Dodawanie lub zmienianie łączy na pasku szybkiego uruchamiania

Uwaga:  Staramy się udostępniać najnowszą zawartość Pomocy w Twoim języku tak szybko, jak to możliwe. Ta strona została przetłumaczona automatycznie i może zawierać błędy gramatyczne lub nieścisłości. Chcemy, aby ta zawartość była dla Ciebie przydatna. Prosimy o powiadomienie nas, czy te informacje były pomocne, u dołu tej strony. Oto angielskojęzyczny artykuł do wglądu.

Pasek Szybkie uruchamianie zawiera łącza do stron, list i bibliotek w programie Microsoft Office Project Web Access. Łącza na pasku Szybkie uruchamianie można dodawać lub zmieniać, aby ułatwić użytkownikom w organizacji nawigowanie po programie Project Web Access.

Dodawanie łącza

 1. Na pasku Szybkie uruchamianie kliknij pozycję Ustawienia serwera.

 2. Na stronie Ustawienia serwera kliknij pozycję Szybkie uruchamianie.

 3. Kliknij pozycję Nowe łącze.

 4. W sekcji Adres URL w polu Niestandardowa nazwa łącza wpisz nazwę łącza, która ma być wyświetlana na pasku szybkiego uruchamiania. Jeżeli w organizacji została utworzona dla tego łącza strona niestandardowa, wpisz jej nazwę w polu Niestandardowy adres sieci Web.

  Uwaga: Jeżeli nie ma pewności, jaki jest niestandardowy adres sieci Web, należy to sprawdzić u integratora lub dewelopera oprogramowania organizacji.

 5. W sekcji Nagłówek określ, gdzie chcesz wyświetlić nowe łącze:

  • Aby utworzyć na pasku szybkiego uruchamiania nowy nagłówek, pod którym zostanie wyświetlone nowe łącze, zaznacz pozycję Nowy nagłówek na liście Nagłówek.

  • Aby wyświetlić nowe łącze pod istniejącym nagłówkiem na pasku szybkiego uruchamiania, zaznacz nazwę nagłówka na liście Nagłówek.

 6. Aby wyświetlić element menu dla wszystkich członków zespołu, w polu Wyświetlić łącze na pasku Szybkie uruchamianie? zaznacz opcję Tak lub Nie.

 7. Kliknij przycisk OK, aby zapisać łącze.

Zmienianie łącza

 1. Na pasku Szybkie uruchamianie kliknij pozycję Ustawienia serwera.

 2. Na stronie Ustawienia serwera kliknij pozycję Szybkie uruchamianie.

 3. W sekcji Edytowanie paska Szybkie uruchamianie wybierz, w jaki sposób mają być wyświetlane łącza:

  • Wszystkie sekcje     Wybierz tę opcję, aby rozwinąć wszystkie łącza pod wszystkimi elementami menu na pasku szybkiego uruchamiania.

  • Tylko bieżąca sekcja     Zaznacz tę opcję, aby zwinąć wszystkie elementy menu z wyjątkiem zaznaczonego elementu.

 4. Aby wyświetlić elementy menu z programu Microsoft Windows SharePoint Services na pasku szybkiego uruchamiania, kliknij przycisk Pokaż elementy menu programu Windows SharePoint Services.

  Porada: Te elementy menu, takie jak Obrazy, Listy, Dyskusje lub Ankiety, są zazwyczaj wyświetlane w dolnej części paska szybkiego uruchamiania.

 5. Aby zmienić nagłówek lub łącza pod nagłówkami, w sekcji Ustaw szczegóły elementów menu kliknij nagłówek lub łącze.

 6. W sekcji Adres URL w polu Niestandardowa nazwa łącza wpisz nazwę łącza, która ma być wyświetlana na pasku szybkiego uruchamiania. Jeżeli w organizacji została utworzona dla tego łącza strona niestandardowa, wpisz jej nazwę w polu Niestandardowy adres sieci Web.

  Uwaga: Jeżeli nie ma pewności, jaki jest niestandardowy adres sieci Web, należy to sprawdzić u integratora lub dewelopera oprogramowania organizacji.

 7. Aby wyświetlić element menu dla wszystkich członków zespołu, w polu Wyświetlić łącze na pasku Szybkie uruchamianie? kliknij pozycję Tak lub Nie.

 8. Kliknij przycisk OK, aby zapisać łącze.

  Uwagi: 

  • Aby usunąć łącze na stronie Opcje paska szybkiego uruchamiania, zaznacz wiersz, a następnie kliknij pozycję Usuń łącze. Można usunąć tylko łącza utworzone przez użytkownika. Nie można usunąć łączy domyślnych.

  • Łącza są wyświetlane na pasku szybkiego uruchamiania w takiej kolejności, w jakiej są wyświetlane w sekcji Ustaw szczegóły elementów menu. Aby zmienić kolejność łączy, zaznacz odpowiedni wiersz, a następnie kliknij przycisk Przenieś w górę lub Przenieś w dół.

Dlaczego nie można wykonywać niektórych czynności w programie Project Web Access?

W zależności od ustawień uprawnień, których używasz do logowania się do programu Project Web Access nie można wyświetlić lub niektóre funkcje. Ponadto co widać na niektórych stronach mogą różnić się od dokumentacji, jeśli administrator serwera dostosowana Project Web Access i nie zostały dostosowane pomocy.

Początek strony

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×