Dodawanie lub zmienianie koloru wypełnienia w pakiecie Office dla komputerów Mac

Uwaga:  Staramy się udostępniać najnowszą zawartość Pomocy w Twoim języku tak szybko, jak to możliwe. Ta strona została przetłumaczona automatycznie i może zawierać błędy gramatyczne lub nieścisłości. Chcemy, aby ta zawartość była dla Ciebie przydatna. Prosimy o powiadomienie nas, czy te informacje były pomocne, u dołu tej strony. Oto angielskojęzyczny artykuł do wglądu.

Część treści tego tematu może nie dotyczyć niektórych języków.

Którego programu pakietu Office używasz?

Word

PowerPoint

Excel

Word

Wykonaj dowolną z następujących czynności:

Dodawanie i zmienianie koloru wypełnienia

 1. Kliknij obiekt, który chcesz zmienić.

 2. Na karcie Formatowanie kształtu kliknij strzałkę obok przycisku Wypełnienie kształtu, a następnie kliknij odpowiedni kolor.

Stosowanie gradientu, deseniu lub tekstury jako koloru wypełnienia

 1. Kliknij obiekt, który chcesz zmienić.

 2. Na karcie Formatowanie kształtu kliknij strzałkę obok przycisku Wypełnienie kształtu, a następnie wykonaj dowolną z następujących czynności:

  Cel

  Czynność

  Użycie innej pełnego koloru jako koloru wypełnienia

  Kliknij pozycję Więcej kolorów wypełnienia, a następnie kliknij odpowiedni kolor.

  Zmienianie gradientu

  Kliknij pozycję gradientu, a następnie kliknij odpowiednie opcje.

  Zmienianie tekstury lub deseniu

  Kliknij pozycję Tekstura, a następnie kliknij teksturę lub deseniu, który ma.

  Używanie obrazu jako wypełnienia

  Kliknij obraz, Znajdź obraz, którego chcesz, a następnie kliknij przycisk Wstaw.

Usuwanie koloru wypełnienia

 1. Kliknij obiekt, który chcesz zmienić.

 2. Kliknij strzałkę obok przycisku Wypełnienie kształtu, a następnie kliknij pozycję Brak wypełnienia.

Dopasowanie koloru z obrazu

Można wybrać dowolny kolor obrazu i zastosować go do innego obiektu w tym samym dokumencie. Na przykład można wybrać kolor z zdjęcia i zastosować go do kształtu, takie jak strzałki.

 1. Zaznacz obiekt, do którego chcesz zastosować kolor.

 2. Na karcie Formatowanie kształtu kliknij strzałkę obok przycisku Wypełnienie kształtu, a następnie kliknij pozycję Więcej kolorów wypełnienia.

 3. W dolnym rogu okna dialogowego Kolory kliknij przycisk pipety.

 4. Na obrazie kliknij kolor, którego chcesz zastosować do innego obiektu.

Zobacz też

Kopiowanie formatowania między obiektami lub tekstem

Stosowanie lub usuwanie stylów i efektów obiektów

Stosowanie i zmienianie stylu lub efektu dla obrazu

Formatowanie grafiki SmartArt

PowerPoint

Wykonaj dowolną z następujących czynności:

Dodawanie i zmienianie koloru wypełnienia

 1. Kliknij obiekt, który chcesz zmienić.

 2. Na karcie Formatowanie kształtu kliknij strzałkę obok przycisku Wypełnienie, a następnie kliknij odpowiedni kolor.

Stosowanie gradientu, deseniu lub tekstury jako koloru wypełnienia

 1. Kliknij obiekt, który chcesz zmienić.

 2. Na karcie Formatowanie kształtu kliknij strzałkę obok przycisku Wypełnienie, a następnie wykonaj dowolną z następujących czynności:

  Cel

  Czynność

  Użycie innej pełnego koloru jako koloru wypełnienia

  Kliknij pozycję Więcej kolorów wypełnienia, a następnie kliknij odpowiedni kolor.

  Zmienianie gradientu

  Kliknij pozycję gradientu, a następnie kliknij odpowiednie opcje.

  Zmienianie tekstury lub deseniu

  Kliknij pozycję Tekstura, a następnie kliknij teksturę lub deseniu, który ma.

  Używanie obrazu jako wypełnienia

  Kliknij obraz, Znajdź obraz, którego chcesz, a następnie kliknij przycisk Wstaw.

Usuwanie koloru wypełnienia

 1. Kliknij obiekt, który chcesz zmienić.

 2. Kliknij strzałkę obok przycisku Wypełnienie kształtu, a następnie kliknij pozycję Brak wypełnienia.

Dopasowanie koloru z obrazu

Można wybrać dowolny kolor na obrazie i zastosować go do obiektu. Na przykład można wybrać kolor z fotografii i zastosować go do kształtu, takiego jak strzałka.

 1. Zaznacz obiekt, do którego chcesz zastosować kolor.

 2. Na karcie Narzędzia główne w obszarze Formatowanie kliknij strzałkę obok opcji Wypełnianie , a następnie kliknij przycisk Więcej kolorów.

 3. W dolnym rogu okna dialogowego Kolory kliknij przycisk pipety.

 4. Na obrazie kliknij kolor, którego chcesz zastosować do innego obiektu.

Zobacz też

Kopiowanie formatowania między obiektami lub tekstem

Stosowanie lub usuwanie stylów i efektów obiektów

Stosowanie i zmienianie stylu lub efektu dla obrazu

Formatowanie grafiki SmartArt

Excel

Wykonaj dowolną z następujących czynności:

Dodawanie i zmienianie koloru wypełnienia

 1. Kliknij obiekt, który chcesz zmienić.

 2. Na karcie Formatowanie kształtu kliknij strzałkę obok przycisku Wypełnienie, a następnie kliknij odpowiedni kolor.

Porada: Aby dodać kolor wypełnienia do karty arkusza, przytrzymaj klawisz CONTROL, a następnie kliknij kartę. Kliknij pozycję Kolor karty, a następnie kliknij wybrany kolor.

Stosowanie gradientu, deseniu lub tekstury jako koloru wypełnienia

 1. Kliknij obiekt, który chcesz zmienić.

 2. Na karcie Formatowanie kształtu kliknij strzałkę obok przycisku Wypełnienie, a następnie wykonaj dowolną z następujących czynności:

  Cel

  Czynność

  Użycie innej pełnego koloru jako koloru wypełnienia

  Kliknij pozycję Więcej kolorów wypełnienia, a następnie kliknij odpowiedni kolor.

  Zmienianie gradientu

  Kliknij pozycję gradientu, a następnie kliknij odpowiednie opcje.

  Zmienianie tekstury lub deseniu

  Kliknij pozycję Tekstura, a następnie kliknij teksturę lub deseniu, który ma.

  Używanie obrazu jako wypełnienia

  Kliknij obraz, Znajdź obraz, którego chcesz, a następnie kliknij przycisk Wstaw.

Usuwanie koloru wypełnienia

 1. Kliknij obiekt, który chcesz zmienić.

 2. Kliknij strzałkę obok przycisku Wypełnienie kształtu, a następnie kliknij pozycję Brak wypełnienia.

Dopasowanie koloru z obrazu

Można wybrać dowolny kolor na obrazie i zastosować go do obiektu. Na przykład można wybrać kolor z fotografii i zastosować go do kształtu, takiego jak strzałka.

 1. Zaznacz obiekt, do którego chcesz zastosować kolor.

 2. Na karcie Formatowanie w obszarze Style kształtów kliknij strzałkę obok pozycji Wypełnienie, a następnie kliknij pozycję Więcej kolorów.

 3. W dolnym rogu okna dialogowego Kolory kliknij przycisk pipety.

 4. Na obrazie kliknij kolor, którego chcesz zastosować do innego obiektu.

Zobacz też

Kopiowanie formatowania między obiektami lub tekstem

Stosowanie lub usuwanie stylów i efektów obiektów

Stosowanie i zmienianie stylu lub efektu dla obrazu

Formatowanie grafiki SmartArt

Którego programu pakietu Office używasz?

Word

PowerPoint

Excel

Word

Wykonaj dowolną z następujących czynności:

Dodawanie i zmienianie koloru wypełnienia

 1. Kliknij obiekt, który chcesz zmienić, a następnie kliknij kartę Formatowanie.

 2. Na karcie Formatowanie w obszarze Style kształtów kliknij strzałkę obok opcji Wypełnienie  Przycisk Kolor wypełnienia , a następnie kliknij odpowiedni kolor.

Stosowanie gradientu, deseniu lub tekstury jako koloru wypełnienia

 1. Kliknij obiekt, który chcesz zmienić, a następnie kliknij kartę Formatowanie.

 2. Na karcie Formatowanie w obszarze Style kształtów kliknij strzałkę obok pozycji Wypełnienie Przycisk Kolor wypełnienia , a następnie kliknij pozycję Efekty wypełnienia.

 3. Wykonaj dowolną z następujących czynności:

Cel

Czynności

Użycie pełnego koloru jako koloru wypełnienia

Kliknij kartę Pełny, a następnie kliknij wybrany kolor.

Zmienianie gradientu

Kliknij kartę Gradient, a następnie kliknij odpowiednie opcje.

Zmienianie tekstury

Kliknij kartę Obraz lub tekstura, a następnie kliknij odpowiednią teksturę.

Zmienianie wzorca

Kliknij kartę Deseń, a następnie kliknij odpowiednie opcje.

Używanie obrazu jako wypełnienia

Kliknij kartę Obraz lub tekstura, kliknij przycisk Wybierz obraz, a następnie wskaż wybrany obraz.

Usuwanie koloru wypełnienia

 1. Kliknij obiekt, który chcesz zmienić, a następnie kliknij kartę Formatowanie.

 2. W obszarze Style kształtów kliknij strzałkę obok przycisku Wypełnienie  Przycisk Kolor wypełnienia , a następnie kliknij przycisk Brak wypełnienia.

Dopasowanie koloru z obrazu

Można wybrać dowolny kolor na obrazie i zastosować go do obiektu. Na przykład można wybrać kolor z fotografii i zastosować go do kształtu, takiego jak strzałka.

 1. Zaznacz obiekt, do którego chcesz zastosować kolor.

 2. Na karcie Formatowanie w obszarze Style kształtów kliknij strzałkę obok pozycji Wypełnienie Przycisk Kolor wypełnienia , a następnie kliknij pozycję Więcej kolorów.

  Polecenie Więcej kolorów

 3. W lewym górnym rogu okna dialogowego Kolory tuż poniżej paska narzędzi kliknij lupę.

  Okno dialogowe Kolory

 4. Na obrazie kliknij kolor, który chcesz zastosować do obiektu.

Zobacz też

Kopiowanie formatowania między obiektami lub tekstem

Stosowanie lub usuwanie stylów i efektów obiektów

Stosowanie i zmienianie stylu lub efektu dla obrazu

Formatowanie grafiki SmartArt

PowerPoint

Wykonaj dowolną z następujących czynności:

Dodawanie i zmienianie koloru wypełnienia

 1. Kliknij obiekt, który chcesz zmienić, a następnie kliknij kartę Formatowanie.

 2. Na karcie Formatowanie w obszarze Style kształtów kliknij strzałkę obok opcji Wypełnienie  Przycisk Kolor wypełnienia , a następnie kliknij odpowiedni kolor.

Stosowanie gradientu, deseniu lub tekstury jako koloru wypełnienia

 1. Kliknij obiekt, który chcesz zmienić, a następnie kliknij kartę Formatowanie.

 2. Na karcie Formatowanie w obszarze Style kształtów kliknij strzałkę obok pozycji Wypełnienie Przycisk Kolor wypełnienia , a następnie kliknij pozycję Efekty wypełnienia.

 3. Wykonaj dowolną z następujących czynności:

Cel

Czynności

Użycie pełnego koloru jako koloru wypełnienia

Kliknij kartę Pełny, a następnie kliknij wybrany kolor.

Zmienianie gradientu

Kliknij kartę Gradient, a następnie kliknij odpowiednie opcje.

Używanie obrazu jako wypełnienia

Kliknij kartę Obraz lub tekstura, kliknij przycisk Wybierz obraz, a następnie wskaż wybrany obraz.

Zmienianie tekstury

Kliknij kartę Obraz lub tekstura, a następnie kliknij odpowiednią teksturę.

Zmienianie wzorca

Kliknij kartę Deseń, a następnie kliknij odpowiednie opcje.

Usuwanie koloru wypełnienia

 1. Kliknij obiekt, który chcesz zmienić, a następnie kliknij kartę Formatowanie.

 2. W obszarze Style kształtów kliknij strzałkę obok przycisku Wypełnienie  Przycisk Kolor wypełnienia , a następnie kliknij przycisk Brak wypełnienia.

Dopasowanie koloru z obrazu

Można wybrać dowolny kolor na obrazie i zastosować go do obiektu. Na przykład można wybrać kolor z fotografii i zastosować go do kształtu, takiego jak strzałka.

 1. Zaznacz obiekt, do którego chcesz zastosować kolor.

 2. Na karcie Narzędzia główne w obszarze Formatowanie kliknij strzałkę obok opcji Wypełnianie  Przycisk Kolor wypełnienia , a następnie kliknij przycisk Więcej kolorów.

  Polecenie Więcej kolorów

 3. W lewym górnym rogu okna dialogowego Kolory tuż poniżej paska narzędzi kliknij lupę.

  Okno dialogowe Kolory

 4. Na obrazie kliknij kolor, który chcesz zastosować do obiektu.

Zobacz też

Kopiowanie formatowania między obiektami lub tekstem

Stosowanie lub usuwanie stylów i efektów obiektów

Stosowanie i zmienianie stylu lub efektu dla obrazu

Formatowanie grafiki SmartArt

Excel

Wykonaj dowolną z następujących czynności:

Dodawanie i zmienianie koloru wypełnienia

 1. Kliknij obiekt, który chcesz zmienić, a następnie kliknij kartę Formatowanie.

 2. Na karcie Formatowanie w obszarze Style kształtów kliknij strzałkę obok opcji Wypełnienie  Przycisk Kolor wypełnienia , a następnie kliknij odpowiedni kolor.

  Porada: Aby dodać kolor wypełnienia do karty arkusza, przytrzymaj klawisz CONTROL, a następnie kliknij kartę. Kliknij pozycję Kolor karty, a następnie kliknij wybrany kolor.

Stosowanie gradientu, deseniu lub tekstury jako koloru wypełnienia

 1. Kliknij obiekt, który chcesz zmienić, a następnie kliknij kartę Formatowanie.

 2. Na karcie Formatowanie w obszarze Style kształtów kliknij strzałkę obok pozycji Wypełnienie Przycisk Kolor wypełnienia , a następnie kliknij pozycję Efekty wypełnienia.

 3. Wykonaj dowolną z następujących czynności:

Cel

Czynności

Użycie pełnego koloru jako koloru wypełnienia

Kliknij kartę Pełny, a następnie kliknij wybrany kolor.

Zmienianie gradientu

Kliknij kartę Gradient, a następnie kliknij odpowiednie opcje.

Używanie obrazu jako wypełnienia

Kliknij kartę Obraz lub tekstura, kliknij przycisk Wybierz obraz, a następnie wskaż wybrany obraz.

Zmienianie tekstury

Kliknij kartę Obraz lub tekstura, a następnie kliknij odpowiednią teksturę.

Zmienianie wzorca

Kliknij kartę Deseń, a następnie kliknij odpowiednie opcje.

Usuwanie koloru wypełnienia

 1. Kliknij obiekt, który chcesz zmienić, a następnie kliknij kartę Formatowanie.

 2. W obszarze Style kształtów kliknij strzałkę obok przycisku Wypełnienie  Przycisk Kolor wypełnienia , a następnie kliknij przycisk Brak wypełnienia.

Dopasowanie koloru z obrazu

Można wybrać dowolny kolor na obrazie i zastosować go do obiektu. Na przykład można wybrać kolor z fotografii i zastosować go do kształtu, takiego jak strzałka.

 1. Zaznacz obiekt, do którego chcesz zastosować kolor.

 2. Na karcie Formatowanie w obszarze Style kształtów kliknij strzałkę obok pozycji Wypełnienie Przycisk Kolor wypełnienia , a następnie kliknij pozycję Więcej kolorów.

  Polecenie Więcej kolorów

 3. W lewym górnym rogu okna dialogowego Kolory tuż poniżej paska narzędzi kliknij lupę.

  Okno dialogowe Kolory

 4. Na obrazie kliknij kolor, który chcesz zastosować do obiektu.

Zobacz też

Kopiowanie formatowania między obiektami lub tekstem

Stosowanie lub usuwanie stylów i efektów obiektów

Stosowanie i zmienianie stylu lub efektu dla obrazu

Formatowanie grafiki SmartArt

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×