Dodawanie lub usuwanie zadania grafiku (wiersza)

Uwaga: Staramy się udostępniać najnowszą zawartość Pomocy w Twoim języku tak szybko, jak to możliwe. Ta strona została przetłumaczona automatycznie i może zawierać błędy gramatyczne lub nieścisłości. Chcemy, aby ta zawartość była dla Ciebie przydatna. Prosimy o powiadomienie nas, czy te informacje były pomocne, u dołu tej strony. Oto angielskojęzyczny artykuł do wglądu.

Każdy wiersz grafik służy do rejestrowania praca rzeczywista dla wybranego okresu raportowania. Wiersze można dodawać dla różnych kategorii czasu, które mają być rejestrowane, można też usunąć wiersz, jeżeli nie istnieje żaden okres do raportowania dla zadania.

Co chcesz zrobić?

Dodawanie zadania projektu

Dodawanie zadania administracyjnego

Dodawanie innej pracy

Usuwanie zadania

Dodawanie zadania projektu

 1. Na pasku Szybkie uruchamianie, w obszarze Moja praca kliknij przycisk Centrum grafików.

 2. W kolumnie Nazwa grafiku kliknij grafik, do którego jest dodawane zadanie.

  Jeżeli grafik, który ma być zmodyfikowany, nie jest widoczny, należy użyć listy wyboru widoku znajdującej się po prawej stronie paska narzędzi w celu wyświetlenia grafików dla różnych okresów.

 3. Na stronie Moje grafiki kliknij polecenie Dodaj wiersze.

 4. Kliknij polecenie Wybierz spośród istniejących przydziałów, a następnie wybierz w polu odpowiednie zadanie.

  Aby zaznaczyć kilka zadań, przytrzymaj wciśnięty klawisz CTRL i kliknij każde zadanie, które chcesz dodać.

 5. Wybierz kategorię pracy z listy Wybierz klasyfikację wiersza.

  Klasyfikacje to kategorie definiowane dla pracy wykonywanej w organizacji. W organizacji może obowiązywać na przykład inna klasyfikacja dla pracy podlegającej i niepodlegającej rozliczaniu.

  Uwaga: Wybrana klasyfikacja zostanie zastosowana do wszystkich wierszy dodawanych w tym momencie. Aby dodać wiersze z inną klasyfikacją, należy zakończyć dodawanie pierwszego zestawu wierszy, a następnie powtórzyć te kroki w celu dodania dalszych wierszy do grafiku.

 6. W polu Komentarz wpisz ewentualne uwagi do dodawanych wierszy.

Początek strony

Dodawanie zadania administracyjnego

Zadania administracyjne mogą obejmować czas urlopu, zwolnienie chorobowe lub inne zatwierdzone przez firmę kategorie raportowania czasu, takie jak czas poświęcony na spotkania lub na odpowiadanie na wiadomości e-mail. Czas administracyjny można dodawać do grafiku na stronie Centrum grafików.

 1. Na pasku Szybkie uruchamianie w obszarze Moja praca kliknij przycisk Centrum grafików.

 2. Kliknij polecenie Zaplanuj czas administracyjny.

 3. W oknie dialogowym Czas administracyjny wybierz kategorię czasu administracyjnego z listy Kategoria.

 4. W razie potrzeby wybierz Typ pracy.

 5. W polu Opis wpisz krótki opis pracy administracyjnej.

 6. Wybierz okres raportowania dla pracy administracyjnej z listy Okres.

  Należy upewnić się, że wybrany został prawidłowy okres raportowania dla czasu administracyjnego, aby mieć pewność, że pojawi się on na grafiku.

 7. Dla zadania spoza projektu wpisz w odpowiednich wierszach siatki zatwierdzone lub zaplanowane godziny pracy albo obie informacje. Rzeczywiste lub zatwierdzone godziny pracy można także wpisać w grafiku dla czasu administracyjnego.

  • Godziny zatwierdzone odpowiadają czasowi wykonywania pracy dla zadania administracyjnego podczas okresu raportowania. Jeżeli na przykład cały czwartek został poświęcony na spotkania, należy wpisać 8h w siatce dla odpowiedniej daty.

  • Godziny planowane odpowiadają czasowi, który ma zostać zarezerwowany w harmonogramie. Na przykład można zaplanować jeden tydzień urlopu latem. Należy zlokalizować okres raportowania dla czasu, który ma być zarezerwowany na urlop, a następnie wprowadzić planowane godziny dla tego tygodnia.

   Uwagi: 

   • Zadania administracyjne mogą być dodawane w danym momencie tylko w jednej kategorii. Jeżeli na przykład konieczne jest dodanie do grafiku dwóch kategorii czasu administracyjnego odpowiadającego urlopowi i spotkaniom, należy najpierw dodać zadanie administracyjne dla urlopu, a następnie powtórzyć kroki w celu dodania zadania administracyjnego dla czasu poświęconego na spotkania.

   • Czas planowany może być edytowany tylko w oknie dialogowym Czas administracyjny.

   • Jeśli zadanie administracyjne nie przypisana osoba zatwierdzająca, zgłoszoną czasu jest automatycznie zatwierdzony i dodane do zadania; Jeśli osoba zatwierdzająca dla zadania, zatwierdza się automatycznie starań, które przesyłanie tego zadania.

Początek strony

Dodawanie innej pracy

Niektóre zadania mogą nie być częścią projektu i nie mogą być przez organizację zaklasyfikowane jako czas administracyjny. Może to być na przykład ważne spotkanie biznesowe z zarządem w siedzibie klienta lub uczestnictwo w konferencji. W organizacji nie można śledzić tych zadań jako czasu administracyjnego, ponieważ nie zdarzają się one często. Czas nienależący do projektu można w prosty sposób dodać do grafiku na stronie Centrum grafików

Porada: Jeżeli często raportowany jest czas nieskojarzony z istniejącym projektem lub klasyfikacją czasu administracyjnego, organizacja może dodać nową klasyfikację dla działania.

 1. Na pasku Szybkie uruchamianie w obszarze Moja praca kliknij przycisk Centrum grafików.

 2. W kolumnie Nazwa grafiku kliknij grafik, do którego dodajesz zadanie.

  Jeżeli grafik, który ma zostać utworzony, nie jest widoczny, należy użyć listy wyboru widoku znajdującej się po prawej stronie paska narzędzi w celu wyświetlenia grafików dla różnych okresów.

 3. Na stronie Moje grafiki kliknij polecenie Dodaj wiersze.

 4. Kliknij opcję Wpisz nazwę nowego wiersza lub nowych wierszy grafiku, a następnie wpisz w polu nazwę nowego wiersza grafiku. Jednorazowo można wpisać kilka wierszy, oddzielając je znakiem powrotu karetki.

  Ta opcja służy do rejestrowania czasu poświęconego na pracę niezwiązaną z zadaniami i projektami śledzonymi w programie Microsoft Office Project 2007.

 5. Wybierz kategorię pracy z listy Wybierz klasyfikację wiersza.

  Klasyfikacje to kategorie definiowane dla pracy wykonywanej w organizacji. W organizacji może obowiązywać na przykład inna klasyfikacja dla pracy podlegającej i niepodlegającej rozliczaniu.

  Uwaga: Wybrana klasyfikacja zostanie zastosowana do wszystkich wierszy dodawanych w tym momencie. Aby dodać wiersze z inną klasyfikacją, należy zakończyć dodawanie pierwszego zestawu wierszy, a następnie powtórzyć te kroki w celu dodania dalszych wierszy do grafiku.

 6. W polu Komentarz wpisz ewentualne uwagi do dodawanych wierszy.

Początek strony

Usuwanie zadania

Zadania może mieć w grafiku, który chcesz wyświetlić "Przejdź z dala od komputera". Na przykład grafiku może obejmować wiersza do przechwytywania planowane zwolnienia lekarskiego terminu lekarza, ale może nie wykonano wszelkie zwolnienia lekarskiego w okresie raportowania. Jeśli masz warto o zadaniu, a nie zostały jeszcze przesłane grafiku, można usunąć zadanie z grafiku zamiast zmieniać planowanego czasu wyłączone za pomocą opcji Planowanie czasu administracyjnego. Ta opcja jest przydatna również godzinę, która wymaga zatwierdzenia od kierownika, w której żądanie zostało odrzucone, lub z innych powodów, które spowodowało wyświetlenie w czasie, który nie został jeszcze zatwierdzony.

 1. Na stronie Moje grafiki zaznacz pole wyboru znajdujące się obok każdego zadania, które ma zostać usunięte z grafiku.

 2. Kliknij przycisk Usuń wiersze.

Uwagi: 

 • Usunięcie zadania z grafiku nie powoduje usunięcia go z projektu lub usunięcia przypisania do projektu.

 • Jeżeli zadanie zostało usunięte przypadkowo, można je dodać ponownie do grafiku, wykonując kroki dodawania do grafiku pracy projektowej, administracyjnej lub innej. Po każdym przejściu do siatki dla zadania musi ono zostać wprowadzone ponownie.

 • Jeżeli konieczne jest usunięcie zadania z grafiku po przesłaniu go, można wycofać grafik i wprowadzić zmiany, jeśli nie został on jeszcze zatwierdzony przez osobę zatwierdzającą ostatecznie. Jeżeli osoba zatwierdzająca ostatecznie zatwierdziła grafik, zadania nie można usunąć.

Dlaczego nie można wykonywać pewne czynności w Microsoft Office Project Web Access ?

W zależności od ustawień uprawnień, których używasz do logowania się do programu Project Web Access nie można wyświetlić lub niektóre funkcje. Ponadto co widać na niektórych stronach mogą różnić się od dokumentacji, jeśli administrator serwera dostosowana Project Web Access i nie zostały dostosowane pomocy.

Początek strony

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×