Dodawanie lub usuwanie wierszy i kolumn w tabeli

Dodawanie lub usuwanie wierszy i kolumn w tabeli

Uwaga: Staramy się udostępniać najnowszą zawartość Pomocy w Twoim języku tak szybko, jak to możliwe. Ta strona została przetłumaczona automatycznie i może zawierać błędy gramatyczne lub nieścisłości. Chcemy, aby ta zawartość była dla Ciebie przydatna. Prosimy o powiadomienie nas, czy te informacje były pomocne, u dołu tej strony. Oto angielskojęzyczny artykuł do wglądu.

Narzędzia tabel umożliwia łatwe dodawanie i usuwanie wierszy i kolumn w PowerPoint.

Dodawanie wiersza

 1. Kliknij komórkę tabeli w wierszu powyżej lub poniżej miejsce, w którym ma się pojawić nowy wiersz.

 2. W obszarze Narzędzia tabel na karcie Układ w grupie wiersze i kolumny, wykonaj jedną z następujących czynności:

  • Aby dodać wiersz powyżej zaznaczonej komórki, kliknij pozycję Wstaw powyżej.

  • Aby dodać wiersz poniżej zaznaczonej komórki, kliknij przycisk Wstaw poniżej.

   Opcje w grupie Wiersze i kolumny

   Uwagi: 

   • Dodawanie wielu wierszy jednocześnie, przy użyciu myszy, przeciągnij, aby zaznaczyć równej liczby wierszy do kwoty, którą chcesz dodać, a następnie kliknij pozycję Wstaw powyżej lub Wstaw poniżej. Na przykład zaznacz trzy istniejące wiersze, kliknij pozycję Wstaw powyżej lub Wstaw poniżej, a zostaną dodane trzy więcej wierszy.

   • Aby dodać wiersz na końcu tabeli, kliknij po prawej stronie komórkę w ostatnim wierszu, a następnie naciśnij klawisz TAB.

Dodawanie kolumny

 1. Kliknij komórkę tabeli w prawo lub po lewej stronie kolumny, w którym ma się pojawić nowa kolumna.

 2. W obszarze Narzędzia tabel na karcie Układ w grupie wiersze i kolumny, wykonaj jedną z następujących czynności:

  • Aby dodać kolumnę z lewej strony zaznaczonej komórki, kliknij pozycję Wstaw z lewej.

  • Aby dodać kolumnę z prawej strony zaznaczonej komórki, kliknij pozycję Wstaw z prawej.

   Opcje w grupie Wiersze i kolumny

   Uwaga: Dodawanie wielu kolumn naraz, przy użyciu myszy, przeciągnij, aby zaznaczyć równej liczby kolumn do kwoty, którą chcesz dodać, a następnie kliknij pozycję Wstaw z lewej lub Wstaw z prawej. Przykład, zaznacz trzy istniejące kolumny, kliknij pozycję Wstaw z lewej lub Wstaw z prawej, a zostaną dodane trzy więcej kolumn.

Usuwanie wiersza lub kolumny

 1. Kliknij komórkę tabeli w kolumnie lub wierszu, który chcesz usunąć.

 2. W obszarze Narzędzia tabel na karcie Układ w grupie wiersze i kolumny kliknij przycisk Usuń, a następnie kliknij polecenie Usuń kolumny lub Usuń wiersze.

  Usuwanie kolumn lub wierszy

Usuwanie tabeli

 1. Kliknij tabelę, aby go zaznaczyć.

 2. W obszarze Narzędzia tabel na karcie Układ w grupie wiersze i kolumny kliknij przycisk Usuń, a następnie kliknij Usuń tabelę lub naciśnij klawisz DELETE na klawiaturze.

  Usuwanie tabeli

Zobacz też

Scalanie, dzielenie i usuwanie komórek tabeli

Zmienianie wyglądu tabeli

Dodawanie tabeli do slajdu

Dodawanie wiersza

 1. Kliknij komórkę tabeli w wierszu powyżej lub poniżej miejsce, w którym ma się pojawić nowy wiersz.

 2. W obszarze Narzędzia tabel na karcie Układ w grupie Tabela kliknij przycisk Wybierz, a następnie kliknij Zaznacz wiersz.

  Obraz karty Układ w narzędziach tabel programu Word

 3. W obszarze Narzędzia tabel na karcie Układ w grupie wierszy i kolumn, wykonaj jedną z następujących czynności:

  Obraz grupy Wiersze i kolumny programu PowerPoint

  • Aby dodać wiersz powyżej wybranego wiersza, kliknij pozycję Wstaw powyżej.

  • Aby dodać wiersz poniżej zaznaczonego wiersza, kliknij przycisk Wstaw poniżej.

   Aby jednocześnie dodać wiele wierszy, wybierz liczbę wierszy, które chcesz dodać, a następnie kliknij pozycję Wstaw powyżej lub Wstaw poniżej.

Porada: Aby dodać wiersz na końcu tabeli, kliknij ostatnią komórkę w ostatnim wierszu, a następnie naciśnij klawisz TAB.

Dodawanie kolumny

 1. Kliknij komórkę tabeli w kolumnie po lewej stronie lub w prawo w miejsce, w którym chcesz wstawić nową kolumnę się pojawić.

 2. W obszarze Narzędzia tabel na karcie Układ w grupie Tabela kliknij przycisk Wybierz, a następnie kliknij Zaznacz kolumnę.

  Obraz karty Układ w narzędziach tabel programu Word

 3. W obszarze Narzędzia tabel na karcie Układ w grupie wierszy i kolumn, wykonaj jedną z następujących czynności:

  Obraz grupy Wiersze i kolumny programu PowerPoint

  • Aby dodać kolumnę z lewej strony zaznaczonej kolumny, kliknij pozycję Wstaw z lewej.

  • Aby dodać kolumnę z prawej strony zaznaczonej kolumny, kliknij pozycję Wstaw z prawej.

   Aby jednocześnie dodać wiele kolumn, wybierz liczbę kolumn, które chcesz dodać, a następnie kliknij pozycję Wstaw z lewej lub Wstaw z prawej.

Usuwanie wiersza lub kolumny

 1. Kliknij komórkę tabeli w kolumnie lub wierszu, który chcesz usunąć.

 2. W obszarze Narzędzia tabel na karcie Układ w grupie Tabela kliknij przycisk Wybierz, a następnie kliknij Zaznacz kolumny lub Wiersza wybierz.

  Obraz karty Układ w narzędziach tabel programu Word

 3. W obszarze Narzędzia tabel na karcie Układ w grupie wiersze i kolumny, kliknij strzałkę obok przycisku Usuń.

  Obraz grupy Wiersze i kolumny programu PowerPoint

 4. Wykonaj jedną z następujących czynności:

  • Aby usunąć kolumnę, kliknij polecenie Usuń kolumny lub naciśnij klawisz BACKSPACE.

  • Aby usunąć wiersz, kliknij pozycję Usuń wiersze lub naciśnij klawisz BACKSPACE.

Dodawanie wiersza

 1. Kliknij komórkę tabeli w wierszu powyżej lub poniżej miejsce, w którym ma się pojawić nowy wiersz.

 2. Na karcie Układ w grupie wiersze i kolumny wykonaj jedną z następujących czynności:

  • Aby dodać wiersz powyżej zaznaczonej komórki, kliknij pozycję Wstaw powyżej.

  • Aby dodać wiersz poniżej zaznaczonej komórki, kliknij przycisk Wstaw poniżej.

   Przyciski na Wstążce do edycji wierszy i kolumn tabeli

   Uwagi: 

   • Dodawanie wielu wierszy jednocześnie, przy użyciu myszy, przeciągnij, aby zaznaczyć równej liczby wierszy do kwoty, którą chcesz dodać, a następnie kliknij pozycję Wstaw powyżej lub Wstaw poniżej. Na przykład zaznacz trzy istniejące wiersze, kliknij pozycję Wstaw powyżej lub Wstaw poniżej, a zostaną dodane trzy więcej wierszy.

   • Aby dodać wiersz na końcu tabeli, kliknij po prawej stronie komórkę w ostatnim wierszu, a następnie naciśnij klawisz TAB.

Dodawanie kolumny

 1. Kliknij komórkę tabeli w prawo lub po lewej stronie kolumny, w którym ma się pojawić nowa kolumna.

 2. Na karcie Układ w grupie wiersze i kolumny wykonaj jedną z następujących czynności:

  • Aby dodać kolumnę z lewej strony zaznaczonej komórki, kliknij pozycję Wstaw z lewej.

  • Aby dodać kolumnę z prawej strony zaznaczonej komórki, kliknij pozycję Wstaw z prawej.

   Przyciski na Wstążce do edycji wierszy i kolumn tabeli

   Uwaga: Dodawanie wielu kolumn naraz, przy użyciu myszy, przeciągnij, aby zaznaczyć równej liczby kolumn do kwoty, którą chcesz dodać, a następnie kliknij pozycję Wstaw z lewej lub Wstaw z prawej. Przykład, zaznacz trzy istniejące kolumny, kliknij pozycję Wstaw z lewej lub Wstaw z prawej, a zostaną dodane trzy więcej kolumn.

Usuwanie wiersza lub kolumny

 1. Kliknij komórkę tabeli w kolumnie lub wierszu, który chcesz usunąć.

 2. Na karcie Układ w grupie wiersze i kolumny kliknij przycisk Usuń, a następnie kliknij polecenie Usuń kolumny lub Usuń wiersze.

  Rogh

Usuwanie tabeli

 1. Kliknij tabelę, aby go zaznaczyć.

 2. Na karcie Układ w grupie wiersze i kolumny kliknij pozycję Usuń, kliknij pozycję Usuń tabelę i naciśnij klawisz DELETE na klawiaturze.

  Polecenie Usuń kolumnę

Dodawanie wiersza

 1. Kliknij komórkę tabeli w wierszu powyżej lub poniżej miejsce, w którym ma się pojawić nowy wiersz.

 2. Na karcie Układ tabeli, w grupie wiersze i kolumny wykonaj jedną z następujących czynności:

  • Aby dodać wiersz powyżej zaznaczonej komórki, kliknij przycisk powyżej.

  • Aby dodać wiersz poniżej zaznaczonej komórki, kliknij poniżej.

   Przyciski na Wstążce do edycji wierszy i kolumn tabeli

   Uwagi: 

   • Aby dodać wiele wierszy jednocześnie, przy użyciu myszy, przeciągnij, aby zaznaczyć równej liczby wierszy do kwoty, którą chcesz dodać, a następnie kliknij powyżej lub poniżej. Przykład, zaznacz trzy istniejące wiersze, kliknij przycisk powyżej lub poniżej, a zostaną dodane trzy więcej wierszy.

   • Aby dodać wiersz na końcu tabeli, kliknij po prawej stronie komórkę w ostatnim wierszu, a następnie naciśnij klawisz TAB.

Dodawanie kolumny

 1. Kliknij komórkę tabeli w prawo lub po lewej stronie kolumny, w którym ma się pojawić nowa kolumna.

 2. Na karcieUkład tabeli, w grupie wiersze i kolumny wykonaj jedną z następujących czynności:

  • Aby dodać kolumnę z lewej strony zaznaczonej komórki, kliknij przycisk do lewej.

  • Aby dodać kolumnę z prawej strony zaznaczonej komórki, kliknij pozycję prawej.

   Przyciski na Wstążce do edycji wierszy i kolumn tabeli

   Uwaga: Aby dodać wielu kolumn naraz, przy użyciu myszy, przeciągnij, aby zaznaczyć równej liczby kolumn do kwoty, którą chcesz dodać, a następnie kliknij z lewej lub prawej. Na przykład zaznacz trzy istniejące kolumny, kliknij z lewej lub prawej, a zostaną dodane trzy więcej kolumn.

Usuwanie wiersza lub kolumny

 1. Kliknij komórkę tabeli w kolumnie lub wierszu, który chcesz usunąć.

 2. Na karcie Układ tabeli, w grupie wiersze i kolumny kliknij przycisk Usuń, a następnie kliknij polecenie Usuń kolumny lub Usuń wiersze.

  Polecenie Usuń kolumnę

Usuwanie tabeli

 1. Kliknij tabelę, aby go zaznaczyć.

 2. Na karcie Układ tabeli, w grupie wiersze i kolumny kliknij pozycję Usuń, kliknij pozycję Usuń tabelę i naciśnij klawisz DELETE na klawiaturze.

  Polecenie Usuń tabelę

Dodawanie wiersza

 1. Kliknij komórkę tabeli w wierszu powyżej lub poniżej miejsce, w którym ma się pojawić nowy wiersz.

 2. W obszarze Narzędzia tabel na karcie Układ w grupie wiersze i kolumny, wykonaj jedną z następujących czynności:

  • Aby dodać wiersz powyżej zaznaczonej komórki, kliknij pozycję Wstaw powyżej.

  • Aby dodać wiersz poniżej zaznaczonej komórki, kliknij przycisk Wstaw poniżej.

   Opcje w grupie Wiersze i kolumny

   Uwagi: 

   • Aby dodać wiersz na końcu tabeli, kliknij po prawej stronie komórkę w ostatnim wierszu i naciśnij klawisz TAB.

   • PowerPoint Online nie można jednocześnie dodać kilku wierszy lub kolumn.

Dodawanie kolumny

 1. Kliknij komórkę tabeli w prawo lub po lewej stronie kolumny, w którym ma się pojawić nowa kolumna.

 2. W obszarze Narzędzia tabel na karcie Układ w grupie wiersze i kolumny, wykonaj jedną z następujących czynności:

  • Aby dodać kolumnę z lewej strony zaznaczonej komórki, kliknij pozycję Wstaw z lewej.

  • Aby dodać kolumnę z prawej strony zaznaczonej komórki, kliknij pozycję Wstaw z prawej.

   Opcje w grupie Wiersze i kolumny

   Uwaga: PowerPoint Online nie można jednocześnie dodać kilku wierszy lub kolumn.

Usuwanie wiersza lub kolumny

 1. Kliknij komórkę tabeli w kolumnie lub wierszu, który chcesz usunąć.

 2. W obszarze Narzędzia tabel na karcie Układ w grupie wiersze i kolumny kliknij przycisk Usuń, a następnie kliknij polecenie Usuń kolumny lub Usuń wiersze.

  Usuwanie kolumn lub wierszy

Usuwanie tabeli

 1. Kliknij dowolne miejsce w tabeli.

 2. W obszarze Narzędzia tabel na karcie Układ w grupie wiersze i kolumny kliknij przycisk Usuń, a następnie kliknij Usuń tabelę.

  Usuwanie tabeli

Zobacz też

Scalanie, dzielenie i usuwanie komórek tabeli

Zmienianie wyglądu tabeli

Dodawanie tabeli do slajdu

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×