Dodawanie lub zmienianie koloru tła tabeli

Dane w komórkach można wyróżnić, używając opcji Kolor wypełnienia w celu dodania lub zmiany koloru tła bądź deseniu komórek. W tym celu:

 1. Zaznacz komórki, które chcesz wyróżnić.

  Porady: 

  • Aby użyć innego koloru tła dla całego arkusza, kliknij przycisk Zaznacz wszystko. Spowoduje to ukrycie linii siatki, ale w celu poprawienia czytelności arkusza można wyświetlić obramowania wokół wszystkich komórek.

  • Przycisk Zaznacz wszystko

 2. Kliknij pozycję Narzędzia główne, a następnie strzałkę obok przycisku Kolor wypełnienia Obraz przycisku lub naciśnij klawisze Alt+H, H.

  Grupa Czcionka na karcie Narzędzia główne

 3. W obszarze Kolory motywu lub Kolory standardowe wybierz odpowiedni kolor.

  Selektor kolorów czcionki

  Aby użyć koloru niestandardowego, kliknij pozycję Więcej kolorów, a następnie w oknie dialogowym Kolory wybierz odpowiedni kolor.

  Porada: Aby zastosować ostatnio wybrany kolor, możesz kliknąć przycisk Kolor wypełnienia Obraz przycisku . Możesz również skorzystać z maksymalnie 10 ostatnio wybranych kolorów niestandardowych w obszarze Ostatnio używane kolory.

Stosowanie efektów deseniu lub wypełnienia

Jeśli chcesz uzyskać efekt inny niż tylko wypełnieniem pełnym kolorem, spróbuj zastosować deseń lub efekty wypełnienia.

 1. Zaznacz komórkę lub zakres komórek, które chcesz sformatować.

 2. Kliknij pozycję Narzędzia główne i przycisk Uruchom okno dialogowe w grupie Formatowanie komórek lub naciśnij klawisze Ctrl + Shift + F.

  Przycisk Uruchom okno dialogowe w grupie Czcionka

 3. Na karcie Wypełnienie w obszarze Kolor tła wybierz odpowiedni kolor.

  Okno dialogowe wypełnienia i deseniu komórki
 4. Aby użyć deseniu z dwoma kolorami, wybierz kolor w polu Kolor deseniu, a następnie kliknij deseń w polu Styl deseniu.

  Aby użyć deseniu z efektami specjalnymi, kliknij przycisk Efekty wypełnienia, a następnie wybierz odpowiednie opcje.

  Porada: W polu Próbka możesz wyświetlić podgląd wybranego tła, deseniu i efektów wypełnienia.

Usuwanie kolorów, deseni lub efektów wypełnienia z komórki

Aby usunąć wszystkie kolory tła, desenie lub efekty wypełnienia z komórek, zaznacz te komórki. Następnie kliknij pozycję Narzędzia główne, kliknij strzałkę obok przycisku Kolor wypełnienia i wybierz pozycję Brak wypełnienia.

Grupa Czcionka na karcie Narzędzia główne

Drukowanie kolorów, deseni lub efektów wypełnienia w kolorze

Jeśli opcje drukowania są ustawione na wartości Tryb czarno-biały lub Jakość robocza — celowo lub też tryb roboczy został włączony automatycznie z powodu dużych i złożonych arkuszy oraz wykresów zawartych w skoroszycie — drukowanie komórek w kolorze jest niemożliwe. Ten problem można rozwiązać w następujący sposób:

 1. Kliknij pozycję Układ strony, a następnie przycisk Uruchom okno dialogowe w grupie Ustawienia strony.

  Przycisk Uruchom okno dialogowe w grupie Ustawienia strony

 2. Na karcie Arkusz w obszarze Drukowanie wyczyść pola wyboru Tryb czarno-biały i Jakość robocza.

Uwaga: Jeśli nie widać kolorów w arkuszu, może to być spowodowane pracą w trybie dużego kontrastu. Jeśli kolory są niewidoczne na podglądzie przed drukowaniem, może to być wynikiem niewybrania kolorowej drukarki.

Zobacz też

Zmienianie koloru tekstu

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×