wybierz odpowiednie opcje formatowania.

 8. Aby dodać informacje specyficzne dla projektu, kliknij pozycję informacje, które mają w polach Ogólne i pól programu Project, a następnie kliknij pozycję Dodaj dla każdego wpisu. Powtórz ten krok, aby dodać więcej informacji o projekcie.

Porada: Możesz dostosować pola i z paskami, które pojawiają się w legendzie przy użyciu okno dialogowe Style pasków. Wykres zasobów lub widok wykresu Gantta wyświetlane na karcie Formatowanie kliknij menu rozwijane Format w sekcji Style pasków i kliknij pozycję Style pasków. W kolumnie Nazwa wpisz gwiazdkę (*) przed nazwą pola, które nie mają być wyświetlane w legendzie drukowanych.

 • Możesz mieć legendy są wyświetlane na każdej stronie, na osobnej stronie lub wcale. W menu plik kliknij polecenie Ustawienia strony, a następnie kliknij kartę Legenda. W obszarze Legenda na kliknij każdej strony, legendy strony lub Brak.

 • Nagłówek i stopka, ustawiany pojawi się na każdej stronie. Nie można określić, że są wyświetlane inaczej na pierwszej stronie i kolejnych stron, są wyświetlane inaczej na stron parzystych lub nieparzystych lub są wyświetlane inaczej na poszczególnych stronach.

 • Możesz dostosować szerokość pola tekstowego legendy z przedziału od 0 do 5 cali.

 • Aby przenieść tekst, informacje lub obraz z jednego karty, można użyć menu skrótów. Zaznacz tekst, informacje lub obraz, który chcesz przenieść, kliknij prawym przyciskiem myszy, a następnie w menu skrótów kliknij polecenie Wytnij lub Kopiuj. Umieść kursor na kartę, którą chcesz, kliknij prawym przyciskiem myszy i wybierz polecenie Wklej w menu skrótów.

 • Po dodaniu do nagłówka, stopki lub legendy, wybierając grafikę i przeciągając jego obramowanie, można zmienić rozmiar grafiki. Aby przenieść grafikę, zaznacz go i przeciągnij go do innej lokalizacji. Nie można Przycinanie grafiki.

Co chcesz zrobić?

Dodawanie nagłówka, stopki lub legendy do widoku

Dodawanie nagłówka lub stopki do raportu

Dodawanie nagłówka, stopki lub legendy do widoku

 1. W menu Plik kliknij pozycję Ustawienia strony.

 2. Na karcie LegendaNagłówek, stopkę lub kliknij kartę lewej, do środka lub do prawej.

 3. W polu tekstowym wpisz lub wklej tekst, dodawanie informacji o dokumencie lub projekcie lub Wstaw lub Wklej grafikę.

  Aby dodać numery stron, kliknij przycisk Wstaw numer strony Grafika Wstaw numer strony i Wstaw całkowitą liczbę stron Grafika Wstaw liczbę stron .

  Aby dodać bieżącą datę lub godzinę, kliknij przycisk Wstaw bieżącą datę Grafika Wstaw bieżącą datę i Wstawić bieżącą godzinę Obraz Wstaw bieżącą godzinę .

  Aby dodać nazwę pliku, kliknij przycisk Wstaw nazwę pliku Grafika Wstaw nazwę pliku .

  Aby dodać grafikę, kliknij przycisk Wstaw obraz Grafika Wstaw obraz .

 4. Aby sformatować wstępnie ustawionych informacji, zaznacz handlowe "i" (& ), lub zaznacz tekst, który chcesz sformatować, kliknij przycisk Formatuj czcionkę tekstu Przycisk Formatuj czcionkę tekstu , a następnie wybierz odpowiednie opcje formatowania.

 5. Aby dodać informacje specyficzne dla projektu, kliknij pozycję informacje, które mają w polach Ogólne i pól programu Project, a następnie kliknij pozycję Dodaj dla każdego wpisu. Powtórz ten krok, aby dodać więcej informacji o projekcie.

Porada: Możesz dostosować pola i z paskami, które pojawiają się w legendzie przy użyciu okno dialogowe Style pasków. Wykres zasobów lub wyświetlonym widoku Wykres Gantta w menu Format kliknij polecenie Style pasków. W kolumnie Nazwa wpisz gwiazdkę (*) przed nazwą pola, które nie mają być wyświetlane w legendzie drukowanych.

Uwagi: 

 • Możesz utworzyć wielu wierszach nagłówków, stopek i legendy. Na końcu pierwszego wiersza tekstu lub informacji naciśnij klawisz ENTER. Aby dodać wiersze po obrazu, kliknij obraz, umieść kursor po obraz, a następnie naciśnij klawisz ENTER. Nagłówki może zawierać maksymalnie pięciu wierszy zawierających informacje. Stopki i legend mogą zawierać maksymalnie trzech wierszy.

 • Możesz mieć legendy są wyświetlane na każdej stronie, na osobnej stronie lub wcale. W menu plik kliknij polecenie Ustawienia strony, a następnie kliknij kartę Legenda. W obszarze Legenda na kliknij każdej strony, legendy strony lub Brak.

 • Nagłówek i stopka, ustawiany pojawi się na każdej stronie. Nie można określić, że są wyświetlane inaczej na pierwszej stronie i kolejnych stron, są wyświetlane inaczej na stron parzystych lub nieparzystych lub są wyświetlane inaczej na poszczególnych stronach.

 • Możesz dostosować szerokość pola tekstowego legendy z przedziału od 0 do 5 cali.

 • Aby przenieść tekst, informacje lub obraz z jednego karty, można użyć menu skrótów. Zaznacz tekst, informacje lub obraz, który chcesz przenieść, kliknij prawym przyciskiem myszy, a następnie w menu skrótów kliknij polecenie Wytnij lub Kopiuj. Umieść kursor na kartę, którą chcesz, kliknij prawym przyciskiem myszy i wybierz polecenie Wklej w menu skrótów.

 • Po dodaniu do nagłówka, stopki lub legendy, wybierając grafikę i przeciągając jego obramowanie, można zmienić rozmiar grafiki. Aby przenieść grafikę, zaznacz go i przeciągnij go do innej lokalizacji. Nie można Przycinanie grafiki.

Dodawanie nagłówka lub stopki do raportu

 1. W menu Raport kliknij pozycję Raporty.

 2. Kliknij typ raportu, który ma, a następnie kliknij przycisk Wybierz.

  Jeśli jako typ raportu wybrano Niestandardowy, kliknij polecenie raport na liście raportów, kliknij pozycję Ustawienia, a następnie przejdź do kroku 5.

 3. Kliknij odpowiedni raport, a następnie kliknij pozycję Wybierz.

 4. Kliknij pozycję Ustawienia strony.

 5. Kliknij kartę Nagłówek lub Stopka.

 6. Kliknij kartę lewej, do środka lub do prawej.

 7. W polu tekstowym wpisz lub wklej tekst, Dodaj informacje dokumentu lub projektu, lub Wstaw lub Wklej grafikę.

  Aby dodać numery stron, kliknij przycisk Wstaw numer strony Grafika Wstaw numer strony i Wstaw całkowitą liczbę stron Grafika Wstaw liczbę stron .

  Aby dodać bieżącą datę lub godzinę, kliknij przycisk Wstaw bieżącą datę Grafika Wstaw bieżącą datę i Wstawić bieżącą godzinę Obraz Wstaw bieżącą godzinę .

  Aby dodać nazwę pliku, kliknij przycisk Wstaw nazwę pliku Grafika Wstaw nazwę pliku .

  Aby dodać grafikę, kliknij przycisk Wstaw obraz Grafika Wstaw obraz .

 8. Aby sformatować wstępnie ustawionych informacji, zaznacz handlowe "i" (& ), lub zaznacz tekst, który chcesz sformatować, kliknij przycisk Formatuj czcionkę tekstu Przycisk Formatuj czcionkę tekstu , a następnie wybierz odpowiednie opcje formatowania.

 9. Aby dodać informacje specyficzne dla projektu, kliknij pozycję informacje, które mają w polach Ogólne i pól programu Project, a następnie kliknij pozycję Dodaj dla każdego wpisu. Powtórz ten krok, aby dodać więcej informacji o projekcie.

Porada: Możesz utworzyć wielu wierszach nagłówków, stopek i legendy. Na końcu pierwszego wiersza tekstu lub informacji naciśnij klawisz ENTER. Aby dodać wiersze po obrazu, kliknij obraz, umieść kursor po obraz, a następnie naciśnij klawisz ENTER. Nagłówki może zawierać maksymalnie pięciu wierszy zawierających informacje. Stopki i legend mogą zawierać maksymalnie trzech wierszy.

 • Możesz mieć legendy są wyświetlane na każdej stronie, na osobnej stronie lub wcale. W menu plik kliknij polecenie Ustawienia strony, a następnie kliknij kartę Legenda. W obszarze Legenda na kliknij każdej strony, legendy strony lub Brak.

 • Nagłówek i stopka, ustawiany pojawi się na każdej stronie. Nie można określić, że są wyświetlane inaczej na pierwszej stronie i kolejnych stron, są wyświetlane inaczej na stron parzystych lub nieparzystych lub są wyświetlane inaczej na poszczególnych stronach.

 • Możesz dostosować szerokość pola tekstowego legendy z przedziału od 0 do 5 cali.

 • Aby przenieść tekst, informacje lub obraz z jednego karty, można użyć menu skrótów. Zaznacz tekst, informacje lub obraz, który chcesz przenieść, kliknij prawym przyciskiem myszy, a następnie w menu skrótów kliknij polecenie Wytnij lub Kopiuj. Umieść kursor na kartę, którą chcesz, kliknij prawym przyciskiem myszy i wybierz polecenie Wklej w menu skrótów.

 • Po dodaniu do nagłówka, stopki lub legendy, wybierając grafikę i przeciągając jego obramowanie, można zmienić rozmiar grafiki. Aby przenieść grafikę, zaznacz go i przeciągnij go do innej lokalizacji. Nie można Przycinanie grafiki.

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×